در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > طنز روز > بریدن گوش و بینی توسط طالبان بخشی از کلتورعنعنوی افغانی و اسلامیست

بریدن گوش و بینی توسط طالبان بخشی از کلتورعنعنوی افغانی و اسلامیست

شمس الحق حقانی
شنبه 30 اكتبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

بریدن گوش و بینی توسط طالبان بخشی از کلتورعنعنوی افغانی و اسلامیست

ما بخاطر داریم که ده سال پیش از امروز امریکا با چه دهل و سرنا وغروفش فراوان به افغانستان لشکر کشیده قصد داشت خاک افغانستان و پاکستان را زیر و زبر کرده اسامه بن لادن و ملا عمر را از زیر زمین برون آورده بجزای اعمالشان برساند ولی قرار آن مثل که هیچ چیز به آن داغی که پخته می شود خورده نمیشود امریکا نیز بعد از گذشت چند سال یخ های کبر وغرورش آب شده و در اثر روش های ناسنجیده واحمقانه خودش ، فعالیت های خایننانه وغیر مسولانه نوکران دست نشانده اش امروز شکست مفتضح را قبول کرده و فقط دنبال ساختن یک بینی خمیری برایش می باشد ازینرو ملا عمری را که در زیر زمین می پالید امروز در آسمانش بالا برده و دست دوستی بسویش دراز میکند .

در بحبوحه همین صلح نافرجام که در حقیقت تسلیم شدن به طالبان و قانونیت بخشیدن شیوه وحشیانه و قرون وسطایی آنها از طرف امریکا و جامعه جهانی چیزی دیگری نیست در مناطق قبایلی یک فضای پر شور و شعفی در بین طالبان ایجاد شده که چون کودکان در آرزوی رسیدن روز عید آنها نیز به شوق بازگشت دوباره به کابل مصروف صیقل دادن شمشیر و تیر و تفنگ ها یشان هستند .
ملا جنت گل قومندان یک شاخه طالبان در وزیرستان جنوبی از فرط شور و شعف بازگشت به کابل خواب از چشمانش پریده و در آرزوی پایان شب فراق دقیقه شماری میکند او مانند آن داماد که در روز عروسی انتظار آیینه مصاف و دیدار چهره یار برایش غیر قابل تحمل شده و از سوراخ کلید یک نگاهی به چهره یار می اندازد ، او نیز انتظار نتیایج معاملات صلح برایش خیلی طولانیست ازینرو قبل از فرارسیدن ایام یورش قانونی طالبان به
کابل به تنهایی از شهر کابل بازدیدی بعمل می آورد که درین اثنا خبر نگار ما با جناب ایشان مصاحبه ای داشتند که توجه شمارا بدان جلب میکنیم .

خـــــــــبرنگار :
ملا صاحب شما بعد از ده سال دو باره به شهر کابل برگشته اید چی تغیرات مهمی نظر شمارا بخود جلب میکند ؟

مـــلا جنـت گل :
به خدا بسیار چیز ها تغیر کرده بلدنگ ها زیاد شده ، موتر ها زیاد شده ، آدم ها زیاد شده ، مسجد ها زیاد شده، بی دینی زیاد شده .

خـــــــــبرنگار :
ملا صاحب این چطور ممکن است که هم مسجد ها زیاد شده و هم بی دینی زیاد شده ؟

مـــلا جنـت گل :
او برادر مسجد ها خالی و سرک ها پر از مرد های بی ریش و زن های بی حجاب ، ریش مرد ها که ضامن خیر و برکت جامعه است است کمیاب شده و زلف پریشان زن ها که وسوسه شیطان همراه دارد در هرسو به چشم میخورد ، این بی دینی نیست چیست ؟.

خـــــــــبرنگار :
بعد از ده سال از دیدن کدام چیز ها در کابل بیشتراحساس مسرت کردید ؟

مـــلا جنـت گل :
مسجد پل خشتی ، همین پلو پیش مسجد بسیار خوند میکند و نصوار کابل هم بی جوره نصوار است چونه کم دارد دهن را نمی شاراند ، خاک بر نصوار پاکستان از تمباکویش چونه اش زیاد تر است دهن را که بگذار که حتی دل و درون آدم را می شاراند .

خـــــــــبرنگار :
ملا صاحب یک طالب نگتایی پوش در مصاحبه ای با تلویزیون غروب گوش و بینی بریدن مردم توسط طالبان را بخشی از کلتورعنعنوی افغانی و اسلامی خواند ، نظر شما درین مورد چیست ؟

مـــلا جنـت گل :
خبرنگار صاحب اول که طالب نکتایی پوش اصلا وجود ندارد این فقط تبلیغات دشمن است ، طالب پیرو سنت پیغمبر است و پوشیدن نکتایی و لباس های غربی را برایش شرم و گناه میداند ، شاید او از طرفداران طالبان بوده ، بهر صورت نظرش کاملا غلط نیست اما بیشتر در مناطق قبایلی و خصوصا مدارس دینی مصداق عمل دارد .
درین مدارس تعداد شاگردان تا به هزار و دوهزار نفر میرسد که باید توسط چند ملا اداره شود طبعا که این کار ساده ای نیست خصوصا که طلبه ها را اکثرا اطفال یتیم و بی سرپرست لهذا شوخ و بی ادب تشکیل می دهند .
پس ضرب و شتم و استفاده از چوب و قمچین یکی از روش های معمولی تدریسی آن مدارس بشمار میرود ولی اکثرا ملا ها به این چیز ها اکتفا نکرده ودر حال قهر و خشم زیاد با دندان گرفتن و کندن گوش و بینی طلاب خشم خود را فرو می شانند .
خوب حالا چه بخواهیم یا نخواهیم این روش بخشی از کلتورعنعنوی افغانی و اسلامی آن مناطق شده که حرکت طالبان آنرا با خود در سایر مناطق تحت نفوذشان انتقال داده و در مورد مجرمین به اجرا گذاشته اند.
عمل خوب نیست من شخصا با آن مخالفم چون باعث بدنامی طالبان در انظار مردم گردیده و تیشه سازمان های جاسوسی جهان غرب مانند سازمان حقوق بشر دسته پیدا میکند ، بنظر من اگر بجای گوش و بینی انگشتان پای مجرمین قطع گردد ضرر آن کمتر بوده و جلب توجه زیاد هم نمیکند .

خـــــــــبرنگار :
ازینکه شما با این عمل اظهار مخالفت میکنید قابل تقدیر است ولی تعویض اعضای بدن فکر نکنم راه حل درست باشد چرا اصولا چنین مجازات قرون وسطایی در عصر امروزعملی گردد ؟

مـــلا جنـت گل :
این مجازات بر اساس قوانین الهی و سنت پیغمبر تعین میگردد ، در جامعه اسلامی هیچ قانون دیگری بجز قانون اسلام نافذ گردیده نمیتواند و هر مسلمان که کلمه اسلام میخواند مجبور است به اجرای این قوانین تن دهد .

خـــــــــبرنگار :
ملا صاحب مگر خودتان نفرمودید که این روش بخشی از کلتورعنعنوی افغانی و اسلامی آن مناطق است و گذشته ازان من که کدام قانون اسلامی را سراغ ندارم که بر اساس آن گوش و بینی مجرم بریده شود !

مـــلا جنـت گل :
اما به یقین شنیده اید که میگویند : تا نباشد چوب تر فرمان نبرد گاو و خر .

خـــــــــبرنگار :
خواهش میکنم ملا صاحب ! خداوند در قرآن انسان را اشرف مخلوقات خطاب کرده و مقامش را بالا تر از ملائک قرار داده حالا شما او را ازآسمان بزمین آورده با گاو و خردر یک طویله می بندید !

مـــلا جنـت گل :
به یقین که خداوند هر انسان را اشرف مخلوقات نگفته ، خیلی انسانهای درین جهان اند که مقام پاینتر از حیوان دارند یا بعباره ای دیگر بسیار حیوانات وجود دارند که مقام والاتر از خیلی انسانها دارند به همین بز بیچاره نگاه کنید یک قبضه ریش دارد که بسیاری مردان مسلمان یک ناخن ریش هم ندارند .

خـــــــــبرنگار :
ملا صاحب چندی پیش در یکی از ولایات طالبان زن را سنگسار کردند که او از آن زنده بدر آمد ولی در اخیر طالبان اورا به ضرب گلوله به قتل رسانیدند آیا این عمل از نظر شما درست بود ؟

مـــلا جنـت گل :
بلی اطلاع دارم بسیار عمل خجالت آور بود که اسباب آبروریزی طالبان گشت و ازهمین رو آخوند صاحب آنهارا شدیدا مجازات کردند این برای طالبان ننگ بزرگ است که ده طالب دستار بسر نتوانند یک زن گنهکار را به ضرب سنگ از پا درآورند .
دلیل این ضعف استفاده زیاد طالبان از سلاح ناریه و کم توجهی به فنون رزمی دیگر است ازینرو ایشان جهت مجازات برای مدت سه ماه تمرین سنگ اندازی میکنند ، یعنی به نوبت یکی در وسط میدان ایستاده و دیگران بسویش سنگ پرتاب میکنند ولی بعد از سپری شدن سه ماه اجازه دارند
دو باره به مشاغل اصلی شان بر گردند .

با تقديم حــــــــــــــــــــــــــرمت
حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی

http://haqani.funpic.de

واژه های کلیدی

جستجو در کابل پرس