صفحه نخست > دیدگاه > انتخابات > حضور طالب نکتایی پوش اشرف غنی احمدزی در انتخابات غیر قانونی است

حضور طالب نکتایی پوش اشرف غنی احمدزی در انتخابات غیر قانونی است

انتخابات رياست جمهوری افغانستان در روزهای آينده نشان خواهد داد که طالب نکتایی پوش اشرف غنی احمدزی که زمانی به سخنگوی غير رسمی طالبان تبديل شده بود و رژيم آدمکشان را رژيمی مردمی و برخاسته از خواست مردمی می دانست، با اقدامات غير قانونی خود و سهم داشتن در ساختن سیستم فاسد، اقبال مردمی دارد يا نه.
پنج شنبه 6 آگوست 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

تمام ترجمه هاى اين مقاله : [English] [فارسى]

همرسانی

کابل پرس?: چند ماه پيش که برای نخستین بار کابل پرس موضوع تابعيت آمريکایی اشرف غنی احمدزی، زلمی خليل زاد، علی احمد جلالی و انورالحق احدی و غير قانونی بودن نامزدی آنان را برای انتخابات رياست جمهوری افغانستان وارد بحث های مطبوعاتی کرد، کميسیون انتخابات افغانستان اعلام نمود که نامزدها باید شرایط مندرج در قانون اساسی را دارا باشند. علی احمد جلالی، زلمی خليل زاد و انورالحق احدی در انتخابات ثبت نام نکردند و تنها اشرف غنی احمدزی از اين جمعی که تابعيت آمريکایی دارند ثبت نام نمود و علی رغم غير قانونی بودن حضور وی، توسط کميسیون مستقل انتخابات نامزدی او تاييد شد. با بالا گرفتن موضوع غير قانونی بودن حضور اشرف غنی احمد زی در انتخابات، او اعلام کرد که از تابعيت آمريکایی خود دست می کشد. اما با اين وجود طبق اظهارات منابع موثق کابل پرس، هيچکدام از مراحل اداری ترک تابعيت آمريکایی وی طی نشده و او همچنان شهروند آمريکا محسوب می شود.

ترک تابعيت آمريکایی مراحل مختلف اداری مانند حساب و کتاب مالياتی دارد که ماه ها زمان را در بر خواهد گرفت و در برخی موارد پس از اين مراحل، دادگاه در اين مورد تصميم می گيرد. در کنار اين، ترک تابعيت

آمريکایی به معنای اين نيست که فرد ترک کننده تابعيت، به صورت خودکار تابعيت افغانستانی خود را بدست می آورد. از آنجایی که افغانستان هيچ معاهده ای برای تابعيت دوگانه با کشوری ندارد، اگر شهروندی از افغانستان تابعيت کشور ديگری را بدست آورده باشد، تابعيت افغانستان او بصورت خودکار لغو می شود و برای بازگشت به تابعيت افغانستان او باید دوباره برای داشتن تابعيت افغانستان درخواست دهد و اين درخواست طبق قانون بررسی شود. اشرف غنی احمدزی تاکنون هيچکدام از اين مراحل اداری را برای ترک تابعيت آمريکایی خود و بدست آوردن تابعيت افغانستان انجام نداده است.

اکنون او در کنار سایر نامزهای انتخابات رياست جمهوری به فعاليت های انتخاباتی دست زده، مهمانی های کلان و پر خرج دارد و با سر دادن شعارهایی که عملا کارنامه ی خود او مخالف آن را می رساند، می خواهد رييس جمهور افغانستان شود.

اين نخستین اقدام غير قانونی طالب نکتایی پوش اشرف غنی احمد زی نمی باشد و احتمالا آخرين آن هم نيست. اشرف غنی احمدزی حدود يکسال عنوان "رييس دانشگاه کابل" را بصورت کاملا غير قانونی و در مخالفت با قانون کارمندان دولت يدک می کشید. ماده ی 56 قانون مامورین و کارمندان دولت تصريح می کند که هيچ کارمندی حق ندارد بدون عذر موجه بيش از يکماه در وظيفه ی خود حاضر نباشد. علی رغم صراحت قانونی، اشرف غنی احمدزی حدود يکسال در وظيفه خود حاضر نبود و عنوان رييس دانشگاه را با خود داشت. در مدت رياست غير قانونی دانشگاه کابل، داکتر عبد الحی نظيفی کارهای رياست دانشگاه را پيش می برد.

هنوز دانشجويان دانشگاه کابل که دوره ی رياست اشرف غنی احمدزی بر اين دانشگاه را تجربه کرده اند، تعصب اشرف غنی احمدزی وی را نسبت به گويندگان زبان فارسی، طوری که بارها به برخورد خشن و عصبی با دانشجويان و استادان انجاميد، فراموش نکرده اند.

پيش از رياست دانشگاه کابل، اشرف غنی احمدزی حدود دو سال وزير ماليه ی دولت حامد کرزی بود و يکی از عناصر کليدی ساخت سیستم فاسد و سرشار از اختلاس محسوب می شود که کنترل بخش های مالی را بر عهده داشت. اکنون اشرف غنی احمدزی به دورغ های معمول انتخاباتی روی آورده و خود را بدون اينکه به دوران وزارت خود اشاره ای داشته بود، مخالف فساد می داند.

انتخابات رياست جمهوری افغانستان در روزهای آينده نشان خواهد داد که طالب نکتایی پوش اشرف غنی احمدزی که زمانی به سخنگوی غير رسمی طالبان تبديل شده بود و رژيم آدمکشان را رژيمی مردمی و برخاسته از خواست مردمی می دانست، با اقدامات غير قانونی خود و سهم داشتن در ساختن سیستم فاسد، اقبال مردمی دارد يا نه.

اشرف غنی احمدزی، حضور ضعیف در انتخابات و اتهام جاسوسی علیه او

حامدکرزی اکنون تبديل به يکی از منفورترين افراد در افغانستان شده است.

پنج شنبه 21 مه 2009


اشرف غنی نماينده ی مردم نيست!

طالب نکتایی پوش نماینده ی جامعه ی مدنی افغانستان هم نیست!

يكشنبه 21 دسامبر 2008


وارونه گویی های طالب نکتایی پوش

مگر مردم نمی دانند که برادر اشرف غنی احمدزی، حشمت غنی احمدزی، رسما و علنا پروژه ی کوچ اجباری را در مناطق مرکزی افغانستان پيش می برد؟ هر ساله گروه های تا دندان مسلح با داشتن سندهای جعلی صادر شده توسط پادشاهان ظالم، همراه با ده ها هزار گوسفند و بز و شتر به جان و مال مردم فقير مناطق مرکزی حمله می کنند و همين آقای حشمت غنی احمدزی است که می گويد آن هایی که مسلح و با ده ها هزار گوسفند و بز و شتر به ملکيت مردم تجاوز می کنند فقير هستند و مردم باشنده مثلا بهسود نباید مانع آنان شوند.

شنبه 23 مه 2009


دُم تکان دادن برای اوباما!

گل آغا شیرزی: رهزن و قاچاقچی مواد مخدر/ اشرف غنی: طالب نکتایی پوش، حامی معنوی ارتجاع و يکی از متعصب ترين چهره ها/ عبدالله عبداالله کيست؟ / علی احمد جلالی: ترسو يا سازشکار

يكشنبه 25 ژانويه 2009


فساد گسترده ی خانواده و اطرافيان حامد کرزی!

گل آغا شيرزوی و درآمد يک ميليون دالری در هفته/ قاچاق مواد مخدر و دزدی از عوايد گمرکی

سه شنبه 6 مه 2008

سالانه 800 ميليون دالر، کميشن واليان جنوب برای اجازه ی عبور کاروان مواد مخدر/ اسدالله خالد پولی که بايد برای محو کشت خشخاش به افرادی مشخص داده می شد را به ديگران داده است/ قندهار: 150 هزار دالر بده تا قوماندان امنيه ولسوالی شوی/ در سند افشا شده ی مقامات آمريکايی از احمد ولی کرزی به عنوان محوری ترين قاچاقچی مواد مخدر ياد شده است/ معاش 2200 سرباز در يکی از ولايات شرقی به جيب زورمندان رفته است/ هزاران تن از نظاميان دولتی که از دولت معاش دريافت می کنند به خدمت شخصی قاچاقچيان بين المللی شناخته شده ی هرويين درآمده اند/ اسدالله وفا از از تدارک و قاچاق محموله ی بزرگ مواد مخدر سود سرشاری برده است/ و حامد کرزی همچنان دروغ می گويد!


مدت ها رييس غير قانونی دانشگاه کابل

اشرف غنی احمدزی

جمعه 14 دسامبر 2007


نزديک به يک ميليون دالر اختلاس، نمونه تجربه مدیریتی عبدالله عبدالله

عبدالله عبدالله یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در برنامه ای از تلویزیون طلوع، تجربه ی مدیرتی خود را ارزشمند توصیف کرده و آن را يک نقطه مثبت دانست. نمونه ای از تجربه ی عبدالله عبدالله در بخش مدیریت را با هم در سند اختلاس محراب الدین مستان، دیپلمات وزارت امور خارجه عبدالله عبدالله بخوانیم

جمعه 24 ژوئيه 2009


داکتر عبدالله نامزد ریاست جمهوری، پلان محیط زیست خود را در شهر باستانی بامیان بطور عملی ارائه کرد

آقای داکتر عبدالله در یک کمپاین انتخاباتی که در بامیان از طرف دفاتر کمپاین انتخاباتی اش به تاریخ 7 اسد 1388 برگزار گردیده بود اشتراک کرد، اما متأسفانه بااین کمپاین اش محیط زیست زیبا و وپاک طبیعی بامیان باستان را کاملاً آلوده کرد و سپس از پهلویش خندان سوار طیاره گردید و یک چرخی هم بالای آن کثافت کاری که کرده بود زد و به طرف کابل بر گشت. اکنون شمارا به تماشای تعداد از این عکس ها دعوت می نمایم.

شنبه 1 اوت 2009, نويسنده: محمد داود "وصل"


قتل احمد شاه مسعود!

عبدالله عبدالله در قتل احمد شاه مسعود دست داشته است!

چهار شنبه 23 ژوئيه 2008

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس