Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > انتخابات > از کابل به دایکندی

از کابل به دایکندی

جالب اینجاست که با وجود خستگی و راه نبستأ دور با گرد و خاک، من هیچگونه احساس خستگی نمی کردم چون محبت مردم یک نوع انرژی و قدرت معنوی در وجودمن تزریق میکرد. در این وقت من به گاندی فکر میکردم که با عصایی خود با مردم هند به طرف " دریائی نمک " در حرکت بود تا از منابع داخلی هندوستان استفاده کند.
داکتر رمضان بشردوست
سه شنبه 25 آگوست 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

روز یکشنبه 18 اسد 1388 مطابق August, 9 , 2009 ساعت 9:45 دقیقه هلی کوپتر بسوی دایکندی حرکت کرد. تعدادی از مردم به میدان هوائی آمده بودند از میدان هوائی تا بازار دایکندی تقریبأ بیش از نیم ساعت پیاده رفتم. اهالی که در میدان آمده بودند میخواستند که من موتر سوار شوم و آنها پیاده از پشت ما می آیند چون به اندازه کافی موتر نبود، اما من رد کردم چون خادم مردم باید در بین مردم و با مردم باشد و از خاک و باد نترسد. در بین راه اهالی دایکندی شعار های ملی میدادند و حتی یک شعار که بوی قومی بدهد شنیده نشد و در وقت سخنرانی بعد از تلاوت قرآن شریف یک سرود به زبان پشتو خواندند.

وقتی از میدان طیاره، بطرف بازار پیاده در میان اهالی و مملو از گرد و خاک در حرکت بودم ، یکبار احساس عجیب به من رخ داد: من با خود میگفتم که این دیدار و ملاقات من با اهالی ولایات مختلف افغانستان شاید آغاز گامی باشد تا حلقه های از هم گسیخته و شکسته زنجیر اتحاد و وحدت ملی را وصل کند.

جالب اینجاست که با وجود خستگی و راه نبستأ دور با گرد و خاک، من هیچگونه احساس خستگی نمی کردم چون محبت مردم یک نوع انرژی و قدرت معنوی در وجودمن تزریق میکرد.
در این وقت من به گاندی فکر میکردم که با عصایی خود با مردم هند به طرف " دریائی نمک " در حرکت بود تا از منابع داخلی هندوستان استفاده کند. بعد از سخنرانی در نیلی و ملاقات با اعضای کمیسیون حقوق بشر و رادیو صدای دایکندی، قرار بود که بعد از ملاقات با اهالی شهرستان، دوباره همان روز به سوی کابل پرواز کنم اما بعلت ناوقت شدن، شب را در دایکندی ماندم و صبح ساعت 5 به سوی کابل حرکت کردم.

واژه های کلیدی
انتخابات در افغانستان
آنلاين بنگريد :

پيام‌ها

  • سلام به تمام خواننده گان کابل پرس .
    رهبر مردم هزاره ما فقدو فقد دوکتور بشر دوست است .

    نتها رهبر مردم هزاره ما بلکه رهبر تمام اقوام افغانستان است بیاید برادران به نام رهبر از ماو شما بیشترین استفاده کردند مثل محقق خائین قوم فروش خلیلی قوم فروش دوستم قوم فروش فهیم قوم فروش و کرزی معامله گر تا چند روز پیش هر کدام از اینها را که از چوکی بر طرف کرده بود همه اینها گریان میکردند امروز ماو شما را باز هم به معامله گرفتن مثل محقق ، فهیم مار شال شلغم، دوستم و غیره معامله گران .
    فقدو فقد رهبر مردم افغانستان دوکتور بشردوست است این را مطمئین باشید برادران دوکتور بشردوست ماو شمارا معامله نمی کند.
    خصوصآ به برادران هزاره میگم که رهبر شما محقق خلیلی نیست فقد وفقد رهبر شما دوکتور بشردوست است فقد شما اول دامن خدا و دوم دامن دوکتور بشردوست را بگیرید مطمئین باشید که دوکتور بشردوست شما را هیچ وقت معامله نخواهد کرد مثل محقق خائین معامله گر

  • اقای بشر دوست تازه اول کار است اگر میخواهی مانند گاندی عمل کنی باید زحمات زیادی را متحمل شوی تا پیام توهمه گیر شود.

جستجو در کابل پرس