صفحه نخست > دیدگاه > رييس جمهور شدن افتخار نيست، بلكه مديريت صحيح و عزت بخشيدن در كشور هنر است!

رييس جمهور شدن افتخار نيست، بلكه مديريت صحيح و عزت بخشيدن در كشور هنر است!

آری ؛ درايت كاری رييس جمهور افتخار است !/ براي مهاجرين يك دهم همان كمك ها اگر درداخل افغانستان هزينه شود كافيست. ديگر ما به كشورهمسايه وديگران نيازنخواهيم داشت. اصل ريشه ومشكلات به خود سستيم مديريتي دولت افغانستان برمي گردد. تا به كي مردم ما آواره ذليل وبدبخت باشد. تابه كي نان خور كشورهاي بيگانه باشد .
علي جان محمدي
دوشنبه 8 جون 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

يكي ازاولويت هاي كاري دولت جديد افغانستان كه خيلي مهم است ، مسئله اي سامان دادن وضعيت تأسفبار مهاجرين ما درگوشه وكناردنيا ، مخصوصا در ايران است.

گرچه سال هاست كه اين دغه دغه وجود دارد ونيروي انساني كشورما به انواع مختلف دردنياي مهاجرت جان خودشان را ازدست ميدهند. درپاكستان ، سرمرز ايران وهمين طور چند مدت پیش قایق افغانهایی که می خواستند از راه اندونزی به استرلیا بروند در آب های اندونزیا غرق شد و در نتیجه 20 پناهجوی افغان کشته شدند و 16 تن دیگر نجات یافتند، این 16 تن در حال حاضر در بازداشگاه پولیس اندونزیا بسر می برند.

اين آمار وارقام مشت نمونه خرواراست. ولي متأسفانه هيچ كدام كاري اساسي ازسوي دولت افغانستان دراين زمينه براي مهاجرين صورت نگرفته است. براي يك دولت كارآمد وشايسته واقعا اين قضايا اگرحل نگردد ، كما اينكه حل نشده است خودش يك فاجعه بزرگ انساني است. دراين جا اين سؤال مطرح مي شود كه دولت كنوني افغانستان ، باآن همه گدايي كه ازكشورهاي غرب وشرق كرده است تحت عناوين مختلف ، بازسازي افغانستان ، سامان بخشيدن مهاجرين و.... چه اندازه دست آورد داشته است ؟ وتاچه حد مشكل حل شده است ؟

هدف از رييس جمهورشدن خدمت به مردم مظلوم وبيچاره ودربدراست ، يا به جيب زدن ؟! دولت ازخودش درعرصه هاي مختلف بايد برنامه و دستاورد داشته باشد تامردم شاهد لذت كاري رييس جمهوري شان باشند.
بنابراين ، ملت ستم ديده ورنج كشيده افغانستان درانتظار يك رييس جمهوراست ؟ چه رييس جمهوري ؟ كه بتواند ازاين مشكلات به خوبي عبوركند. ودست آوردش را مردم لمس كند. معلوم است كه رييس جمهورشدن هنرنيست ، هنرمديريت وحل مشكلات مردم است.

مسايل كه مهاجرين ما درايران به آن دست وپنچه نرم مي كنند زياد است ازجمله:

۱ - بي كاري (عدم شغل مناسب)

۲ - بي مدركي (كارت شناسايي مهاجرت) افغان بي گير توسط پليس ، حتي بعضي اوقات به صورت ضربتي هم اين طرح اجراشده است.

۳ - عدم ساماندهي ازقبيل بيمه وامثال آن هنگام وقوع حادثه. اگريك كارگرنقص عضو ويا دچار حادثه شده چه بكند؟

۴ - آسيب هاي اجتماعي ،‌ تصادف ، سرقت ،‌ قتل و حوادث روزمره اي كه هنگام كارگري مانند خفگي درچاه ، گودبرداري اتفاق ميافتد را مي توان نام برد .

5 – عدم كانون پشتيباني كارآمد حقوقي ومدني ورسيدگي به دعاوي وشكايات مهاجرين

هموطنان ما براي تأمين وامرار معاش روزه مره اي شان منجربه حوادث مرگبار مي شوند، بدو ن كه هيچ سخن از آنها به ميان آيند و ازحق وحقوق آنان دفاع شوند. اين نوع مشكلات براي يك دولت كارآمد بسيارجاي تأمل ودقت است!

اميد وارم چه دولت فعلي وچه دولت جديد كه درپيش رو داريم ، بي تواند اين مسايل را به خوبي حل كرده چه درداخل وچه درخارج وبهرقسمي كه شده ازحيثيت حقوقي وانساني مهاجرين عزيز دفاع نمايند.

نكته اي ديگركه مطرح است ، همان طوري كه دربالاهم اشاره شد اين است كه : اين همه بودجه وكمك هاي بين الملل كجاشد؟ وبه جيب كه سرازيرمي شود؟ وقت كه مسأله مهاجرين مطرح مي شود ، همه ايران را متهم مي كنيم ، باوجود كه ايران كشوروخاك مانيست . بايد درداخل افغانستان توسط دولت وكاركنان دولت افغانستان به صورت ريشه اي مسأله مهاجرين حل گردد.

براي مهاجرين يك دهم همان كمك ها اگر درداخل افغانستان هزينه شود كافيست. ديگر ما به كشورهمسايه وديگران نيازنخواهيم داشت. اصل ريشه ومشكلات به خود سستيم مديريتي دولت افغانستان برمي گردد. تا به كي مردم ما آواره ذليل وبدبخت باشد. تابه كي نان خور كشورهاي بيگانه باشد . حتي نيروي انساني ما درخارج درشكم كشورهاي ديگر هضم شده يا درحال هضم شدن و ازتابعيت افغانستان خارج شدن است. اين به اين معني است كه مردم مهاجرهيچ اميدي براي كشورافغانستان ندارد. بنابراين ، رييس جمهورشدن افتخارنيست، بلكه مديريت صحيح وعزت بخشيدن دركشورهنراست!


ادامه مطالب وتصاويررا مي توانيد به اين آدرس: www.mazid.blogfa.com پيگيري نماييد

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس