صفحه نخست > دیدگاه > انتخابات > آشکار! پنهان!

آشکار! پنهان!

در صورت کامیابی مجدد کرزی , بانک غضنفر( با اهدای 2000000 دالر ‏امریکایی) کلانکار مجلس خواهد بود. در صورت موفقیت داکتر عبدالله حاجی زلمی(با اهدای300000 دالر ‏امریکایی) و عتیق الله خالد و شرکت مژده بهار ( هرکدام با 200000 دالر امریکایی) تعین کننده پالیسی ‏خواهند بود . و در صورت برنده شدن آقای اشرف غنی , جناب صبور فرملی ( با هدیه 117700 دالری ) ‏صدر نشین مجلس خواهد شد
ر.صدر.س
سه شنبه 11 آگوست 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

انتخابات آزاد و شفاف منحیث یکی از شاخصه های دیموکراسی خواستار رعایت اصول و مقررات متعددی ‏است , که از سپردن حق رای به همه واجدین شرایط بدون تبعیض آغاز, و با شمارش و ارائه نتایج بدون ‏دستبرد پایان مییابد. یکی از مسائل خیلی ها مهم در جریان مبارزات انتخاباتی , شفافیت مصارف مالی ‏کاندیدان است. زیرا استفاده از منابع مالی نامشروع به شکل طبیعی دولت آینده را در راه فساد سوق میدهد. در ‏ممالک پیرو دیموکراسی به این مسئله (تمویل منابع مالی کاندیدان) دقت خاصی صورت میگیرد , تا از وابسته ‏گی کاندیدان به گروه ها و یا اشخاص با اهداف معین ( صرفنظر از اینکه چه هدفی) جلوگیری بعمل آورند. بد ‏بختانه در قانون و سایر لوایح و دستورالعمل های انتخابات افغانستان از چنین مقررات اثری نیست.‏

طور نمونه در یکی از مقررات تنظیم امور مالی مروج در جهان , تعین حد اکثر تمویل از جانب شخصیت ‏های حقیقی و حقوقی است. ‏

طور نمونه در ایالات متحده امریکا حد اکثر مبلغ که یک شخص میتواند به کاندید مورد نظر مساعدت نماید, ‏به 2400 دالر امریکایی محدود گردیده. زیرا بخشیدن پول بخاطر کامیابی کسی بدون تقاضا و امید معین از ‏موفقیت وی ناممکن است. در سال 2008 ‏Goldman Sachs‏ با ‏‎$994,795‎‏ و ‏Microsoft Corp ‎‏ با ‏‎$833,617‎‏ از جمله بزرگترین تمویل کننده گان مبارزات انتخاباتی باراک اوباما بودند.‏

‏ در قدم نخست اینهمه پول به شکل مستقیم از جانب شرکت و بانک فوق الذکر تحویل نشده بود بلکه از جانب ‏کارمندان این دو موسسه مطابق حد اکثر مبلغ تعین شده توسط قانون(2400 دالر) به شکل انفرادی اهدا شده ‏بود, ولی با آنهم به شکل واقعی این مساعدت های مالی بررسی شود واقعیت پنهان پشت پرده نمایان میگردد. ‏بانک ‏Goldman Sachs‏ از جمله سرمایه گذاران بزرگ وال ستریت ( مرکز سرمایه داران امریکا) بود که ‏در نتیجه بحران اقتصادی جهان در حال سقوط بود, بنا یگانه امید بانک مذکور طرح نجات بازار به واسطه ‏تزریق منابع مالی دولتی در شرکت های در حال سقوط خصوصی توسط باراک اوباما بود. پس پیروزی ‏باراک اوباما به معنی بدست آوردن میلیارد ها دالر بود برای بانک مذکور, و چنین هم شد. کاملا عاقلانه است ‏که برای بدست آوردن میلیارد ها کمتر از یک میلیون به مصرف برسد. در مورد شرکت میکروسافت نیز راز ‏جالبی موجود است. شرکت مذکور تا سال 1998 هیچگونه مساعدت به هیچ یک از احزاب امریکا نداشته ولی ‏زمانیکه وزارت عدلیه امریکا علیه سیاست بازار یابی شرکت مایکروسافت تحقیقات حقیقت یابی را آغاز کرد, ‏پای شرکت مذکور را به عرصه سیاست و تمویل مالی دیموکراتها در امریکا کشاند.‏

دو مثال فوق نشاندهنده آنست که در هیچ گوشه دنیا کسی از مال خود به خاطر هیچ نمیگذرد, بلکه هدف ‏بزرگتری را دنبال مینمایند . افغانستان به هیچ وجه استثنای ندارد. عقب همه مساعدت های مالی به کاندیدان ‏اهداف و وعده های بزرگتری نهفته است, ولی تفاوت در اینجاست که محدودیت مساعدت مالی در امریکا مانع ‏آن میگردد که رئیس جمهور موفق تنها در گرو یک نهاد , گروه و یا اشخاص معدود باشد . بر عکس در ‏افغانستان کاملا آشکار است که در صورت کامیابی مجدد کرزی , بانک غضنفر( با اهدای 2000000 دالر ‏امریکایی) کلانکار مجلس خواهد بود. در صورت موفقیت داکتر عبدالله حاجی زلمی(با اهدای300000 دالر ‏امریکایی) و عتیق الله خالد و شرکت مژده بهار ( هرکدام با 200000 دالر امریکایی) تعین کننده پالیسی ‏خواهند بود . و در صورت برنده شدن آقای اشرف غنی , جناب صبور فرملی ( با هدیه 117700 دالری ) ‏صدر نشین مجلس خواهد شد. ‏

نکته جالب دیگر اینکه بانک ‏Goldman Sachs‏ برای بدست آوردن میلیارد ها دالر 994795 دالر مصرف ‏نموده در حالیکه بانک غضنفر حاضر به پرداخت 2000000 دالر ( دومراتبه بیشتر از همتای امریکایی) باید ‏منتظر منفعت بیلیونها دالر باشد.‏

ذیلا لست بزرگترین تمویل کننده گان سه کاندید فوق الذکر ارائه میگردد.( اینکه در ازای پرداخت پول چه ‏بدست میاورند ؟ سوالیست که نمیدانیم . ولی شاید در آینده ها ثابت شود .)‏

مساعدت به آقای کرزی:‏

‏1- بانک غضنفر‏ ‏2000000 دالر امریکایی (دومیلیون)‏

مساعدت به آقای عبدالله:

( مجموعا 762100 دالر امریکایی ( هفتصد و شصت و دو هزار و یکصد)‏

‏1-‏حاجی زلمی 300000 دالر امریکایی (سه صد هزار)‏

‏2-‏عتیق الله خالد 210000 دالر امریکایی( دوصدو ده هزار)‏

‏3-‏شرکت مژده بهار 200000 دالر امریکایی( دوصد هزار)‏

‏4-‏شرکت زاهد 100000 دالر امریکایی( یک صد هزار)‏

مساعدت به آقای احمدزی:

(مجموعا 291447 دالر امریکایی ( دوصد نودویک هزاروچهارصدو چهل هفت)

‏1-‏صبور فرملی 117700 دالر امریکایی( یک صد و هفده هزار و هفتصد)‏

‏2-‏عبید زاهد 48000 دالر امریکایی( چهل و هشت هزار)‏


در ادامه سیاست شفافیت مالی در انتخابات، داکتر بشردوست فهرست حاميان مالی خود را منتشر کرد

داکتر رمضان بشردوست نماينده مردم در پارلمان افغانستان و يکی از نامزدهای انتخابات رياست جمهوری که با 24 هزار و 450 رای و کبوتر سپید، روز هفتم ماه می سال روان رسما وارد رقابت های انتخابات ریاست جمهوری شد، در ادامه ی سیاست شفافیت مالی در انتخابات، فهرست حاميان مالی اش را دوباره منتشر کرد

سه شنبه 11 اوت 2009, نويسنده: کمیته ی حمایت از داکتر رمضان بشردوست


جدول مصارف داکتر رمضان بشردوست در طول کمپاین

دو شنبه 10 اوت 2009, نويسنده: کمیته ی حمایت از داکتر رمضان بشردوست


گاهی خاموشی بهتر است!

بانک غضنفر به اساس کدام دستور بانکداری وام به این بزرگی را با وجود دانستن مصرفی بودن آن و آن هم به شخص که بیش از 10000 دالر امریکایی سرمایه ندارد تصدیق و اجرا نموده و آنهم بدون سود؟/ پول متذکره نه از بانک غضنفر بلکه از جیب آقای کرزی و یاران به مصرف میرسد و تنها به منظور پنهان نمودن دارایی خود آنرا قرض حسنه قلمداد نموده اند

جمعه 24 ژوئيه 2009, نويسنده: ر.صدر.س

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • متصدی محترم کابل پرس? و نویسنده متن آشکار و پنهان سلام برشما
  مسئله بسیار عمده و حساس را نشر نموده اید که از حامیان پشت پرده نوکران نیروهای اشغالگر پرده بر میداردف تقاضای هموطنان اینست که اگر ممکن باشد به تفصیل در مورد، با ذکر منبع و نمرات حسابات بانکی این به اصطلاح حاتم طایی های زمان معلومات داده شود تا نخهای اصلی مافیای که به قدرت میرسد نزد هموطنان پیش از پیش معلوم باشد. طاهر معلم

  • برادرم طاهر معلم!
   سلام بر شما.در مورد منبع این ارقام میتوانید صفحه انترنتی کمیسیون مستقل! انتخابات را به خوانش گیرد. تمامی این معلومات از جانب دفاتر کمپاین های انتخاباتی کاندیدان به کمیسیون مذکور سپرده شده.آدرس ذیل را باز کنید و لست مکمل مساعدت کننده گان را دریابید.
   http://www.iec.org.af/Dari/Con...
   موفق باشید.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس