در همین بخش

صفحه نخست > خبر و گزارش > این مقامات قضایی امنیتی افغانستان را که در خارج بدنبال سکس و قمار و شراب هستند شناسایی (...)

این مقامات قضایی امنیتی افغانستان را که در خارج بدنبال سکس و قمار و شراب هستند شناسایی کنید!

تعداد قابل توجهی از مقامات امنيتی و قضایی افغانستان خود بیشتر از ديگران در فساد و بی بند و باری غرق می باشند. تجاوز جنسی يکی از مواردی ست که در حکومت سرشار از فساد حامد کرزی رونق یافته و حتا متجاوزان با فرمان شخص حامد کرزی از زندان رها می شوند.
چهار شنبه 2 سپتامبر 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

کابل پرس: مقامات قضایی و امنیتی افغانستان، خبرنگاران و مخالفان سیاسی را به بهانه های مختلف بازداشت و زندانی می کنند. يکی از اين بهانه ها مخالفت با اسلام و و نشر و ترويج افکار ضد اسلامی می باشد. اما گزارش های مختلف از منابع مختلف حاکی از آن است که تعداد قابل توجهی از مقامات امنيتی و قضایی افغانستان خود بیشتر از ديگران در فساد و بی بند و باری غرق می باشند. تجاوز جنسی يکی از مواردی ست که در حکومت سرشار از فساد حامد کرزی رونق یافته و حتا متجاوزان با فرمان شخص حامد کرزی از زندان رها می شوند. از سوی ديگر گزارش های مختلف حاکی از آن است که تعداد قابل توجهی از مقامات بلندپایه افغانستان بويژه مقامات امنيتی – قضایی و حتا قاضیان در جريان سفرهای رسمی خود به خارج افغانستان، بدنبال سکس و قمار و شراب می باشند. اين در حالی ست که آنان در داخل افغانستان خود را افرادی متدین معرفی کرده و دين را چماقی درست کرده که بر سر مخالفان می کوبند.

از خوانندگان می خواهیم که این مقامات قضایی امنیتی افغانستان را که در خارج بدنبال سکس و قمار و شراب هستند شناسایی کرده و به ما معرفی کنید.

واژه های کلیدی

پيام‌ها

جستجو در کابل پرس