در همین بخش

صفحه نخست > عکس > عکس روز > دختران در ولايت بدخشان

دختران در ولايت بدخشان

بيشتر از 1.7 ميليون دختر در مکاتب ابتدايی در سراسر افغانستان درس می خوانند. در سال 2008 ، صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان در شامل نمودن تقريباً سه صد و چهل هزار دختر به صنف اول کمک نموده است.
چهار شنبه 1 جولای 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

عکس از فردين واعظی (يوناما)

Girls in Badakhshan province.

More than 1.7 million girls are studying in primary schools across Afghanistan.

In 2008, the United Nations Children’s Fund (UNICEF) supported the enrolment of nearly 340,000 girls in Grade 1.

Photo: Fardin Waezi /UNAMA

پيام‌ها

 • رویداد ها درافعانستان روز به روز اوج میگرد وهیچ کس وجودندارد که دامن چنین مشکل ازاردهنده را رفع نماید درین کشورائیس جمهور دلسوزوجود نداردکه ازمشکلات مردم باخبر باشد وروزبه روز مشکلات درافعانستان دامن گیر دختران درولایت بدحشان ودیگر ولایات افعانستان میگردد راهی حل برای چنین مشکل وجود دارد که رفع گردد
  وزرا کاری خودرا به شکل احسن انجام دهند ورسالت کاری حویش دربرابر
  رسالت میهن خودداشته باشند انجام این کار سود خوبی برای وطن خویش
  یک ثمره انجام پزیر خواهد بود ودرحالت پیشرفت میهن خواهد بودایاگاهی به چشم افراد یتم نظرکردید جواب شان نه خیر خواهد بود
  چنین کاری درین کشور اسغناک خواهد بودمردم این کشور ازفقربی سوادی وازفقر گرسنگی روز به روز تعدادافزایش میابد باید جلو ان گرفته شود چنین کاری وجودنداردکه اثر بحش باشد

 • نبود مواد ولابراتواريكي ازمشكلات عمده دربدخشان است اگرمسولين توجه كنند مشكلات كم خواهد شد خبير از بهارك

 • مشکلات اساسی مردم ولایت بدخشان /
  1:اقتصاد درست ندارند تا به تعلیم خویش به درستی رسیدگی نماید.
  2:فارغ از تکنالوژی امروزی .

 • سلام ووقت به خیربه دست اندرکاران این سایت معلوماتی مطالب جالب وخواندی خوبی دارد وامیدوارهستیم بیشترازاین تقویت شود مطالب تازه ومفید درموردحوادث ورخدادهادربدخشان منعکس شود .
  به امیدی کامیابی وپیروزی هرچه بیشترشما
  مهرافزاسیدی - بدخشان

 • میخواهم دریکی ازاین سایت ها به طوردوامدار به تماس باشم

  آنلاين بنگريد : http://arghawaan.com

 • بدخشان ولایت زیبا است
  اما هیچ کارینشده است

  آنلاين بنگريد : http://hamayoon jaffari@facebook.com

 • شماکی هستید

  آنلاين بنگريد : لاالبی

جستجو در کابل پرس