صفحه نخست > دیدگاه > مصالحه با طالبان نقض آشکار قانون اساسی

مصالحه با طالبان نقض آشکار قانون اساسی

اقای کرزی باید بداند که نوکر امریکا بودن ایشان را مردم تحمل کرده است ولی نوکری برای یک نوکر دیگر را که همانا پاکستان باشد غیر قابل تحمل می دانند. در صورت سازش با طالبان امکان عقب گرد افغانستان به گذشته و بدتر شدن وضعیت امنیتی دوراز تصور نیست.
kawa gharji
پنج شنبه 11 نوامبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

طالبان مدارس را آتش می زنند، به دانشجویان و لیسه های دخترانه حمله می کند و زنان را از حق تحصیل محروم می کند. حملات انتحاری و بمب گذاری می کنند که درآن اکثرا مردم بی گناه به قتل می رسد. تبعیض نژادی و نژاد گرایی ستون فقرات این سازمان را تشکیل می دهد. به مردم بی گناه و بی سلاح درمناطق مختلف افغانستان و خصوصا مناطق مرکزی حمله می نمایند. ازکودکان درحملات انتحاری استفاده می کنند وکودکان رابرای اموزش نظامی از خانواده های شان می ربایند. ازمردم به عنوان پناهگاه و سپرانسانی درمقابل حملات نیروهای خارجی استفاده می نمایند. زنان و مردان زیادی را بدون محاکمه سر می برند و...

رویداد:

روزگذشته طالبان دو زن را درولسوالی ناوه ولایت هلمند به قتل رسانیدند. یکی از این زنان ماه جبین سبحان زاده، رئیس موسسه محجوبه هروی بود. این موسسه برای بیوه زنان و زنان بی سرپرست کورس های خیاطی و سواد آموزی دایر می کردند و صد ها زن در این موسسه اموزش دیده اند. اما روز گذشته طالبان این خانم را همراه با همکارش نازنین به قتل رسانیدند.

خبیث را چو تعهد کنی و بنوازی

به دولت تو گنه می کند به انبازی

نوشتن درموردتوافقات کنفرانس بن بعد از این همه تحولاتی که برخلاف آن خواسته های اولیه و خوشبینی های مردم توسط حکومتی به رهبری حامد کرزی اتفاق افتیده شاید مسخره باشد. اما یکی از دلایل حمایت مردم ازجناب ایشان به خاطرهمان توافقاتی بود که دربن صورت گرفت و خود ایشان هم بارها وعده عملی شدن آن را داده بود. یکی ازتوافقات بن این بود، که "حکومت هیچگاه مرتکبین نقض حقوق بشر را عفو نخواهد کرد و انها را تعقیب و مجازات خواهد نمود".

در قانون اساسی افغانستان نیز امده است که دولت هیچگاه انهایی را که مرتکب نقض حقوق بشر و جنایات جنگی شده است دردستگاه راه نخواهد داد وازرسیدن به مناصب دولتی محروم خواهند کرد.

براساس قانون اساسی افغانستان وکنفرانس بن وخواسته های مردم افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز نظرسنجی رادرمورد برخورد با عاملین نقض حقوق بشر و... به راه انداختند که هیچ وقت مورد توجه دولت قرارنگرفت و بسیاری ازآن افراد درتمام این ده سال باز هم بر گرده مردم سوار بودند و بر پست های مهم دولتی گماشته شدند، و به خاطر نبودن یک دادگاه عادلانه که دراین مورد تصمیم بگیرد فعلا هم استند.

اما تلاش تیم اقای کرزی و خود ایشان برای کشانیدن طالبان و امتیاز دهی به آنها که بارها توسط ارگان های مهم ملی و بین المللی به نقض حقوق بشروجرایم جنگی متهم استند اهانت به قانون اساسی و توافقات بن و مردم افغانستان و قوانین بین الملل است.

در قانون جزای بین الملل درمورد نقض حقوق بشر و جنایات جنگی امده است که :

1- نسل کشی

2- جنایات علیه بشریت

3- جنایات جنگی

4- تجاوز عرضی

و خلاصه قتل، ریشه کن کردن؛ به بردگی گرفتن، اخراج اجباری مردم، محبوس یا ایجاد محدودیت، شکنجه ، تجاوز جنسی و جرایم مرتبط با اینها، اذیت و آزار گروه معین بنا به دلایل سیاسی، نژادی و جنسی ، تبعیض نژادی و اعمال غیر انسانی و استفاده از کودکان در جنگ از جمله جنایاتی جنگی به شمار می رود.

طالبان تمام این مواردی را که نظر به قوانین بین الملل وقوانین افغانستان به عنوان جنایات جنگی از آن نام برده شده، چی درزمان حاکمیت شان و چی حالا انجام داده و انجام می دهند.

طالبان مدارس را آتش می زنند، به دانشجویان و لیسه های دخترانه حمله می کند و زنان را از حق تحصیل محروم می کند. حملات انتحاری و بمب گذاری می کنند که درآن اکثرا مردم بی گناه به قتل می رسد. تبعیض نژادی و نژاد گرایی ستون فقرات این سازمان را تشکیل می دهد. به مردم بی گناه و بی سلاح درمناطق مختلف افغانستان و خصوصا مناطق مرکزی حمله می نمایند. ازکودکان درحملات انتحاری استفاده می کنند وکودکان رابرای اموزش نظامی از خانواده های شان می ربایند. ازمردم به عنوان پناهگاه و سپرانسانی درمقابل حملات نیروهای خارجی استفاده می نمایند. زنان و مردان زیادی را بدون محاکمه سر می برند و...

اما با آن هم دولت افغانستان با دایر نمودن جرگه های پرمصرف و شوراهای رنگارنگ صلح و امتیاز دهی های نا به جا به طالبان خواستار مصالحه با انها است.

تلاش های راکه دولت افغانستان درطی این چند سال برای یافتن راه حلی برای مصالحه با طالبان درپیش گرفته و بی توجهی دولت برمخالفت حلقات زیادی ازانجمن های مدنی وفرهنگی و حقوقی ازیک طرف اعتماد مردم بردولت راازبین برده و ازطرف دیگرموجب روحیه گرفتن چند هزارجوان احساساتی که تفنگ به دست گرفتن رایگانه راهی برای پیدا نمودن پول می دانند و با گذاشتن یک خارزیردمب شان توسط ای اس ای پاکستان صدای الله اکبرشان هرروزدر افغانستان قربانی می گیرد، شده است.

نتیجه تلاش های چندین ساله کرزی و شورای صلح، ازاد شدن صد ها بمب گذار انتحاری و دزد و گردنه گیری از زندان ها بوده که سربازان اردوی ملی افغانستان با دادن خون وزندگی خود انها را دستگیر نموده بودند.

اینکه مردم افغانستان ازجنگ خسته شده اند حرف درستی است اما همین مردم خسته همان های استند که ده سال قبل درمقابل همان نوکرهای پاکستانی، به خاطردفاع ازشرف وناموس وآزادی های شان جنگیدند و غیرت و شهامت آن نوکران هم برای همه معلوم است .

طالبان درهمین مدتی که جرگه صلح تشکیل شده وده ها زندانی انها اززندان آزاد شده واسم تعدادی ازرهبران انها ازلیست افراد تحت تعقیب سازمان ملل متحد نیز خارج گردیده بارها دست به حمله به ارگان های دولتی و مکاتب و حتی دفتر سازمان ملل متحد زده اند.

پیروزی برطالبان بدون ریشه کن کردن حامیان انها در کاخ ریاست جمهوری و مبارزه همزمان علیه قوم و قبیله گرایی و تجارت مواد مخدر ناممکن است.

طالبان از تجارت مواد مخدر و کمک های سازمان های استخباراتی کشورهای بیگانه پول دریافت می کنند و از درون قبیله های مختلف پشتونی به خاطر مسایل نژادی نیرو جلب می کنند و از طرفی حلقاتی در داخل حکومت افغانستان حمایت می شوند.

ادامه جنگ با طالبان و رفتار بالمثل با اسیران آنها بهترین راه برای اوردن امنیت درافغانستان حساب می شودو اقای کرزی باید بداند که نوکر امریکا بودن ایشان را مردم تحمل کرده است ولی نوکری برای یک نوکر دیگر را که همانا پاکستان باشد غیر قابل تحمل می دانند. در صورت سازش با طالبان امکان عقب گرد افغانستان به گذشته و بدتر شدن وضعیت امنیتی دوراز تصور نیست.

کاوه استم.
در کشورم اتفاق های می افتد که نمی توانم از کنار شان به بی تفاوتی رد شوم.
درس می خوانم. موسیقی می شنوم .

آنلاین :

http://www.kawagharji.wordpress.com

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • کاوه خان!

  ندانستم که خودت ازکدام قانون اساسی حرف زده ای ازقانون اساسی که توسط جنگ سالاران وجنایت کاران جنگی تصویب شده یا کدام قانون اساسی که خودت آنرا درمخیله ذهنت تصویب کرده ای؟

  اگر مصالحه با جنایت کاران جنگی نظیر فهیم وقانونی وخلیلی ومحقق وغیره قانونی است اما باطالبان غیرقانونی؟ این درکدام کتاب است؟ فرق بین طالبان وحاکمان فعلی درکابل ازنظر افکر واندیشه درچی است؟ فکر کنم که جناب شما هم مانند یکتعداد قومگرایان اسیر افکار پوسیدهء قومپرسی شده اید؟ شما ازکشته شدن یک زن درهلمند یاد کرده اید؟ مگر درشمال افغانستان زنان ازکدام امتیازخاص برخوردار هستند؟ نشود که خودت هم نوشته های فرشته حضرتی را این جا نشخوار کنی؟

  • شبیر عزیز
   من از قانون اساسی حرف می زنم که همین چند سال پیش تصویب شد و اگرچند نواقص خیلی زیادی داشت ولی با تمام همان نواقص اش گمان می رفت که هم می تواند آقایانی چون سیاف ، محسنی و محقق و فهیم و قانونی .. و کرزی را خوش نماید و هم چراغ موشکی باشد برای دل خوش کردن یک تعداد از مدافعان به اصطلاح حقوق بشر و هم قبیله گرایانی که منظورم بر خودتان معلوم است.
   اما چنین نشد. یک ادمکی به نام کرزی می اید وقانونی را که خودش ساخته و بارها هم به آن دست برد زده ولی باز هم قبول اش ندارد.
   انتخابات دایر می شود ولی چون می بیند که کاندید های مناطق پشتون نشین آن هم فقط در یک ولایت رای نیاورده، از کمیسیون انتخابات می خواهد که بعضی از مصلحت ها را در نظر بگیرد و خشمگینانه فریاد می زند که " نتیجه این انتخابات برای مه غیر قابل قبول است ".
   یکی از ماده های قانون اساسی افغانستان این است که : این قانون بعد از تصویب قابل اجرا می باشد. بنا اگر طالبان هم بعد از تصویب این قانون می توانست دست از خشونت و نوکری برای کشورهای دیگر بردارند تا دایر نشدن یک حکومت ملی و مردمی که بر خواسته از خواسته های مردم افغانستان باشد وو یک دادگاه عادلانه ملی که در مورد گذشته های شان تصمیم می گرفت ، می توانستند در افغانستان مانند همان جنایت کارانی که ازش نام برده ای بمانند و زندگی ارامی داشته باشند.
   من ادم قوم گرایی نیستم و برای من قومگرا، انهایی استند که تمام جنایات طالبان و وطن و ناموس فروشی انها را به گل چشم پشتون بودن شان می بخشد و هیچگاه از جنایات انها در نوشته های شان نام نمی برد. و یا هم انهایی که در چوکی های دولتی نشسته اند و تمام کمک های بین المللی را و ساک های پر از پول را به خانه شان می برد و یا هم فقط در مناطقی به مصرف می رسانند که در انجا پشتون ها استند. چی فرقی بین یک گندم کار بامیانی و غزنی و تخاری و پنجشیری و .. با یک گندم کار هلمندی و پکتیکایی وجود دارد؟
   حرفها زیاد است رفیق شبیر ...
   ولی از نوشته ام هیچگاه برداشته این را نکنید که من انسان های چون فهیم و یا ... ستایش کرده ام و بودن انها را قابل تحمل ترمی دانم .

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس