در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > طنز روز > کـرزی به نامزدان تقلـبکار انتخابات پارلمانی مدال افتخاری شاه شجاع را اعطا فرمود

کـرزی به نامزدان تقلـبکار انتخابات پارلمانی مدال افتخاری شاه شجاع را اعطا فرمود

شمس الحق حقانی
سه شنبه 9 نوامبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

کـرزی به نامزدان تقلـبکار انتخابات پارلمانی مدال افتخاری شاه شجاع را اعطا فرمود

خبرنگار :
آيا این شايعه واقعيت دارد که شما به کانديد های تقلبکار انعام ميدهید ؟
کرزی :
بلی درست است ولی نه به همه کانديد ها بلکه فقط به آنهای که درين کار مهارت و هنرمندی خاص بخرچ داده اند .

خبرنگار :
يعنی از نگاه شما مهارت در تقلب قابل تقدير است ؟
کرزی :
بلی مهارت و هنرمندی در هر عملی قابل تقدير است .

خبرنگار :
پس شما ميخواهيد با اين کارتان مردم را به تقلبکاری و قانون شکنی تشويق کنيد ؟
کرزی :
خبرنگار صاحب شما فراموش کرده ايد که اينجا افغانستان است و تقلبکاری و قانون شکنی جز لاينفک فرهنگ و سنت های ديرينه
اين دیار است که من هم بنوبه خویش مجبورم به آن احترام بگذارم .

خبرنگار :
کرزی صاحب اولا که من اين نظرتان را نمیتوانم تائيد کنم و گيرم که چنين باشد آيا بهتر نخواهد که در تغیر آنها مساعی بخرچ دهيد ؟
کرزی :
نظر من که برايت قابل تائيد نيست آيا ميتوانی بمن يک بقال و قصاب يا شير فروش و نداف را نشان دهی که در کارش تقلب نکند
تقلب تقلب است چه تقلب نداف و قصاب و يا تقلب وکيل و وزير يا از شخص کرزی ولی تقلب نداف و قصاب را فقط دو سه نفرمشتريش
متوجه خواهند شد ولی از کرزی را شما با دهل و نغاره بگوش جهانيان می رسانيد .
در قسمت تغير اين سنت ها بايد خدمت عرض کنم که امان الله خان همين کوشش را کرد ولی همه ميدانيم که به چه سرنوشت دچار شد .

خبرنگار :
خوب اگر جلو تقلب و قانون شکنی گرفته نشود بالاخره در کشور انارشيزم حاکم شده و عواقب ناگواری را برای جامعه ببار خواهد آورد ؟
کرزی :
من نگفتم که جلو تقلب و بی قانونی گرفته نشود ، من فقط طرفدار اعتدال و حفظ توازن در زندگی هستم ، تقلب و بی قانونی ، صداقت و
قانونمند ی مانند دو برادر می توانند با صلح و صفا در کنار هم به حيات شان ادامه دهند .
گذشته ازينکه در کشور ما بعلت که قبلا تذکر دادم نابودی کامل فرهنگ تقلب و بی قانونی ناممکن است در اصل نيز يک جامعه ای عاری از
تقلب و بی قانونی يک جامعه ای غير نورمال است و به انسان ماند که از فرط پاکی و صفایی بیش از حد دچار امراض گوناگون گردد چون
وجود آدمی به مکروب های مفیده و مضره ضرورت دارد که کمبود یکی از آنها وجود را از حالت توازن بیرون برده و مریضی بار می آرد.
وجود تقلب و بی قانونی در يک جامعه باعث رشد دماغی ، بروز خلاقيت های هنری و بيداری و هوشياری افراد آن جامعه گرديده و فقدان
آنها غفلت و کسالت روحی و يکنواختی خسته کننده را ببار می آورد .
وضعیت ترافیک کابل مثال خوب برای این مدعای من است ، چون که قوانین ترافیکی درینجا نه بشکل شاید و باید وجود دارد و نه قوانین
موجوده را کس رعایت میکند لهذا رانندگی در کابل خود بیک هنر خاص و فن دالبازی تبدیل شده که دالباز یا راننده مجبور است چار چشم
و شش گوش و اعصاب از فولاد داشته باشد تا از هر چارراه پر ازدحام کابل جان بسلامت برد .
اما در اروپا و امریکا که وجود قوانین ترافیکی ، خیابان های وسیع و چار خطه ، چراغ های ترافیکی ازیکسو به کاررانندگی سهولت بسیار
بخشیده ولی از جانب دیگر رانندگی را چنان یکنواخت و خسته کن کرده که علت اکثر حوادث ترافیکی درغرب بخواب رفتن راننده ها در
پشت جلو می باشد .

خبرنگار:
آقای کرزی اما نمیشود که بی قانونی ترافیکی را با تقلب و بی قانونی در امر سرنوشت مردم یکی پنداشته و کاندیدای که به صداقت
و راستی موفق به کسب رای مردم شده اورا با کاندیدای دیگری که در اثر تقلب و بی قانونی برنده رای مردم شده مساوی قرار داد ؟
کرزی :
خبرنگار صاحب بنظر من آن کاندیدای که با شناخت ضعف مردم و درک نبض جامعه ، با سعی و تلاش پیگیر و مصارف هنگفت
با استفاده از فن وهنرتقلب شانس بردش را بالا می برد به مراتب ازان کاندیدای بیکاره و لت سلطان محمودیکه در زیر درخت زردآلو
خوابیده و دهانش را باز گرفته که رای مردم مفت و رایگان دران بریزد بهتر است .
آیا تو میدانی که من برای برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری چه شب هارا تا سحر با مشاورینم در طرح و پلان ریزی به صبح
رسانیدیم آخر تقلب فنی و ماهرانه هم کار هرکس و ناکس نیست خصوصا درین شرایط که از تعداد رای دهنده تعداد ناظران داخلی و
خارجی بیشتر است .
بنظر من آن وکیل که شهامت و عرضه ای تقلب را نداشته و مفت و رایگان رای مردم را بدست آورده فردا در پارلمان هم از عهده
ای هیچکاری بر نخواهد آمد او حتی توان رشوه گرفتن راهم نخواهد داشت که مجبور با همان معاش بخور نمیر دولت گذاره اش را
کرده و در خانه کرایی زندگی کند .

خبرنگار :
پس بنظر شما رشوه ستانی نیز یک عمل نیک است ؟
کرزی :
خبرنگار صاحب بنظر من نصوار کشیدن هم یک عمل نیک نیست و اگر می توانستم چادری و لنگی را نیزمنع میکردم ولی به قول
معروف کور یکبار عصایش را گم میکند و تجربه امان الله خان برای من کافیست .
علاوه بران به گفته ایرانی ها اگر قدری خود مانی صحبت کنیم رشوت آنقدر که نامش بد است خودش بد نیست مشروط برانکه درآن
انصاف و عدالت مراعات گردد ، بقدرت رشوت کار محال و ناممکن بیک چشم بهم زدن ممکن گردیده و از برکت آن یک لقمه نان چرب
بالای سفره مامور بیچاره پیدا می شود ، این نه تنها کار خوب است که ثواب هم دارد آخر ما الحمدلله مسلمانیم و صله رحم داریم .

خبرنگار :
کرزی صاحب ولی شما میدانید که منظور من رشوت خواری این مامور پائین رتبه که پنجهزار معاش دارد و نیم آن صرف کرایه خانه اش
می گردد نه بلکه رشوه ستانی وکلا ، وزرا و سایر مامورین بلند رتبه دولتیست که قصر های شیشه یی و آسمان خراش های سر به فلک
کشیده شان بکلی چهره شهر کابل را تغیر داده .
کرزی :
خبرنگار صاحب خودت گفتی و درست هم گفتی که قصر های شیشه یی و آسمان خراش های سر به فلک کشیده آنها بکلی چهره شهر کابل
را تغیر داده ، اینکه چیزی بسیار خوبیست حالا آدم میتواند به افتخار به یک مهمان خارجی شهر کابل رانشان دهد خصوصا از طرف شب که
از تایمنی یا خیر خانه گذر کنی و آن زرق و برق را بنگری فکر میکنی که در لاس ویگاس قدم می زنی .

خبرنگار :
اما ملیون ها دالری که برای تعمیر این قصرهای شیشه یی به مصرف رسیده بهتر نبودی که برای تعمیر و آبادی سرک های شهر کابل
به مصرف می رسید ؟
کرزی :
نه و هرگز نه ! زیرا این قصر ها و آسمان خراش ها ملکیت های شخصی مردم اند که کار تعمیر آنها بصورت اساسی و درست صورت
گرفته و در حفظ و نگهداشت آنها نیزسعی لازم بخرچ داده می شود ولی اگر پول این قصر ها از طرف دولت برای اعمار سرک های شهر کابل اختصاص داده می شد نیم آن پول ها در بین راه مفقود گشته و در اثر تقلبکاری و اختلاص ، خرید مواد بی کیفیت ، سهل انگاری و غفلت در
کار بعد از گذشت یکسال از اسفالت و قیر آن سرک ها اثری هم باقی نمی ماند که به معنی واقعی کلمه آن پولها بخاک یکسان میگشت .
حالا اگر سرک های اسفالتی و پخته نداریم قصرهای شیشه یی و آسمان خراش های سر به فلک کشیده که داریم واگر رونق اقتصادی سکتور
خصوصی بهمین منوال ادامه یابد شاید روزی صاحبان همین قصر ها بتوانند برایشان هلیکوپتر های شخصی خریده و از بام قصر هایشان
پرواز نمایند که درانصورت ازدحام ترافیک از شهر کابل هم کمتر خواهد شد .

با تقديم حــــــــــــــــــــــــــرمت

حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی

http://haqani.funpic.de

واژه های کلیدی

جستجو در کابل پرس