صفحه نخست > خبر و گزارش > ده ها غیر نظامی به شمول کودکان در فراه کشته شدند

ده ها غیر نظامی به شمول کودکان در فراه کشته شدند

طبق گزارش اسوشیتد پرس، و طبق اظهارات مقامات محلی در اثر حملات هوایی نیروی های بین المللی ده ها غیر نظامی کشته شده اند
چهار شنبه 6 می 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

عکس ها از خبرگزاری اسوشیتد پرس

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • با کمال تاسف که هموطنان ما بدون اینکه زره از زنگی انسانی را بچشند بکام مرگ فرو میروند ولی طالبان که به نابودی محکوم استند مردم افغانستان باید آنهارا در داخل قریه های خود راه ندهند تا از کشته شدن نجات یابند من فقط گریه باید کنم و عزا دار باشم خدا کشته شدگان را بیامرزد ولی نابودی طالبان و القاعده بنظر من حتمی است

    • بلی من هم از برای نویشته گرا گریه میکونم که بیچاره ها درک شانه او برده یا ده زیر سایه دالر امریکایی گکا اونا ره خو برده مه میفاموم که مزاری ای آدرسه ام یافته نمیتانه چشم تیز میدیدگی و حق بین بکار است ایساس زنده بکار است تا خود ره فارغ کده ای قبر ها ره آدم سیل بکونه . ده پالویم یک نفر دیگه ام ایستاد است خانیش آباد خو مه ای ره ده حساب نمییاروم چیرا که او یکی نوکیست که ده ای سایت آمده گور کابی داره که امروز براستی ده قبر و گورها برابر شوده تاسف سر چپیشه فاتیا گویا خانده رفت . طالیبا ده قشلاقا بزور میدراین مردوم اونا ره ده شوق بیا نمیگن وا بجان ای مردوم بچاره حکومته خبر کدن ام ده بلا ماندن و اگه نکدن ام ده بلا ماندن و ای مشکل ای بیچارا کم نیست که ناتو گکا و امریکایی های که براستی گوفتی پالویم بودگی شادی استن بم بارد میشن . به ده ها زن و مرد و طفلکایشان میمره و کسی ام ده قصی شان نیست . دل ده اینجه درد میکونه که بخاطر یک نفر نامالوم که افغانی بود یا نبود او ام ده دوبی کلگی نویسندا جم شوده چه حالی نبود که ننداختن . چیرا ای مردوم فراه از ما نیستن اینا مسلمان نیستن اینا زندگی ره دوست نداشتن یا کوشته شودن از دیست بادارای ما حلال است . دیگه گپ نیست ده اونجه داد و فریاد میزدگی ها مسلمان نبودن و مقصد شان کوفتن و ایتراض سری اسلام بود . امی آدم ام که چیزی نویشته کده کدام ملامت اصلی ره چیزی نگوفته و بمبارده که میکونه و ملامت که میشه . بلی حالی خات بیلکیتان دستی دراز پیدا کد که از اونا مه طرفداری میکونوم . نی عزیزیم اینام نفرای از اموناست ای گپا یک سیاست پلاستیکیست میده بچا ام میفامن که گپ چه است و کور ام میفامه که دلده شور است . ده مزاری جان قلم دیست میگوم امو کسی که ده آدرسیم چیزی ره کورا واری نیافته بودی . ده امونجه ام امی رقم گپا بود و است . لاکن شوما مردوم کوجا سیل میکونین تا که ده اونجه کدام مقصد خاص تان نباشه . اینی ره میگن زندگی بیغیرتی ده ملک خودما مردوم بی گنای خودیماره بمبارد میکونن و ما ده دانیشان سیل کده ایستادیم بسیار که قار ما بیایه باز سری طالبا غصه شوده چند تا دو میزنیم . از اونا پورسان بکونین که شوما خی بری مولی ده اینجه آمدین ای طالبا ره بکشین نی . عجیب معمای است به خدا که بیغیرت ترین قوم ده سری با غیرت ترین قوم آمده پاسبان شودن . دوزه مانده صاحیب خانه ره میکوشن که ما پاسبانی میکونیم . خیر باشه ای تاریخ ام عجب چیزیست یک یک تایته ده گور آرام نخات ماند بیغم باشین که از شوما مردوم ای تاریخ بسیار تاریفا خات کد . یک نام مسیحیت ره ده ای سایت نام گیریفتین از کوجا نبود که عیسوی ها جم شودن . چه کفر های نبود که نگوفتن لاکن ای بیچارا که ده زیر خاک توته توته خو استن بیچارا کس ندارن که از اونا دفاع بکونه زیر مقالای بی مانا جای بری نویشته کدن نمیشه . اما ده زیر ای قبر ها یک دوا گوی نیافی . بخدا ایساسای ما مردگیست . ضمیر و وجدان های ما خو است . دیگه گپ نیست مسلمانی ما ضعیف شوده ایمان ما ضعیف شوده . پول پرست و چوکی پرست شودیم . ما مرگ سنی ره مرگ نمیدانیم و مرگ شیعه پیش ما ارزیش نداره ما تا حالی کل افغانستانه از خود ندانیستیم . یک گپی ای بیسواد نادانه ام ده مغزای تان ماکم جای بتین او ایکه ما برای ساختن یک افغانستان آزاد و خود مختار و آرام احتیاج یک چیز استیم یانی که باید ما بگرد ام جم شویم یک مشت و یک بازو باشیم یک صدا و یک آواز باشیم . که ای گپ ده سنی و شیعه و فارسی و پشتو و غیره نمیشه ما ره یک چیز جم کده میتانه و بس فقط اسلام ما . و کسای که خوده هوشیار و فامیده و چیز فام میگیرن اگه واقین ملکشانه میخاین آرام بسازن و مردومشانه شاد بکونن سنی گری شانه شیعه گری شانه هندو گریشانه و حتا عیسوی گری شانه قات کده ده جیبک بالای شان بانن و زیر بیرق اسلام ایستاد شون . امکان اتحاد و اتفاق و امنیت ده کشور میشه و بس و ده غیر از او ازی وطن دیست بشوین که چند صد نفری نو عیسوی شودگی ام خا هان دولت عیسوی مذهب شوه . نی بیادرا خوب کلی تانه خلاص بکونین ده ای وقتی اساس هرکس از مه و از تو میکونه و ده مابین مردوم تفروقه می اندازه اونا از ما نیستن . امیتو که ایمانشانه بای دادن وجدانشانه ام بای دادگی استن و اونا قسم خوردگی های کشورای که عمری جوانی شانه ده اونجه تیر کدن میباشن . حتا از کابل پریس و دیگه سایتای که خا هان وطنشان استن ده ای گپی کردکی ولی حق ره متوجه باشن و مزاق ندانن و الا ای وطن از دیست میره که نه از تو میشه و نه از مه . باقی خدا خودیش بهتر میدانه ارواح های شهید شودگانه ببخشه و درجات برایشان در جنت نصیب بگردانه و روی دوشمنا ره سیا بکونه . بامان خدا .

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس