صفحه نخست > دیدگاه > داوود مومند کیست و چه میخواهد؟

داوود مومند کیست و چه میخواهد؟

پرویز "بهمن"
جمعه 5 نوامبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

چنان معلوم میشود که وحید مژده یکی از اعضای سابق باند جنایت کارگلبدین تازه درتارهای عنکبوتی که خود آنرا ازسالها قبل تنیده بود گیرمانده است. این موضوع دیگر برای هیچکس پنهان نیست که باند گلبدین برای تمام پشتونها اعم از زن ومرد وسکولار، ملیگرا وچپی راستی تا وقتی اهمیت دارد که درمقابل آن یک رقیب سیاسی قدرتمندی مانند احمد شاه مسعود قرار داشته باشد. هروقت که خطر اینچنین رقیب ازمیان رفت خود پشتونها گلبدین را با هزار دشنام ناموسی به نکوهش میگیرند.

پشتونها شخصیت های محوری و اثرگذار که نقش رهبری کننده را ازاقوام هزاره ویا تاجیک وازبک داشته باشد هرگزقابل تحمل نمیدانند. پشتونها افرادی مثل گلبدین حکمتیاررا زمانی، جانی وجنایتکار ونوکرپاکستان میدانند که آنوقت خطرقوت گیری وانسجام اقوام دیگر به دور رهبران شان کاملا منتقی شده باشد. اما اگر گلبدین درمقابل رقیب سرسختی چون مسعود قرار بگیرد تمام پشتونها بدفاع از وی برمیخیزند درآن صورت سوال اینکه آیا گلبدین اخوانی بوده ویانه اجنت آی اس ای بود ویانه مطرح نیست فقط پیروزساختن گلبدین برحریفان قومی اش مطمع نظرهرپشتون میباشد. این موضوع است که تجارب چند دهه اخیر بما این را ثابت ساخته است.

.
خیلی ها ساده گی خواهد بود اگر باورکنیم که پشتونها ازگلبدین نفرت دارند این نفرت صرف درمحدودهء جنگهای قبیلوی میان خود پشتونها است وهیچ ربطی به اقوام دیگر وهمچنان مسایل فکری وعقیدتی ندارد.

پشتونها بلا استثنا هرکسی که درزیردهل یک رهبر پشتون تبار رقصیده باشد اورا شخصیت ملی لقب میدهند مثلا درزمان جنگ علیه رژیم تحت الحمایه ماسکو درجبهات مجاهدین درکوهستان پشتونها استاد فرید را که بعدها به (فرید کش) مشهورشد هزارمرتبه نسبت به مسعود وقوماندانهای جمعیتی ترجیح میدادند هرچند همین به اصطلاح استاد فرید درآخرین سالهای حاکمیت نجیب گاو فابریکه نساجی گلبهاررا به شکل ائتلافی با دولت اداره میکرد وشخص گلبدین همراه با دیگر افرادش ازمناطق تحت کنترول دولت نجیب گاو عبور کرد ودرزیر ریش حاکمیت آن وقت نعره ها وشعارهای ضد حکومتی را سر میداد ولی درهمان وقت کسانیکه به مسایل سیاسی عمیقا توجه داشتند میدانستند که زیر کاسه نیم کاسه ای قرار دارد.

اگر با این مقدمه وارد متن قضیه شوم میتوانم بگویم که وحید مژده ازنادر نویسنده های مزدور صفت وذلیل است که بخاطر حفظ جان وبدست آوردن قدرت تن به هر رذالت وپستی میدهد. این نویسنده با وجودیکه حقایق را با گوشت وپوست خویش لمس کرده است اما بدون کوچکترین شرم وحیا به کتمان حقایق مبادرت می ورزد.این نویسنده درقرن بیست یک که قرن کامپیوتر وعلم وتخنیک است آب خودرا پف پف کرده نوش جان میکند.او چنان می نویسد که توگوئی که فیض محمد کاتب در دربارامیرعبدالرحمن خان جلاد می نویسد. وحید مژده جا جای حتی خود به حقایق اعتراف کرده است اما بدبختانه ازآنجائیکه سرشت مزدورصفتی وذلالت اززمان عضویتش در حزب گلبدین در روح وروان او عجین شده است مانع آن میشود که او صریح اللهجه باشد. مثلا یکی ازحقایقی که مژده درنوشته هایش راجع به جنگ سالار معروف قرن نزدهء پشتونها بنام محمد گلخان مومند نوشته است میگوید:

که محمدگلخان مومند زمانیکه با یک فارسی زبان مخاطب میشد اورا مجبورمیساخت که به پشتون حزف بزند. مومند کسی بود که فارسی حرف زدن را معادل دشنام می پنداشت. این چیزیست که من ازنوشته های مژده آموخته ام. اما نمیدانم که با وصف این آگاهی ودانائی چرا وحید مژده ذلت وخواری وپستی ودنائت را ازآن خود کرده ومثل کسانی که دهنشان پراب باشد حرف میزند؟
فکر کنم که آقای سیستانی این نقطهء ضعف را در وجود این عنصر پست فطرت وجبون وذلیل یعنی وحید مژده یافته بود که بالایش غر زد وحالا این غریدن ازسیستانی به داوود مومند رسیده است. داوود مومند همان بیسوادیکه تا دیروز درایران آخوندی جز صیغه کردن زنهای بیوه دیگر کاری نداشت اما امروز درامریکا به یک مجاهد فی سبیل الله تبدیل شده است.

درجوابیه ایکه وحید مژده به سیستانی فرستاد مژده درنقش یک فیلسوف خواسته است سیستانی را مجاب سازد اما هرگز به این موضوع نپرداخته است که سیستانی صاحب خود شما کی هستید که اینقدر ازاسقلال وغیرت وشهامت حرف میزنید؟ بالاخره یک بار بخود رجوع کنید ونوشته های سالهای90 وهمین طور نوشته های که دراخبارهای زمان نجیب گاو نوشته اید شما کی هستید وچه موضع دارید کسی که بوی گند رسوائی های فامیلی اش بینی هرافغانستاتی را درسویدن می آزارد چگونه به خود حق داده است که ازغیرت وشهامت ومجاهدت واستقلال خواهی حرف بزند؟

اینها همه سوالهایست که متأسفانه وحید مژده حتی کمترازین را هم با سیستانی مطرح نکرد بلکه اورا درمقام یک مورخ ونویسنده مطلق گرای دگماتیست برسمیت شناخت که بمراتب پائین ترازین است. حالا نوبت به چرند نویس دیگری رسیده است که از اخلاف غیرشرعی محمدگلخان مومند است او داوود مومند نام دارد وجنابشان بعدازگذشت این همه سال وعمرننگین، دست به قلم وکاغذ برده ونه تنها وحید مزده را بلکه تمام افوام غیر پشتون را توهین وتحقیر میکند.
آری!

به نظرمن تا وقتیکه همین بی غیرتی باشد وهمین ترس ولرز باشد دشمنان ملت ومردم ما مانند سیستانی ها و مومندها که پدران شان گاهی افغانستان را به سیگ های پنجاب فروختند وگاهی هم به انگلیس حق دارند که بالای اکثریت قاطع مردمان بومی و شریف ونجیب این میهن بی باکانه بتازند ورنه کور هم این را میداند که سیستانی بجای ارائهء دلایل سخن را به جاهای کشانده که با اصل موضوع هیچ ارتباط ندارد وحالا داوود مومند است که این سلسله را ادامه داده وبا نشانه گرفتن وحید مژده تمام باشنده گان بومی سرزمین افغانستان منفی قبایل بیابانگرد کوچی توهین وتحقیر شده است. خاک برسر وحید مژده بی غیرت

گالری عکس

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • پرویزجان!

  خودت بحیث یک جوان نباید اینقدر زیر تاثیر افکار قومگرایانه میرفتی ازخودت این قدر توقع نبود که با این شدت دربرابر دیگران با این الفاظ همچو مقاله ای را می نوشتی حیف این جوانی وحیف این قدر وقت که خودت ضایع درین راه ضایع کردی

 • کاکرخان!

  اگر ازین قدر آه وافسوس وحیف وناله بگذری بهتراست لطفا درمواردیکه بامن اختلاف داری آنرا برجسته بساز آیا من غلط نوشته ام؟ چه چیز دروغ است که آنرا خودم اصلاح کنم. بگذر این رئا کاریهای بی مزه ایکه هروقت بایتان درمنطق لنگ میشود به آه ناله وفغان رو می آورید

  • آقای پرویز!

   نوشتهء تان خیلی عالی است. بگذار فاشیستان قبیله این غول های بی شاخ دم که سر در آخور قبیله به نشخوار سرگین های پدرکلان هایشان مشغول اند، بجفند!!!

   شما خیلی دقیق گفته اید که وحید مژده یک انسان جبون و ذلیل است و دلیل آن هم پیوند آن انسان مسخ شده در حزب گلبدین حکمتغار میباشد.

  • آقای سچهر سلام!

   اینکه خودتان هرچرند وپرند که می نویسید وبه هرکس دشنام میدهید کار خودتان است اما وجدانا دربرابر جوانان مسؤولیت دارید لطفا جوانان را به راهی که خود میروید تشویق وترغیب نکنید. حد اقل مانند پدری باشید که خودش معتاد سگرت است اما به اولادش روا دارنیست. لطفا حد اقل چنین باشید

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس