صفحه نخست > حقوق بشر > آزادی بيان > از کتاب سوزی تا کتاب شويی

از کتاب سوزی تا کتاب شويی

بيانيه فرهنگيان مهاجر افغانستان، راجع به واقعه در آب افکندن هزاران جلد کتاب در ولايت نيمروز
چهار شنبه 27 می 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

كتاب، اين گنجينه معارف بشري، از ديرباز در ميان جوامع متمدن و فرهنگ‌دوست حرمت خاصي داشته است، به‌ويژه در كشور ما كه داراي سابقه روشني در دانش‌دوستي و فرهنگ‌پروري بوده است.

با اين همه نمي‌توان از ياد برد سرگذشتهاي تلخي را كه در مقاطعي از تاريخ بر كتابها و كتابخانه‌ها در كشور ما رفته است، از دوران تهاجمهاي مغولان گرفته تا عصر حاكميت سياه طالبان. چنين بوده است كه جامعه ما گاه به گاه شاهد كتاب‌سوزي‌ها و كتاب‌شويي‌ها بوده است و چه خسارتها كه از اين ناحيه بر فرهنگ مكتوب كشور وارد شده است.

واقعه معدوم كردن و در آب افكندن كتابهاي متعلق به جمعي كتابفروش و ناشر در روز دوم جوزا (خرداد) 1388 كه در ولايت نيمروز و با آگاهي و هدايت وزارت اطلاعات و فرهنگ كشور صورت گرفت، يادآوري ماجراهايي بود كه پيش از اين بر سر كتاب و كتابخواني در كشور ما آمده بود، آن هم در روزگاري كه فرهنگ مكتوب كشور بيش از هر زمان ديگر آسيب ديده است و دولت اسلامي افغانستان هم بيش از هر زمان ديگر مدعي رعايت قانون‌مداري و مردم‌سالاري است.

ما، مراکز و مؤسسات فرهنگي،هنري،ادبي، دانشجويي و جمعي از نويسندگان، ناشران، ويراستاران و روزنامه‌نگاران كشور ضمن نگراني از وقوع چنين حوادثي در زمانه‌اي كه فرهنگ جهاني به سوي مدارا و شكيبايي ميل دارد، ضمن اظهار همدردي با كتابفروشان و ناشران خدومي كه در اين زمانه عسرت سرمايه مادي و معنوي خود را صرف گسترش فرهنگ كتاب‌خواني كرده‌اند، اين رفتار متعصبانه و غيرمنصفانه را محكوم مي‌كنيم و از دولت افغانستان خواستاريم كه ضمن اعاده حيثيت از خدمتگزاران كتاب و كتابخواني در كشور و جبران خسارت سنگيني كه از اين ناحيه بر آنان وارد شده است، مانع تداوم چنين رفتارهايي شود.

هم‌چنين از دستگاههاي مسئول خواستاريم كه با تنفيذ و اجراي قوانين و مقرراتي شفاف و جامع براي نظارت بر انتشار و خريد و فروش كتاب، ضمن پرهيز از رفتارهاي خشن و غيرفرهنگي كه ديگر زمان آن سپري شده است، اين زمينه را فراهم آورند كه ناشران و كتابفروشان كشور با احساس امنيت مادي و معنوي به خدمت خويش ادامه دهند، چون هيچ پسنديده نيست كه ارگانهايي كه علي‌رغم وظيفه فرهنگي خود در اين سالها حتي يك عنوان كتاب سودمند در زمينه فرهنگ و دانش كشور منتشر نكرده‌اند، فقط وظيفه محو و نابودكردن كتابها را برعهده داشته باشند، آن هم بدون احساس مسئوليت نسبت به خسارتي كه از اين ناحيه متوجه فرهنگ و دانش و خدمتگزاران آن در كشور مي‌شود.

1- مؤسسه فرهنگي،هنري وادبي (در دري).

2- خانه ادبيات افغانستان.

3- انتشارات عرفان(محمد ابراهيم شريعتي افغانستاني).

4- خانه کودکان افغانستان.

5- شوراي سرپرستي مدارس خود گردان مهاجرين.

6- شوراي فرهنگي آموزش مدارس مهاجرين.

7- مؤسسه هنري هادي فيلم.

8- مؤسسه فرهنگي هنري نما فيلم.

9- انجمن فرهنگيان و هنرمندان افغانستان.

10- انجمن ادبي کلمه.

11- مؤسسه فرهنگي اجتماعي سراج.

12- نهاد علمي فرهنگي کوثر.

13- بنياد فرهنگي تحقيقاتي علامه شهيد بلخي.

14- مؤسسه فرهنگي پژوهشي راه فرداي افغانستان.

15- مجمع فرهنگي دانشجويان افغانستان(فدا).

16- کانون تحصيل کردگان افغانستان.

17- نشريه بلخ دانشجويان افغانستاني دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران.

18- انجمن مناديان همبستگي.

19- انجمن دانشجويان افغانستاني دانشگاه هاي اصفهان

20- هيئت تحرير فصلنامه علمي پژوهشي کلکين دانشگاه اصفهان.

21- انجمن فرهنکي هنري (سايبان آبي)

22- مجمع دانشگاهيان افغانستان

23- مؤسسه علمي فرهنگي افق نوين

24- فرهنگيان افغانستاني مقيم اصفهان وجمع بسياري از فرهنگيان ساکن شهر هاي تهران،مشهد، قم، شيراز و...


فتوای اعدام توسط شورای علمای نیمروز علیه وارد کنندگان کتاب هایی که به دریا ریخته شدند

چهار شنبه 27 مه 2009, نويسنده: کابل پرس


جرم بازخوانی تاریخ هزاره ها

حقيقت يابی و کشف جنايات جنايتکاران هزاره و غير هزاره به ضرر هزاره ها و سایر باشندگان افغانستان نيست. هزاره ها باید به ظاهر رهبران خود را که با نام و خون آنان تجارت کرده اند کنار بگذارند و همگام با سایر باشندگان افغانستان به کمک و ياری چهره های مردمی مانند بشردوست که از سد و حصار قوم و زبان و مذهب گذشته بشتابند.

سه شنبه 26 مه 2009, نويسنده: کامران میرهزار

واژه های کلیدی
loading...
loading...

پيام‌ها

 • قناعت وار-

  تکیده بود

  باریک وبلند

  چون پیامی دشوار

  در لغتی

  با چشمانی

  از سئوال و

  عسل

  و رخساری بر تافته

  از حقیقت و

  باد.

  مردی با گردش ِ آب

  مردی مختصر

  که خلاصه خود بود.

  خرخاکی ها در جنازه ات به سو‏‎‍ء ظن می نگرد.

  ***

  پیش از آن که خشم صاعقه خاکسترش کند

  تسمه از گرده گاو ِ توفان کشیده بود.

  بر پرت افتاده ترین راه ها

  پوزار کشیده بود-------"کفش یا بوت"

  رهگذری نا منتظر

  که هر بیشه و هر پل آوازش را می شناخت.

  ***

  جاده ها با خاطره قدم های تو بیدار می مانند

  که روز را پیشباز می رفتی،

  هرچند

  سپیده

  تو را

  از آن پیشتر دمید

  که خروسان

  بانگ سحر کنند.

  ***

  مرغی در بال های یش شکفت

  زنی در پستانهایش

  باغی در درختش.

  ما در عتاب تو می شکوفیم

  در شتابت

  مادر کتاب تو می شکوفیم

  در دفاع از لبخند تو

  که یقین است و باور است.

  دریا به جرعه یی که تواز چاه خورده ای حسادت می کند.

  repondre message

 • قبيله پرستان درهمه جبهه هاعليه مدنيت وارزشهای انسانی درمبارزه اندگروهی دروزيرستان مصروف کشتارفيزيکی اندوگروهی درکابل مصروف کشتارفرهنگی ومعنوی همه انديشه پشتونوالی "عبدالرحمانی وطالبانی" دارندگرچی سنگرهافرق ميکندوجداست ولی طرح وهدف وانگيزه يکی است گروهی مکتب هاراميسوزانندوبروی دختران تيزاب می پاشندوشاگردان رامسموم ميکنندوگروهی کتابهاراميسوزانندودروازه های علم ودانش رابروی مردم بسته ميکنندگروهی سرمی برندوسنگارميکنندودره ميزنندوانفجارميدهندوگروه ديگرحاکميت رادرانحصارميأورندومحورهای اقتصادی راغصب ميکنندوجامعه جهانی راعليه مليتهای ديگربسيج ، تا ازين راه حاکميت قبيله راتوسعه بخشندوشئونيزم ونازيزم راترويج دهندهمه طالب انديعنی طالب دنياومدافع منافع قبيله اين اولين وأخرين بارهم نيست که رهبران قبيله چنين ميکنندعبدالرحمن مصلی گوهرشادبيگم رادرهرات انهدام کردومجسمه های باميان رادرهم کوبيدوبعدهم طالبان کارهای ناتمام اوراتکميل نموده وميناتورهای بهزادرانيزشستندوکتابخانه های بغلان ، هرات وکابل رابنام اينکه حاوی کتاب های ايرانی واسماعيلی وشيعه وفارسيست سوزاندندوامروزهم خرم وشينواری بحيث رئيس شورای علماء دولتی ، وزيراطلاعات وفرهنگ وداداگاه عالی کتابهارابدرياميأندازندوفتوای کسانيراکه عوض خشونت وهروئين وموادمنفجزه وواکست های تروريستی کتاب وقلم وکاغذميأورندصادرميکنندعجب روزگاری ! وزيريکه بايدمدافع فرهنگ وعلم ودانش باشدکتاب را اعدام ميکندوشينواری درنقش پاپ درقرون وسطی عمل ميکندتفتيش عقائدوقرن بيست ويگم !؟؟ دادگاه عالی ومصادره کتاب وچی ربطی باين نهاد داشت ؟ اينهاهمه توطئه سازمانيافته عليه فارسی دری ومذهب جعفريست ديده شودکه واکنش پارسيگويان ، شورای ملی ، رهبران تشيع ، جامعه مدنی ، نهادهای بين المللی ، يونيسکو، معاونين رئيس جمهور، جبهه ملی ، شخص کرزی که خودرانماينده همه اقوام ومذاهب کشورمی پنداردچيست : سکوت مرگبارياواکنش تندومنطقی ؟ اگرمردم به خيابانهانريخته وعليه اين افکارطالبانی مظاهره نکنندهميشه اين کارتکرارميشودوديگرکتابی ازايران واردشده نميتواندبلکه بايدمردم فقط کتاب پشتوی چاپ پاکستانی رابخوانندوبخرندوبفروشنداين طرح وهدف عاملان اين توطئه است يعنی فارسی ستيزی واين عين تخريب بت های باميان وتيزاب پاشی بروی نسل جوان است ولی به شکل وشيوه ديگری پس مگرميتوان عليه طالب باطالب جنگيد؟ طالب طالب است درهرلباسی باشدوبه هرزبانی سخن گوئيدودرهرجای مصروف ترويج افکارش است

  repondre message

  • جناب محترم حقگو شاد باشید.
   بهترین استدلال،استدلال شماست واقعیت همین است که فرمودید،اینها طالبهای گوناگون اند،فقط نامها مختلف اند،گیریم که کتابها دسیسه انگیز بودند،باید یکی از این طالبها بر میخاست و در رد انها چیزی می نوشت و انهارا نقد میکرد، رد میکرد،نه اینکه انها را به دریا میانداخت،چقدر تاسف انگیز وتعصب بار است اندیشه های قبیلوی و فاشیستی.
   با این اندیشه و این عملکرد نمی دانم که سرنوشت مردم دراین خراب اباد به کجا خواهد انجامید،به یقین میتوان گفت که دستور این عملکرد ابلهانه از قصر ریاست جمهوری داده می شود والا ریس جمهوری،ایکه ادا و اطوار دمکرات مابانه دارد چطور راضی می شود که کریم خرم وزیر فرهنگش باشد،کریم خرمیکه از بی فرهنگی سخت در رنج و عذاب است،آیا وجدانآ این ادم به یک شخصیت سیاسی فرهنگی میماند،عجیب افغانستانی،عجیب حاکمانی بی فرهنگ.
   این عملکردها فقط از مغز های مریض و پوسیده تراوش میکند والا چه فرق در ان است که کتاب را بسوزانی و یا در اب اش اندازی،چه بی فرهنگی و تعصب دراین کشور بیداد میکند.

  • آقای حقگو!
   باید به واقعیت ها نگريست و همه چیز را حق و ناحق به گردن قبیله نباید آویخت، ایران یكی از دشمن های مهم مردم افغانستان است. احمد شاه مسعود را با مزاری در جنگ انداخت و آخر هم بم های ایرانی توسط مسعود تاجیك پرست بالای سر هزاره ها ریخت و امروز كه منافع ایران ایجاب میكند طالبان جنگلی را مسلح میسازد. ای ایرانی پرست ها كمی به خود بیاييد ، ایران مهاجرین مظلوم افغانی را به بیرل ها نداخته سوختاند و هزار ها انسان قربانی خود سری های دولت فاشیست ایران گردید. تا به كی ایران پرستی!
   امروز از سیاست ایران در افغانستان ، شوونیست های ایران پرست داخل افغانستان هرچه بود ونبود را بنام “آریايی” مسمی كردند، تنها تشناب ها و بدرفت ها مانده كه اسمش را تشناب آريایی، بدرفت آریايی ... بگذارند. كمی به خود بیايید و بیگانه پرستی نكنید.
   كسانیكه ادعا میكند گویا “ایران فرهنگی” ، این اشخاص بسیار اشتباه میكند، واقعیت اینست كه ایران بزرگترین دزد فرهنگی در جهان به شمار میرود، همه افتخارات تاریخی افغانستان را میخواهد از آن خود نماید ( مولانا ها ، ظهيرالدین فارابی ها ، سنایی ها، ابن سینا ها ، نوايي ها ، البيرونی ها ، گنجوی ها ، وغیره وغیره وغیره ها ) در حاليكه یك شاعر عصبی المزاج مریضگونه طفیلی دوران غزنوی ها بنام فردوسی توسی كه تخم نفاق را با استفاده از ترحم غزنوی ها كاشته رفته است ميتواند شاعر فارس تلقی گردد.
   خدا حافظ

 • یاهو

  شورای مشورتی مهاجرین اقدام نابخردانه و طالبانی والی نیمروز شورای علمای نیمروز و گمرک نیمروز در انداختن کتابهای اسلامی و انسانی به رود هیرمند را شدیدا محکوم نموده و خواستار محاکمه و تعقیب قضایی مسببین و مجریان عناصر جهل و جمود است کسانیکه فاقد کمترین بنیه علمی در تشخیص مطالب ان کتابها هستند و جزتعصب خشک و برتری خواهی رذیلانه چیزی دیگری را نمیخواهندو در حقیقت باعث نفاق و تشدد بین ملیتهای افغانستان هستند. و عاجز از درک و فهم مطالب والای اسلامی و انسانی کتب متذکره بوده واز شورای سراسری علمای افغانستان- حکومت و نمایندگان ملت در پارلمان میخواهد در مقابل چنین اعمال غیر انسانی و اسلامی موضعگیری شفاف نموده و این عمل قبیح را محکوم نمایند.

  repondre message

 • در ایران تحت چکمه های فاشیست های فارس و بنیاد گرا های شیعه حقوق تمام ملل غیر فارس زیر پاه شده و به سنی ها مظالم زیاد صورت میگیرد. فقط چندی قبل حتی مسجد ایشان تخریب گردید.

  کتب فرستاد شده از چنین کشوری با چنین رژیم افراطی و تروریست باید منع گردد. ایرانی های سست مجاز که فعلا شعار شیعه پرستی میدهند ولی زنان شان در دوبی به ارزان قیمت معروف است حتی آیات قرانی را برای منافع شان تغیر میدهند. ازاینرو از امکان بعید نیست که کتب افغانی را هم تغیر بدهند تا جنگ شیعه و سنی پشتون و غیر پشتون ، هزاره و تاجکهای سنی مذهب را دامن بزنند. همانطوریکه بعد از سقوط رئیس جمهور افغانستان دکتر نجیب الله از یک طرف احمد شاه مسعود را تحریک و مسلح کردند و از طرف دیگر به هزاره ها سلاح میدادند. شما گول این فاشیست های فارس را نخورید. بهتر است دولتمردان افغانی وام بگیرند و در داخل افغانستان موسسات چاپ را آماده کنند.

  repondre message

  • ای ايران پرستان / تفاله های کوی جماران / درهم خزيدگان قبر خمينی / اين آدمکش هندی نسب و عرب خوی / وحشی تر از پلنگ / تاکی به گرد مرداری ميگرديد و نجاست « احمدی نژاد » را مثل مدفوع زنبور عسل ، نوش می کنيد !/ ای شرف باخته گان جماران ، که همه ساله ، برای مرگ خمينی دجال ، چکامه می سراييد ، ای ابوطالب ها ؛ کاظم کاظمی ها و ساير شاگردان صديق نامرد ا نی بی ريشه چونان واصف باختری و رازق رويين و ديگر جاکشان و قوادان ، آيا ضياع کتب ضاله زشت است؟ آيا هر نقشی سياه و سيه کار بر بياضی ، قابل تقديس است؟ اين کتاب گونه ها ، نوشته و هدايت نيست ؛ اين ها اهانت انسان است ؛ اين ها اهانت ايمان است ؛ در همين اوراق زبونی است که ايرانيان بر زوجه پيامبر ، لعن و سب نثار می کنند و خرافه های عقل ستيز را از زبان امامان خود ساخته ، مثل لوله فاضلاب رها ميکنند ! اين حلقه ها و زباله های وطنفروشی که اسم های بدون مسما و زايده های بيگانه پرست اند و ضياع کتب ضاله را تقبيح کرده اند ؛ زود است که همانند نجيب گاو بر چارراه پشتونستان ( کابل) حلق آويز شوند و مسخره کلاغان گردند / مرگ بر لکاته ها و رجاله های خمينی پرست ! درود بر غيرتمندان افغان که بينی وطنفروشان را به خاک ماليدند ! با احترام . هوشنگ راد فر

  • آقای هوشنگ رادفر !
   میدانیم که نه هوشنگی و نه رادفر . مرغکی هستی از قبیله کرزی . توکه جز قدقد چیزی نداری که بگویی به ناحق خاکباد میکنی . برو فقط در طاق کرزی غرزی تخمت را بگذار . تو که زبان آدم را بلد نیستی مرغزبانی هم نکن . کاش میتوانستی برای دفاع از جنایات خرم و قبیله پرستان دیگر شاهد مثالی می آوردی که آن کتابها به گفته خودت ( کتب ضاله ) و (اهانت به انسان )بوده اند .اگر چنین بوده اند و ماکیانهای چون تو آنرا خوانده بودند چرا از متن آنها مثالی نیاورده بودی تا ما انسانها هم با قدقد تو موافق میشدیم و ترا برحق میدانستیم . ولی درد شما اوغانان فرهنگ ستیز در جای دیگر است . نمیخواهید فرهنگ کتابخوانی و دانش اندوزی گسترش پیدا کند و مردم بر سر عقل آیند و فکر کنند . تا خود را از اسارت ذلتبار بی فرهنگان قبیله نجات دهند . میدانی دجالان طالبی و کلبدینی چرا مکتب میسوزند ؟ برای آنکه میخواهند مردم مانند خودشان سر در آخور ملایان دیوبندی داشته باشند و از علم امروزی چیزی ندانند . که اگر بدانند گلیم وحشت و جهالت شان از کشور جمع میشود . دیکر آنکه مرغی چون تو از غیرت افغان گفتی . مرغ جان کدام غیرت . نوکر پاکستان شدن ؟ نوکر عربستان بودن ؟ تیزاب پاشیدن بر دختران مکتب ؟ مکتب سوختن؟ بی فرهنگ زیستن ؟از ترس دشمن در خانه مردم بیدفاع پت شدن ؟ ووقتی به کمک اجانب قدرت یافتید نه رییس جمهور کشور را زنده بگذارید و نه خلق خدا را . بکشید وبه دار بزنید که غیرت افغانی را بهتر تمثیل کنید . کدام غیرت ؟ بر مرغی چون تو فعلا همین قدر کش کش بس اس است .

 • دوستان عزیز!
  در باره اينكه مقدار زیاد كتاب به دریا انداخته شده است، بسیار با احساسات ذهنیگرایانه نباید برخورد كرد.
  همه میدانیم كه پاكستان و ایران بیشترین مداخله را به داخل افغانستان انجام میدهد، پاكستان میخواهد كه شونیزم پشتون را در افغانستان وسعت داده و بوستان آنرا آب میدهد، باید باور داشت كه ایران شوونیست مشرب كمتر از پاكستان نبوده و هدف ناجوانمردانه خود را در افغانستان تعقیب میكند.
  با صدور كتابهای علمی مانند ( مزخرف ) نفاق افگن، ایران میكوشد قومی را بنام آریايی “نژاد برتر” و قوم دیگری را غیرآریایی نژاد “مادونتر” ، قومی را فارسی زبان و قوم دیگری را غیرفارسی زبان، قومی را شيعه و قومی را سنی نامیده تفرقه اندازی، رزالت و شیطانی كند.
  امروز میدانیم كه به خاطر نفع برداری از بحران افغانستان حتی حاضر است برای طالبان بی فرهنگ و حيوان صفت سلاح كمك نمايد، گاهی مداخله ایران شوونيست مصيبت بارتر از مداخله پاكستان میباشد.
  با درنظر گرفتن مداخله شیطانی و اغراض كثیف ایران شوونیست، به دریا افگندن كتابهای شيطانی و نفاق افگنانه را صواب ميشمارم و هركسيكه این كار را انجام داده است، خداوند برایش خير عطا كند.

  repondre message

  • کتب سوزی بیشه فاشیستان دیروز وامروز است!

   کاکا هتلر هزاران جلد کتاب را در برابر چشمان مردم حریق ساخت .

   کاکا عمر به تحریک وهابی ها وقادیانی واحمدی هاوووووو در کابل هرات وپلخمری ده ها وهزارها کتاب ناب وزیبا تاریخی اجتماعی واخلاقی ودینی .... را اتش زد من در زمان اشغال پلخمری توسط لشسکر بی نظیر بوتو از این مسیر عبور میکردم با هزاران درد وافسوس دیدم که طالبان بکمک جمعه خان همدرو بشیر بغلانی منازل اسماعیلی ها را چور وچپاول و کتاب خانه مشهور وزیبا حکیم ناصر خسرو بلخی را بنام کتب کفر امیز به اتش زده و چندین روز دود سیاه ان خمار شکن چرسی ها و تریاکی ها عقب کوه هاشده بود...
   این کتاب ها به چندین بخش تقسیم شده بود همه از مسایل اسماعیلی بحث نمیکردگیریم که تعدادی از کتب ها مربوط به مذهب اسماعلیه باشد ایا پیروان این مذهب حق دارند کتب دینی خود را داشته باشند یاخیر؟.

   ملل اروپایی یا ملل امریکایی (ملل متحد) چهل پنجاه سال قبل بخاطر حفظ هرگونه کتب از هر نوسیده وهر ایین کنفرانسی را دایر قطعنامه را صادر کردند تا بر موجب ان در هیچ جاه از این کره خاکی هیچ متعصبی هیچ سیاه دلی نتوان کتاب سوزی یا فرهنگ سوزی کنند یعنی هیچ کسی حق ندارد کتاب را حریق کنند ولو کتب سید قطب یا محمد عبدالوهاب یا لینن و صیاف که هم باشد..

   - دریکی از موزیم های انگلستان کتاب البیرونی که توسط یک قندهاری قبیله در بدل یکمقدارپول نا چیز بفروش رسیده است تا حالانگهداری میشود هرگاه چند ملیون پوند در بدل ان تادیه کنید شاید اجازه دست زدند را به ان برای تان ندهند باز هم خانه این مرد قبیله اباد که کتابرا اتش نزده وبه برادراش فروخته وتا حالا موجود است.

   مشکلات این وطن فقد وفقد قبیله است وبس قبیله وهابیت را وارد میکند قبیله احمدیت وقادیانی وپنجاب وارد میکند قبیله امریکایی وانگلیسی واردوقبیله میزبان عرب هامیشود قبیله تریاک وافیون چرس هیرین وارد وصادر میکند قبیله وطن را پارچه پارچه به انگریز وپاکستانی لیلام میکند قبیله تانک طیاره فروشی میکند قبیله ترور انفجار میکندقبیله کلدار را رایج میسازد قبیله به دیگران متجاوز میشود (کوچی ها) قبیله ملیشه میسازد قبیله کتاب سوزی وفرهنگ سوزی میکنددختر فروشی میکند ........

   از نخستین روز های سقوط ملاعمر دودستگی ارج ومرج در دولت دست نشانده کرزی پاچا بر جسته بوده است بگونه مثال والی پشتون غزنی هرات را اخطار میداد والی قندهار گل اغا هرات وایران را از موقف وزارات داخله وخارجه وریس دولتمشوره اخطاروومیداد در داخل دولت دولت های قبیلهوی دیگر وجود دارد قبیله خود را وارث این مرز وبم دانسته این وطن را حق ادی ونیکه شان میدادنند وبخود حق میدهد تا در گوشه این وطن حکومت خود را داشته باشد اگر دولت در گابل وجود داشته باشد واگر وزرات فرهنگی وگمرکی وزرات مالیه وتجارت ومعارفی وجود داشته باشد چرا روحانیون وهابی در ولایت دوم هلمند(نه ولایت اولی نیمروز و هرات یا فراه که کتاب ها وارد ان شده) کتب تاریخی ودینی ومذهبی که تنها در ایران چاب شده است را به اب می اندازند شرم باد کرزی بر تو که هر خری در هر گوشه این وطن بنام قبیله خود کوزه گر کوزه خر وکوزه فروش اند خود قاضی وخودجلاد اند....

   اما این رحانیون غلام اجنبی ها هیچگاهی فتوا وحریق هیروین وتریاک وچرس را صادر نکرده اند اسلام میگوید هر چیزی که انسان را نشه کندو از حالت عدی خارج بسازد حرام است تجارت خرید وفروش وفایده ان نیز حرام...

   این رحانیون وهابی هیچ گاهی در باره کست های موسیقی و سکس وسرین شور دادن زنان قبایلی که از طریق پشاور وارد این وطن میشود فتوا صادر نکرده اند.

   انان در برابر پاورقی های که بوسیله قبیله نوشته در بازار های قصه خوانی پشاور با هزارن غلطی املایی وانشایی تاریخی ....چاب میشودخاموشند.

   برای چند لحظه کوتا اگر کتب اولاد این وطن را که وزیران معارف که مربوط به قیبله بودند ودر پشاورانرا چاب کرده اند نظر اندازی کنند می بینند که هزارها غلطی املایی وانشای ومعادلات ریاضی وفریک وساینسی در ان به مشاهده میرسدوهر کتب سه چار دالر خرج بر داشته.. چرا دراین باره چشم شما رحانیون غلام امریکا وسعودی کور است.
   در یکی از این کتاب ها قبیله نوشه است ( ضیا الحق یک مرد مومن مجاهد وشهید وغمخوار ما بود)
   این کار کیست کار قبیله است یا از دیگران .

   چند ملیون کشته چور چپاول ترورو تخریب مساجد پل ها بند های برق ووو
   در اخر دشمن سوگند خورده را پدر خود خطاب کنیم و لقب قهرمان مجاهد وشهیدغازیبه او عطا کنیم پس جنرالان امریکایی که با او کشته شدندنیز همه مجاهد وپدروبرادر بزرگ شماست شماست!!!!

 • چه کسی میداند که قبیله نه کتابی دارد و نه حسابی. زندگی مثل همان هزار و پنجصد سال میگذرد. زن زنده به گور میشود. مرد همه چیز است. کتابی میافریند مثل قران و کتاب دیگری مثل ایات شیطانی. و تو از همه چیز بیگانه ای گاهی قوم میگویی و گاهی قبیله و آخرالامر چیزی نمیدانی.
  ای فرزند آدم ترا خداوند تفالۀ در زمین رها کرد و تو مثل گندیده ای یک ماهی در دریایی بیخردی سیر میکنی. کاش میشد مثل خود را دریابی... با همان کمالی که آموختی از خوردن یک گندم و وسوسۀ یک سیب. بسوزان کتاب را. این انعام نغز های پر از عذاب را. کتاب خدا را کتاب پیغمبران و فرشته گانرا. تر میبخشم. ولی خیال نکنی که من هم مثال تو ام...

  repondre message

 • اگر وافعآ دراین کتاب ها موارد وجود نداشته که باعث نارضایتی بردران اهل سنت ما شوه
  درین صورت باید فرهنگیان ما با اطلاع رسانی دقیق به مردم، ملت را به صجنه بیآورند . و تظاهرات وسیع را سازماندهی کنند
  زیرا گومیش خرم واقعآ با انداختن این کتاب ها به حق مردم ما جفا کرده اند
  عطایی از دانمارک

  May 27, 2009 12:40 PM

  repondre message

  • نباید از انسانهای نادان و کور دل شکایت کرد، مگر اینکه بمقابل این طبقه بی فرهنگ مانند یک دیوار آهنین برای دفاع از فرهنگ استفامت کرد ، و شما بداند که این اقلیت ناچیز و خود خوا پلان بزرگتر از این دارند و شب روز در کوشش اینست تا بتوانند بنام مذهب فارسی زبانهارا جدا نمایند و مانند گزشته همگی را به ساز و دول خود بی رقصانند

 • برای آنانیکه فراموش کرده اند ملا جنایتکار ملی مسعود، حکمتیار، آخوند بچه مزاری با کتاب چگونه برخورد کردند

  کابل از دولت اسلامی تا جمهوری اسلامی
  قصه يی دردانگيز چور و چپاول کابل در دو حاکميت

  کتابخانه پوهنتون کابل:
  کتابخا مه مرکزي پوهنتون کابل ا زجمله کتا بخا نه هاي بزرگ کشوربه شما رميرفت . علا وه ا زکتابخا نه مرکزي پوهنتون فاکولته هاي چها رده گا نه مختلف آ ن، اکثرآ کتا بخا نه هاي مستقل داشته که به (۶۲) با ب مي رسيد . د ررابطه به تعد ا د دقيق ومکمل اين کتا ب ها معلوما ت بدسترس قرا ر ندا رد ، ولي تعد ا د مجموعي آ ن ا زد وميليون جلد بيشترا ست . انستيتوت طب کا بل نيزکتا بخا نه هاي مشا به داشت که تنها ا زکتا بخا نه مرکزي آ ن به تعد ا د (۵۰۰۰۰) جلد کتاب دزدي وبه آتش کشيد ه شده ا ست ، علا وه ا زکتا بخا نه مرکزي طب هزا را ن جلد کتا بهاي مختلف تحصيلي ومسلکي وعلمي محصلين که به منظورپيشبرد پروگرا مهاي د رسي آ نها د راين انستيتوت موجود بود ا زبين برده شده اند . پوليتخنيک کابل نيزدچارهمين سرنوشت شد ، کتا بهاي موجود د رکتا بخا نه مرکزي آ ن ا کثرآ چورو سرقت شد ند .

  همچنا ن د روزارت خا نه هاي خارجه ، داخله ، امنيت دولتي ،امورسرحد ات ، تعليم وتربيه ، تحصيلا ت عا لي ومسلکي ، عود ت مها جرين ... که تقريبآ همه آ ن دزدي وچپا ول شد ه ا ند . با وجود اينکه برآورد تعد اد کتا بهاي تاراج شده وزارت خا نه هاي متذ کره کارد شوا ر است ولي به اسا س تخمين دانشمند ان ا زيک ميليون جلد تجاوز مي کند .

  شنيدم كابله ليلام كردند
  وطن تا مذهبش بد نام كردند
  به پيش هندو و گبرو مسلمان
  خوده رسواي خاص و عام كردند.

  کتابخا نه ارگ:
  کتابخا نه زيبا ومجهزد ربين سا ختما ن هاي تاريخي وقشنگ ارگ نيزوجود داشت که ا زسالهاي متمادي به اينطرف تعد ا د زيا د کتابهاي تاريخي، سيا سي، علمي، ا دبي و هنري به زبا نهاي د ري، پشتو، انگليسي؛ فرانسوي، روسي ، آلماني و... وجودداشت . د رپهلوي کتاب هاي چاپي تعد ا د زيادي نسخه ها ي خطي د ري وپشتو نيزموجود بود ، نسخه هاي خطي که با داشتن ا ر زش واهميت فراو ا ن د رخصوص رشد وغنا مندي ادب و فرهنگ کشور تا اکنون موقع چا پ نيا فته بو د ند نيزنگهد اري مي گرد يد . د راثرجنگها وبرخورد هاي مسلحا نه که د رسا ل ۱۳۷۱ خورشيدي – صورت گرفت وچورو چپا ول افرا د جنايت پيشه اين سرما يه فرهنگي ملي ما نيزبه سرنوشت با قي داروندا رکشور د چا رشده به تارا ج رفت . بعد ازسال ۱۳۷۱- چندين بمبا رد ما ن و انفجا رد ر داخل ا رگ صورت گرفت وهزا را ن راکت به آ ن اصا بت نمود که د رنتيجه ا کثر تاسيسا ت وسا ختمان هاي آ ن شديدآ خساره مند گرديد ه وکتا ب هاي اين کتا بخا نه نيزبه بازار هاي کباري پشا و ربفروش رسيد .

  کتا بخا نه ا رگ ا زحيث ظرا فت وداشتن امکا نا ت وا فردا راي ا رزش فرا وا ن بود . همچنا ن اين کتا بخا نه يگا نه کتا بخا نه د رسطح کشو ربو د که نه تنها محققين وطن به منظو رتحقيق وريسرج ا زآ ن استفا ده به عمل مي آو رد ند بلکه يک منبع وما خذ معتبرمطا لعه براي شخصيت هاي برجسته سیاسي و حاکمان قدمه اول دولت و حکومت نيز محسو ب مي گرد يد .

  مرا گفتند كه كابل در فغان است
  به زير توپ وراكت خون چكان است
  الهي بچه دشمن بميرد
  كه از دستش به خون پيرو جوان است .

  موسسه کتاب بيهقي :
  افغا نستا ن ا زنظرطبع ونشرکتا ب ا زبسياري کشورها عقب مانده بود ، ولي طي نيم قرن گذ شته بهبود قابل ملا حظ به چشم مي خورد وبا گذ شت هرروزروبه ترقي وانکشا ف بود . به وجود آمد ن سيستم طبع ونشرعصري ونيازمندي هاي جا معه تاثيربه سزايي د رنشرکتا ب، اخباروجرايد داشت . تيرا ژ کتا ب هاي چاپ شده د رمطابع افغا نستا ن نيزد رسطح پا هين قرارداشته تعدا دی ا زکتا بهاي تا ريخي چو ن شا هنامه فردوسي ، تاريخ بيهقي ، افغا نستان د رمسيرتاريخ …

  کتابهاي هنري وداستاني ، ادبي ، تعليمي وسياسي مخصوصآ بعد ا زسا ل ۱۳۵۹هـ .ش - که تيراژ عنوا ن کتا بها ي چا پ شده (۵۰۰- ۱۰۰۰- ۲۰۰۰- و ۵۰۰۰ (جلد مي رسيد . کتا بهاي تعليمي وقسمآ سيا سي د راين سا لها معمولآ رايگا ن ويا ا زطريق غرفه هاي فروش بيهقي به قيمت خيلي نازل بد ست خوانند گا ن قرارمي گرفت وکتابهاي ديگرا زطريق گردهمايي ها ي علمي وسيمينا رها ي که د رموار د مختلف تد ويرمي گرديد رايگا ن تو زيع ميگرديد . موسسه کتا ب فروشي بيهقي بزرگترين موسسه طبع ونشروفروش کتا ب د رافغا نستا ن بود اين موسسه که قبلآ بنا م موسسه چاپ کتا ب بيهقي د رچوکات رياست مطابع دولتي فعا ليت داشت د رسا ل ۱۳۵۷ به حيث يک تصدي مستقل تا سيس شد .

  چون موسسه مذ کو ربحيث يک تصدي مستقل به فعاليت آغازنمود بنآ ر وابط رسمي آ ن با تما م موسسا ت ومنابع داخلي چا پ کتا ب وبعضي ا زمنا بع چاپ کتا ب اتحاد شوروي سابق تامين مي گرديد که آنها کتب مربوط خويش را غرض فروش به اين موسسه ا رسا ل داشته ود راينجا ا زطريق نمايند گي هاي کتا بفروشي بيهقي د رمقا بل کميشن معين به فروش رساند ه ميشد . موسسه کتا ب فروشي بيهقي قبل ا زسا ل ۱۳۵۷ خورشيدي - تنها درشهرکابل داراي (۲۵) با ب نمايند گي بود .

  همچنا ن موسسه متذکره به تعد ا د (۱۸) با ب نمايند گي هاي خويش را د رولا يت نيزفعا ل نموده بود که ا زين طريق انواع واقسا م مختلف کتا ب را به خوانند گا ن عرضه مينمود . بعد ا زسا ل ۱۳۷۱ تمام اين همه نمايند گي ها ا زفعا ليت بازما نده مانند ديگرموسسا ت وادارا ت فرهنگي به تاراج برده شد . آقاي >ستا نکزي > يکي ا زمعا ونين وقت موسسه کتا ب فروشي بيهقي به مولف اثري ارزشمند ( خسارات وارده به فرهنگ افغا نستا ن ) مي گويد : ازسال ۱۳۵۷ به اينطرف کم وبيش به تعد ا د ( ۲۵۰۰) عنوا ن کتب مختلف به اين تصدي تسليم دا ده شده و د راوا يل سا ل ۱۳۷۱ درحدود (۱۵۰۰) عنوان کتا ب که تعد ا د مجموعي آ ن تقريبآ به د وميليون جلد ميرسيد د رفروشگا ه هاي تصدي مذ کور موجود بو د .

  بتاريخ (۸- ۱۰) ثورسا ل ۱۳۷۱ خورشيدي تقريبآ يک ميليو ن جلد کتا ب ا زنمايند گي هاي فروش کتب بيهقي کشيد ه شد ه وبه بها نه کتب سيا سي طعمه حريق گرد يد ه به خا کسترمبد ل گرديد ومتباقي يک ميليو ن جلد کتا ب ديگرطي جنگها وچپا ولها غارت وا زبين برده شد. با تخمين تقريبي ا ر زش ما لي د ومليو ن جلد کتا ب فوق الذ کرد رمي يا بيم که کشو رما د رپهلوي خسا را ت معنوي ا زين نا حيه خسا را ت هنگفت ما لي را نيز متحمل شد ه است . در صورتيکه ارزش مالي في جلد کتا ب را طورا وسط دو دالر آمريکا يي تخمين نمايم مجموعآ بالغ به چها رميليون دالرخواهد شد ، تعيين ا رزش معنوي وعلمي آنرا بجا مي گذ اريم زيرا محا سبه وسنجش ا رزشهاي معنوي با استفاده ا زمعيا رها وميزانها فوق خارج ا زامکا ن است .

  علا وتآ فروشگا ه ها وسا ختما نها ي تصدي نيزشد يدآ خسا ره مند گرديده وعده ازآنها به کلي ا زبين برده شده اند ،ميز، چوکي ، دفا تر ، لوازم دفتر داري ، وسا يط نقليه و… همه يکسره ا زبين رفته ا ست . يکي ا زکا رمند ان تصد ي گفته: کم ا زکم د وميليون دالر آمريکايي ضرورت ا ست تا فروشگا ه هاي تصدي مذ کورمجد دآ اعما رووسايل ديگرتخنيکي آ ن تکميل گر د د .

  کتا بخا نه حزب وطن وسازما ن جوا نا ن :کتا بخا نه مرکزي حزب وطن ا زجمله بزرگترين کتا بخا نه هاي کشوربود، اين کتابخا نه د رنتيجه مسا عي چند سا له حزب مذ کوربه غنا مندي ا ش افزوده بود . تعد ا د زياد کتا بها وکلکسيون هاي اخبارومجلا ت گونا گون دا خلي وخارجي د رآ ن حفا ظت مي شد، با آنکه د رين کتا بخا نه اکثرآ کتا بهاي داراي مطا لب ومضا مين چا پ شده مطابق ا نديشه وروند سيا سي حزب مذ کورجمع آوري شده بود (هرکتا بي به يک بارمطا لعه مي ارزد) با آنهم تعد ا د فراوا ن کتا بهاي علمي ، ا دبي ، تاريخي وهنري د رآ ن موجود بود که حلقا ت علمي مي توانستند ا زآ ن استفا ده نمايند .

  سا ختما ن فزيکي ، وسايل ووسا يط کتا بخا نه که بصورت مجهزوعصري سا خته شده ومصارف زيا دمالي د رآ ن صورت گرفته بو د . اين کتا بخانه طي جنگها ي سا ل ۱۳۷۱ با هزارا ن عنوا ن کتا ب ، مجلا ت ، اخبار، وسايط وسايل ودفا ترمجهزيکسره چور، غارت وا زانظا رنا پديد شد . د رکتابخا نه سازما ن جوا نا ن نيزتعد اد قا بل ملا حظه ي کتا بهاي علمي ، تاريخي ، ا دبي ، اخبار ، جرايد ومجلا ت موجود بود که د راثرجنگهاي قد رت طلبا نه سال ۱۳۷۱ ما نند تعمير کميته مرکزي سازما ن جوانا ن افغا نستا ن د يگرد رنقشه وجود ندارد . اين ا ست خد مت به فرهنگ وتاريخ پرباروطن .

  گناه مردم كابل كدام است

  كه طفل بي كسش زنده بنام است

  گرفته بردهان پستان مادر

  كه راكت ميرسه كارش تما م است.

  کتابخانه عامه :
  کتا بخا نه عا مه ا زجمله کتا بخا نه هاي بسياربزرگ د رافغا نستا ن بو دکه تا سا ل ۱۳۴۵ خورشيدي – درچوکات وزارت تعليم وتربيه فعاليت نموده وبعدآ به و زارت اطلا عا ت وکلتورمربوط گرديد . اين کتا بخا نه طي پروسه فعا ليت هاي بعد ي خود به تعد ا د (۲۸) با ب نمايند گي د رشهروولسوالي هاي کا بل تا سيس وافتتاح نمو دکه درمجموع به تعد ا د (۱۰۳۰۹۵) عنوا ن کتب مختلف د رين نمايند گي ها نگهد اري مي شد ، وبعدآ به تعد ا د(۵۱) با ب نمايند گي ها د رولا يا ت وشهرهاي بزر گ کشور نيزايجاد نمود که به تعد ا د (۱۰۴۹۷۱) عنوا ن کتا ب به منظو رمطا لعه د رين نما يند گي ها گذ اشته شده بود.

  کتا بخا نه عا مه تا سا ل ۱۳۷۱ به تعد ا د(۷۹) با ب کتا بخا نه د رسطح کشو رداشت که به تعدا د (۲۰۸۸۶۶) عنوا ن کتا ب د رآ نها نگهد اري وغرض مطا لعه د رخد مت هموطنا ن ما قر ا ردا ده شد ه بو د. د رسا ل ۱۳۷۱ کتا بخا نه عا مه نيز ما نند سايرمراکزفرهنگي کشورخسارا ت سنگين را متحمل گرديد ، تقريبآ کليه بخشها وشعبات کتا بخا نه عا مه ا زبين برده شد واکثر کتا بهای آ ن چورو چپا و ل گرديد . به اسا س اخباربي بي سي درآنوقت (رازق برق سرويس پشتو بي بي سي سا ل ۱۳۷۵) به تعد ا د (۶۷۰۰۰ ) عنوا ن کتا ب ا زکتا بخا نه عا مه سرقت شده ا ست ، ولي عده ا زمسوولين کتا بخا نه عامه اظهارميدا رند د رمجموع بيشتر ا زيکصد هزا رعنو ا ن کتا ب ا زکتا بخا نه عا مه سرقت شده ا ست .

  علا وه ا زچوروغارت کتا ب؛ خساراتي زيادي به ساختما ن کتا بخا نه هاي مذ کورکه د رساحات مختلف کشوراعما رگرديد ه بود نيزوا رد شده ا ست اين سا ختما نها يا بکلي ا زبين رفته ويا قسمآ تخريب گر ديده ا ست . تعميرمرکزي کتا بخا نه عا مه نيز د راثراصابت راکت شديدآ خساره مند وهمچنا ن ا زشعبه مجلا ت واخبا ربعضي ا زکلکسيونها ي اخبا ربه سرقت رفته ا ست .

  تثبيت اندازه تما م خسارا ت وا رده به کتا بخا نه کاربسا دشوا را ست،مسوولين کتا بخا نه اظهارمي دا رند که بيشترا زهزا رميليو ن افغا ني (به پو ل قبلي ) خساره مالي به کتا بخا نه وارد گرديده ا ست . با محا سبه تخميني تعد ا ديکصد هزا رعنوا ن کتا بهاي مختلف موجود د رکتا بخا نه که ممکن بيشترا زين رقم با شد ، د رصورتيکه قيمت هرجلد کتا ب را به نرخ روز چهاردالرآمريکا يي تخمين نمايم صرف ا زد رک کتا ب مبلغ چا رصد هزا ردالرخساره به کتابخا نه عا مه وا ردگرديده ، وقتي خسا را ت وارده به وسايل ، وسايط وسا ختما نها ي آنرا که متجاو زا زپنجصدهزا ردالر ا ست نيزبا آ ن جمع نمايم مجموع خساره وا ر ده ما لي تخمينآ يک ميليو ن دالرکه د رسا ل ۱۳۷۶ معا دل به بيست وچا رهزا رميليون افغا ني به نرخ آ ن زما ن بالغ مي شد .

  ز فقر حال وطن را زار كردند
  زهستي مردمه بيزار كردند
  به زور راكت و چور و چپاول
  سراسر كابله تارو مار كردند.

  repondre message

  • کتابی که از بیرون مرز می آید در نهایت می توان مرجوع کرد.کتاب همان عقیده است آیا عقیده را باید به آب و آتش نابود ساخت؟ما اگر منطق داریم می توانیم پاسخ نوشته را با نوشته بدهیم.کار عرب جاهلی را نباید تکرار کرد.ای مسلمان این خشونت چیست اخر ؟
   باید دورنگر و دوراندیش بود.بالخره باید نباید به ارامش و صفا دست یافت؟ایا دگر اندیش ستیزی و همسایه ستیزی مارا بجائی می رساند؟

  • بایی جان وزینه وروره!

   باز هم دفاع احمقانه در مقابل جنایت قبیله ..

   شما میتوانید بگوید در قندهار ننگرهار خوست وپکتیاوووو کتاب را گلبدینی ها وملاعمری ها خالصی ها وو حفظ کردند.

   شما خبر دارید که چقدر کتب ... از اثر راکت های گلبدین جان و ملا صیاف وسایر قوماندان های خالص ومحمدی گیلانی مجددی در جنگ های کابل حریق شده است.

   بلی افراد مجاهدین دزدی کردند غارت وچپاول کردند از همه گروه ها اگر انسان از یگ طرف دفاع کند چه قسم انسان خواهد بود.

   با تمام ظلم وکشتار وحدتی هاووو...
   زمانیکه مزاری از انجا رانده شد من خودم شاهد بودم که چوکی ها میز ها کتب لابراتوار ها ... از زمان نجیب هنوز هم در انجا موجود بود اگر بدش بگفتی خوبش نیز بگو استادان شاگرد ها دوره ربانی همه شاهد اند.
   حتا برای من باور کردنی نبود که چطور در بین این همه اتش ودود کتاب ها ووو پا پر جا مانده است.

   در حالیکه چار اطراف دانشگاه که بدست گره های سیاف و قوت های شمالی بود وو بود خانه های هزاره ها واهل تشیع واهل تسنن فرار کرده از ساحه جنگرا همه چور وچپاول کرده بودند.

   این بدان معنا نیست که افراد مزاری دست برد نزده اند دزدی وغارت نکرده اند ولی حق باید حق باشد او را که همه زده ما هم نزنیم.

   کتاب دزدی و کتاب سوزی دو فرهنگ جدا از هم است.

 • لطفا ً توجه کنید که نوشته بالا در مورد چورو چپاول کتابخانه های عامه ،پوهنتون، بهیقی نوشته من نه بلکه نوشته دو هموطن گرامی ما نیک پی پور و وطنخواه است که من از یکی از صفحه های انترنیتی انرا کاپی کرده ام.

  repondre message

  • وزین جان ده در کجا و درخت ها ده کجا—

   حزب وحدت را هیچ ادم خردمندی با دولت فعلی که برعلاوه حمایت جامعه جهانی و هزاران سرباز و صد ها اعضای کابینه و شورا ملی و ولایتی و والی دارد مقایسه کرد..در قدم دوم

   کتاب برای خواندن است نه به دریا ریختن و سوزندان و در قدم سوم

   شرایط جنگ و شرایط غیر جنگی باهم فرق دارد.

   و چارم -اگر مقایسه شما درست باشد پس —

   حیثیت و موقف حزب وحدت ان وقت از حیثیت و موقف دولت فعلی بان همه شرایط و امتیازات که در بالا ذکر کردیم بالاتر است چون کتاب های پوهنتون را از شرارت و خود خواهی بی پایان همنژادانت به ان امکانات کم و شرایط خراب نجات داده است و انرا در اتش و اب نابود نساخته اند و حزب وحدت با دادن خون در راه وطن و میهن شاید حق استفاده ان کتابها را در انزمان داشته بودند و دارند..شاید این هم خواست و رضای خدای خرد چنین بوده و اگرنه فرهنگ شما بغیرایجاب مکتب سوزی و تیزاب پاشی دیگر جه را میداند..

   افغانستان که سالها در اتش جنگ میسوزد اثر همین منطق نادرست است...

  • احمق ها شما در گوش خرها یاسین میخوانید خدا کند که فهمیده باشید

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس