IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > پوليس 119 یا اداره امر بالمعروف ملا بسم الله خان

پوليس 119 یا اداره امر بالمعروف ملا بسم الله خان

يكشنبه 7 نوامبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

ازآنجاييكه ما شاهد آن هستيم ، مطبوعات کشورمسئوليت هاي اساسي خويشرا در ارتباط به جامعه وكشور بانجام نرسانيده بلكه بيشتر در یک سر در گمی سیاسی وبگومگو های لا ینحل وبر نامه هاي وارداتي که زاده پالسی سازان کشور های بيروني ميباشد سرگرم ومصروف هستند ، به مسایل خورد کوچک اجتماعي که منشه منازعات اند وبیشتر مردم عوام را متضرر وپریشان میسازد چندان وقع نمیگذارند.

قبل از اینکه به اصل موضوع اشاره گردد، باید یاد آور شد که تاریخ مانند حرکت نظام شمس مسیر خودرا در یک مدارمشخص طی مینماید. در کشور های انکشاف یافته هر حرکت دراجتماع جنبه هاي منفي عملكرد هاي زدوده وكشور را بسوي ترقي وپيشرفت سوق ميدهد. مگر در کشور های عقب مانده چون فغانستان، نسبت پائين بودن سطح دانش وناکارآیی گرداننده گان قدرت ، زمانیکه یک رژیم جدید روی کار می آید به نحوی از انحا ریشه های آن از رژیم گذشته آب می خورد ودولت مردان آن در بساموارد با جای پاي گذشتگان شان پا میگذارند. این بدین معنی که گردانند ه گان امور قوه ابتکار وتوانایی کار را ندارند. در حقيقت ما فياي افراد قدرت وافراد غير متعهد اند كه توانايي كاري ندارند و از تجارب نا كام رژيم هاي منفور گذشته استفاده نموده وجامعه را به بي ثباتي و فساد ميكشانند.

در وضیعت کنونی عده از اعضای تیم حاکم که بنام طالبان نکتائی پوش یاد میگردند همان تجربه ایرا که نه سال قبل آموخته بودند بار دیگر به شکل مدرنترآنرا تمرین وبالای مردم بیچاره در بعضی نقاط شهر کابل مانند خیر خانه، مكرويانها و غرب کابل که بیشتر پارسی زبانان اند عملی مينمايند.

یکی هم پوليس 119 است که درمقابل جوانان شهر کابل همان حرکتی را انجام می دهند که موظفین امر بلمعروف در مقابل هزاره ها ، فارسی زبانها، ازبك ها وریش کوتاه ها انجام میداد. در هر جا که مردم را گیر میکردند با خود میبردند، لت وکوب میکردند وبه زندان می انداختند. اکنون وزارت داخله توسط پو ليس 119 عین پروسه را در مقابل جوانان دنبال مینماید و زندگی را برای مردم وجوانان تنگتر ساخته و ميسارند، جوانان که آینده سازان کشور اند باید زمینه آموزش وپر ورش برایشان مهیا گردد وتشویق شوند مگر متاسفانه که دولت مردان ما درین فکر نیستند وپالیسی بیگانه گان را در راه خفه کردن استعداد های این سرمایه هاي ملی استفاده مینمایند. از یکطرف زمینه درس تعلیم وتربیه در کشور وجود ندارد، مکاتب ودانشگاه های دولتی در حال فلج شدن بوده و جاه رابرای موسسات انفرادی وشخصي خالي ميكنند واز جانب دیگر برنامه خفه نمودن نیروی بشری را تطبیق مینمایند، شرایطی را بوجود می آورند که جوانان یا از کشور فرار نمایند، یا به نیروهای تفنگدار مخالف بي پیوندند ویا به استعمال مواد مخدره رو آورند. امروزهزاران جوان در كشور سرنوشت نامعلوم دارند وآينده شان تاريك بنظر ميرسد. یگانه دست آورد دولت وغربی ها آزادی بیان آنهم بدون حد ومرز وفضاي فاقد قانون رسانه ها وتبليغ براي طبقه اناث تحت نام تساوی حقوق و جندر ميباشد وبا وجود اين همه تبليغات كدام بهبود دروضيعت زنان رو نما نگرديده است.

حكومت در طول سالهاي حكومت داري خويش كدام استراتيژي مشخص براي انكشاف وبهبود وضيعت كشور وبلخصوص جوانان و در مجموع مردم نداشته بلكه در گير مسايل سياسي وچوكي ها بودند، هيچ گونه بر نامه براي ايجاد اشتغال وكاريابي نداشته است. درج عظمي از جوانان كشور چه تحصيل كرده وچه آنانيكه از تحصيل باز مانده اند در شهر ها وروستاها بيكار اند وبخاطر بر آوردن روز هاي بيكاري جبرآ به كوچه وبازار گردش ميكنند واين گشت وگزار يك حالت طبيعي است، هيچ فر ويا ار گان حق توهين به بيكاران را ندارد.

متاسفانه درين اواخر دولت داران ما جوانان بيكار مارا ولگرد خطاب ميكنند وبعضآ اين جوانان را بدون موجب دستگير ميكنند وبه نظارت خانها مي اندازند وانواع تحقير وتوهين را بنام ولگرد بحق شان رواميدارند. خانواده ها براي رهايي پسران شان روز ها سر گردان ميشوند تا با رضا ساختن مامورين پوليس ويا تضمين اولاد هايشانرا رها نمايند، در حقيقت اين نوع بر خورد ازجانب حكومت در مقابل مردم تحقير وجفا ميباشند وجنايت بزرگ بحساب مي آيد.

بنآ گسترش ناداني ها، بيكاري، توهين، وتحقير جوانان از حانب حكومت سبب گرديده است تا عده زيادي از جوانان جهت پيداكردن كار ونجات از كابوس افغانستان به كشور هاي همسايه( ايران) پناه به برند، اگر درين ميان بيطرفانه قضاوت شود اين وضيعت براي دولت مردان نهايت شرم آور است كه نتوانسته اند از نيروي عظيم جوانان براي آبادي كشور كار بگيرند.

اگر خوب دقت نمائيم ملت ما از چند دهه قبل تا اكنون از سوي دشمنان كشور به نام هاي گونا گون چه در خارج كشور وچه در داخل تحقير شده اند. در كشور هاي همسايه بنام مهاجر، افاغنه، تجاوزي، قاچاقبر، ودر داخل بنام هاي اشرار، شر وفساد، قاچاقچيان مواد مخدر، ولگرد واولياي امور ما فساد پيشه وما فياي مواد مخدر وقدرت شهرت يافته اند كه در واقع اين همه القاب منفي وتوهين شايسته اين ملت نيست ونبايد دولتمردان ما دست روي دست دشمنان ما گذاشته خود نيز ملت خويش را تحقير نمايند.

بهتر خواهد بود که مقامات ذی صلاح زمینه کار وبار ویا تحصیل را برای جوانان مساعد نمايد تا ازين نيروي عظيم براي آباداني كار گرفته شود و بخارج ار كشور فرار نه نمايند. بررگان ما که سن هایشان به پختگی رسیده وبدون عینک خط را خوانده نمیتوانند، خودرا در چوکی های دولتی سرش الفی زده و مانند جوک خون مردم را می مكنند و حاضر نیستند که مانند کشور های پیشرفته هرکدام در کنار خود جوانان را آموزش دهند تا خلای بعدی را پرنمایند، مگر با ین کار راضی نیستند.

اگر روان بدينگونه ادامه پيداكند بد هیست که آینده کشور بدست خارجی های بیکار خواهد افتاد و مانند کشور های عربی امنیت شان را پاکستانی ها، نیپالیها، فلپینی ها وبنگله دیشی ها خواهد گرفت.

توقع میرود که مقامات مر بوطه کمی دقت نمایند وبیشتر ازین جوانان را آزار ندهند. البته بسیار راهای دگری وجود دارد که وزارت محترم داخله فعالیت خودرا نشان دهد، اگر اینقدر نیرومند است حملات هراس افگنی دشمنان مردم را مهار سازند، جلو زرع، تولید وترافیک مواد مخدر وفساد اداری را بگیرند. رشوت منحیث یک پدیده شوم به یک نوع عادت تبدیل شده وکشور مان را تحت نام فساد اداری در جهان بد نام ساخته است و باید جلوگیری نمایند، نه اینکه جوانان بیکار وبیچاره را به شيوه هاي مختلف تحت نام ولگرد استعداد کشی نمایند. معینت جوانان وزارت اطلاعات وفر هنگ نیز از بیکاری بخواب رفته خدا کند که تحت نام اداره ولگردان به چنگال امربالمعروف 119 نیفتد وگر نه ضمانت رهایی آنرا که خواهد کرد. اميد ازين خواب بيدار وجهت رشد استعداد هاي جوانان ازين فرصت استفاده نموده را هاي برون رفت بيكاري جوانان را در ارتباط به ساير وزارت خانها ذيربط جستجو نمايد.

واژه های کلیدی
دين، عقايد و باورها

پيام‌ها

 • [ گرگ را نگهدار رمه گوســـــــــــــــــــفندان ســـــــــــــــختند ] !
  اقای کرزی !
  در نصب ، انتصاب ، تقرر وزير ، ريس ، سفير ، جنرال ، والی اصل شـــــايســـتگی ، سواد اپتدايی ، تجربه ، شخصيت ، صداقت ماضی وحال رجال خود را که بيشـــــــــــتر
  به « خردجال » مانند در نظر گرفتيد . بنده در خارج کشور با يک تن [ ســــــــفيران ]
  تو بنام [ ســــــــــــــــيد محمد خير خوا ] که از سال 1992 در پست سفير ايران ، والی هرات و فعلأ سفير افغانی در تاجکستان هم طبق و هم ســـبق بودم . موصوف سواد عادی دری ، آداب معاشرت بشری ، ســــــــليقه انسانی ، مسلک و دانش دپليوماتيک را اصلأ تا امروز بلد نبوده . تنها و تنها از سال (1979 ) توسط ديپلومات ايران مقيم انقره ترکيه
  اســـــــــــتخدام و تا امروز منافع ايران برايش « شرف ، وجدان ، عزت ، » است . ميتوان موصوف را يک شــــــــــهروند ايرانی دانست نه افغان !!!
  اگر در حرف بنده ترديد داريد در مورد دانش ، شخصيت ، کرکتر وابستگی موصوف از اقای محترم رنگين خان دادفر ، اسپنتا ، کروخی ، طاهری جويای معلومات شويد . اخر تا چه وقت به حال اين وطن جفأ ، خطأ ميکنيد . روز اخرت داريد .

  • بایانی صاحب!

   تو هم والله از کی وطندوستی طلب میکنی!
   کرزی خودش با جیب خرج گرفتن نشان داد که به مراتب بیشتر از خیرخواه در نوکری کمر بسته است!

 • اولا: از نوشته بی سر و ته ات معلوم می شود که تا چه حد بی سواد هستی. اصلا چه می خواستی بگویی در این نوشته گک ات؟. تو باید در نخست سواد خود را تکمیل کنی آنگاه حق داری که راجع به یکی از پارساترین و شایسته ترین مقام حکومتی چیزی بنویسی.
  ثانیا: تو بی سواد این را نمی دانی که وظیفه نهادهای انتظامی این است که امنیت را برای شهروندان فراهم کنند. همان گونه که جنگیدن با طالبان کار مقدسی است، جلوگیری از بی بند وباری افراد لچک در درون شهر هم کار مقدسی است. همین حالا بر اثر مجاهدت های وزارت داخله بسیاری از نا امنی ها کاهش یافته است.

  برای وزیر صاحب امور داخله آرزوی موفقیت می کنیم.

  • من در مورد وزیر داخله چیزی نمیخواهم بگویم ولی این ضرور است که باید بدانیم که بی بندوباری, لچکی, شراب نوشی وچرس کشی واعتیاد به هیرویین, فحشا, ازار واذیت دختروزنهای مردم, اختطاف, قمار بازی فعلا میان جوانان شهر کابل بسیار رایج است که اینهم یکی از تحایف حکومت کرزی وشرکای قاچاقبرش برای مردم کابل میباشد.

   ما از خدا میخواهیم که پولیس 119 را انقدر قدرت بدهد که تمام این فسادپیشه هارا سرکوب کنند.

   زنده باد پولیس 119 این خارچشم لنده غران وبیکاران شهرکابل

   یک مطلب که بسیار ضروری است که باید وزیر صاحب داخله بدانند اینست که یک تعداد لچک های پیدا شده اند که پنجشیری هستند وعموما در منطقه دهن باغ و سینما بهارستان موقعیت دارند وهر فساد که از دست شان پوره باشد دریغ نمیکنند وخود را عمک بچه های بسم الله خان معرفی میکنند. بهتر است که بسم الله خان بچه های کاکای خود را به مطبوعات معرفی کنند تا مردم برعله ایشان گمان خراب نکنند زیرا این بچه کاکا خوانده های بسم الله خان شرم بزرگی برای تمام برادران پنجشیری ماهستند وهی کاش که ایشان هم شکار پولیس پپ119 گردند

 • دوستان سلام ! اگر واقعأ این ادارۀ 119 با کفایت و داریت از آب بدر آید ، اقدام خیلی معقول و بجاست . فکر نکنم در چنین شرایطی که همه آزاد در آزاد اند ، این اداره بتواند بیموجب و سربخودی کسیرا بندی و زولانه نماید .

  • مزاری!
   اعتماد کردن به هرکس و اعتماد نکردن به هيچ کس هر دو اشـــتباهی برابر است . فرق
   ميان قوه ۱۱۹ اقای محمدی و امربلمعروف ملا کور چيست ؟
   بنأ يا درست تفکر کن و يا عاقلانه سکوت کن !

  • بایانی. تا جایکه من دیده ام 119 صرف درمقابل لچک ها وبی بندوبارها شدت به خرج میدهد که الحق کار خوب میکند وهمینقسم هم باید بکند. اگر تو سوسیال خور غرب نبودی ودرکابل زندگی میکردی میدیدی که لچکها چی کارهای را انجام میدهند ولی تو در ویل چیر هستی واز لاگر در جرمنی نبرامدی بیرون.

   بهتر است در مورد چیزی که نمیدانی چیزی نگویی زیرا دیده ام که همیشه از گفته هایت به ضد خودت استفاده شده است.

   فرق بسیار زیاد میان ماروف بی نیکر طالبان واداره 119 وجود دارد. بهتر ان بود که این نویسنده مقاله خودرا با چند سند اعتبار میبخشید زیرا من فکر میکنم که یا خود نویسنده ویا نزدیکان وی از جمله همان لچکانی است که از طرف این اداره دستگیر گردیده است

جستجو در کابل پرس