در همین بخش

صفحه نخست > عکس > عکس روز > قانون طالبانی نمی خواهیم!

قانون طالبانی نمی خواهیم!

عکس های بيشتری از اجتماع افغانستانی های مقيم نروژ در اعتراض به قانون طالبانی احوال شخصیه
يكشنبه 26 آپریل 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

NO to Talibanization in Afghanistan

Demonstration of Afghanistanis against government’s Rape Law

in Oslo, Norway

25.04.09

پيام‌ها

 • اجازه دهید زن و مرد افغانستان با هم زندگی کنند .
  بعد از سالها جنگهای داخلی و حزبی داخل کشور این بار جنگ را تا بستر خواب مردم به پیش نبرید . مبادا نتیجه در گیری و صف آرایی زنان تا جایی تاثیر گذار باشد که امروز زنان در اروپا تاظاهرات کردند فردا با اروپاییها ازدواج می کنند ولی بعد چندین تبادل شوهر و اتمام جوانی به رسم اروپایی مجبور خواهند بود با سگ زندگی کنند . چون بر اثر حقوق مساوی و احترام به شخصیت زن در اروپا زنان در پیری هیچ کسی را ندارند که مونس و یاور باشد جز سگ . مردان پیر با پول از لذت دختران نو جوان بهره مند می گردد . چون حقوق بشر است دیگه کسی حق ندارد چیزی بگوید .

  • این است سکسی کردن ساحت عمومی که باید اخلاق و قانون و خرد و کرامت انسانی در آن حکمفرما باشد. از عجایب این اروپایی که سگ همدم زنان شان است (؟!!) این است که بنیادگرایان طالب در پی پناهنده گی در آن هستند و رهبران جهادی از وقت جای خود را در آن جور کرده اند، به شمول شیخ محسنی. هدف این بنیادگرایان همیشه این بوده است که وطن ما را به محل رفع حاجت تبدیل کنند که دیگر جای زنده گی انسانی در آن نباشد. موفق هم بوده اند در کارشان.

  • حیثیت و شرف مرد و زن مسلمان در حفظ نظام خانوادگی آنان است و امروز دنیای استکبار می خواهند که این حیثیت و کرامت انسانی مردم افغانستان را به بهانه های گوناگون از مردم افغانستان بربایند, آهای آنانیکه دل بیگانه را می خواهید شاد کنید , بدانید که روزی از وجود شما تحت عنوان آزادی و سکس در اروپا و آمریکا بهره ها برده و بلای بر سر تان آورد که بر سر زنان خودشان در جهان غرب آورده اند و یقین بدانید که بعد از آمدن به هوش دیگر دیر خواهند بود.

  • بختیاری برف خود را به بام دیگران نیانداز! با توحین به کرامت انسانی چه چیزی را میخواهی ثابت کنی؟ از کجا معلوم که شما با سگ تنها مانده باشی و خانم پول دار در کمال آسایش با فرزندانش زندگی کند. آنچه ورزی می ارزی

  • بختیاری جان پیش از اینکه در باره یگ چیزی مطاله کرده باشی نظر بده درست از اب در نمی اید تو می گوئی که در اروپا زنها قد حیوانات زنده گی می کند این طرز تفکر شما شاید باشد ولی اگر دقیق مطالعه کنید اروپائی ها کارهایش خیلی از من وتو به مراتب بهتر است تو خودت مسلمان می گیری در سایه مسلمان بودنت در سایه حجاب و مسجد ات چی کارهای که نمی کنی این بسته گی به خود فامیل و خانواده دارد که اولاد وخانواده اش چطوری بار می اید افغانهانستانی ها در کشور های اروپائی وامریکائی تازه نیست شاید عمر شان بالا تر از 50 سال برسد ولی اگر بیبینم جنایات که در کشور تحت نام مذهب ودین صورت گرفته است در بین افغانهای کشورهای خارچ به ندرت اتفاق افتاده است و هیچ کسی را هم نه دیدم که با زن ازدواج کرده باشد و او بسته گی به شصخیت و کرامت خود انسان ها دارد اگر شما هم هم ازدواج نه کنید ویا غریضه جنسی ات را در کدام جای تبارز ندهید من مطمئن هستم که با خر هم که شده سکی خواهی کرد. چی رسد به اینکه با دختر 13 ساله معصوم این است مسلمانی؟؟؟؟؟ در اورپا اگر تو به یگ دختر 17 ساله سکس کنی چندین سال برایت زندان دارد اگر درکشور ما چنین جنایت صورت بگیرد می گوید که نگاح اش کردم حلال است ...بشتر از این نمی گویم خودت قضاوت کن.................. ومردم.

  • دوست عزیزروف جان : کدام حیثیت وشرافت؟ شما از چه حرف میزنید؟ امروز تمام مردم مظلوم افغانستان را رهبران اسلامی که اکثرا غلام ایران وپاکستان ، عربستان وغیره هستند با همین ابزار دین و قوانین غیر انسانی در دام خود انداخته، آزادی ذهنی و جسمی شان را با انواع واقسام چال وفریب از بین برده که یک فرد عادی درغم شکم گرسنه وپوشاندن اعضای بدن و اینکه شب در کدام گوشه که از گزند سرما با اهل وخانوادهء درمانده وفقیرش، در امان باشد بوده به فکر آبرو عزتش نیست. انسان در جامعه ما حیثیت وآبرو ندارد. مگر، ما هر روز شاهد فقر، گرسنگی ، آوارگی و انواع کشتار وتجاوز های جنسی به اطفال ، دختران وزنان وانواع خودکشی های هموطنان عزیز خود نیستیم؟ شما از کدام حیثیت وآبرو سخن میگویید؟ اکثر هموطنان ما از ضروری ترین احتیاجات اولیهء زندگی محروم هستند، ازگرسنگی میمیرند، اطفال خودرا میفروشند، علف میخورند. آیا این شرافت مندان مسلمان که شما ازانها نام میبرید وسرمایه های شان بانکهای داخلی وبین المللی را بند انداخته کوچکترین توجهء بحال محتاجان وطن دارند؟ این است اسلام ودین وآئین که شماعزیزش میدارید. و گناه همه بدبختی ها را به گردن غرب می اندازید. ازعمراسلام 1400 سال میگذرد. اما امریکا درحدود سه صد سال. اما با رهایی از قید دین توانسته اند تمام مشکلات زندگی خودرا حل کنند. امروز حیوانات درین سر زمی بیشتر حق و حقوق وآرامش دارند نسبت به انسان ها در اکثر نقاط جهان اسلام. اگر ما قادر نباشیم خانهء خودرا آباد کنیم، به اهل وفامیل خود ضروریات اولیه را مهیا ساخته نتوانیم، شب وروز خودرا به دعا وتکبیر سپری کنیم که خداوند روزی رسان ومشکل کشا ست، بدون اینکه عملا" دست بکار شویم،آیا تا حال کدام نتیجه مثبت بدست آمده؟ و آیا بایدبا این عمل خود دیگران را مقصر بدانیم؟ دانشمندان جهان ما که شب وروز جزاندوختن ثروت و مسایل جنسی که چه تعداد زن وکنیز وغلام داشته باشند ، در دیگر امور، کور وکر هستند. اگر ایشان عوض ضیاع وقت گرانبهای شان با بوجود آوردن قوانین ومفکوره های غیرانسانی ، جوانان را در راه کاروکسب رهنمایی وتشویق کنند، مفید تر نیست ؟ جوانان ما خوشبختانه بسیار با استعداد وزحمت کش هستند اگر به راه درست رهنمایی شوند. مسایل دینی که همیشه در یک محور معین میچرخد، متاسفانه درهزاران سال هیچ درد مارا نه تنها دوانکرده و نمی کند بلکه مارا به عقب کشانیده. امید است علما ودانشمندان سعی نمایند که ازین طلسم رهایی یابند. وجوانان عزیزبا موجودیت ودسترسی به وسایل مختلف ساینس تکنالوژی که خوشبختانه در دور ترین گوشه های جهان راه یافته و دنیا را به دهکدهء کوچکی مبدل نموده استفاده ء اعظمی و مناسبی ازان بنمایند.

  • دوست عزیز سلام شما از کدام ادرس فیر می کنی حیثیت وشرف مرد و زن مسلمان در حفیظ نظام خانواده کی است من هم بر این باور دارم اما کدام حیثیت انسانی؟کدام مسلمانی؟ویا کدام حرمت خانواده گی این شما مثل ان اسپ های که دو طرف چشمش بسته است فکر می کنی فقط مستقیم می رانی اطرافت راهم بیبین و سرت را برگردان به عقب ات هم نگاه بینداز از شریعت طالبان طالبان هم شریعت اسلام را پیاده می کرد ریش باید داشته باشی موسیقی نباید گوش کنی و خیلی کثافت کاری ها ی دیگر ایا شما از این مسلمانی دفاع می کنی؟ملا عمر یگ مسلمان سنی بود وشیخ سکی اصف محسنی یگ اخوند شیعی فرق بین این دو تا در چیست؟

 • برادر محترم نوسینده و نشرکننده این خبر!
  به نظرمن نویسنده ونشر کننده این خبر و کسانی که دراین ګونه تظاهرات شرکت میکنند دشمن اسلام و افغانستان است .

  نویسنده ونشرکننده این خبر بجای کلمه افغانان مفیم کشورهای خارجی، کلمه افغانستانیان را بکار برده، که نشان میدهد زیر تاثیر ایرانیان قرار دارد و نمی خواهد افغانستان ازتاثیر و نفوس ایران و ممالک دیګر نجات یابد و وحدت ملی در افغانستان بوجودبیاید.

  این قانو یک قانون اسلامی است. که توسط علمای جید افغانسنان ساخته شده و بتمام مردم افغانستان (مسلمان و متدین افغانستان)قابل قبول است . کسانیکه درمقابل این قانون حساسیت نشان میدهد نمایدګی افغانهارا نمی کند و زیرتاثیر غرب و دشمانان اسلام آمده اند.

  شفیقه
  کانادا

  • aanha awgho nistand. Hazara wa Farsi zabanand. az pakistan ham kho nistand

  • خانم شفیقه، من نمیدانم دانش و سطح ادراکی شما در چه اندازه میباشد. شما اگر کمی از تاریخ و هویت افغانستان سر در بیاورید آنوقت معنای درست افغان را پی خواهید برد. اولا این کشور اسمش افغانستان نبوده، دوما افغان یک نام دیگری از پشتونهاست. آیا شما وحدت ملی را در نابودی و محو هویت دیگران میدانید؟ حالا همینکه نام کشور را به نام خود ساختند بس نیست ؟ آیا در این کشورغوغا ستان فقط پشتونها زیست دارند ؟

   این نامهاکلا نامهای تحمیلی میباشد و اصلا افتخار انگیز نیست. بعد تمام غیر پشتونها میدانند که خوشبختانه افغان نیستند، پس برای چه اسمی را برخود اطلاق کنند که اسم خودشان نیست و همچنین به عنوان یک کلمه زشت در دنیا شناخته شده است.

   بیایید کمی آدم شوید، و معضلات تخریب گر را از بین ببریم و برای هر فرد از شهروندان این سرزمین افغان زده احترام قائل شویم و نامی را برای این کشور و ملت انتخاب کنیم که یک نام مشترک باشد.

  • خواهر عزیز

   شما نوشته اید که تحت تاثیر ایرانیان قرار گرفته اند، من از شما می خواهم که به مطلب نشر شده در همین سایت که در باره ریشه های شیعه در کابل است را مطالعه کنید و متوجه می شود که اینها خالی از ارتباط با ایران نیستند! و بدشان هم نمی آید که ارتباط با ایران داشته باشند و برعکس افتخار هم می کنند!!! چه هزاره باشند چه نباشند.
   البته کسی که بجای اینکه به وطن اش فکر کند به دیگران توجه داشته باشد هر چی نصیحت اش کنی فایده ندارد.

  • امثال شما را در امریکای شمالی زیاد دیده ام که چقدر یک زنده گی حقارت بار دارید مگر باز به آن رضایت دارید. شمایی که در این وطن خراب شده فخر میفروشید در آنجا به شما "کالور" میگویند و انسان به حساب نمیایید. خوب است که برگردید به ولایت سرحد و وزیرستان و آزاد و سربلند زیر قانون اسلام خود زیست کنید.

  • سلام بر دست اندر کاران سایت زیبای کابل پرس:
   خواهر محترم شفیقه
   نمی دانم شما تا چه اندازه از کشور تان اطلاع دارد، نام افغانان که فقط به قوم پشتون کشور اختصاص دارد، شما از ان انتقاد می کنید، فکر می کنم زیاد در مورد تاریخ کشورتان مطالعه ندارد، اینکه تظاهرات کنندگان نام افغانستانیان را بکار بر ده است به جای افغانان این بهترین کار است که انها انجام داده است، چون در این کشور تنها قوم پشتون نیست، (که افغان نام دیگر پشتون هاست) بلکه بقیه اقوام غیر پشتون در این سر زمین خسته هم زندگی می کنند، من از این قضاوت تان کاملا پی بردم که شما قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستا را هم مطالعه نکرده اید وبدون که از ان اطلاع داشته باشید، بطور ناخود اگاه از ان دفاع می کنید، همانطور که بدون کدام اگاهی از تاریخ کشور به تظاهرات کنند گان اگاه اعتراض می کنید که به جای کلمه افغانان که مربوط به قوم پشتون می شود، افغانستایان را که شامل همه اقوام که در افغانستان زندگی می کنند بکار برد اند. نمی دانم که شما تازه وارد این بحث ها شده اید ویا تازه در سن بلوغ رسیده اید ویا تمام حرفهای تان از روی احساسات وبدوراز واقعیت وبدون اراده خودتان از شما صادر می شود؟ شما بدون تامل ودقت با کمال بشرمی کسانی که مخالف این قانون ضد بشری و...است متهم می کنید بر اینکه اینها تحت تاثر غرب قرار گرفته است،در حال که همین کسانی که امروز مخالف این قانون است بر خی انان بهترین مسلمانا نی است که با تمام وجود از اسلام وقران و.. در بد ترین وسخت ترین شرایط دفاع کرده اند ومی کنند، که چنین قضاوتهای نا اگاهانه در مورد چنین اشخاص مومئن ومتدین پیشمانی زود هنگامی را بدنبال خواهد داشت.لذا برات توصیه می کنم که هیچگاه بدون در نظر گرفتن واقیت واز روی احساسات حرف نزن چون چنین حرف زدنها همواره به ضرر ادمای احساساتی تمام می شود. اما چند جمله در مورد شیخ اصف باید بگویم تا واقعیت های تاریخ کمی روشن شوند،من مطئین هستم که شما یکی از طرف داران شیخ اصف هستید، شما طرف دار همان کسی هستید، که در حکومت ربانی بدترین وکثیف ترین کار را انجام داد وفتوا داد که مخالفین دولت محارب هستند، که مخالفان دولت شعیان مظلوم غرب کابل بود، این شخص از دولت ربانی دفاع می کرد شیعه وهزاره ی غرب کابل را که از حقوق شان دفاع می کردندمحارب می خواند شما دوست عزیز اطلاع دارید که در دولت ربانی هیچ حقوق برای شیعیان در نظر گرفته نشده بود، وحتی بر نفی شعیان تاکیده شده بود، کجا بود این ادم جنایت کار وخون خوار مردم شیعه و هزاره که از حقوق شیعه دفاع کند وبه اقای ربانی بگوید که شعیان هم یک قانونی می خواهد برای خودشان؟ این شخص نه تنها این کار را نکرد بلکه بر علیه مردم شیعه ی غرب کابل فتوا داد همانطور که عبدالرحمن از 60تا مفتی سنی بر علیه شعیان وهزاره ها فتوا گرفت و62درصد از مردم هزاره وشیعه را قتل عام کرد اما این بار اقای ربانی از یک مفتی وخون خوار وایت الله که از خود شعیان بود فتوا گرفت وهزاران مرد وزن پیر وجوان وکودک و.....به دست جنایت کاران زمان وبا فتوای همین مفتی به شهادت رسیدندکه تمام این جنایت ها بر می گردد به فتوای همین مفتی خود شیعه که امروز هم می خواهد مردم شیعه وهزاره را که تازه بخاطر خون شهیدان که در راه دفاع از حقوق مردم هزاره وشیعه ی افغانستان شهید شدن نفس می کشد واین خائن وجنایت کار تحمل این را ندارد که هزاره ها یک روز هم نفس راحت بکشند، والان با کمال بی شرمی و با ترفند های معایه وعمر عاص می خواهد وانمود کند که دارد از حقوق شعیان دفاع می کند، سئوال اینجاست که تو در زمان ربانی که هیچ حق برای شعیان در نظر گرفته نشده بود کجا بودی؟ ودر زمان که اتحاد هفتگانه در پیشاور پاکستان شعیان را 2درصد در نظر گرفته بود در کجا بودی؟ که الان داری حقی دیگران را که در راه دفاع از حقوق شیعه وهزاره ی این سر زمین خون شان را هدیه کرده است می خوری، زمان که بابه مزاری ویارانشان از حقوق شعیان دفاع می کرد تو شعیان رامحارب می خواندی امروز که تمام کارهارا بابه مزاری انجام داده است تو امدی برای شعیان قانون احوال شخصیه درست می کنی، اری برادروخواهر گرامی این ادم همان کسی است که تمام بدبختی های دیروز واامروز ما از دست همین نواده ی عبدالرحمن است، که با ترفند معاویه وعمر عاص می خواهد مردم هزاره را نابود کند، بنابرین بر تمام هزاره ها لازم وضروری است که نگذارد این ادم کثیف بار دیگر خنجر از پشت بر پیکر زخمی هزاره ها بزند. امیدوارم که جوانان هزاره ایجازه ندهند که معاویه با کمک
   عمر عاص با بالا بردن تکه های از قران یاران علی را از هم جدا کنند.تا امدن بعد بردود.

  • شفیقه جان نازنین:
   چون جناب شان در کانادا (که فکر میکنند یک مملکت شرقی وصدفیصد مسلمان )؟ است از تمام مزایای سوسیال و آزادی ها وتسهیلات اقتصادی واجتماعی برخوردار هستند وشاید روز ها مصروف دیدن سریالهای تلویزیونی وگشت گذار ازین شاپنگ سنتربه آن شاپنگ سنتر وشب ها هم در کنار شوهرواطفال شان که طبعا" از تمام نعمات زندگی برخوردار هستند، بوده ، مظلومیت خواهران، مادران و کودکان افغان را فراموش کرده اند که علاوه بر مظالم وبدبختی های گوناگون و محتاج لقمهء نان خشک وآب صحی نوشیدنی، بی خبر از هر نوع عیش ونو ش و آزادی، با قلب، وجودوروح وروان خسته وپژمردهء شان با توشیح چنین قانون غیر انسانی باید مطیع وفرمانبردار شوهران ظالم وخدا ناترس شان نیزباشند. ودر هرحالت بدون چون وچرا جوابگوی تقاضاهای وقت وناوقت آنان بوده و اجازه هیچ نوع تردید وشکایت را نداشته باشند. شفیقه عزیز چگونه میتواند این محرومیتها را احساس کند؟ چون خودشان بااینکه درکانادا زندگی میکنند ،ازتمام قوانین انسانی و آزادای های فردی واجتماعی برخوردار هستند، واستفاده از آب وهوا وخدمات مفت ورایگان که برای تمام اعضای فامیل مهیاست مانند شیر مادر استفاده میکنند، ولی تمام آنرا نادیده گرفته به قوانین غربی ها توهین مینمایند ، فکرمیکنم این را میگویند، نمک حرامی. زمانی ما میتوانیم ادعا کنیم که پیرو غرب نباید باشیم که وابسته ومتکی بخود باشیم. ولی وقتی نمک میخوریم وبه نمک دان......... اینست عقل ، منطق وغیرت وافکار وعقیدهء اسلامی ما.

  • شفیقه جان سلام.واقعا چه خوب میجسپه که بوتلی ازوین 1920را سربکشی وبعد با حالت تکان تکان پشت کمپیوتر بشینی و از اسلام عزیز(قربانش شوم) دفاع کنی نه؟اما در مورد کلمه افغان.تو هرکه میخواهی باش ولی باید این را بقبولی که 80%مردم ما نه تنها افغان نیستند که سخت نفرت دارند ازین برچسپ.افغان به قوم خاصی بنام پشتون اتلاق میگردد که یکی از اقلیت های قومی این کشور است نه من یا تو ی که هویت خود را باخته یی خواهرم.بعقیده جامعه جهانی: افغان یعنی انتحار افغان یعنی آدم کشی افغان یعنی تریاک افغان یعنی بربریت و توحش.اما اینکه از اسلام عزیز میگویی فرقی بین ایران و افغان! نیست فرقی بین خمینی و ملا عمر یا شیخ محسنی ودیگر مفسدین نیست.بر عزیزم این افغانیت را برای خودت نگهدار که خدای نکرده حسد نشوی .شبت خوش خوابهای رنگی ببینی شفیقه جان برادر گلم .راستی در آخر یک شعار یادم آمد :اگر اسلام شما و افغانیت شما با این حرکت های عدالت خواهانه در تضاد است خاک بر سر تو و اسلام تو افغانیت تو

  • اگرچند زن دیگرهم مانند خانم شفیقه باشند ، شاید دیگر این ها نتوانند دختران وزنان مردم را درکوچه وبازار بکشانند. اگرچه معلوم است که خودشان فروخته غرب هستند. می ما هاراهم بفروشند.

 • افتخار می کنیم اوغو نیستیم ، انتحار نمی کنیم، قاچاق مواد مخدر نمی کنیم و جفاکار نیستیم.

  • جالب است. حالا اگر تظاهرات کنیم، میگویند که غرب زده و یا مزدور ایرانیم. اگر کارتون بکشیم، میگویند چرا مستقیما با این شیخ بحث نمی کنید(دلشان است که به تلوزیون تمدن شان برویم و بعدا جنازه مان را از آنجا تحویل بگیریم) اگر انتقاد کنیم و نظر بدهیم میگویند که بی دین و کافر استیم. اگر از دموکراسی حرف بزنیم میگویند که کمونیست استیم، حال آنکه خود کمونیسم با دموکراسی در تضاد است.(این هم از بی سوادیشان). اگر بگوییم که زن و مرد باید باهم برابر باشند، میگویند فساد و زنا فراگیر میشود(حال آنکه خود این شیخ از دست شهوت خشکیده). پس بنا به خواست این برادران مسلمان و مومن، باید دهانمان را زیپ کنیم و هر چه را که شنیدیم قبول کنیم. مهم نیست که قانون تا به بستر خواب یک زن و شوهر ره بیابد، مهم این است که ایت الله محسنی به تجاوز به کودک و زنایش جنبه قانونی بخشد. اما کور خوانده اند. این دوره جهالت عصر جهاد نیست که مردم مظلوم ما با نیت پاک، فتواهای شوم شیوخ را نادانسته دنبال کردند. حال مردم خود آگاهند و میدانند که چه کنند. اما بنظر من اگر کسی وجدان و منطق داشته باشد به احدی اجازه نمیدهد که در مورد زندگی زناشویی اش تصمیم بگیرد و به بستر خواب خویش راهش دهند. بیایید حد اقل در بستر خواب خویش حاکم باشیم و نگذاریم هر پلید و فاسدی برایمان قانون تعیین کند. بستر خواب با افغانستان فرق دارد. کسی به آن تجاوز نمیتواند. نفرین بر این شیخ بادیه نشین

  • kha bar kha bar adamai bi kar tashrif bi yarin dar saiti kabul press ham de ge ra press konid inaj azade hame mi ta ne azad bi ko be ham de ge ra ta mi tanid aghai mohsini ra piriss konid ta ghanoni ki do rost kar de pokhte bi she man ki kar na daram ba kasi khoda mi da ne hagh ba ki ast ama dorod bar mohsini salam bar khatamalan nabien

  • کسانی اعتراض کردند که دنیای غرب می خواهد شمارا وارد باتلاق سکس کند. ولی من می گویم محسنی از همین الان سکس را برسمیت شناخته است.

  • فرق ما با شما اینست که ما تظاهرات می کنیم و مانند انسان اعتراض خود را می رسانیم. شما تظاهرات می کنید خودتان و دیگران را به کشتن می دهید. ما کار می کنیم و زحمت می کشیم و شما خشخاش کشت می کنید و آبرو و ننگی برای ما نمی گذارید. ما به جنایات شما اعتراض می کنیم و شما هر روز بیشتر انتحار می کنید و آدم می کشید. فرق بين ما و شما بسیار است. نفرت دارم از اين افغان های پوچ که غیرت و مردانگی را در در پست ترين کارها می دانند.

 • آقای سلطانعلی صادقی به خواهر ما شفیقه پند داده ولی خود در گرداب تعصب که فاشیست های فارس برای ما در تبانی با دشمن دیرینه افغانستان آماده کرده چنان غرق است که شاید دیگر زنده از آن بیرون نیاید.

  ولی در رابطه به همایش برادران و خواهران ما در ناروی، بلی ما باید از زیر تاثیر جنایتکاران فارس که مذهب شیعیه را برای پوشانیدن اندیشه ها و کار کردهای فاشیستی شان به کار میبرند نجات حاصل کنیم.

  در ایران اطفال اقوام غیر فارس حتی حق ندارند به زبان مادری شان تحصیل کنند. به آنها خر خطاب میشود و از کلیه حقوق مدنی محروم اند. در ایران گفته میشود که هرکه به زبان دیگر غیر از فارسی صحبت کرد دشمن ایران است. این در حالی است که اکثریت نفوس کشور غیر فارس اند. تورکهای ایران بزرگترین اقلیت قومی است که یا باید به سیاست اسیملاسیون منفی فارس های فاشیست تن در دهند یا خر خطاب میشوند.

  مذهب شیعیه از دیر بازی است که پوششی برای این کردار و روش فاشیستی در آمده است. ولی از هشتاد سال بدینسو که رضا شاه بر اریکه قدرت نصب گردید این شیعیه پرستی به اربه برانی برای فاشیست های فارس برای جلوگیری ای تجزیه ایران در آمده است که جلو حقوق ملل دیگر از جمله عربها، تورکها، بلوچها، کردها ، لر ها و غیره را بگیرند.

 • مردم هزاره که در افغانستان 99درصداز شعیان را تشکیل میدهد برایش یک ننگ بزرگ است که یک پشتون بیاید برای شان قانون تعین کند مگر شیخ آصف کیست ؟تاحالا برای مردم هزاره چه کار کرده؟درجنایت افشار اوهم شریک نبود؟وقتی کوچی ها وحشیانه در بهسود تمام خانه ها را آتش زد ومردم را قتل عام کرد زمین های کشاورزی را پایمال کرد شیخ آصف کجا بود؟مگر همین شیخ آصف نبود که درمقبابل مزاری بلند شد ؟ ای مردم هزاره ای کودن ها کمی عاقل باشید دین ومذهب یک بازیچه شده دردست شیخ وامثال آنها تا شما را فریب دهد.مگر همین سید ها کجایش از شما بهتر است که خودرا سرور شما میداند و از فقر ترین جا های هزاره جات که حتی نان خوردن هم ندارد بزوگسفند جمع می کند و مهمانی میخورد ،از همین بیرق که به اسم امام حسین از عراق آوردن میلون ها پول مفت به جیب می زنند ،ما مردم هزاره تاکی با ید این همه احمق باشیم که هرکس مارا براحتی خر کند .فقط مزاری درد مارا میدانیست .شما تلویزون تمدن را نگاه کنید بیبینید بجز تبلیغ ایران پرستی دیگر هیچ برنامه پخش نمی کند .ای مردم هزاره اگاه باشید که در دام نیفتید زن ومرد هزاره هردوباید تلاش کند تا دوباره فرهنگ وزبان اصلی خودرا تازه کند این قانون به سرعت جلوی رشد فرهنگ مردم هزاره را میگیرد واین را هم بدانید که این قانون جز از نقشه پشتوواندالزم برای نابودی مردم هزاره است اگر این طوری نمی بود متمئین باشید که هیچ کس این قانون را تعید نمی کرد.ما مردم هزاره برای بازیابی خود مان سد ها را باید کنار بزنیم از فکر واندیشه خودمان استفاده کنیم دیگر قربانی شدن بس است ما چندین بار قربانی شدیم یکبار زبان مان را قربانی کردن دفعه دیگر نزاد مان را قربانی کردن و عبدالرحمن که اکنون مقبره اش زیارت گاه است 62درصد ازمردم مارا قربانی کرد ولی بازهم ما برای کسی دیگر گریه میکنیم واز سرگذشت خود مان بی خبریم در روز عاشورا زارزار گریه میکنیم فقط برای 70 نفر عرب اما برای سرگذشت خودمان اصلا گریه نمی کنیم چون تاریخ مارا هم قربانی کردن.زنده باد یهود که از صدها کشور دوباره جمع شدن و کشور خودرا که دردست عرب بود پس گرفتن و امروز به بزرگ ترین کشور ازنگاه قدرت تبدیل شده،فکر میکنید چرا اسرائیل به این زودی رشد کرد؟چون فرهنگ خودش را بازسازی کردوتاریخ سرگذشتش را بازسازی کرد اکنون دیگر هیچ اسرائلی را یک عرب نمیتواند در خیابانهای فلسطین کوتک بزند ودیگر هیچ اتلیر نمیتواند انهارا با گاز قتل عام کند ....شما می توانید مقاله تولانی اسدالله جعری را درباره این قانون در این سایت بخوانید http://hzarepayvand.blogfa.com/post-58.aspx

  • سلام! فقط چیزی که به ما امید میدهد نسل نو و آگاه هزاره است که فهمیدند که محسنی و شیخ و سید و ... کیستند، دیروز چه کردند و برای فردای ما چه می خواهند هر هزاره اینرا می داند و اگر چند عنصر فروخته شده را نمونه گرفته اند از ما به زودی بخیر حسابشان پاک خواهد شد چون هزاره در هزارهء (قرن نو) نو زندگی در سایه تمدن خواهد نمود. ما دیگر تحمل بد نامی افغان، اوغو ، ایرانی، و ... را نداریم ما با اینها خیلی فاصله داریم و فرق هم داریم. ما تروریست نیستیم، القاعده نیستیم، مکتب نمیسوزانیم، تجاوز جنسی را نمی خواهیم، نه تنها به صورت دخترا ها تیزاب نمیپاشیم بلکه قانونی که به خلاف اصول برابری زنها باشد را هم قبول نداریم. هزاره در هزارهء نو یعنی مردم متمدن، اعتراض خودرا به طور تظاهرات، اعتصاب غذا، کاهگل سرک ها، راهپیمایی، ارسال نامه و درخواست به دولت و سازمانهای جهانی و ... نشان میدهیم ، هزاره یعنی این. ما مینازیم به اینکه هزاره هستیم و اینرا همه میدانند که ما سزاوار زندگی با مردم "افغان" نیستیم باید هزاره ها در کشور خودشان زندگی کنند که ننگ "توحش"، "آدمکشی"، "تروریست"و.... را به گردن ما نیندازند.
   من خودم در هندوستان دکترای اقتصادم را میخوانم باور کنید هرجای که میگویم از افغانستان هستم از من روی میگردانند و میگویند که "اسامه بن لادن"، "تروریست" ، "پتان یا افغان" و نفرت خودرا نشان میدهند حتی شب در هوتل ها جای نمی دهند، حتی یک هندی با ما چنین برخورد میکند، البته که حق هم دارد. من تمام امیدم همین ااست که در آینده به امید خدا و بازوان پرتوان قومم کشور خودمان را بسازیم تا تاریخ سیاه 200 ساله افغانی را یکبار و برای همیشه از خود جدا بسازیم و این افتخار "غیرت افغانی" را ببخشیم به صاحبانش. بگذاریم اینها به عقب برگردند و مثل دوران "پیغمبر" به عقیده خودشان، زندگی کنند. در دوران پیغمبر انترنت نبود هرکس انترنت استفاده کند کافر است مثل هزاره ها. بگذاریم آنها به بهشتی که منتظر شان است بروند. ما بیزار آمدیم از این همه سیه روزی ...............................
   البته فراموش نکنید که برادران تاجک و ازبک ما هم مردم متمدن استند، و یا حد اقل مکتب نمی سوزاند و به خود بمب بسته نمیکشند چون ما "غیرت افغانی" نداریم الحمدالله و "مسلمان طالبی" نیستیم شکر خدا.
   به آرزوی روزی که لکهء ننگ "افغان" از سر ما برای همیشه پس شود و ما را کسی با این نام توهین نکند.
   موفق باشید

  • شیر بچه های هزاره ! سلام مالیک ! میگن هزاره های امروز بینیشه دراز شوده . پطلونک چسپ موپوشه . نیکتایی موزنه . کولای شپو سر موکونه . مظاهرات موکونن . ده سرک ها بور موشن . بسیار متمدن شودن . ایقه متمدن . ایقه متمدن که خود خو افغانی نمودانن . افغانستانی نمودانن . از او غو چقه بد موبرن . سوادشان خوب شوده کسی ره اهمیت نموتن . خود خو از همه بالا موگیرن . دل خود خو خوش کدن که آدم کش نین . تروریست نین . قاچاق چی نین . نوکر کس نین . و خودشانه از اوغو دور میدانن ... شیر بچه جان هزاره ! مه به محسنی پحسنیت کاری نداروم تو ره ده گپای خودیت میگروم . تو فکر موکونی که بسیار فامیده شودی سواد دار شودی . تو بیچارگک هنوز نفامیدی که افغان یانی چه . افغان بگوفته ای یک برار جان از فغان گیریفته شوده . مطلبیش پشتون و اوغان نیست . تو خودیت خوده کم موزنی و اوغانستان موگی . امی که تا بالی داد و فریا کدی امیره افغان موگن . امیره خون گرمی موگن . امیره جوش و جزبه موگن . پتان دیگه چیزه پشتون دیگه مردوم . اوغان نام کدام قوم نیه . ایره تو از مسخره گری ای نامه سریش ماندی . باز که اونا سریت کمکی غور بزنن قار میشی . برار جان هزاره که صد سال دیکم ده خارجه باشن باز ام امو هزاره استن و پشتون ها که صد سال دیگم بزنن ترور بکنن بازم امو پشتون استن فارسی وان های تاریفی تو که یکیش مه استوم ام چندان (بی ادبی ماف) غار نیستن . توپ و تیاره ما نداریم بمب اتوم ما نداریم فوج و لشکر ما نداریم . بان که یک سیاست خوشک و خالی خو بکونیم . از امی سیاست ما تابالی مملکت های کلان کلان بازم بی ادبی ماف گوزیش رفته گیست . اگه امی غال مغال اوغان های ما ام نباشه ما ره از نقشه ای دنیا گوم موکنن . خوب سیل بکو از حق ام تیر نشو ترکی و امین و ببرک آمد هورا گوفته ده سرکا برامدیم . مجاهدین آمد صله و لونگی زدیم . طالبا که آمد یک بلیس ریش ماندیم و وقتی امریکایی گکا آمد ریشه چپه تراش کدیم لونگی ها ره صافی دیگ ساختیم و بیرق کفر گویی ره ده هر جای بالا کدیم . حالی نوبت زناست که چه رقم اونا ره از خانه کشیده به دول خود برقصانیم ./ شرم ام نداریم . خجالت ام نمیکشیم ...ده آخر از نفر اول اگه امو بختیار رسام است میگوم که شوما اگه ایقه حق گوی بودین دیگه چه حاجت است که رسم میکشین یگان یگان حقیقت ها ره بشورانین مردوم خود بخود سر گپ میاین نشونیدین که مسکینیار چه میگه . از گپ گپ میخیزه و از پرده برداشتن آبرو میریزه .نوش جانیت که سگ داشته گی هاره دانیشه بند کدی و چورت زن های که سن شان بالا رفته خراب ساختی . ده خواهرک احساس مند ما شفیقه جان باید بگویوم که ده افغانستان ما ده زیر بیرق کرزی بیخار باش که کدام ملا و مولوی جید مید وجود نداره همه گیشان دالر خو میبینن . بیغم باش اگه ده ای بدبختا دالره بسیار بتی بش ره ام یک نمبر مسلمان مارفی میکنن و اوباما ره ده جنت فردوس خات جای دادن . استغفر الله ...بیاکه ده او یک زن که شوق کده نویشته کده یک چیزکه بفامانوم و او ایکه . بختیار جان برفیشه ده بام شوما زن های اوروپایی که مستحق گوفته ای بختیار استین نه زن های خوب زن های مسلمان که مجبور شوده با شوهری بیغیرتیش ده او ملکا خوده ماکم کده نمی اندازه او میخایه سیاهی دود کش بخاریشه ده روی امو زن ها بماله تا ده دیگرا پند شوه . حسین جان بتو ام باید بگویوم که آقای بختیار ده هزاره جات زندگی نمیکونه او ام ده پالوی شما ده خارجه است و از خوب و بدیت باخبر میباشه و دیگه ایکه از اوروپا جانیت ده ما تاریف نکو . چیزی که ایان است چه حاجت به بیان است . لاکن یک گپ تو ره مه ام تصدیق میکونوم که مردوم افغانستان ما بی ادبی بازم ماف باشه کتی خر یگان یگان وقت یا هروقت سکس میکنن . از امی خاطر مه میگوم ده امی انتخابات مه ره پاچای خود بسازین مه بریتان واده میکونوم و قول میتوم که از حقوق خر های افغانستان ام سخت دفاع بکونوم و نمانوم که ایرقم گپا تکرار شوه . مه چلیشه میفاموم که چه رقم مردومه ازی بلا خلاص بکونوم . اندیوال اگه راست پورسان بکنین دیگه راه خو نداره مجبور کلگی ماده خر های وطن ره کوچله بخورانیم و مه که پاچا شوم ده قانون اساسی یک ماده سرسخت ره جای میتوم که هر کس با ماده خر ده هر گوشه و کنار گیر شد باید پیچکاری ضد مردی شوه تا به دیگرا پند شوه برین که گپ بسیار کدین مغز مه ره خراب میکونین شوما مردوم باز که ریس جمهور شوم باز مغز از کوجا کونوم . بامان خدا

  • خوانندگان عزیز: ببخشید اگرمن ازموضوع مورد بحث خارج شده ام ولی همینجارا برای اظهار مطلب خود مناسب یافتم. من از پدر ومادری به دنیا آمده ام که در تذکره ام نوشته شده قوم تاجک. و پدرم میگفت ما از قوم یوسفزی هستیم. من امروز بیش از شصت سال عمر دارم پدرم را در 13 سالگی ازدست دادم و مانند گل خودرو، در یک جامعه مملو از فسق وفساد بزرگ شدم.ولی خوشبختانه با آزادی فردی وفکری که داشتم ودارم وتجربه ها ومشکلات روز گاروبرخورد با مسایل واشخاص وافراد ازا قوام وقبایل ، باعقاید مختلف در نخستین مراحل دوره جوانی، تبعیض وتعصب من مبدل به روابط بسیارصادقانه وصمیمانه انسانی گردیده وباالمقابل عین عکس العمل را نسبت بخود ازاکثریت احساس نموده ومینمایم. به دلیل همین آزادی های اخلاقی من، اولاد هایم همسران شان را از نژاد ها وادیان ومذاهب مختلف انتخاب و خوشبختانه در یک فضای بسیارصمیمی واحترام متقابل زندگی بسیار خوب وبدون کینه وکدورت و دردسر داریم. من نمیدانم هموطنان عزیز ما به چه دلیلی این موضوعات را بسیار جدی گرفته وبا کنایه های دور ازعفت قلم به آنانیکه عقاید، مختلف ویاازنژاد دیگر هستند ،ویا به لسان دیگر صحبت مینمایند، تحقیر وتوهین می فرستند؟ آنانیکه به ادیان سماوی عقیده دارند، آیا باور ندارند که ماانسان ها از یک آدم وحوا بوجود آمده ایم و در حقیقت همه خواهر وبرادر وخون شریک یکدیگر هستیم؟ و چرا باید تا این حد بخون یکدیگر محتاج باشیم؟ این را همه میدانیم که، شرایط زمان ومکان بوده که مارا دراطراف واکناف جهان پراگنده ساخته. البته برای اکثرآن عزیزانیکه به ادیان عقیده ندارند این موضوع تا حدی خود بخود حل گردیده. مطلب من ازین اظهارات اینست اگر ماانسان ها واقعا اشرف مخلوقات هستیم، گاهی بخود فرصت داده ایم، نظری به دیگر موجودات ومخلوقات نموده ببینیم که تاچه حد در صلح وصفا زیست میکنند؟ وحشی ترین ودرنده ترین حیوان تا زمانیکه گرسنه واحتیاج نداشته باشند، کشتار وخونخواری نمیکنند. وحشرات همچنان تا مورد آزار واذیت قرار نگیرند مضریت نمیکنند.امااکثر ما انسان ها آنقدر حسود، حریص عقده مند و ظالم هستیم که اگرثروت تمام جهان را داشته باشیم باز هم از چور وچپاول وغارت ووحشت به همنوع خود مزایقه نکرده تاتوان وقدرت داریم آخرین قطرات خون یکدیگر را می مکیم. طوریکه در سایت های انتر نتی ، رادیو ، تلویزیون وروزنامه ها می بینیم میشنویم ومیخوانیم ، نویسندگان، علما ، دانشمندان وجوانان عزیز ماکه دیگران را مورد انتقاد قرار میدهند، اکثرا" خود، در گفتار و اظهارات شان با یگدیگر آنقدر جدی هستند وحساسییت می ورزند که متیقن هستم اگر باهم مقابل شوند، شاید موضوع به پرت وپوست وحتی کشت وخون انجام شود. ما که امروز از برکت سایت های انتر نتی توانسته ایم مکنونات قلبی خودرا که قبلا" بنا بردلایل خاص عقیده وی وغیره میسر نبود، اکنون آزادنه اظهارنمائیم، ایا ممکن نیست، ازهرقوم وقبیله، دین ومذهب ونژادی که هستیم وبه هر لسانی که صحبت میکنیم، هموطنان عزیزخودرا به اتحاد ، اتفاق، صلح وصفا وصمیمت تشویق کنیم؟ از ناسزا گویی ، کنایه و توهین که پیامدش جز بد بختی ونفاق چیزی دیگر متصور نیست ، ابا ورزیده در عوض با استعمال جملات محبت آمیز ودوستانه همدیگررا انتقادومتوجه اشتباهات شان بنمائیم ؟ ما که امروز در یک دهکدهء بسیار کوچک بنام زمین زندگی میکنیم، ازهمه اولتر باید انسان وانسانیت برای ما مهم باشد، تا قوم وقبیله ودین ومذهب ولسان . دنیای ما بسیار زیبا ودوست داشتنی خواهد بود اگر همه خودرا با آن جوهر اصلی یعنی انسانیت ملبس ساخته و به عقیده ومذهب وروش زندگی همدیگرکه یک موضوع بسیار شخصی هر انسان است ، احترام داشته از تحقیر وتوهین تا حد توان بی پرهیزیم. من واقعا" امروز افتخار میکنم که برادران هزارهء ما که ازجمله زحمت کش ترین وصبور ترین افراد بوده و هستند خوشبختانه روشن ترین قشر جامعهء مارا تشکیل میدهند. آرزوی قلبی من است که همه افراد وطن عزیز ما از جان ودل، قدرت وتوانایی، مدارا ، بخشش وازخودگذری را نسبت به همدیگر درقلب های شان پرورانیده با اتحاد و اتفاق ، این مملکت ومردم زجردیده وبلا کشیدهء شانرا ازین بی سرنوشتی وبد بختی نجات بدهند. به امید سعادت وسلامتی وموفقیت همه انسانهای خوب.

  • شما هزاره ها شکمتان که سیر شد خدا را به خدایی قبول نمی کنید.
   همان عبدالرحمن فهمیده بود که با شما چی معامله کند.
   شیر بچه هزاره که این گپ ها را می زنی خونت بسیار گرم است ولی متوجه باش که تمام هزاره ها مثل تو در غرب نیستند که مثل تو شعار بدهند.
   شما به نام تشیع و اینکه به خاطر مذهب تشیع مورد آزار قرار می گیرید به غرب رفتید و حالا اصول تشیع را فراموش کردید!!!!
   دموکراسی دموکراسی گفته خود را می کشید ولی اول باید بفهمی که دموکراسی چی است؟
   تو می فهمی دموکراسی چی است؟ اصلاً شیعه دموکراسی غربی را قبول دارد؟ هزاره میفهمی چی است؟
   اگر تو به این گرمی این رقم شعار بدهی به تو فرقی نمی کند چون در افغانستان نیستی و دیگران هم اگر کشته شدن خیر است.
   شعار دادن بسیا آسان است.
   سیل بین عقل چهل وزیر را دارد. شما تا حالانتوانستید چند قریه را از حمله کوچی ها نجات بدهید و دعوای تجزیه را هم می کنی!!
   اگر به گپت ایستاده هستی وقتی که نوبت به جنگ به خاطر نجات بهسود شد باز می آیی جنگ کنی؟ هنوز استقلال طلبی را در جایش بان. تظاهرات هر کس می تواند بکند . تظاهرات خو هنر نشد. سرک کاگل کردن هنر نیست ذلت است. اگر تظاهرات می کنی بیا افغانستان تظاهرات کن اول همین هزاره های خودتان شما را می کشند حاجت به مردم دیگر نیست. شما مردمی پریشان و از هم پاشیده هستید. ولی در شعار دادن بسیار خوب هستید وقتی نوبت عمل می رسد همگی فرار میکنید. همیشه فریب می خورید.
   همین تحجر بهتر از شما می تواند از هزاره ها دفاع کند.
   مزاری چه کاری به شما کرد؟ تمام تان را به کشتن داد و خودش را تسلیم همی اوغو کرد. مزاری را حتی با تفنگ هم نکشتند چون می گفتند ارزش ندارد که مرمی را هم سرش مصرف کنیم ! خبر داری یا نی؟
   محقق چی کرد؟ امثال تو را در دره صوف به کشتن می داد و خودش فرار می کرد بعداً طالبها که منطقه را می گرفتند همه را قتل عام می کردند.

  • درحوزه حکومت تهران اکثریت با پیروان مذهب جعفری است وقانون در رابطه با احوال شخصیه پیروان دیگر مذاهب چنین است:
   قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم(مصوب اسد1312 هجری شمسی)
   ماده واحده- نسبت باحوال شخصیه وحقوق ارثیه ووصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب انان به رسمیت شناخته شده(اهل سنت-مسیحیان-کلیمیان-زردشتیان)محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب انان را جزدر مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد بطریق ذیل رعایت نمایند
   1-در مسائل مربوط به نکاح وطلاق قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو اناست
   2-در مسائل مربوط به ارث ووصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی
   3-در مسائل مربوط به فرزند خواندگی عادات و قواعدمسلمه متداوله در مذهبی که پدر خوانده یا مادر خوانده پیرو ان است.


   در حوزه حکومت کابل که اکثریت حنفی مذهب هستند ممکن است قانون اجازه رعایت احوال شخصیه غیر حنفیان راکه مذهب انان رسمیت دارد
   (اهل تشیع و....)بدهدتا دادگاههاطبق قواعد مسلمه متداوله ان مذاهب حکم کنند
   البته قواعد مسلمه متداوله در مذهب شیعه اثنی عشری(امامیه) در رابطه با احوال شخصیه در قانون مدنی ایران بصورت مدون وجود داردوقابل دسترسی محاکم است.
   والسلام.

  • شیر بچه هزاره ( روباه بچه افغان )

   تا در هندوستان دوکتورا میخواانی بهتر است چند روز مکتب صنف دو و سه ره همینجا میخواندی چرا که هنوز افغان ره نمیفهمی که چیست ! تو پشتونها را اگر افغان تنها میدانی تو اشتباه میکنی عزیزم به حال بیا در وقت نوشتن خو نشه نبودی ؟ چون خبر دارم که خارجه گکی ها زیاد مینوشند چون نادیده است !

  • حامد جان

   توجیه کردن اعمال افرادی چون عبدالرحمن خود جنایت است. تمام اقوام ساکن افغانستان باهم برابر بوده و بر یکدیگر برتری ندارند.

   بدیهیست که تاجیک، پشتون، ازبک و غیره اقوام مشکلات هزاره ها را دارند و بعضاً بیشتر از هزاره ها درگیر مشکلات درونی هستند.

   حرف های یک فرد نمیتواند، حرف تمام هزاره ها تلقی گردد. و در افغانستان متأسفانه تا به اکنون هیچگاهی انتخابات واقعی و درست صورت نگرفته تا نماینده و رهبر یک قوم و یا تمام مردم افغانستان مشخص گردد. فلهذا، بسیار جدی نشوید تا در حالت غلبه ی احساسات بر عقل تان اعمال افراد کثیفی چون ملاعمر و عبدالرحمن ملعون را توجیه کنید.

   با احترام

 • به نظر من آزادانه نویسی هیچ معنا ندارد. تمام کسانی که دو کلمه حرف نویشته از روی احساسات وتحریک است! اگر واقعاًچنین نیست چرا هر چوپان وکراچی وان جرئت می کند در مورد مسأله که فقهی وحقوقی است اظهار نظر نماید. کار طبیب را باید به طبیب گذاشت وکار دهقان را به دهقان وکار حقوقی را به حقوق دان. شاید خود هم می دانید که اگر غوغای غربیان نبود اکثر شماهای که خودفریاد راه انداختید وقانون دمکراتیک میخواهید اطلاعی هم نمی یافتید.

  • خدا شاهد اس که نیمی از این ها هزاره های کویته هستند که به راه ماویزم روان اند وتعدادی از انان عیسوی ها

جستجو در کابل پرس