صفحه نخست > عکس > یکاولنگ: جذام، 9 سال پس از قتل عام توسط جنایتکاران طالب

یکاولنگ: جذام، 9 سال پس از قتل عام توسط جنایتکاران طالب

از 7 الی 22 جنوری سال 2001: اگر چه نیروهای خارجی عامل اصلی کشتار نبودند. نجات یافته گان گروپ قاتلین را بطور عموم شناسایی کردند که آنها پشتون های افغان بودند که بیشتر به قتل عام مبادرت میورزیدند. طالبان از ملیشه های خارجی در قتل ها، اسیر گرفتن مردم از قریه جات، و محل باز رسی اسیران استفاده میکردند. ولی آنها افغان های پشتون را برای کشتن می گماشتند.
چهار شنبه 13 اكتبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

گتی ایمیج

قتل عام در یکاولنگ

شواهد نشان میدهد که نیروهای خارجی با طالبان در حملات ضربتی و قتل عام ها نقش برجسته را ایفا کرده اند. نیروهای خارجی بطور مخلوط با نیروهای طالبان عملیات را اجرا کردند که شاهدان پشتون های قندهاری را شناسایی کرده اند. اگر چه نیروهای خارجی عامل اصلی کشتار نبودند. نجات یافته گان گروپ قاتلین را بطور عموم شناسایی کردند که آنها پشتون های افغان بودند که بیشتر به قتل عام مبادرت میورزیدند. طالبان از ملیشه های خارجی در قتل ها، اسیر گرفتن مردم از قریه جات، و محل باز رسی اسیران استفاده میکردند. ولی آنها افغان های پشتون را برای کشتن می گماشتند.

چهار شنبه 17 مارس 2010


آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • نویسنده محترم. پختانه در این مورد گنهکار نیستند زیرا انها این کار را طبق عادت خود کرده اند. مگر در یک کشوری که بنیان گذار ان یک رهزن گوش وبینی بریده یی باشد که در یک یرغمل صدهزار هندستانی را قتل عام و بالای ناموس ودارایی های ایشان حمله کند وامروز در قرن بیست ویک کسانی پیدا شوند که این رهزن را بابا بگویند امید داری که انها این کارها را نکنند؟

  اصلا اینها کشتن, اتش زدن, بینی وگوش زن خود را بریدن, گلو بریدن, انتحار کردن, مواد مخدر فروختن, تروریست های بین المللی را پناه دادن و مکتب سوختاندن عادت دارند واین را از نیاکان غیور خود (!!!!؟؟؟) به میراث برده اند. گژدم مقصر برای نیش زدن نیست زیرا فطرت ان نیش زدن است پس دیگر اینها هم مقصر نیستند زیرا بدسرشتی فطرت انها است ومقصر ما هستیم که اینها را گذاشتیم که دوصد وشصت سال مارا چور وچپاول کنند و احمق ماهستیم که انهارا گذاشتیم که دزدان, لواطت کاران وزن فروشان را بالای ما بنام بابا وانا بقبولانند

  • پنجابی بچه کثیف

   تو بهتر است در مورد علی زنا بنویسی.

   احمد شاه ابدالی افتخار افغانها است و به حق بابای ما است و هیچ کس از تو کثیف و بویناک نواسه علی زنا نخواسته که احمد شاه ابدالی را بابا بگویی.

   لعنت و نفرین بر پاکستان( چتلستان)
   لعنت بر پنجابی های کثیف و بویناک چتلستان و چوچه سگ شان

   زنده باد هند کبیر.

   برای تو کثیف و بویناک چتلستان باید بگویم که مردم هند کبیر در کتب تاریخ شان که درمکاتب هند تدریس میشود از احمد شاه بابا به حیث امپراطور بزرگ و از شیرشاه سوری به حیث پادشاه نیکوی افغان یاد کرده اند.

   این فقط پنجابی بچه های کثیف مانند تو است که میخواهد با توهین به بزرگترین امپراطور آنزمان چهره کثیف یک پنجابی لعنتی را و دشمنی واقعی پاکستان را با افغانها نمایان سازد.

   باز هم

   زنده باد هند کبیر

   مرگ بر پاکستان ( چتلستان)

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس