صفحه نخست > دیدگاه > انتخابات > جبهه ملی ومشکل توافق برسر نامزد انتخابات ریاست جمهوری

جبهه ملی ومشکل توافق برسر نامزد انتخابات ریاست جمهوری

هراس ازانزوای سیاسی وعلاقه ودلگرمی به قدرت سبب گردیده است که رهبران این جبهه دواستراتیژی متفاوت را به عنوان راهبرد سیاسی مورد دقت قرار دهند.
فرشته حضرتی
شنبه 11 آپریل 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

جبهه ملی که ازآغاز تشکیل آن به عنوان یک جریان نیرومند مخالف دربرابر دولت آقای کرزی عرض اندام کرد، دریک مقطع زمانی امیدواریهای پررنگی را در راستای توسعه سیاسی وتاثیر گذاری بررفتاردولت، درمحافل سیاسی برانگیخته بود. اما اکنون به نظر میرسد که رهبران این جبهه درگرداب مخالفت های درونی وآشفتگی های شدید سیاسی گیر افتاده و تمامیت سیاسی این جبهه ظاهرا درمعرض خطرجدی قرارگرفته است. این گمانه زمانی تقویت میگردد که مارشال فهیم یکی از بنیانگذاران این جبهه با وعده گرم معاونیت اول ریاست جمهوری در دوربعدی، به تیم آقای کرزی پیوست و احمدضیاء مسعود ازنامزد احتمالی این جبهه برای انتخابات ریاست جمهوری منصرف گردید. علاوه برآن رهبران این جبهه به رغم مذاکرات طولانی تاهنوز نتوانسته اند که برسر معرفی نامزد مورد نظر برای انتخابات ریاست جمهوری به توافق برسند. هرچند که رهبران این جبهه به شدت علاقه مندهستند تا بااستفاده از فرصت و گزینه های ممکن، درساختارحکومت آینده سهم موثر داشته باشند اما ظاهرا فاصله دیدگاه های متفاوت آنان مانع جدی درمسیر رسیدن به این هدف تعبیرمیشود.

هراس ازانزوای سیاسی وعلاقه ودلگرمی به قدرت سبب گردیده است که رهبران این جبهه دواستراتیژی متفاوت را به عنوان راهبرد سیاسی مورد دقت قرار دهند.

گزینه اول این است که اگر بتوانند بر سر معرفی یک نامزد مورد قبول درانتخابات ریاست جمهوری به توافق برسند و اگر نتوانند به چنین توافقی نایل آیند، برطبق گزینه دوم، برسر ائتلاف با یک طرف قوی ومحتمل موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری به توافق برسند که دراین صورت توافق با آقای کرزی بیشتراز دیگران ممکن به نظر میرسد.

اما گزارشهای در دست است که علیرغم این دلگرمی، رهبران این جبهه تاهنوز نتوانسته اند درهیچ کدام ازاین زمینه ها به توافق نایل آمده وگزینه مشخصی را انتخاب نمایند. در آخرین نشستی که اعضای رهبری جبهه ملی در روز دوشبنه برای معرفی نامزد این جبهه برای انتخابات ریاست جمهوری برگزار کرده بودند، آقای برهان الدین ربانی برنامزدی آقای داکتر عبدالله عبدالله تاکید ورزید اما سایر اعضای رهبری جبهه نامزدی وی را مخالف بااصول وآیین نامه جبهه ملی دانسته وشدیدا با پیشنهاد آقای استاد ربانی مخالفت ورزیدند. چنین برمی آید که آقایان جناب استاد ربانی و قانونی به شدت تلاش میورزند تا با استفاده ازشگردهای متفاوت آقای داکترعبدالله را به عنوان نامزد جبهه ملی برسایر اعضای رهبری این جبهه تحمیل نمایند. این درحالی است که اکثریت رهبران جبهه ملی آقای داکتر عبدالله را نامزد مناسب برای انتخابات ریاست جمهوری نمیدانند. بنابر استدلال آنها، آقای داکتر عبدالله فاقد پایگاه وجایگاه مناسب مردمی بوده و مورد اعتماد و اطمینان مردم افغانستان نمیباشد.
.

هرچند که جبهه ملی ازمدتی بدینسو گرفتار آفت زدگی سیاسی گردیده بود اما به نظر برخی کارآگاهان امورسیاسی شایعات مبنی بر نامزدی آقای داکترعبدالله ازطرف جبهه ملی برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، عمق وپهنای آشفتگی سیاسی این جبهه را چندبرابر کرده وعریان تر درمعرض نمایش گذاشه است. گزارشهای دقیق دردست است که بسیاری از اعضای جمعیت اسلامی و خیلی از شخصیت های ملی با نامزدی آقای داکتر عبدالله به شدت مخالفت می ورزند و تصمیم آقای استادربانی را مبنی برمعرفی آقای داکتر عبدالله به عنوان نامزد این جبهه درانتخابات ریاست جمهوری، خلاف اصول وآیین نامه جبهه ملی میدانند.

اینکه چرا آقای استاد ربانی بدون مشوره باسایر اعضای رهبری جبهه چنین تصمیمی را اتخاذ نموده است، دلایل روشنی دردست نیست. اما شایعاتی برسرزبانها است که وی بعد از بازگشت از سفر ایران، چنین تلاشهایی را روی دست گرفته است. شایعاتی برسرزبانها است که آقای ربانی وداکترعبدالله ازسالیان درازی بدینسو، روابط خیلی نزدیک با ایران داشته اند وباتوجه به حرارت این روابط به نظر میرسد که اسرار وپافشاری آقای ربانی مبنی برنامزدی آقای عبدالله ازطرف جبهه ملی، بامصلحت ایران صورت گرفته باشد. درغیر این صورت، روابط آقای عبدالله و آقای ربانی درجریان سالهای اخیر، تب دار وپرتنش بوده است و علاوه بر این آقای داکتر عبدالله نه عضویت جمعیت اسلامی ونه هم عضویت جبهه ملی را دارد، بصورت طبیعی قرار گرفتن وی با آقای ربانی دریک بستر مشترک سیاسی غیر ممکن به نظر میرسد.

امااکنون که بادهای مخالف خلاف میل ورفتار آقای استاد ربانی وزیدن گرفته است، ظاهرا ایشان به گزینه های دیگری نیز می اندیشد که هم لعل بدخشان به دست آید وهم دل کرزی نرنجد. به نظرمیرسد که درروزهای اخیر وبنابر دلایلی که به آنها پرداخته شد، شانس موفقیت داکتر عبدالله در قضاوت ذهنی آقای استاد ربانی کمرنگ گردیده است و ازهمین رو درصدد است که با آقای کرزی وارد معامله شود. گزارشهایی دردست است که آقای ربانی در تماس اخیرش با کرزی برهمکاری مشروط با وی اظهار آمادگی کرده است اما از شرایط و چگونگی این همکاری اطلاع دقیق در دست نیست.

باتوجه به آنچه که گفته آمد، جبهه ملی دریک آشفتگی عمیق سیاسی به سر می برد. درصورتیکه رهبران این جبهه نتوانند درمورد نامزد انتخاباتی این جبهه ویادر نوع رفتار سیاسی این جبهه درتعامل با تحولات جاری در افغانستان به توافق سیاسی نایل آیند، چندان بعید به نظر نمیرسد که ستاره اقبال این جبهه به عنوان یک تشکل منسجم سیاسی از آسمان سیاست افغانستان افول نماید. برخی ناظران سیاسی معتقدند که انتخاب داکتر عبدالله به عنوان نامزد این جبهه درانتخابات ریاست جمهوری، اشتباه سنگینی تلقی میگردد که توافق سیاسی اعضای رهبری آن را درمعرض آسیب جدی قرار داده است. ازسوی دیگر، این رفتارسیاسی اعتماد بسیاری از گروه های قومی را نسبت به تعهد این جبهه به ارزشهای ملی پریشان کرده وسلامت سیاسی این جبهه را مورد سوال قرار داده است. ازچشم انداز همین ناظران سیاسی، آشفتگی های سیاسی که اخیرا این جبهه را فراگرفته است نه تنها که ابتکارعمل را ازاین جبهه گرفته است بلکه ضمانت دوام آن را به عنوان یک نیروی منجسم سیاسی نیز مورد شک وتردید قرار داده است.

البته دلایل وعوامل زیادی را میتوان برشمرد که سبب گردیده تا حیات سیاسی جبهه ملی را درمعرض آفت های جدی قرار دهد اما برخی از کارآگاهان سیاسی وابستگی و اتکاه بعضی ازرهبران طراز اول این جبهه را به سفارشات منابع بیرون مرزی، دلیل عمده آشفتگی سیاسی این جبهه میدانند. اما به رغم این آشفتگی هنوز هم فرصت بازسازی وبازنگری رفتارسیاسی برای اعضای این جبهه باقی است. هرگاه رهبران این جبهه بتوانند تمایلات سیاسی چند بعدی شان را به یک هدف مشخص وتعریف شده تبدیل نمایند جایگاه این جبهه درتحو لات وتعاملات سیاسی افغانستان غیر قابل انکارخواهد بود.

واژه های کلیدی

انتخابات در افغانستان
آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • فرشته جان
  مطلب قبلی ات هم در مورد انتخابات بود، و در آن اصلاً اشاره ای به قبیله نشده بود. این مطلبت هم بسیار بی مزه است. بر پدر این انتخابات و جبهه ملی و کرزی و ربانی لعنت که ترا اینقدر به خود مصروف کرده و از ماموریت بسیار مهم کشیده است. باید جنگ برضد قبیله را ادامه بدهی به آن شکلی که با تو می زیبد. هیچ آبرو و حیثیت برای قبیله نماندی. آفرین. تو اصلاً پیش تاریخ و جامعه سرخم نیستی.
  مرگ بر قبیله، زنده باد فرشته!

 • جبهه ملی یک معجون نامتجانس شامل تمامی خاینان و جانیان و ستمکاران و وطنفروشان است که هرکدام فقط برای پر کردن جیب خود چانه زنی میکنند و هیچکدام به فکر مردم و افغانستان نیستند.

  این جبهه فقط برای این ساخته شد که با فشار های خود قانون خاینان همدیگر بخشی را در پارلمان افغانستان تیر کنند که چنین شد.


  وقتی اخوانیان و مزدوران روس و شاهپرست ها یکجا شوند، نتیجه آن یک معجون بویناک و مدفوع مانند خواهد بود و نه چیزی بیشتر.


  و هرکدام اینان که حال با پیوستگی شان به استخبارات کشورهای بیرونی صاحب بلیونها دالر و منصب و مقام شده اند، نمیخواهند دندان خونین شانرا از چوکی و مقام بکنند.


  آینده جبهه ملی چتل دانی تاریخ وطن ماست و هر کسی را هم که منحیث کاندید پیش کنند به جای رای مردم تف مردم را صاحب خواهد شد!!!

  • دوستان عزيز سلام ! دررابط باجبه ملي بايدگقت بر اساس شناختي كه از جناب استاد رباني در دست است استاد رباني يا خودش بايد به عنوان كاندايداي رياست جمهوري معرفي شود ويااينكه بول هنگفتي مانند دوران قبلي به عنوان هديه خدمت شان تقديم شود و رضايت شان به دست آيد حال با توجه به اينكه جناب كرزي نسبت به قبل دست برتر و كيسه بر تر از دالر دار ند در نهابت امر گمان ميرود كه استاد محترم كما في السابق در كنار ايشان قرار بگيرند وداروندار اين جبه را نثار جناب كرزي بنمايند البته آنجه لازم به ياد آوريست اينكه اين حمايت ها شايد هم ارزش آنچناني نداشته باشد زيرا حمايت گراصلي جناب ابوما رئيس ايالت متحده است كه نقش اصلي درين كار زار دارد و واگر نه چنين است تمامي اين كانديدا ها تشريف بياورند و در ههمين شهر كابل با جناب بشردوست صندوق بگذارند ببينند كه نتيجه جه ميشود كانديداي مردم معلوم است كه جناب بشردوست است و لي كانديدهاي ايالات متحده در جنگ ودعواهستند كه بالاخره كدام يك مورد توجه ارباب اصلي قراربگيرد .... و السلام مولوي حقگو

 • اگر متوجه شده باشيد هميشه درپیشروی قطار های بزرگ و طولانی شترها يک خر را بسته ميکنند و به همين منظورتعدادی از شتر های ناراض نزد صاحب خود رفته و شکايت نمودند که بار و وزن زياد را ما ميبريم غذا و اب ما کمتر ميخوريم ولی چرا هميش در راس قطار ما يک خر را بسته ميکنيد تا از پشت او حرکت کنيم اين ديگر به حيثيت ما شتر ها بسيار بر ميخورد ...
  صاحب اهی کشيد و جواب داد : ايکاش شما اطاعت خر را ميداشتيد و گردن دراز نمی داشتيد خر را که يکبار راه را برايش نشان دادم در همان راه روان است ولی شما را اگر يکبار از پشت خر رها کنم هر کدام تان به هر طرف ميدويد که يکجا کردن تان برايم بسيار مشکل است..
  در حکومات قبلی کشور ما نیز چنین بود چند روشنفکر ژولیده را در پس و یک خر را جلو شان بسته میکرد ...بهتر است بگوییم که حکومات قبلی ما هیچ یکی خود را خوار نکردند(غازی) امان الله خان بالای تانک روس ها گو کرد ببرک کارمل (گوی )شوروی را در وطن پاش کرد حفیط الله امین ان را لیسید و تره کی بالای ان زانو زد دکتر نجیب نیمی انرا زیری چادر پنهان کرد و مسعود و سیاف و ربانی و گلبیدین ان را(گوی روس ها) را به روی هم زدند و اینک کرزی به لیس زدن (گویی )امریکا یی ها مشغول است که باز نوبت که باشد که انرا به روی یک دیگر بزنند (دوستان حقیقت تلخ است شاید برای بعضی ها خوش ایند نباشد اما حقیقت است این گب )

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس