صفحه نخست > حقوق بشر > آزادی بيان > ديده بان رسانه ها موضوع سرقت يک رسانه را بررسی می کند

ديده بان رسانه ها موضوع سرقت يک رسانه را بررسی می کند

کابل پرس
پنج شنبه 21 جون 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

توضيحات آقای صديق الله توحيدی درباره ی يک خبر در کابل پرس?:

به ادارهء محترم سایت انترنتی کابل پرس

درمورد مقالهء مورد نظر من صدیق الله توحیدی مسوول دیده بان رسانه ها چنین می نویسیم

اولأ عنوانی که دربالای این مقاله نوشته شده است از نظر دیدبان رسانه های درست نیست وباید اصلاح گردد وآن هم به این دلیل که دیدبان رسانه موضوع صحت و سقم مسئله را بررسی می کند که عنوان نوشته شده از طرف شما با آنچه دیدبان انجام می دهد هم خوانی ندارد عنوان باید به این شکل تغییر یابد

دیدبان رسانه ها موضوع صحت ویا سقم مسئلهء به سرقت رفتن یک رسانه را بررسی می کند

دوم اینکه مصاحبهء که از طرف سایت محترم کابل پرس به نشر رسیده است حق نشر آن مربوط به دیدبان رسانه ها بوده و تا زمانیکه از دفتر دیدبان رسانه ها و آنهم بعد از نشر این مصاحبه از طرف دیدبان ، اجازه گرفته نشود هیچ شخصیت حقیقی ویا حکمی حق نشر آن را ندارد و دیدبان نشر این مصاحبه را غیر قانونی می داند

سوم اینکه صابر فهیم گزارشگر دیدبان رسانه مدعی است که باوی مصاحبهء صورت گرفته است که آن نشر نگردیده و به جای آن مصاحبهء که انجام داده است نشر گردیده است

امید است موارد مطرح شده را درمقالهء منتشره درنظر گرفته ومقاله را اصلاح فرمایند

با احترام

صدیق الله توحیدی مسوول دیدبان رسانه ها

ديده بان رسانه ها موضوع سرقت يک رسانه را بررسی می کند

امروز صابر فهيم خبرنگار ديده بان رسانه ها در افغانستان، درباره ی پاره ای از موارد و نحوه ی سرقت يک رسانه و همچنين اعتراض خانم جميله مجاهد به کابل پرس، با سردبير کابل پرس گفتگو کرد. وی از سردبير کابل پرس پرسيد که خانم جميله مجاهد اعتراض دارد که گزارش يکجانبه از خانم ماری نبرد آيين را نشر کرده ايد و اصول ژورناليزم رعايت نشده است. سردبير کابل پرس به خبرنگار ديده بان رسانه ها گفت که در ابتدای گزارش نوشته شده که چنانچه خانم جميله مجاهد اعتراضی داشته باشند، بدون کم و کاست نشر خواهد شد. من خوب می دانم که روزنامه نگاری چه اصولی دارد. بهتر است که خانم مجاهد استدلال منطقی خود را روی کاغذ نوشته و برای نشر به کابل پرس ارسال کنند تا ديده شود که استدلال ايشان چيست و آيا توانايی نوشتن دو بند، بدون مشکل نگارشی را دارند. روش کابل پرس مبتنی بر عدم سانسور است و ما نقد های بی پروا درباره ی هر مقام و مسوول را نشر می کنيم. چه رييس جمهور باشد، چه وزير يا معين و يا رييس کدام نهاد و سازمان. خانم جميله مجاهد و کچالو فروشان ديگر که بماند.

وی همچنين افزود که نه تنها خانم نبرد آيين و بلکه بيشتر همکاران سابق خانم مجاهد تاکيد کرده اند که اين رسانه به سرقت رفته است و خانم مجاهد سوء استفاده کرده است.

خبرنگار ديده بان رسانه ها پرسيد که خانم مجاهد می گويد، آقای ميرهزار گفته است که خانم گلبرگ در خانه ی من و توسط من باردار شده است. در پاسخ به اين سوال خبرنگار ديده بان رسانه ها گفته شد که می توانيد گزارش را ملاحظه کنيد:

"گلبرگ، زنی که به عنوان خدمه در راديو استخدام شده بود، از طرف خانم جميله مجاهد وادار شده بود که کارهای خانه ی وی را هم انجام دهد. بعد از مدتی گلبرگ مادر فرزندش شد، خانم جميله مجاهد، بدون در نظر گرفتن حقوق يک کارگر و دادن رخصتی چند ماه که حق معمول و طبيعی زنان کارگر و کارمند می باشد، گلبرگ را اخراج کرد."

اين برداشت خانم مجاهد با منطق و عقل سازگار نيست و ما چنين چيزی را ننوشته ايم و خانم جميله مجاهد از خود بافته اند.

خبرنگار ديده بان رسانه ها پرسيد که خانم مجاهد می گويد که شما به آقای ضيا بوميا کچالو فروش گفته ايد و به ايشان توهين کرده ايد.

در پاسخ به اين اظهار نظر گفته شد که بله آقای ضيا بوميا را کچالو فروش می گوييم. به آقای سمندر و فدايی هم کچالو فروشان اعظم می گوييم. البته خواننده ای روز گذشته به سردبير کابل پرس گفته بود که با نام کچالو فروش بر سر اين آدم ها به کچالو فروشان توهين می شود و کچالو هم ميوه ی با ارزشی است. اين نهادها داعيه ی حمايت از روزنامه نگاران را دارند و عملا در برخی موارد ديده شده که خبرنگار، دم دروازه ی اين کچالو فروشان آمده و دريغ از کمک و ياری. اين آدم ها تنها از کسانی دفاع می کنند که در باند و دار و دسته ی خودشان باشند. البته کچالو فروشی زياد است و اين هم يک نوع آن است. اگر روزنامه نگار اين حق را نداشته باشد که طنز بکار برد و داعيه داران آزادی بيان برآشفته شوند که چرا به آن ها کچالو فروش گفته شده، پس بايد فاتحه ی آزادی بيان را خواند. در کشورهای ديگر پول های گزافی خرج می کنند که نقد صورت گيرد و اصلاحات شود. ما رايگان نقد می کنيم. بهتر است که اين آقايان و خانم ها بجای منحرف کردن موضوع، اجازه دهند که رسانه ها به جزييات مالی آنان دسترسی داشته باشند. شعار می دهند که روزنامه نگار حق دسترسی به معلومات را دارد و وقتی از خود اين کچالو فروشان معلومات می خواهی، ديگر روزنامه نگار حق چنين سوالاتی ندارد. خانم مجاهد که يکی ديگر از کچالو فروشان می باشد، بهتر است که اسناد مالکيت راديو و تمام اموال و دارايی های آن را به رسانه ها نشان دهد تا ديده شود که چه کسانی راست می گويند. خانم ماری نبرد آيين و ساير همکاران سابق خانم مجاهد که توسط خانم مجاهد اخراج شده اند و يا ايشان.

قطعا اظهارات و پاسخ خانم مجاهد در کابل پرس بدون کم و کاست نشر می شود. البته اين نکته را هم گوشزد می کنيم که اگر خود خانم مجاهد دست به قلم ببرند، واضح و روش خواهد شد که ايشان هم يک کچالو فروش هستند و يا يک روزنامه نگار.

برای خواندن اظهارات خانم ماری نبردآيين مدير هفته نامه ی سيرت و نحوه ی سرقت يک رسانه اينجا را کليک کنيد

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • دوست نازنین میرهزار!
  بگذار هر کس هر چه می گوید، بگوید. وب سایت شما نشان می دهد که چه مقدار دلسوزانه و مطابق منافع کشور و مردم ما کار می کنید. هزار آفرین بر شما که چهرة استفاده جویان را افشا می کنید.
  به عزیز نسین گفتند که فلان آدم، بد ترا می گوید، کاری کن که خاموش شود ورنه هر جا سخن های بد گفتن را ادامه می دهد. عزیز نسین گفت: فکر کن که این آدم را راضی کردم که خاموش شود، کون این همه خر را در شهر چه کسی بسته کند تا گوز نزنند؟

  گپ این آدم های ایله جاری هم بیشتر از آن نیست که عزیز نسین گفته است.

  طول عمر و موفقیت بیشتر برایتان می خواهم.

 • کامران جان

  اين سوال را من در نوشته قبلی مطرح کرده بودم که چگونه ممکن است جميله مجاهد خانم گلبرگ را بار دار سازد مگر کسی جواب نداد.

  حالا خوب شد که رسما به امضای کرزی مطرح شد.

  • او بيادر مه خو ده اموجه برت ترت وپاگ گفتم که!!!

   او بيادر ده خارج خو نيستى ؟

   اگر ده اوغانستان ميبودى باز ايخو کم است زياد کـرامـات مجاهيدين صاحب هاره خو ميديدى.

  • برداشت شما بسيار از آن چيزی که نوشته شده دور است. دقت کنيد:

   گلبرگ، زنی که به عنوان خدمه در راديو استخدام شده بود، از طرف خانم جميله مجاهد وادار شده بود که کارهای خانه ی وی را هم انجام دهد. بعد از مدتی گلبرگ مادر فرزندش شد، خانم جميله مجاهد، بدون در نظر گرفتن حقوق يک کارگر و دادن رخصتی چند ماه که حق معمول و طبيعی زنان کارگر و کارمند می باشد، گلبرگ را اخراج کرد.

   آنلاین : کابل پرس: خبری، تحليلی و انتقادی

 • آقاى ميرهزار ! باز دلى ته به دل کدام شير بسته کده ايطور گپهاى کلان کلان ميگى ، گرمبس همى مجاهدين صاحب هاره تور داده تور داد آخر يک روز سياه ره خو سر خود ميارى . اى بيچاره ها نقد قلم خو بان ده جايش نام خوده هم نميتانن درست نوشته کنن. ها اگر کدام حديث و روايت از(دزدسرگردنه) ميخواستى خو بازهم يک چيزى. اونه قلم خو نيست باز سلاح گرفته ازخود دفاع ميکنن !!! و ما ره هم بى کامران و بى کابل پرس? خاد ساختند.غم جانته بخو لالا که از کل چيز کده باارزشتر است.درامان بشى

 • کزارش تصویری حمله کوچی ها در هزارجات را در اینجا بیبینید.
  http://www.youtube.com/watch?v...

  آنلاین : برای دیدن از این گزارش تصویری اینجارا کلیک کنید

 • اقای میر قرانی به فکر بنده شما تکلیف دارید که باید در باره هر چیز چرندیات بگوید یعنی ای دوست عزیز بگزار این همه را نوکری و چاکری ایران و دیگر شیاطین را در راه خدا خیر و فلاه بی اندیش تا راستگار شوی .
  به امید هدایت نیکی تان از جانیب خداوند (ج)

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس