صفحه نخست > دیدگاه > انتخابات > از کابل به بامیان

از کابل به بامیان

تعداد انگشت شمار به نام جهاد از هیچ چیز صاحب همه چیز شدند در حالیکه کلک شان در جهاد خون نشده است. لازم به تذکر است که کرزی و عبدالله در کمپاین تبلیغاتی خود را مجاهد و وارثین مجاهدین معرفی میکنند در حالیکه چپن طلائی کرزی ونکتائی دالری عبدالله برابربه چندین سال معاش یک مجاهد معلول است.
داکتر رمضان بشردوست
يكشنبه 19 جولای 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

روز دو شنبه 23 سرطان 1388 مطابق 13 جولای 2009-07-13 ساعت 12 بعد از ظهر کاروان کمپاین مرد علم و عمل از کابل به طرف بامیان حرکت کرد.

اولین تماس من با بامیان ، با طفل معصوم است که بالای یک مرکب سوار است با علف.
طفلی که در این سن و سال باید در خانه یا پیش قریه خود با همسن و سال خود مشغول بازی، ساعت تیری و تفریح و آموزش می بود. اما دولت مردان این کشور با اعمال خائنانه شان اطفال این کشور را هم مجبور کرده اند که دوران طفلی را فراموش کرده، مشغول کار و بار برای یک لقمه نان شوند تا زنده بمانند.

ساعت 10:30 شب به مرکز بامیان رسیدم. روز سه شنبه چای صبح را در سماوار کریم لنگ خوردم. داستان کرم لنگ به تنهائی خود داستان غمناک و درد آلود تمام مجاهدین بی واسطه و بی رابطه است که نه تنها قصر، شهرک ، موتر هائی چند هزار دالری و بادی گاردها ندارند بلکه برای زنده ماندن با پای لنگ خود( در جهاد معلول شده) مجبور است که تمام روز خدمت چند مشتری را کند تا خود و فامیل اش از گرسنگی از بین نه رود و دچار مشکلات روانی و عصبی نشود.

در سماوار کریم لنگ با دیدن کریم لنگ ، به یاد مجاهدی بی واسطه و بی رابطه دیگری افتادم که خانه اش پیاده رو باغ سراج العمارت جلال آباد است و تمام دار و ندارش یک چهار پاهی و یک لحاف پاره ، پاره. دوستان جلال آباد به من گفتند که این یکی از مجاهدین است که دچار مشکلات روانی شده، شب و روز را در این پیاده رو به سر می برد. این ها مشت نمونه خروار واقعیت تلخ مجاهدین بی در گاه و بی بارگاه افغانستان است. اما تعداد انگشت شمار به نام جهاد از هیچ چیز صاحب همه چیز شدند در حالیکه کلک شان در جهاد خون نشده است. لازم به تذکر است که کرزی و عبدالله در کمپاین تبلیغاتی خود را مجاهد و وارثین مجاهدین معرفی میکنند در حالیکه چپن طلائی کرزی ونکتائی دالری عبدالله برابربه چندین سال معاش یک مجاهد معلول است.

پشنهاد مکرر و همه ساله من در طی این چهار سال در پارلمان اين بود که معاش مجاهدین معلول و بازمانده گان شهدا از 500 افغانی ماهانه به 5000 افغانی برسد که هرگز مورد حمایت وارثین رسمی جهاد که در پارلمان اکثریت مطلق را دارند قرار نگرفت. حل این مشکل همچنین مشکل تمام معلولین جنگ در افغانستان بدون در نظر داشت عقیده ، حزب و تنظیم شان در يکی از اولیت های پروگرام ریاست جمهوری من قرار دارد.

بعد از صرف چای درسماوار کریم لنگ به طرف دیدن سرک کاگل شده بامیان رفتم. بامیان یک بازار و یک سرک 2 کیلومتری دارد که 6 ماه قبل قیر شده با مصرف در حدود 960 هزاردالر. کیفیت قیر به اندازه پائین است که با دیدن سرک فکر میشود که این سرک پیش از 30 سال قبل ساخته شده در حالیکه شش ما از افتتاح آن نه میگذرد.

وقتی به محل فاجعه جامعه بین المللی حاضر در افغانستان ( 40 کشور ) و دولت کرزی (سرک کاگل شده) رسیدم از آثار گل خبری نبود. روز شنبه توسط اهالی بامیان سرک کاگل شده بود بعنوان اعتراض اما روز یکشنبه صبح وقت شاروالی بامیان گل را کنده وبا خود برده است چون انعکاس سرک کاگل در رسانه های افغانستان مثل انفجار بود.

در چوک سربازار که در واقع "چوک سرک کاگل شده" میشود نام گذاشت، سخنرانی اعلان نشده داشتم و بعد از آن به دیدن غار نشینان بامیان رفتم. در قرن رفتن انسانها در آسمانها چه میتوان نوشت در باره غار نشینان بامیان که قلم توان نوشتن آنرا داشته باشد؟...

روز 5 شنبه صبح وقت از اتاق محصلین بامیان دیدن کردم که در بازار بامیان در دکانها روز را شب و شب را روز میکنند: دکان را کرایه کرده و درآن به سر میبرند: برای رفع حاجت، کنار آب ندارند ، برای دست و روی شستن، تشناب ندارند حتی برای آب، چاه آب ندارند.

با سطل از دریا آب می آورند. عین مشکل را دانشجویان کاپیسا دارند.

ساعت 7 صبح روز چهار شنبه کاروان کمپاین از مرکز بامیان به طرف کابل حرکت کرد.

در مسیر راه ولسوالی شیبر بامیان و بعضی مناطق ولایت پروان مثل شیخ علی ، لولنج ،چهارده غور بند.. را تحت پوشش کمپاین قرار دادم. ساعت 11 شب به کابل رسیدم.

با دیدن مشکلات اهالی ولایت شرق ، جنوب، قسمتی از شمال و مرکز افغانستان من مطمئن هستم که تنها من میتوانم با این مشکلات دست و پنجه نرم کنم و آنرا با راهنمائی خداوند(ج) از بین ببرم من احساس میکنم که این را مردم افغانستان نیز درک کرده اند.

هموطنان عزیز!

من تنها کاندید ریاست جمهوری می باشم که در بین مردم برای کمپاین می روم چون کمپاین ریاست جمهوری کانکور زیبائی نیست که پوستر ها و عکس های چند متره و رنگارنگ خود را مثل امیتا بچن با شعار های عمومی چاپ و برای مردم بدهیم.

کاندید باید بین مردم برود، اهداف، پروگرام و برنامه خود را برای رأی دهنده گان تشریح و توزیع کند، به سوالهای آنها پاسخ بگوید، درد ، رنج و مشکلات ملت را از نزدیک بیبیند ولمس کند.

هدف من، رفتن در تمام و لایات و حتی بعضی ولسوالی ها تا جائیکه وقت اجازه میدهد می باشد. کمپاین خود را از ولایت ننگرهار شروع کردم تا امروز از ننگرهار لغمان ، کنړ، لوگر ، پکتیا، غزنی و پکتیکا دیدن کرده ام.

گزارش سفر من در ویب سایت من www.bashardost.org بطور منظم منتشر نمیشود چون متأسفانه بعلت نداشتن پول ویب دیزاینر ندارم . بعضی وقت یکی از دوستان اگر در کابل بود و وقت داشت همکاری میکند. اما شما میتوانید گزارش سفر های من را در ویب سایت مستقل www.kabulpress.org و ویب سایت کمیته حمایت از من www.ramazanbashardost.com بخوانید ، بیبینید و بیاندیشید.


از پروان به کاپیسا

ما چنین رییس جمهوری میخواهیم که از خود ما باشد، مثل ما باشد و در بین ما باشد نه اینکه پوستر و عکس های لوکس خود را برای ما روان کند

پنج شنبه 16 ژوئيه 2009, نويسنده: داکتر رمضان بشردوست


از کابل به پروان

بعد از آن با سرک شمال رو برو میشوم که از سرک پخته فقط نام آنرا دارد. در حالیکه آقای کرزی در اعلانات کمپاین ریاست جمهوری خود ادعای ساختن 5500 کیلومتر سرک را میکند. سرکی که با نورم و استندرد بین المللی ساخته شده باشد در افغانستان وجود ندارد.

دو شنبه 13 ژوئيه 2009, نويسنده: داکتر رمضان بشردوست


از غزنی به پکتیکا

4 ماه معاش معلمین را از سال 1387 به ماه جوزا 1388 داده اند. یعنی هفت ماه با تأخیر آنهم معاش 4000 افغانی که پول نان خشک برای یک فامیل دو نفره نه میشود. دلیل این تأخیر: معاش معلمین را رئیس حیف و میل کرده. معاش 4 ماه سال 1388 را هنوز نداده است./ از هر ولایت افغانستان که به ولایت دیگر سفر کنیم متأسفانه در بین راه دشت ، خار و خاک است و چند قلعه و بازار پراکنده. از غزنی به پکتیکا من شاهد چنین واقعیت دلخراش بودم اما از آب بند سردی که در(1346) ساخته شده متأسفانه هم درست استفاده نمیشود.

شنبه 11 ژوئيه 2009, نويسنده: داکتر رمضان بشردوست


از کابل به غزنی

خیمه کمپاین را در پارک سنائی نصب کرده و از چند ساعتی که پیش رو داشتم استفاده کرده کمپاین را آغاز کردم. از ریاست رادیو تلویزیون ملی غزنی دیدن کرده و بعد در بازار غزنی کمپاین را منتقل کردم.

شنبه 11 ژوئيه 2009, نويسنده: داکتر رمضان بشردوست


از لوگر به خیرخانه

اهالی خیرخانه کابل مثل اهالی ارزان قیمت کابل و اهالی برچی کابل نشان دادند که شعور سیاسی و تجربه زنده گی شان دیگر اجازه نمی دهد که قربانی شعار شکارچیان حرفه ای شود که قیمت یک جوره نکتائی و دریشی شان معادل یک سال معاش افراد عادی این ناحیه و تمام ناحیه های کابل است چه رسد به قصر ها، موتر هائی لوکس و حساب هائی بانکی شان.

جمعه 10 ژوئيه 2009, نويسنده: داکتر رمضان بشردوست


از کابل به پکتیا

وقتی وارد گردیز، مرکز پکتیا شدم . در جستجوی پارک یا باغ یا احاطه مناسب برای نصب خیمه شدم اما در تمام گردیز یک پارک و یک باغ وجود ندارد. خیمه را در کنار سرک نزدیک پل خوست نصب کردم. از دفتر رادیو خصوصی پکتیا غژ، از رادیو و تلویزیون ملی و از چند بازار عمده شهر دیدن و با مردم گفت و شنودی داشتم.

دو شنبه 6 ژوئيه 2009, نويسنده: داکتر رمضان بشردوست


از کابل به لوگر

بعد از ظهر بطرف بره کی برک در حرکت شدم: نا امن ترین منطقه لوگر. من ساعت 11:30 با موتر کمپاین "کرزی کوچ" وارد بره کی برک شدم

شنبه 4 ژوئيه 2009, نويسنده: داکتر رمضان بشردوست


از لغمان به کنر

من بار دیگر مطمئن شدم که تصمیم من مبنی بر منحل کردن انجوهای دزد چه قدر به نفع ملت بوده است. اما آن زمان آقای کرزی بعنوان رئیس جمهوری و آقایان عبدالله وزیر امورخارجه، اشرف غنی احمد زی وزیر مالیه، امین فرهنگ وزیر بازسازی ، علی احمد جلالی وزیر داخله ، حنیف اتمر وزیر انکشاف دهات نه تنها از انجو های منحل شده دفاع کردند

چهار شنبه 1 ژوئيه 2009, نويسنده: داکتر رمضان بشردوست


در کابل چه می گذرد؟

در کابل ، در جلال آباد ، در لغمان ، ولایاتی که تا امروز کمپاین کردیم یک گله مردم از من دارند: "بشردوست صاحب ما پوستر و عکس های دیگران را نمیگیریم اما پوستر های شما را میخواهیم چرا به همه ما نه میدهید. به خصوص پوستر های کلان".

شنبه 27 ژوئن 2009, نويسنده: داکتر رمضان بشردوست


داکتر بشردوست از کابل تا ننگرهار

داکتر بشردوست: در اولین تماس با این شهر من احساس نکردم که در یکی از شهر های بزرگ افغانستان وارد شده ام چون تاریکی بر شهر حاکم بود و هست: عدم موجودیت برق یکی از مشکلات اساسی اهالی جلال آباد است؛ البته با هزاران مشکلات دیگر. بعد از صرف طعام ، نزدیک ساعت ۹:۳۰ به جستجوی یک مکان مناسب برای نصب خیمه شدیم.

سه شنبه 23 ژوئن 2009


داکتر بشردوست در غرب کابل!

داکتر بشردوست: در ده افغانان و کوته سنگی علاوه بر تشریح مختصر پروگرام و اهداف، اشاره هائی به امیتا بچن های افغان داشتیم که عکسها و پوسترهای رنگارنگ شان در و دیوار، نه تنها کابل، بلکه افغانستان را پر کرده است. افغانستان بالیود سیاسی دنیا شده است.


گزارش خواندنی روزنامه نيويارک تايمز درباره داکتر رمضان بشردوست


گفتگوی رادیو آزادی را با داکتر بشردوست بشنوید


داکتر بشردوست در ارزان قیمت!

در ارزان قیمت عکس ها و پوسترهای تعدادی از کاندیدان دیگر بر روی در و دیوار ملکیت های دولتی و خصوصی دیده می شد. داکتر بشردوست می گوید: " من با شوخی می گفتم که آقای کرزی و ...قبل از من از شما دیدن کرده اند. " مردم پاسخ می دهند: کرزی صاحب و امثالشان در خواب هم این منطقه را نمی بینند. افراد شان مثل دزد شب آمده در هر جا که دلشان خواسته بدون اجازه مالکین دوکان،خانه و ... عکس ها و پوستر های خود را نصب کرده اند.

جمعه 19 ژوئن 2009


چگونه از رمضان بشردوست حمايت کنيم؟

داکتر رمضان بشردوست بارها اعلام کرده است که فقط کمک های مردمی را می پذيرد. برای کمک به داکتر رمضان بشردوست از دو طريق می توان وارد شد.

کمک های مالی:

داکتر بشردوست برای برپایی يک کمپاين گسترده در زمان تبليغات نياز به کمک مالی شهروندان افغانستان دارد. برای کسانی که در خارج از افغانستان زندگی می کند ارسال مثلا صد دالر آمريکايی کار چندان سختی نيست. اما جمع شدن اين کمک ها می تواند کمک شایانی به برگزاری کمپين آينده ی انتخابات کند.

شماره حساب داکتر رمضان بشردوست:

Beneficiary: Ramazan Bashar Dost

Account number: 0505701000461618 AFN

SWIFT CODE: AFIBAFKA

Account with: Afghanistan international Bank (AIB ) Intermediate Bank:
Commerz Bank

SWIFT CODE: COBADEFFXXX
Account no: 400870105400 USD

شهروندانی که کمک مالی به حساب آقای بشردوست ارسال می کنند، بهتر است يک ايميل نيز به ايشان و يا کميته ی دفاع از ايشان ارسال کنند:

ايميل داکتر بشردوست : bashardost bashardost.org

ايميل کميته ی حمايت از داکتر رمضان بشردوست: info ramazanbashardost.com

کمک برای برگزاری کمپاين:

شهروندان افغانستان در گوشه گوشه ی افغانستان و جهان می توانند برای کمک به داکتر رمضان بشردوست برای برگزاری کمپاين کمک کنند. در کنار راهنمايی، نظرات و پيشنهادات برای برگزاری هر چه بهتر کمپاين، افراد می توانند در شناسایی داکتر بشردوست به سایر افراد اقدام نمايند.

دست در دست يکديگر و با حمايت از داکتر بشردوست، انتخابات ریاست جمهوری را تبديل به محکمه ابتدایی دزدان، خاينان و جنایتکاران کنیم!

سایت کميته ی حمايت از داکتر رمضان بشردوست


سایت شخصی داکتر رمضان بشردوست


پيوند (لينک) دادن به سایت انترنتی کمیته ی حمایت از داکتر رمضان بشردوست

اگر شما سایت انترنتی يا وبلاگ داريد، می توانيد يکی از تصاويری را که مناسب با طراحی سایت و يا وبلاگ شما می باشد را انتخاب کرده و با دادن پيوند (لينک) به سایت کميته، حمايت خود را از داکتر رمضان بشردوست نشان دهيد. معمولا سایت ها و وبلاگ ها روش های مختلفی برای نشر تصاوير دارند. شما می توانيد مستقيم تصاوير زير را ذخيره کرده وسپس منتشر کنيد و يا اينکه با قرار دادن کدهای مربوط به هر تصوير در صفحه ی وب خود، آن را نمايش دهيد. دريافت کد تصاويرDr. Ramazan BashardostDr. Ramazan BashardostDr. Ramazan Bashardost

اخبار و گزارش های مربوط به انتخابات رياست جمهوری افغانستان در سال 1388 را قدم به قدم در کابل پرس بخوانيد

گالری عکس

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • سلام به تمام خواننده گان کابل پرس? !!

  راه نجات افغانستان عزیز ما فقد و فقد دوکتور بشردوست است !!

  هر جای که میری موفق کامگار باشی دوکتور بشردوست !!

  مسعود از کابل !

  • نتیجۀ انتخابات:

   عبدالله از کرزی بهتر است اما یک دزد خطرناک برای ملت و بیت المال افغانستان است. اگر دزد نمی بود خیلی خوب بود که در سیستم منحوس افغانستان یک تحول تاریخی پیش می آمد. در نظر شخصی من دیگر بس است کرزی پرزی وقتش به پایان رسیده دیگر تعصبات قومی باید به زباله دان تاریخ سپرده شود. فکر می کنم در مورد بشر دوست که مانند یک رودخانۀ عمیق و آرام در جریان است، دست کم گرفته شده است ، شاید ایشان بیشترین آراء را نصیب خود نماید.

   نفوس ملیت های افغانستان به اساس احصائیۀ سال 2001 ملل متحد:

   پشتونها 38 % ، تاجک ها 25 % ، هزاره ها 19 % ، ازبک هاو ترکمنها 12 % و دیگران 6 %

   نتیجۀ آراء سال 1388 از نظر من قرار ذیل خواهد بود:

   آرای کرزی: پشتونها 60% ، تاجکها 5% ، هزاره ها 15% و ازبکهاوترکمنها 70%

   آرای عبدالله : پشتونها 5% ،تاجکها 80% ،هزاره 4% و ازبکهاوترکمنها 10%

   آرای بشر دوست: پشتونها 10%، تاجکها 10% ، هزاره ها 80% و ازبکهاوترکمنها 20%

   نوت: احمدزی تقریباَ 25% رأی پشتونهارا به خود اختصاص خواهد داد.

   که درینصورت نتیچۀ نهایی عبارت اند از:

   کرزی: تقریباَ 35.5% کل آراء ، عبدالله تقریباَ .23.86% کل آراء و بشر دوست تقریباَ 23.9% کل آراء .

   درینصورت انتخابات به دور دوم کشانیده میشود و نتیجۀ آن قرار ذیل خواهد بود:

   کرزی : 44% و بشردوست 56%

   بشردوست رییس جمهورافغانستان خواهد شد.

   نوت:
   اگر انتخاب دور دوم بین کرزی و عبدالله باشد، کرزی برنده است. زیراکه پشتون ،هزاره و ازبک یکی میشود.
   اگر انتخاب دوردوم بین کرزی و بشردوست باشد، بشردوست برنده است. زیراکه هزاره، ازبک و تاجک یکی میشود.

 • سلام دوستان خدا شايد تا اندازه كه در توان دارم براي داكتر صاحب كمپاين در بين مردم نمودم و ميكنم در حاليكه داكتر صاحب يك بار هم از نزديك نديده ام اما از اين لاش خور ها كه برسر قدرت بودن و هستن آنقدر متنفرم كه از كثيف ترين موجود هم بدم نميايد من ميگم كه دوستان بيايد مناسبات قدرت را تغيير دهيم و به دست خود بگيريم پس به بشردوست راي بدهيد

 • سلام به تمتم خواننده گان کابل پرس? !!

  رای من دوکتور بشر دوست است مرد عمل !!

 • zenda bad ramezan bashardust ke vaqean mellate mazlome afghanistan ra darke sahih mikonad be omide movaffaqeyate kamel va perozi dar entekhabate ke mosallaman haqe shomast

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس