صفحه نخست > دیدگاه > وزارت اطلاعات و فرهنگ یا مرکز ترویج تروریزم فرهنگی؟

وزارت اطلاعات و فرهنگ یا مرکز ترویج تروریزم فرهنگی؟

رفتار مریض وعصبیت برانگیز دربرابر فرهنگ وبخصوص دربرابر ارزشهای فرهنگی یک قوم بخصوص که ازپیشانی تاریخ افغانستان هنوز فواره های خون آنها می جوشند، درحقیقت اوج خصومت ورزی ودشمنی عریان با فرهنگ وتاریخ یک ملیت میباشد. تاریخ افغانستان باویرانگریهای تمدن برانداز، قتل عامهای خونین، نسل کشی، کوچ اجباری، وغارت رقم خورده است.
فرشته حضرتی
چهار شنبه 27 می 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

براساس گزارش سایت بی بی سی، یازده عنوان کتاب که چندین عنوان آن بازخوانی تاریخ هزاره های افغانستان وجنایت سازمان یافته تسلسل استبداد درحق این مردم بوده است، به دستور، وزارت اطلاعات وفرهنگ، دادگاه عالی ولایت نیمروز، به دریا ریخته شده است. مقامات یادشده بعد ازآنکه به زغم خودشان این کتاب ها را مغایر سازه های وحدت ملی، روحیه همگرایی و شان شهروندی مردم افغانستان تشخیص داده اند، برای جلوگیری از آشفتگی ملی، آنها را به دریای هیرمند ریخته اند. باتوجه به رفتار خصم آلود دولت آقای کرزی دربرابر ارزشهای فرهنگی مردم افغانستان ،این گونه رفتار نیز دور ازانتظار نمی نماید اما دریک چشم انداز ژرفتر عصاره ی تفکر ونیت درونی حاکمیت را نسبت به فرهنگ، تاریخ، و داده های تاریخی مردم افغانستان درمعرض نمایش میگذارد.

اولا که اگر شعارهای سیاسی را کنار بگذاریم وحدت ملی درافغانستان وجود ندارد که با وارد شدن چند عنوان کتاب شیرازه های آن ازهم بپاشد. ثانیا اگر سازه ها وشیرازه های چنین وحدت ملی فرضی با خواندن کتابهایی که درمورد بازخوانی تاریخ هزاره ها نوشته شده اند، ازهم بپاشد، چه بهتر که هرچه زودتر ازهم بپاشد تا سازه های وحدت ملی واقعی دربستر ارزشهای مشترک وبا تعامل نمادهای مشترک پی ریخته شود که فقدان آن سالهای متمادی برای مردم افغانستان مصیبت آفریده است.

اما واقعیت این است که اینگونه رفتار مریض وعصبیت برانگیز دربرابر فرهنگ وبخصوص دربرابر ارزشهای فرهنگی یک قوم بخصوص که ازپیشانی تاریخ افغانستان هنوز فواره های خون آنها می جوشند، درحقیقت اوج خصومت ورزی ودشمنی عریان با فرهنگ وتاریخ یک ملیت میباشد. تاریخ افغانستان باویرانگریهای تمدن برانداز، قتل عامهای خونین، نسل کشی، کوچ اجباری، وغارت رقم خورده است. کتمان کردن واقعیت های تاریخی هرچند که دریک مقطع زمانی ممکن بتواند برجنایت های تاریخی تسلسل استبداد سرپوش بگذارد، اما گرهی را ازمعضل بازنمیکند وبر زخمهای قربانیان استبداد هم مرهم نمیگذارد.

هزاره های افغانستان به روایت تاریخ، ازقربانیان اصلی استبداد دراین سرزمین اند که به جرم هزاره بودن درابعاد وسیع و اشکال فجیع مورد تهاجم وقتل عام تسلسل استبداد قرار گرفته اند، ازخانه های شان رانده شده اند و دروطن شان آواره زیسته اند. بازخوانی تاریخ هزاره ها ازیکسو اوج درنده خویی وخون آشامی استبداد را به تماشا میگذارد و ازسویی پرده از مظلومیت ومحرومیت مردمی برمیدارد که سرشار ازاستعداد اند اما به جرم وابستگی قومی بیشتر ازیکصد سال بارتحقیر واهانت را به دوش کشیده اند. سرنوشت تاریخی هزاره های افغانستان درحقیقت آیینه پرداز سرنوشت مصیبت بار و سیاه بختی تمام مردم افغانستان میباشد. هزاره ها درگذرتاریخ افغانستان ازمیان دریای خون عبورکرده اند و بازخوانی تاریخ آنها در حقیقت بازخوانی تاریخ استبداد درافغانستان میباشد؛ درست چیزی که شناخت آن واعتراف به آن نیاز معاصر مردم افغانستان از سنت به مدرنیزم دانسته میشود. هزاره ها علیرغم اینکه درساختن زیربنا های افغانستان سهم برجسته داشته اند اماخود محروم زیسته اند. شاهراه کابل نغلو توسط کارگران هزاره احداث شده است و ده ها کارگر درجریان احداث این شاهراه جان داده اند. هزاره ها مبارزه ضد استبداد را نیز پرچم داری کرده اند که شهید عبدالخالق نماد برجسته وماندگار این شهامت می باشد. عبدالخالق قهرمان ضد استبداد است که متاسفانه تاهنوز حق قهرمانی آن ادا نشده است.

هرچند که مردم هزاره قربانیان اصلی استبداد بوده اند اما تولیدگران مرگ ومصیبت نیز درشعله های آتشی که خود برافروخته اند خاکسترشده اند. بازخوانی تاریخ هزاره ها درواقع به سوالهای بی شمار امروز پاسخ میگوید ومردم افغانستان برای ساختن آینده بهتر و شناخت گزاره های مرگ آفرین این کشور بیش ازهروقت نیاز به شناخت و باز خوانی رخدادهای تاریخی دارد. شناخت حوادث تلخ تاریخی هرچند که سیمای خشونت ریز وخون آلود استبداد را به تماشا میگذارد وبرای وارثان آن سنگین تمام میشود، اما این شناخت برای مردم افغانستان امکان ایجاد بسترهمزیستی مسالمت آمیز رافراهم نموده وسازه های وحدت ملی را شکل می بخشد..

به دریا انداختن کتاب و آن هم بیشتر کتابهایی که تاریخ هزاره های افغانستان را بازخوانی کرده است هرگز نمیتواند مسیر بازخوانی تاریخ ملیت های محروم افغانستان را مسدود نموده وازانتقال اندیشه ودانش تاریخی جلوگیری نماید. جهان امروز علیرغم آشفتگتیها و پریشانیهایش، ازلطف تکنولوژی معاصر چنان بهم فشرده شده است که برای انتقال اندیشه مجراهای گوناگون وجود دارد. وقتیکه اندیشه به امواج تبدیل میگردد خطیب ومخاطب علیرغم هزاران کلیومتر خط فاصل ازدورترین نقطه جهان به هم میرسند حتی اگر تمام کتابهای افغانستان هم به دستور آقای خرم به دریا انداخته شود. اما این نوع رفتار مریض بافرهنگ وارزشهای فرهنگی درحقیقت اوج خصومت وکینه ورزی تیم ریس جمهور کرزی را نسبت به فرهنگ وارزشهای دموکراتیک درمعرض تماشا میگذارد که باشعارهای فریبنده ی تعهد به ارزشهای دموکراتیک فرمانروایی میکند. این رفتار درواقع یک نوع انتحار فرهنگی میباشد که به قصد نابودی ارزش وفرهنگ یک جامعه صورت میگیرد. هرچند که تاریخ افغانستان نمونه های فراوانی ازاین نوع انتحار فرهنگی را درپیشانی خود نقش دارد، اما این مورد به دلیل اینکه درسایه حمایت جامعه بین المللی صورت میگیرد اندکی عجیب می نماید.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • خیلی شرم آور است، شرم آورتر اینکه رییس جمهور به اصطلاح دموکراتیک نیز خود را به خواب زمستانی زده و در مقابل این عمل شنیع سکوت اختیار کرده است.

 • خانم حضرتى : شما تحليل خوب کرديد اين تروريزم فرهنگى است اما شما که در خارج کشور زندگى ميکنيد در دوران جنگ هاى داخلى هم در اينجا نبوديد مردم اينجا خون ميخوردند و شما به نام همدردى از غربى ها امتياز گيرى ميکرديد و عيش و نوش ميکرديد امروز گاهى از غم اين قوم و گاهى از قوم ديگر فرياد ميکشيد که در انهم هدف تان خدمت به اين قوم و يا ان قوم نبوده بلکه اتش نفرت را در ميان اقوام افغانستان دامن زدن است خانم حضرتى وقتى پوهنتون کابل در اختيار حزب وحدت قرار داشت و ايرانى ها امدند و تمام اثار کتابخانه پوهنتون کابل را که اکثريت اثار ان انقدر گرانبها بود که خارجى ها از بيرون مى امدند و از ان اثار ديدن ميکردند ده ها هزار جلد اثار ناب و دست نخورده توسط بيست موتر لاري به ايران برده شد و تا امروز درک ان معلوم نيست که ايرانى هاى با فرهنگ شما اين اثار را سوختاندند و يا هم در مرداب هاى ايران غرق نمودند ايا شما تا امروز از اين مسله اگاه بوديد و اگر بوديد چرادر موردش چيزى ننوشتيد مگر اين تروريزم فرهنگى نبود ؟ ويا لا اقل از برادران همزبان و با فرهنگ ايرانى تان نپرسيديد که شما اثار کتابخانه پوهنتون را چرا دزديديد ؟ بعد از سقوط طالبان ايران در هيچ عرصه يي با افغانها کمک نکرده است تنها براى کتابخانه و کانون هاى فرهنگى که در ان اثار دست خورده و خود ساخته ايرانى جابه جا شده است کمک کرده است و اين اثار چندين بار ارزيابى شده است که واقيعت هاى تاريخى ، سياسى ، فرهنگى و مذهپى را وارونه بيان داشته است کسانيکه به چاپ و تجارت همچو اثار دست ميزنند و انهم به فرموده اخوند هاى ايرانى از اين بد تر بايد سزا ببينند من معتقدهستم که شما اينرا ميدانيد که ايران در پى نابودى تاريخ اين کشور است زيرا شماو امثال شما در اين عرصه بآ ايران همکارى دارند معاش خوران و جيره خواران ايران در داخل دولت ، در احزاب سياسى در پارلمان و غيره جاها کم نيست امروز تمام تاريخ کشورت در خطر است و شما با لاى تاريخ يک مليت که بآ هزاران دست کارى ، دروغگويي و ايجاد حادثات ناولى و داستانى که حقيقت ندارد نوشته شده است گيريه ميکنيد لطفا بعد از اين انچه مينوسيد ، در مورد انچه فکر ميکنيد فرا مليتى باشد

  • قابل توجه حامد!

   حامد جان نمی خواهم زیاد بگویم، فقط یادت باشد که فاشیزم تنها باعث تضعیف اقوام غیر پشتون نمی شود بلکه خود را نیز به طرف نابودی سوق می دهد. این را تجربه ثابت نموده است. اگر باور نداری یکبار فاجعه ای که دامنگیر پشتونها است را مشاهده کن. این قبیله سالها از همه ای مسئولیت ها در قبال دولت و قانون معاف بودند. دولتهای وقت فاشیستی از این مردم مالیات اخذ نمی کرد. حکومت اکثر این مردم را از عسکری معاف نموده بود. بچه های این مردم از مکتب رفتن معاف بودند. قانون صرفا بالای اقوام غیر پشتون قابل تطبیق بود و بس. نتیجه اش چه شد؟ امروز ببین که پشتونهای بیچاره در شعله بنیادگرایی، قبیله گرایی، انسان ستیزی، مکتب سوزی، کتاب سوزی، انتحار و هزاران جنایات هولناک می سوزند. حتی کسانی میان این مردم مانند خودت پیدا می شود که بجای محکومیت عمل وحشیانه کتاب شویی، آنرا به نحوی تایید می کنند.

  • سلام به سایت کابل برس و سلام به خواهر مهربان و عزیز فرشته حضرتی و هزاران دورود و سلام به خواننده ګان عزیز
   برادر های عزیز به نظر بنده انچه این خواهر با احساس نوشته همه دروست و حقیقت است در مورد تاریخ و سرنوشت مردم مظلوم هزاره برادران عزیز تمام اقوام قربانی تعصب و خوشونت بوده اند واستند ایکاش اکر کتاب تاریخ هزاره را به دریا می اندازند یک کتاب خانه درست برای ملت خود میساختند این اعمال تعصب بار زاده ذهنیت کور کورانه این اربابان مزدور است و دوشمنان افغانستان باید بدانند که تاریخ این مردم زنده است دین این مردم زنده است و این مردم با عزت استند و با عزت خواهند ماند روی این نوکران دالر و کلدار و درهم مثل مزدوران روسی و باکستانی روزی سیاه خواهند شد خواهر فرشته حضرتی انچه نوشته همه از روی احساسات نیک ایشان است برادر های عزیز اکر ایشان را متعلق به هر کروه که میدانید ولی احساس شان ملی است اکر ایشان در راس همان کروه هم میبود الحق که شخصیت ملی بود
   زخم خورده های افشار حق دارند هر چه بنوسیند راستی فاجعه افشار قلب هر انسان را به تکان می اورد جنایت که در افشار شده در بشریت نذیر ندارد این کار سیاف است این هم از روی تعصب صورت کرفته شما قواره نجس سیاف شیطان کثیف را می بینید از سر و صورت این قاتل بشریت جز تعصب چیزی دیکر نمی بارد لعنت بر محقق که بخاطر چند بول به سیاف کثیف رای داد

   زنده باد جوان با احساس افغانستان مرک بر کتاب سوزان و کتاب شویان

  • سلام حامد جان من حمید هستم همه میدانند که در زمان که حزب وحدت در کابل بود رهبری حزب قهرمان بزرگ شهید مزاری برعهده داشت همه میدانند که بابه مزاری سیلی به صورت بروجردی نماینده ایران زدهو عکسهای خمینی را بر سرش کوبید به اعراز به اینکه شما به مسعود سلاح میدهید که مردم مارا بکشد برای ما عکس میارید وگفته بود بروید در کشور ما منا فقت نکنید این برای هیچ کس پوشیده نیست که بابه این کارا کرده بود به این دلیل من میگویم شما مبالعه مکنید ایرانیها محتاج کتاب من و شما نیست ما وشما صد سال دیگه به اندازه ایران کتاب نمیتوانیم داشته باشیم .خیانت های کسانی را فراموش نکنید که اردوی دو صدساله کشوراازبین برد کابل به حاک خون کشید

 • بلی خانم حضرتی دقیقا همانگونه که فرموده اید برای ساختن آیند ما باید تاریخ گذشته خود را بررسی کنیم من هم معتقد ام که بدون بررسی گذشته نمی شود آینده را رقم زد. باید آنچه در برابر ملیت مظلوم هزازه ما از قرنها به این سو انجام گرفته بررسی شود چه کله منارهای عبدالرحمن و کوچ اجباری این ملیت توسط حاکمان بعدی و چه قتل‌عام آنان در افشار کابل توسط «قهرمان ملی» شما و چه قتل‌عام شان توسط طالبان.
  خانم حضرتی شما باید بسیار دیده‌درا و بی‌شرم باشید که از یک سو در مورد استبدادی که بر هزاره‌ها رفته می‌نویسید و از سوی دیگر به دفاع از شورای نظار می‌پردازید که در یک شب بیشتر از 1500 هزاره را به دستور «آمر صاحب» تان از دم تیغ کشیدند.
  راستی از به دریا ریختن کتاب‌ها توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ گفتید زیاد تشویش نکنید باز هم به قول خود تان تاریخ را به بررسی گیرید این کشور با مردم بدبختش همین گونه وزیران اطلاعات و فرهنگ داشته اند کریم خرم گلبدینی و صدیق چکری کتابسوز.

  • این برادر که از نوشتن اسمش طفره است به حضور ایشان عرض کنم که خانم حضرتی به کوری چشم تمام دشمنانش، چنان زیبا، گیرا وپرمحتوی می نویسد که کلمه کلمه اش بیاد اعصاب دشمنان را منهدم میکند و دشمنانش چنان دست وپاچه میشود که به هرچرندیات نویسی رو می آورد.

   این عزیزانی که درمخالفت با اندیشه های فرشته حضرتی می نویسند متاسفانه چیزی را به نام منطق وعقل کم دارند. فرشته جان اندیشه هایش را می نویسد. وقتی که فرشته جان از مظلومیت هزاره ها می نویسد، چه ربطی دارد به افشار و به فلان کس که فلان کار را کرد. مگر فرشته این کار را کرده؟ بین بیادر جان خوب دقت کن. گوش کن. خوب فکرت را بگیر. عبدالرحمن 62فیصد هزاره ها را قتل عام کرد. تاریخ میگوید. حالا کسی آمده است ازیخن پشتونهاگرفته باشد که تاوان جنایت عبدالرحمن را بپردازد؟ کسی رفته است به جان شاغلی احدی که پدران شما هزاره ها کشت وحالا بیا تو تاوانش بده؟ عزیزم کمی منطق داشته باش. ضرر نمیکنی. اعتراف کن به جنایت استبداد. تو ازاین اعتراف چیزی ضرر نمیکنی. بخدا چیزی را ازدست نمیدهی ولی خیلی چیزها را با این شهامت به دست می آوری. حد اقل چیزی که بدست آوردنش را من برایت گرانتی میکنم این است که یک هزاره به تو که پشتون باشی اعتماد میکند. ازتو نمی ترسد. ترا دشمن خود فکرنمیکد. ترا وطن دارخود فکرمیکند. ولی حالا این طورنیست. این که کرزی وخلیلی میگوید که ما بردار هستیم یک شعار سیاسی است برای یک هدف سیاسی. ولی واقعیت این است که مردم افغانستان دشمنان هم هستند. اگر این طوری نیست این همه مردم که کشته شد آنها را برق نگرفتند که کشته شود بلکه توسط هموطنان خود کشته شدند. بیا ترا خدا اعتراف کن که رستگار شوی. حتی دراسلام نیز هست وقتی که گناه میکنی برای بخشیدنش باید به درگاه خدا اعتراف کنی تا خدا مهربان شود. حالا هم وقت نگذشته است بیا برای خوشبختی خود وخوشبختی اولادهای خود به جنایت استبداد اعتراف کن.
   وسلام

   زنده باد فرشته حضرتی با اندیشه وقلم زیباش 89 سال.

   زنده بادخودم 90 سال

   مرگ بر جنایت کاران وطرفداران جنایت کاران.

   زنده باد جورج بوش عزیزم که اگر او نمی بود من در زندان طالبان به لقا ا لله می پیوستم.

   بااحترام
   یاحق

  • در این کشور هیچ کس جایگاه انسانی پیدا نمیکند . چرا که دید قبلوی تمامی هست بود انسان های این جامعه را درخود فرو برده است .بخاطر تعصب وبد بینی فرهنک داشته های معنوی انسان های گذشته ما به باد فنا رفته ومیرود.وقتکه یک نویسنده درکشور بنوسید تا اینکه به دیدگاه وی نظر شود یه قومیت وی فکرمیشود.
   گاه از پشتون جرفی میاید ویاهم تاجیک ویاهم هزاره ....
   پس چی بایدکرد درکشور جای اندیشه را ارتحاع قومی گرفته است وبخاطرنگرشهای ضدانسانی شان بد انسان هستند.امروزبغاوت سرکش یک چریان چون ارتباط قومی داشته همیشه به قوم دیگر گشانده میشود.درحالبکه امروز مظلومیت تاجیک بدخشان ،پشتون دشت های گرم هرمند وهزاره گرسنه دیکندی هیچ فرقی ندارد در صورتکه ازمنظر انسانی نگاه شود.
   اما اینقدر هرازه وتاچیک وپشتون گفتن جایگاه تمامی هستی ماراگرفته واچاره بر انسان باوری برای ما نمیدهد.بارها شندم از زبان یک هزاره قومگرا میشنوم که مسغود مردم مارا قتل عام کرد. درجالیکه نمی گوید که عاملان جنایت کاران نظیر مزاری وخلیلی ودوستم وحکمتیاردر طرف دگر ربانی سیاف همه عاملان اصلی هستند.نگرش واقع بینانه بکاربیگرد.جنکاران نظیرخرم وردگ حالد محقق خلیلی فهیم ربای وسیاف را در یک ردیف قرار دهید.

  • غوربندی پروان
   سلام به همه اقوام داخل افغانستان !
   خانم فرشته حضرتی مثل همیشه بدون خریطه فیر می کند.
   بنده امروز در یکی از صفحا ت انتر نت خواندم راستی ان کتاب ها قابل غرق کردن بودند.
   افترائت وبهتان های بی اساس به یاران پیامبر (ص) . اهانت به زبان های دیگربطور مثال .
   فارسی ،شیرو شکر است ---پشتو گوز خر است
   در بین همه زبان های رایج در روی زمین، فارسی شریرین ترین زبان است، در حالیکه زبان پشتو چیزی جزی جز عرعر یک خر نیست .
   این یک نمونه ء کوچک ان کتاب های است که بد دریا انداخته شد.
   اگر ما در وطن ما ارامی و ترقی را می خواهیم نباید به دیگر برادران خود به نظر بد وسوی نظر ببینیم .همان طوری که پشتون بودن افتخار نیست تاجک و هزاره بودن هم مایه ء خجالت نیست هر انکه به زبان دیگران به نظر بد میبیند اخرش به فاشیزم میرسد.
   اگر فرشته حضرتی سوی نیت بد نمیداشت لازم بود انرا تاید می کر د. از کاری را که ایور خواهرش انجام داده بود از مردم شجاع و با دیانت هزاره معذرت می خواست. شجاعانه قلمش را در ضدیت به فاشیزم تاجک ، پشتون ، هزاره بکار می برد. در ان وقت بود که نوشتهء شان از دل برمی خواست وبه دل می نشست.
   زندگی بر گردنم باریست بیدل چاره چیست --- چار باید زیستن ناچار باید زیست
   از انجا که خانم حضرتی مزد بیگیر است و از این راه ننگین زندگی می کند. چاره چیست ؟ چار باید زیست ناچار باید زیست.
   با عرض احترام به تمام هموطنان عزیزم غور بندی

  • آقای حامد و غوربندی جعلی زیرا تو هنوز مانند حامد ، گوربندی نه غور بندی !

   شما ها باید دهنتانرا هفت بار با آب بشوید و بعد نام بانوی فرهیخته ای مانند حضرتی را بگیرید، این کتاب ها هرچه باشد چون برحق و راست بوده اند بنآ نابود گردیدند و در قرن بیستم این بی منطقی را در هیچ جای دنیا نمیتوان سراغ کرد .
   چون فرهنگ فاشیسم و قبیله دلیل و منطقی برای دفاع ندارد به نابودی کتاب دست میزند و میخواهد بدین وسیله از اشکار شدن حقایق جلوگیری نمایند اما هنوز در خواب خرگوش اند حالا دیگر نمیشود جلوی روشن شدن حقایق را گرفت را مردی و حفظ آبرو در انست تا از حقیقت و حق گوئی پشتیبانی کرد.

   اقای حامد میگویند که ایران از دانشگاه کابل حینی که دانشگاه در تصرف حزب وحدت بوده کتاب دزدی کرده ، اینرا تمام کابل میداند که تازمانی که حزب وحدت در انجا بود یک کتاب از دانشگاهی کابل بیجا نشده شده بود و دوم اینکه این آقا از بس قبیلوی فکر میکند بدون اینکه به گفته اش بی اندیشد (به گفته گوربندی بی خریطه فیر میکند) زیرا تمام کتاب های را که ما میخوانیم از ایران میایند ( زیرا ما در افغانستان هیچگاهی دولت با فرهنگی که در چاپ کتاب ها به زبانی که هر باسواد افغانستان انرا میداند اقدام کرده باشد نداشته ایم ) پس ایران چه مجبوریت دارد آنرا دوبار ببرد چاپ نمودن دوباره ارزانتر و اسانتر است برای آنها تا بردن ان از افغانستان .شعر فردوسی بزرگ بیادم آمد.

   درختی که تلخ است ویرا سرشت // گرش بر نشانی به باغ بهشت

   به بیخ انگبین ریزی و شهد ناب // ور از جوی خلدش، به هنگام آب

   سر انجام گوهر بکار آورد // همـــــان مــــــــیوۀ تلخ بــار آورد

   این آقای حامد با وجودی که از برکت زبان فارسی سواد اموخته ، مکتب رفته ولی ادم نشده چون هنوز مانند اجداد قبیلوی اش ضد فرهنگ،ترقی و پیشرفت است وگرنه چگونه از حرکت تعدای از فاشیست ها به سر کرده گی (رهبر نگفتم چون این تیم همیشه نوکر بوده و رهبری بیرونی دارند) خرم برای ازبین بردن کتاب این دوست و رهنمائی انسان جانبداری میکند .

 • برادر محترم: خانم حضرتى لودسکيپر شوراى نظار است من برايش ميگويم که در مورد جنايتکاران چندصد سال قبل گيريه رابس کنيد اگر شما واقعا غمخور مردم هزاره هستيد در مورد قتل افشار که بر بنياد يک روايت 3000 و به روايت ديگر 5000 هزار هزاره توسط پيغمبر شما مسعود قاتل ديروز به قتل رسيدند يک مقاله بنويسيد که ما هويت اصلى و بى طرفى شما را تصديق کنيم لطفا در مورد شصت هزار شهيد بيگناه شهر کابل بنويس که توسط قوماندانان جهادى در راس انها مسعود کشته شدند در مورد گور هاى دسته جمعى بنويس که توسط قهرمان ملى شما به نام هزاره، و پشتون و غيره کشته شدند _______
  به هررنگى که جامه خواهى ميپوش _____ که من از طرزخرامت ميشناسم

  • حامد جان چرا این قدر ورخطاهستی؟ مثلی که کدام چیز ده پشت سرت باشد و هی گفته روان هستی که چرا از افشار نمی نویسی! جنایاتی راکه عبدالرحمن، نادرخان، و طالبان درحق هزاره ها کردند درتاریخ افغانستان نظیر ندارد. خوب تو که این همه به برادری و به وحدت ملی و ازاین قبیل گپها معتقد هستی بیا درعمل ثابت کن. خوب فکرت را بگیر. یعنی خوب تمرکز ذهن کن. تو دختر جوان ویا خواهر جوان البته هردوی شان جای خواهر وخاله من من باشد. یک هزاره که درهمسایگی ات زندگی میکند، می آید ازدخترت ویاخواهرت خواستگاری میکند. اگر تو توانستی که این شهامت را برخود هموار نمایی که با یک هزاره خویشاوندی برقرارنمیایی، واقعا که به رشد عالی از کرامت انسانی رسیده ای. اما اگر درذهنت تصور نمایی که خویشاوندی با یک هزاره برایت ننگ اجتماعی دانسته میشود، پس به انسانیت هزاره نیز تردید داری و کتابهایش را هم آتش میزنی وبه دریا میریزی. خوب حالا خوب فکرکن. وباخودت صادق باش. بعد برایم جواب بنویس.

   اما درهرصورت. فعلا دنیا عوض شده است. هزاره ها درافغانستان تحت هر شرایط دشواری که قرار بگیرند نابود شدنی نیست. کسانی میمانند که بازهم هزاره باشد. من میگم که ما باید انسان باشیم قبل ازاینکه هزاره یا پشتون باشیم. قبل ازهمه چیز باید آدم باشیم. کتاب انداختن به دریا عین لوده گی است. ملاعمر بت های بامیان راخراب کرد بخاطریکه قیافه هزاره گی داشتند اگرنه چه کار داشت. دراین وطن ما با آدم گری ضرورت داریم. خیلی ازبرادران محترم عزیزان پشتون ما با سالها با آدم گری فاصله دارند. اگر آدم می بوند مکاتب خود را آتش نمی زدند. به روی دختران خود تیزاب نمی پاشند. انتحار نمیکنند. اسلام ومسیحیت پشت روی یک سکه است. کسی که آدم باشد برای دین خودش را فدا نمیکند.

   خو گپ زیاد مگم وقت کم وتو هم چنان احساساتی وسرقار که خدا بفهمد. مقصد ازمن خفه نشی. مه گپ حق را میگم. ده فایده خودت است اگر سرت خلاص شود.

  • the books wre not only against pashtunsbt also against tajiks this was wriiten in it(farsi sher wa shakar,pashtu goz khar) and it was aginst all sunnis.where is your honour as afghans when an iranian says something bad about anothe afghan brother, the same iranis who does what ever wnts to fghans in iran not only pashtuns but also tajik and hazaras....you defend those.......i am an tajik but defending afghans is hnour for me what eve pashtuns hazaras or tajiks.......think about the people in iran what happens to them than defend say against the nimroz or central goverment........

  • جناب حامد جان نخست سلامونه ستری مشی ، شه ئی ، پخيرئی :
   راز دل زمانه کجا کی نهفتنیست
   بر چرخ آنچه بر گذرد، بر شمردنیست

   تاریخ، همچو پنجه نقاش چیره دست
   تصویر صادقانه ای از ما کشیدنیست

   گر بد بدیم، بد بکشد، گر که نیک، نیک
   از چهره ها نقاب تظاهر زدودنیست

   بی ترس و، بی هراس ز جاو مقام ما
   آنسانکه بوده ایم همان وانمودنیست .

 • بلی بی بی جان قند: فکر مکنم تازه از خواب بیدار شدی وامروز به طرفداری قوم هزاره سخن می زنی ونام از قهرمانی عبدلخالق میګری،مګرم ان روزها را قوم با شها مت هزاره فرا موش نه خوا هند کرد که قهرمان احمد شاه مسعود برادر شوهر همشیره جان شما(ولی جان مسعود) در یک شب در منطقه افشار کابل به صدها نفر از مردم بی ګناه قوم هزاره شامل زنان واطفال از تیغ تیر کردن ودار نه دار انها را چور وچپاول کردن،ایا به نظر شما مردم با شهامت هزاره ان ستم وظلم را خواهند فرا موش نمود؟ به نظر من هر ګز فراموش نه خوا هند کرد وروزی خواهند رسید که استوخنها احمد شاه مسعود را محکمه نما ید .انشالله

  • عيني شاهدان وايې د افشار كار ځكه وشو، چې د عبدالرب رسول سياف جنګيالو د احمد شاه مسعود د قوماندانانو قومانده ونه منله او له برياليتوب وروسته يې خپل استقلاليت اعلان كړ، په داسي حال كې چې احمد شاه مسعود ټولو متحدو جنګيالو ته مخكې تر عملياتو خبر وركړى وو چې د عملياتو پر مهال دي د ملكي وګړو خيال وساتي. احمد شاه مسعود د فبروري د مياشتي په ۱۲مه ورځ هوډ وكړ چې د دې ناوړه اعمالو پر سر خاوري واړوي كه څه هم چې د سياف چريكانو پكې ونډه لرله. خو متاسفانه چې د مسعود دې كار د خلكو له ذهنونو دا ناوړي خاطرې هم لري نكړاى شوې او سربېره پر دې د سياف د جنګیالو جنايتونو دوام وموند.

  • بانوی فرهیخته وافتخار آفرین وطن.
   هزاران سلام برتو و برشهامت وبرقلم تو.
   توافتخا این وطن هستی و این وطن داشتن تو می نازد. به کوری چشم تمام لوده های افغانستان. تو قهرمان ما هستی. گلهای عالم فرش قدمهای فرشته حضرتی.

 • خدمت حامد جان وديكر جوجه هاى فاشيست قبيله عرض كنم كه ضرورنيست وجدان خودرا تحت فشار قراردهى و اوسانه سرمنكسك كه ساخته و بافته جند فاشيست زن شتيز كتاب شوز بى فرهنك است طوطى وار تكراركنى .واضحا كه خودت حافظه هم ندارى كه را جع به كزشته ها حرف بزنى ولى امروز شوراى نظار نيست كه بالايش بهتان ببندى.به حافظه خود بسبار كه فاشيزم قبيله اينبار يكى از ننكين ترين جنايات ضد بشرى را به اجرادراورده است.اين همه از انديشه فاشيستى افغان ملتى نشت ميكند.راستى اصل مطلب در اينجاست كه در عقب اين فاشيستك ها فاشيستان خارجى قراردارد . اصلا انها ميكوشند تو سط بيلرهاى قير نفرت ايجاد كنند.همه ماو شما ميدانيم كه اصلا درين سرزمين دولتى وجودندارد .البته كشورهاى خارج كوشيدند رهبران اقوام غير بشتون كه همه خوشباور بودند بنام دموكراسى فريب بدهند و انها هم بيدون هيج تظمينى خودرا در اغوش فاشيزم انداختند ازان روز به بعد همين جفا جريان دارد و فا شيزم قبله بيداد ميكند.جون فاشيستان قبيله هميشه معامله ميكنند بدين لحاظ براى كشور هاى خارج انها طرف مناسب هستند.ازينكه هرجه بيشتر دربين ما نفرت ايجاد شود انهادست به اين طور اعمال ميزنند كه خشم ديكر اقوام را در قبال دارد.همه جنكها كه شده همه كشت و خون ها كه شده مسول درجه يك باكستان و مزدوران بشتون ان است.بدين حساب نه هزاره نه اوزبيك نه تاجك درين جنكها تحميلى كناهى داشت بلكه همه شيطنت فاشيستان قبيله بود.همه جيزها از امروز واضح است.اين امروزشان وان ديروزشان.همه سراسر تاريخ سياه .وافرادى هم بيدا ميشود كه مانند حامد جفنك ميكويند.

 • Iranian regime is a religious faschist regime. this Akhond
  .is one of the most important Akhond in the regime.look at this video
  http://www.youtube.com/watch?v...

  • اگر کتابهای به آب انداخته شده، بر ضد پشتونها است، اگر این کتابها مسائل مذهبی خلاف نظریات کریم خرم را بیان می کند، کتاب (گدی پران باز) که یک پشتون روشندل بنام خالد حسینی آنرا نوشته است، چرا در این کشور ممنوع قرار داده می شود. پس هر کتابی که در اینجا بیانگر حقایق باشد، توسط سردمداران فاشیزم یا باید خواندنش ممنوع قرارداده شود یا به آب انداخته شود.

 • در بین دوستانم که تعدادی از آنها پشتون نیز است، همیشه یک مذاق می کنیم و آن اینکه: "پشتون خوب کم پیدا میشه". وقتی در اینجا نظرات را آدم از سر تا آخر بخواند متاسفانه اکثر هم میهنان پشتون ما یا این فاجعه را تایید می کنند و یا از پهلوی آن بی تفاوت تیر می شوند. حالا در اینجا نویسنده در باره کتاب شویی نوشته، شما در این باره نظر بدهید. اینکه در جاهای دیگر کدام فاجعه توسط کی آفریده شد موضوع جداگانه است، در وقتش باز نظر بدهید. اگر واقعا در دام فاشیزم نیستید، اول این عمل زشت را تقبیح کنید ورنه کم کم ثابت میشه که پشتون خوب کم پیدا میشه.

  • غوربندی پروان
   پشتون خوب زیاد است به ندرت دیده میشود که پشتون به دیگر اقوام توهین کند . اما بر عکس ان زیاد است .تازه ما چرا تمام مردم واقوام داخل افغانستان را دوست نداشته باشیم .؟ ما چرا این شهامت را نداریم که بیک هم وطن که از قوم و قبیلهء ما نیست با مهر ومحبت بنویسیم وصحبت کنیم.؟ من نمی خواهم از کسی دفاع کنم ولی هر کسی که به مردمم اهانت کند انرا قبول کرده نمیتوانم چه این مردم هزاره باشد چه پشتون چه تاجک ویا اقوام دیگر. من که خود پشتون هستم تر جیح میدهم که بشر دوست زعیم اینده شود. آن چه قابل تئاسف است که خانم فرشته با این نوشته های خود سبب جنجا ل های قومی و زبانی میشود. مثال انرا هموطنان عزیزم در همین صفحه می خوانند. اکثر زیاد پشتون ها از کرده های ملا عمر ، حکمتیار،سیاف خجالت می کشد ولی فرشته از از کردهء هم تباران خود افتخار می کند مجرمین جنگی را با قهرمانان واقیعی مردم افغانستان برابر می کند. وچه عنوان های که به انها نمی بخشد. زنده و معمور باد تمام اقوام داخل افغانستان

 • بلی وزارت فرهنگ مركز ضد فرهنگ در افغانستان است ولی فراموش نكنيد كه بزرگترين تروریست فرهنگی در جهان معاصر ایران میباشد.
  ایران بعداز كودتاه ننگين پهلوی ها كه ترك های خودفروخته بودند، بزرگترین جفا را در حق مردمان غیر فارس منطقه و حتی بر علیه تاريخ ترك ها نمودند، این دولت فاشیست صفت صدها هزار كتاب جعلی را در حق تاريخ اعم از عرب ها، ترك ها ، تركمن ها كردها، لرها طبغ، نشر و صادر كردند.
  ایرانی ها با الهام از كتاب نفاق افگنانه مريض روحی قرن وسطی بنام فردوسی كه عقده نامه “ شهنامه” را در زير ريش سلطان غزنه تخيل كرد، هزاران كتاب شوونستی را به چاپ رسانيده و به برتری جویی های ننگين با پيروی از خط ادولف هيتلر كه عاقبت آن به همگان معلوم است، دامن زدند كه این وضعیت تا هنوز ادامه دارد. حالا كه یك گروپ شوونيست های تاجيك گردهم جمع آمده اند و از نام فرشته و فرشته مانند ها چرندیات را به نشخوار غیرآگاهان قرار ميدهند.
  در این تيم شورای نظار اشخاصی مانند بشیر بغلانی، بصير كامجو رهين از سايت خاوران، دستگير پنجشيری، نورالحق نسيمی وغيره این قماش مردم گردهم جمع آمده اند كه چندی قبل آزمايش موشك ایرانی را ده همديگر تبريك گفته و جشن گرفتند.
  البته كه نویسنده این مطلب احساسات آمیز گویا فرشته بازيچه یی است بدست شوونيست مشرب های شورای نظار كه گاهی تاجيكستران بزرگ را خواب ميبينند و گاهی هم تمام جهان را آریایی ترسيم ميكنند.
  آريایی بازی این قماش مردم، آنقدر این كمله را مزخرف و مسخره كرده است كه روزی در تشناب پوهنتون كابل نوشته شده بود “كناراب آریایی” ، در واقع گپ “آريایی” این قماش مردم به “پته خزانه” پشتونها ميماند كه اساس آنرا تخيلات خودبزرگ بينی مآيوسين تاريخ تشكيل ميدهد.
  آریایی از كشور آريانا

  • او ادم:عقلت کجاست؟با توهین به فردوسی چه را میخواهی ثابت کنی؟از پیام خودت ادم به حیرت اندر میشود .خوب است که ادم کم سوادی هستی و کسی گپ خودت را جدی نمیگیرد .کینه ونفرت زمان که با نادانی دست به دست هم میدهند به راستی که از انسانیت انسانها چیزی باقی نمیگذارند!نوشته های با ارزش بانو حضرتی کارعده ای را تا سرحد جنون به رسوایی کشانده!این چه نوعی استدلال است؟گپ اریایی وایران ورضا شاه شورای نظار ودستگیر پنجشیری وبغلانی چه ارتباطی با در اب انداختن کتابهای فارسی بدست فاشیستها پشتون دارد؟ا

  • حضرتی گرامی واقعآ چنان زیبا و منطقی مینویسید که دشمنان راستی و حقیقت را چنان سر در گم و دست و پاچه میکند که نمیدانند چه بگوئیند و چه بنویسند هر چه مینویسند بشتر ارزش میبازند مانند اقای اریائی که به فرودوسی بزرگ این شاعر و حماسه سرائی بینظیر تاخته، نمیدانم فردوسی در این بحث چکار دارد که به ایشان بدگفته شده است.

 • خانم فرشته ! زمانیکه مقاله ات راخواندم دیدم که توتا چه اندازه منافق هستی ! تعدادی که به زعم خودت کتاب هارا دردریا انداخته اند آنرا بد گفته ومیخواهی احساسات یک ملیت را برانگیزی ولی آنانیکه قتل عام افشار را دستوردادند ، حتی افراد سیاف را برای تجاوز برزنان ودختران آنجا دعوت کرده بودند وبه اصطلاح ازکشته ها پشته ها ساختند آنرا قهرمان میگویی ومی ستایی واین را یک حق مسلم این جانی میدانی . پس لعنت براین درک غیرانسانی تو واین نفاق افگنی وشرارت تو.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس