IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

loading...

صفحه نخست > خبر و گزارش > عکسی از قاضی که در ولايت دايکندی توسط مردم لت و کوب شد

عکسی از قاضی که در ولايت دايکندی توسط مردم لت و کوب شد

شیرزاد متهم به تجاوز جنسی و رشوه خواری ست/ مردم ولايت دايکندی می گويند حکومت مرکزی صدای آنان را نمی شنود و اکنون خود آن ها بايد دست بکار شوند
يكشنبه 5 آپریل 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

واژه های کلیدی
loading...
loading...

پيام‌ها

 • nice job!
  they must learn that the next time do not wrong.

 • جهان سپاس و امتنان از شهامت و مردانه گی مردم با غیرت ولایت دایکندی امید است تمام مردم ما از همین حرکت و شهامت مردم ولایت دایکندی بیاموزند و در مقابل همچون دزدان و نا انصافان قیام کنند تا مملکت ما از شر این بی ایمانان و نامسلمانان نجات پیدا کند.
  به امید لت خوردن قاضی های رشوت خور دیگر

 • سلام آقای شیرزاد
  خیلی شانس داشتی که زنده ماندی
  اگر من جای این مردم بودم حتما شما را دار می زنم
  باید تمام رشوه خواران را این طور کرد
  این دست عبرتی شد برای دیگران

 • فلم هندی به آخر رسید. بدماش از دست مردم لت خورد. عاقبت کرزی به خیر :D

 • کدام شیرزاد! این ها جنایت کاران هستند که توسط واسطه به قدرت رسیده وهیچ چیزی ازقانون وحقوق بشر نمی فهمد. آفرین به ملت با غیرت ولایت دایکندی که خودشا ن اقدام کردند وباید نمیگذاشت. به دست خود سنگسا ر میکرد تا دگر جنا یت کار ان درس عبرت می گرفت.

 • eenke sheer zaad bod een choneen shod wa ba hale robah zaad ok

  tareq

 • عزیزان ، کابل پرسیان حقیقت بین !

  مردم بیچاره دایکندی غلط کرده کدام پیاده شعبه محکمه را لت و کوب کرده اند . ، این آدم کجایش به قاضی میماند ؟ همین زیر دار گریخته گی که ما عکسش را می بینیم قاضی نیست . من فکر میکنم این برادر وظیفۀ اصلی خود که همان کاکل شور دادن و مستانه رقصیدن است را رها کرده و در محکمه ، وظیفۀ پیاده شعبه و یا هم باغبانی را به پیش میبرده نه قضاوت را . شما یکبار دیگر این عجوزه را به دقت تماشا کنید ، آیا واقعأ این آدم چهره قاضی بوده ؟

  به لحاظ خدا هر تهمت را به این جانور می بندید ، ببندید ، ولی تهمت چوکی قضاوت را نه بندید که آسمان و زمین به لرزه میآید و خدا آفت و بلایش را بر ما نازل خواهد کرد . اگر ما اینان را قاضی بنامیم پس قضات را چی خواهیم نامید ؟

  • مزاری جان بچیش گپایت ده دلیم شیشت و خوشیم امد و گپای توفیق جانم بد نبود خو گوش و بینی بریدنش ده چورتیم برابر نامد. باز ام که از یک قاضی شیعه طرفداری نکد مه میگوم بیشکیش است ما باز اندیوال شودیم . برین بامان خدا

 • چشمان مردم دایکندی را صدقه! اما بازهم محافظه کاری کرده اند. نباید این متجاوز را به این شکل آزاد میکردند. قاضئ متجاوز به عنف و رشوه ستان، سزایش اقلاً بریده شدن بینی و گوش هاست وگرنه تا پایش از دایکندی خارج گردد در یکی از ولایات دیگر به صفت رئیس محکمۀ شهری مقرر خواهد شد.

  • این که این قاضی است یا نی مهم نیست، مهم این است که مردم دست به اعتراض مدنی بزنند نه اینکه لت و کوب کنند، لت و کوب قانون و قانونگرایی نمی آورد.

  • ma kojayeem dar een bahre tafakkor to kojaye, kodam eteraze madani? magar een dawlatmadaran chize az madaneyat mefahmand? rahe dorostash een ast ke dar har kojaye ke kaji mebenand ba gosh neshanawaye masoleen berasanand agar na shod ro ba qanone dykondi beyawarand ke ajab qanone ast, shartash een ast ke az een qanoon soye estefada nashawad ok

   tareq

  • فرياد دادخواهی مردم افغانستان وفساداداری ورشوت واختلاس وخيانت حکومت واسطه سالارورابطه سالارکابل شاهان گوش فلک راکرنمودولی خداوندگارقدرت درين سرزمين کروکوراندبنابرين مردم بالاخره تصميم گرفته اندکه عدالت راخودشان پياده وقانون رانافذسازنداگراين مجرم انسان شريف ، باناموس وباتقوای بودنه فقط ازطرف مردم سرکوب شده ومظلوم دايکندی چنين مجازات نمی شدبلکه تقديرهم ميشدومردم اورادرشانه های خودحمل ميکردندخداکنداين سرأغازوسرمشق برای همه مردم افغانستان درنفاذقانون وعدالت درسراسرکشورباشدکه اگرمردم جرئت همچوکاری را البته بعدازتحقيق واثبات جرم وشناخت دقيق مجرمين کنندهم فسادورشوت ازميان ميرودوهم دولتمردان بيدارميشوندافتخارباين مردم قهرمان که حکومت بلکه دولت رادرس دادنداين درحقيقت سلی محکم بروی کرزی - عظيمی بودوبايدپارلمان ازين درک واحساس موکلين خودتقديرکنندموفق باشيد

  • اسلام ميگويد: هرقومی شايسته حکومتی است که سزاوارش باشدياخداونددرهيچ قومی تغيرنمیأوردمگراينکه اولادرخودتغيربيأورنداين نه تنهايک قاعده دينی بلکه بشری نيزاست مردم اروپاکه نخستين بنيانگذاران دمکرسی وحقوق بشروقانون وعدالت اجتماعی درجهان هستندچنين افتخارات راتنهاباشعاروترانه ومقاله وفريادشان بارمغان نيأورده اندبلکه ديکتاتورهای زيادی راچی امپراطوربودندوياپادشاه بايک تهاجم عمومی ازارگهاوقصرهابزيرکشيدندوپاره کردندقصرجباران رابأتش کشيدندوظالمان ومجرمين راباسنگ وچوب وتيغ وتبرکشتندتاريخ ستمگرکشی اروپائيان راباخط زرين نوشته شده وبعدهم أثارش بديگرکشورهای چون امريکاواسترليارسيدولی چنين ابتکاروشهامتی نه درکشورهای أسيائی ونه افريقارخ داده است به همين علت بوده که ديکتاتوری ، تبعيض وفسادوخيانت وانحصارقدرت تاکنون درين کشورهاپابرجامانده است ملتی که جرئت کندتامجرمش رابدست خودکيفرنمايدبالاخره سرفرازوپيروزميشودفقط چنين اقدامات مردمی ميتواندجلوفساداداری ، اختلاص ، خيانت ، بی عدالتی واسطه سالاری وسائرجرائم اداری راگرفت وکشوررابسوی عدالت وقانونيت کشاندمردم افغانستان اگرميخواهندکشوری چون غرب پيشرفته ومدنيتی عصری داشته باشندبايدتاريخ سياسی اروپارابخوانندودرعمل پياده سازندهمين انگريزی که دراستمعاروتجاوزشهرت جهانی داشت درداخل خودوبرای مردمش باثرفشارانقلاب صنعتی وقيام عدالت خواهانه توده هادمکرسی راپياده ميکردودست همه قلدرهاوقانون شکنان راقطع کردندخلاصه هرارزشی راشمادرجهان می بينيدباخون مردمی تحقق پذيرفته است اگرچندنوبت ديگرهم چنين مجرمين دولتی کيفرشوندمجرم درافغانستان ديگرحدومرزش راميشناسدراستی خشم مردم خشم خداست واراده مردم اراده خداتامردم خوددست بکارنشوندهيچ مشکلی أنهاحل نخواهدشدزيراهرکسی دردولت مصروف کارهای خوداست ونه ازمردم وکشورموفقيت مردم راخواهانم

  • salam ba mardom ba shahamat daikundi ki hamchinan dalerana amal mikonad

  • Excellent reaction toward the bribe taker. Every action has a reaction.
   People of Dikundy proved that they are brave people.

  • سرپلی جان اغا کجا بودی درک هایت را مثلیکه سیل برده ؟ رفیقت آغای انصاری یک فلم را دیده و خاطرات خود را در بخش ( سه پوستر برای هشتم مارچ ) به نشر سپرده است . یک بار بخوان حتمأ خوشت میآید !!

  • مزاری جان جان بیادر بیادرکیت ده غم روزگاریش است الحمد الله از روزگار شکایت نمیکونوم خدا اموقه داده که ده فامیل دیگم از پالویم میخوره شکر است خو زحمت و کاریم سخت است شو و روز چار سات بالا خو نداروم امی یکرنگ لق میزنوم یا سفر میکونوم .
   ای اندیوال ده ادرس گوفته گیت رفتوم شعرکیشه خاندوم ایسته گک میگوم کسی خبر نشه امیتو مزه کت امیتو مزه کت که خدایت بدانه ای بلا زده شعرای عشقی ام میگوفته بوده و خنده کده خنده کده دلکیمه درد گریفت نگوفتی که دیگه خندیش ده کجا بود راستی مه یک چیزه از شوما پرسان نکدوم که ای ادرسه ده مه از خاطر چه دادین نی که ای شعریش ام خوشتان نامد چه بلا ده ای شعریش خو مردوم بی شعوره نکوفته دله و دوس ها ره کوفته گیست که ازی حقیقت باید چشم پوشی نکونیم اموتو که میگه انمو رقمه ما و تو هر روز زندیشه میبینیم و او بیچاره فیلمیشه دیده باشه یا قصیشه شنیده باشه تو خو میفامی که ذهنی شاعرا اساس میباشه . خدا کونه شوما دو نفر جور امده باشین مزاری جان هر دویتان از مزار استین ازمه ادم بیسواد یک گپه بشنوین بیتفاقی مردوم فامیدا وطنه ویران میکونه مه تا بالی الحمدالله ده تول و ترازوی مردوم غلط نشودوم امی اشنایت نه شور انداز است نه کینه و کدورت داشتگی عینن مه واری . راست راست گوفتن از دروغ گوفتن پشت سر کده خوب است ده نوشته کدن شوما ازو کده بالا استین ده عقیده او از شوما بالا است شوما کمترک کینه دل مالوم میشین لاکن او ای رقم نیست اگه ای ادرسه ازخاطری دوستی نشان دادین خانیتان اباد و اگه بگوفتی مردوم شیطانی کده نشان دادین کار خوب نکدین . راستی قصی خندیم خو ماند خندیم ازیخاطری ای بود خوب شود که اندیوال ما تو تو کدام ملا نبرامد . حالی اگه کدام نویشتی دیگیش کدام جای است او ره ام نشان بتین که بسیار پلیدوم نیافتوم .اگه نی مه خو ای کارتونا ره روزانه زیر و زبر میکونوم ده هر کدامیش نوشته کدوم خو باضیشه کامران جان ناجوانی میکونه چاپ نمیکونه خیر است البته لازیم نمیبینه گپ بسیار شود بامان خدا

 • قاضی موشزاد!
  سزای قروت آب گرم.

 • مه میگم آفرین و صد آفرین باد بر مردم غیور ولایت دایکندی که این شهامت ایشان صدایی برای بیداری سایر مردم افغانستان و زنگ خطری برای رژیم قاچاقبران، جنگسالاران ، دزدان دارایی های عامه و رشوت خواران میباشد. انشاالله روزی خواهد رسید که این درنده گان بدست مردم کشور عزیز ما به سزای اعمال شان برسند.

  ای مردم بیدار شوید و با پیروی از برادران ولایت دایکندی این درنده گان را به سزای اعمال شان برسانید.

 • به به این هم قاضی کسی بر کرسی قضاوت مینشند- چشم ما مردم روشن با داشتن همچون قاضی میگویند که مشت نمونه خروار است از این معلوم میشود که اشخاص که در ستره محکمه راه یافته اند همه از همین دسته است پس آنها هم باید منتظر چنین حالت باشد حتی خود قاض القضات نکتای پوش هم.

  به عکس خوب متوجه شوید کجای این پلید به قاضی میماند اصلاً از حالتش بر می آید که شغل اصلی خود که همان سک جنکی و مرغ بازی باشد فراموش کرده و به خطا بر مسند قضا تکیه فرموده بوده وای به حالت که دیکر خود را قاضی بکویی- بیا که برایت یک لقب بدهیم قاضی شیرزاد به قاضی لت خورده- چی جالب بوده باشد صحنه ای که از میان مردم فرار میکردی و مردم سیل آسا تو را تعقیب میکردند واقعاً این حالت قابل دید بوده ایکاش در آنجا حضور میداشتم.

  هزاران درود بر مردم غیور و با شهامت دایکندی آرزو دارم تا مردم دیکر ولایت نیز این عمل مردمی را تعقیب نمایند.

  آنلاين بنگريد : عکسی از قاضی که در ولايت دايکندی توسط مردم لت و کوب شد

  • اوغو به دایکندی چه میکند کرزی ویا اوغانملت یا بادرا شان انگریز وامریکایی ها او را در انجا نصب کرده لعنت به دموکراسی بوش وکرزی وغرب دیده های ما .

   هر روز از تامین رفا وعدالت برابری ...صحبت است اما در عمل دیده میشود که قوم وقبیله خود را بر دیگران تحمیل مکنند .
   کار نیک شد درود بر روان بوله مزاری

 • واقعآ این آغا یک فوتو مدل عام و تام است قههقهقه قهقهقهقه قهقهقهقه تنها یک چیز رانفهمیدم چرا این آغا سنگسار نشده است در صورتیکه او مرتکب تجاوز هم است ؟ باید از خرزی شروع کرد.

  • سلام دوستان عزیز. دوستان بیقین کامل برای تان میگویم که این تنها شیرزاد نیستند که با دست ودندان بجان وگوشت وپوست وخون مردم ما چسپیده اند بلکه از ارزگانی شروع تا اخرین پیاده دفتر وبه شمول دها دلال ودستکی که کارمندان دولتی مربوط ولایت دایکندی که عقاریب شان را بطور حشر دورادور شان جمع کرده اند همه وهمه مصروف چپاوولگری هستند. بطور مثال اغای ارزگانی چند تا ادم بیکار و بخور وبخواب را از ارزگان همرایش اورده بودند وهیچکس نمیدانست که اینهمه در خانه والی چی میکنند؟؟؟ ویا بطور مثال اغای هدایت ریس حقوق برادرش اورده واو بیچاره از صبح تا به شب در بازار نیلی دوکان بدوکان وهوتل به هوتل پشت دعواگران میطپد ومیدود ودلالی میکند.وازین ادمها دهای دیگر وجود دارند. ولی شیرزاد بد بخت بدست ابتاد وباقی همکارانش فرار کردند.

 • well done to the brave people of dicondy keep the greet job goning. dont expect anything frome mr kharzay and his government do it yuor self.

 • اگرهمه مردم افغانستان مثل مردم دایکندی عمل می کرد هیچ کس جرات خوردن رشوه یعنی پول های ناحق ازمردم بیچاره افغانستان را نداشت. تشکر امردم دایکندی

  • من از مردم شجاع دایکندی نهایت سپاسکذارم و امید وارم مردم بامیان نیز غیرت کرده والی را یک مهمانی با جنین پذیرای کنند.
   مردم دایکندی آفرین بر ما شما با این کار تان سرمشق شده اید.

جستجو در کابل پرس