صفحه نخست > دیدگاه > انتخابات > کرزی هشتم میشود

کرزی هشتم میشود

ر.صدر.س
چهار شنبه 5 آگوست 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

سرشت آدمی چنین است که هیچگاهی به کمتر از بهترین قناعت نکند , و زمانی که از بهترین سخن میرانیم بدین معنی خواهد بود که معیارهای قابل سنجش مارا وادار به مقایسه مینماید ‏و نتیجه تناسب مثبت ها ومنفی های محاسبه بهترین را به ما معرفی میکند. محاسبه نادرست در مسائل کم ارزش روزانه قابل جبران خواهد بود . ولی بعضی مسائل دقت بیشتر میخواهد ‏زیرا نمیتوان در کوتاه مدت آنرا تعویض نمود و یا خرید. انتخاب رئیس جمهور آینده از جمله مثالی است که نمیتوان بدون دقت از آن گذشت. ولی مشکل اساسی اینست که نزد اکثریت ‏مردم افغانستان که انتخاب رئیس جمهور برایشان تازه گی دارد معیار های انتخاب روشن نیست. مردم شریف و ساده دل ما تنها به چند مشخصه پیش پا افتاده به ترجیح دهی یکی بر ‏دیگری اقدام مینمایند. بعضی ها از جمله کاندیدان دو یا سه سرشناس ترین را انتخاب و بعدا به محاسبه میپردازند و یکی را برمیگزینند, این تعداد مردم آنهایرا که نمیشناسند و نامی از ‏آنها نشنیده اند در اولین نظر از لست می اندازند با وجود آنکه ممکن به مراتب بهتر از دیگران باشند.عده هم بدون دقت به اهمیت انتخاب در سرنوشت آینده مملکت که در حقیقت ‏سرنوشت رای دهنده گان است , به اساس روابط سمتی , لسانی و غیره رای میدهند. و عده هم ممکن در بدل مقدار پول ناچیز و یا ترس از فلان تقنگ بدست سرنوشت آینده خود و نسل ‏های بعدی را به معامله بگذارد. سالها را در بر خواهد گرفت تا مردم ما بیاموزند که چگونه مستحق را تشخیص نمایند و مورد اعتماد قرار دهند تا آینده بهتر از امروز را شاهد باشند. ‏ولی تا رسیدن به آنجا وظیفه روشنفکران و قلم بدستان امروز است تا در تشخیص شایسته ترین ملت را یاری رسانند.‏
به نظر من (که دعوی دقت کامل آنرا نمی نمایم, ولی آغازی خواهد بود برای دریافت راه بهتر برای انتخاب بهترین) چند نکته که برای انتخاب رئیس جمهور حتمی پنداشته میشود ‏عبارت اند از:‏

‏1-‏ تحصیل : زیرا بدون داشتن سوابق تحصیلی به اندازه کافی خلاف قانون و منطق خواهد بود که وظیفه و مسئولیت با چنین اهمیت را بالای کسی اعتماد کرد.‏

‏2-‏ سابقه کاری : ضروری است زیرا از آموزش تیوریک تا عمل به آن جهانی فاصله است, کسی که رهبری و اداره موسسات بزرگ را تجربه ننموده باشد با وجود داشتن علم ‏ممکن نیست رهبری ملتی را بدوش گیرد.‏

‏3-‏ توان اداره : به رویت سوابق کاری قدرت اداره کاندید باید مورد بررسی قرار گیرد, خاصتا در افغانستان که اکثر اوقات بعضی ها به اساس روابط و مصلحت ها بر کرسی ‏های مهم تکیه زده اند ولی ثابت شده که توانایی رهبری و اداره را نداشته اند.‏

‏4-‏ درک سیاسی : به دلیل اینکه مقام ریاست جمهوری یک کرسی صد در صد اداری نیست بلکه کرسی سیاسی-اداری است , بنا درک سیاسی بالا جز مهم خصوصیات فردی ‏کاندید مورد نظر است.‏

‏5-‏ قاطعیت در عمل : یگانه خصویت مهم برای کسی است که اداره کشور در حال گذار از مرحله تشنج را بدست میگیرد, زیرا سرعت و قاطعیت در عمل بجای محافظه کاری و ‏مصلحت طلبی ناموجه ضامن پیروزی در چنین حالات است.‏

‏6-‏ صداقت ( توازن میان اعتقاد,سخن و عمل) : ازجمله صفات برجسته یک رئیس جمهور است , زیرا دوست که اعتقاد مشخص ندارد و یا اگر دارد توان حد اقل ابراز آنرا ندارد ‏به مراتب مضر تر از دشمن معتقد , با جرات و پابند به کلام است.‏

‏7-‏ هنر دیپلوماسی : خصوصا در زمان حاضر که هیچ سیاستمداری نیات درونی خویشرا صد در صد ابراز نمی نماید, و تقاضای موقعیت جئوپلیتیک افغانستان چنین است که ‏همیشه میدان کشمکش قدرت ها باشد, ما به رهبری ضرورت داریم تا با داشتن هنر بالای دیپلوماسی توازن را به نفع افغانستان حفظ نماید. زیرا مرگ نخستین رئیس جمهور ‏داود خان نشان داد که رهبر که تحصیل , تجربه کاری, توان اداره, قاطعیت و صداقت داشت ولی کم حوصله بود و اکثرا مدارای دیپلوماتیک را نادیده میگرفت دیری نپائید.‏

‏8-‏ هنر سخنرانی و قدرت استدلال : اکثر رهبران موفق جهان و انقلاب های مردمی کسانی بودند که ناطقین چیره دست زمان خود محسوب میشدند. برای بدست آوردن اعتماد ملت ‏و وفاق ملی بدون داشتن این هنر کسی به جایی نخواهد رسید.‏

‏9-‏ اتهام جنایی : به اساس قانون کسیکه قبلا مجرم شناخته شده باشد نمیتواند به این مقام دست یابد ولی در ملک تو ومن بدلیل نبودن عدالت حقیقی برای بیشتر از سه دهه اکثرا ‏مجرمین توانسته اند از محکمه و محکوم شدن محفوظ باشند. ولی اگر کسی با دلیل کافی نزد ملت حتی متهم باشد , باید در زمره مجرمین محسوب گردند. (اتهامات مغرضانه و ‏بدون اسناد و شواهد باید از اتهامات موجه و حقیقی تفکیک گردند)‏

‏10-‏ اتهام سیاسی : تمامی سیاستمداران امروز موارد اتهام سیاسی را در ادوار مختلف ثبت دفتر نموده اند زیرا اکثر سیاستمداران ما سه دهه را با پنج نمونه متفاوت دولتمداری ‏تجربه کرده اند, پس اتهام سیاسی از جانب گروه خاص یا دولت معین مدار اعتبار نیست مگر اتهاماتیکه عملکرد سیاستمداران را خلاف منافع ملی افغانستان ثابت نماید باید ‏مورد غور قرار گیرد. طور نمونه اگر کسی در حضور جمعی موضعگیری ضد ملی داشته و شواهد موجود باشد , بدون شک قابل بخشش نخواهد بود.‏

‏11-‏ شناخت ملی : شخصیکه کاندید مقام ریاست جمهوری باشد تا حدی باید در سطح ملی شناحته شده باشد , زیرا مردم نمیتوانند تنها به کلام کسی اعتماد نمایند تا آنرا تجربه ننموده ‏باشند.‏

حالا بر اساس آنچه گفته آمدیم هر خصوصیت ومشخصه را از یک تا سه (ادنی , میانه و عالی) درجه بندی نمائیم, کسیکه بالا ترین رقم را اخذ نماید بهترین کاندید خواهد بود, ‏جدول ذیل را در مورد 10 کاندید طور اجمالی طرح مینمایم. حالا هرکس به میل خود و بر مبنای واقعیت (نه از روی عقده ونفرت) کاندید خویش را دریابد.‏

اشرف غنی احمدزی، حضور ضعیف در انتخابات و اتهام جاسوسی علیه او

حامدکرزی اکنون تبديل به يکی از منفورترين افراد در افغانستان شده است.

پنج شنبه 21 مه 2009


اشرف غنی نماينده ی مردم نيست!

طالب نکتایی پوش نماینده ی جامعه ی مدنی افغانستان هم نیست!

يكشنبه 21 دسامبر 2008


وارونه گویی های طالب نکتایی پوش

مگر مردم نمی دانند که برادر اشرف غنی احمدزی، حشمت غنی احمدزی، رسما و علنا پروژه ی کوچ اجباری را در مناطق مرکزی افغانستان پيش می برد؟ هر ساله گروه های تا دندان مسلح با داشتن سندهای جعلی صادر شده توسط پادشاهان ظالم، همراه با ده ها هزار گوسفند و بز و شتر به جان و مال مردم فقير مناطق مرکزی حمله می کنند و همين آقای حشمت غنی احمدزی است که می گويد آن هایی که مسلح و با ده ها هزار گوسفند و بز و شتر به ملکيت مردم تجاوز می کنند فقير هستند و مردم باشنده مثلا بهسود نباید مانع آنان شوند.

شنبه 23 مه 2009


دُم تکان دادن برای اوباما!

گل آغا شیرزی: رهزن و قاچاقچی مواد مخدر/ اشرف غنی: طالب نکتایی پوش، حامی معنوی ارتجاع و يکی از متعصب ترين چهره ها/ عبدالله عبداالله کيست؟ / علی احمد جلالی: ترسو يا سازشکار

يكشنبه 25 ژانويه 2009


فساد گسترده ی خانواده و اطرافيان حامد کرزی!

گل آغا شيرزوی و درآمد يک ميليون دالری در هفته/ قاچاق مواد مخدر و دزدی از عوايد گمرکی

سه شنبه 6 مه 2008

سالانه 800 ميليون دالر، کميشن واليان جنوب برای اجازه ی عبور کاروان مواد مخدر/ اسدالله خالد پولی که بايد برای محو کشت خشخاش به افرادی مشخص داده می شد را به ديگران داده است/ قندهار: 150 هزار دالر بده تا قوماندان امنيه ولسوالی شوی/ در سند افشا شده ی مقامات آمريکايی از احمد ولی کرزی به عنوان محوری ترين قاچاقچی مواد مخدر ياد شده است/ معاش 2200 سرباز در يکی از ولايات شرقی به جيب زورمندان رفته است/ هزاران تن از نظاميان دولتی که از دولت معاش دريافت می کنند به خدمت شخصی قاچاقچيان بين المللی شناخته شده ی هرويين درآمده اند/ اسدالله وفا از از تدارک و قاچاق محموله ی بزرگ مواد مخدر سود سرشاری برده است/ و حامد کرزی همچنان دروغ می گويد!


مدت ها رييس غير قانونی دانشگاه کابل

اشرف غنی احمدزی

جمعه 14 دسامبر 2007


نزديک به يک ميليون دالر اختلاس، نمونه تجربه مدیریتی عبدالله عبدالله

عبدالله عبدالله یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در برنامه ای از تلویزیون طلوع، تجربه ی مدیرتی خود را ارزشمند توصیف کرده و آن را يک نقطه مثبت دانست. نمونه ای از تجربه ی عبدالله عبدالله در بخش مدیریت را با هم در سند اختلاس محراب الدین مستان، دیپلمات وزارت امور خارجه عبدالله عبدالله بخوانیم

جمعه 24 ژوئيه 2009


داکتر عبدالله نامزد ریاست جمهوری، پلان محیط زیست خود را در شهر باستانی بامیان بطور عملی ارائه کرد

آقای داکتر عبدالله در یک کمپاین انتخاباتی که در بامیان از طرف دفاتر کمپاین انتخاباتی اش به تاریخ 7 اسد 1388 برگزار گردیده بود اشتراک کرد، اما متأسفانه بااین کمپاین اش محیط زیست زیبا و وپاک طبیعی بامیان باستان را کاملاً آلوده کرد و سپس از پهلویش خندان سوار طیاره گردید و یک چرخی هم بالای آن کثافت کاری که کرده بود زد و به طرف کابل بر گشت. اکنون شمارا به تماشای تعداد از این عکس ها دعوت می نمایم.

شنبه 1 اوت 2009, نويسنده: محمد داود "وصل"


قتل احمد شاه مسعود!

عبدالله عبدالله در قتل احمد شاه مسعود دست داشته است!

چهار شنبه 23 ژوئيه 2008

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس