صفحه نخست > دیدگاه > مافیای سکس در صدد توجیه و انحراف افکار عامه است!

مافیای سکس در صدد توجیه و انحراف افکار عامه است!

حسن علی عدالت
سه شنبه 28 می 2019

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

دست اندرکاران بیزنیس سکس ، مافیای دولتی وابسته به سکس و تمام شبکه های پیچیده که از راه سکس به جایگاه و مقام رسیده اند و یا صاحب قدرت و ثروت شده اند و یا اینکه از طریق عرضه سکس به نان و دسترخوانی رسیده اند همه و همه دست به دست هم داده اند تا افکار عامه را از اصل قضیه که مرکز سوق و اداره سکس در درون ارگ بوده است زیر نام آبروریزی زنان منحرف نمایند. این شبکه ها به دستور ارگ نشینان تبلیغ می نمایند که افشای سکس به زیان رشد و ترقی زنان است و باید مسأله سکس افشا نگردد. از همین سبب است که بالای جنرال حبیب احمدزی و مریم وردک انواع تهمت ها روا می دارند که چرا بیزنیس سکس را افشا کرده اند .
این شبکه ها کور می خوانند چون نفس موجودیت سکس در وزارت خانه ها ، سفارت خانه ها ، درون پارلمان ، قوای مسلح ، کمیسیون های انتخاباتی ، کمیته های ورزشی ، سکس پارتی های شبانه و دیگر لایه های جامعه از قبل افشا شده بود و زبان زد خاص و عام بود و هر انسان با وجدان و صاحب شعور می دانستند که در جامعه چه می گذرد و افشای این مساله نه به زیان زنان است و نه به زیان مردان. به قول معروف ( کسی که پاک است از محاسبه چه باک است ) چه زن باشند و چه مرد. افشای بیزنیس سکس متوجه اقلیت از مردان و زنان است که در داد و ستد سکس قرار دارند که این افراد نه از تمام زنان جامعه نمایندگی می کنند و نه از تمام مردان جامعه.
هزاران زن پاکدامن و باعفت در لایه های مختلف دولت کار می کنند که کسی جرات مطرح کردن مسائل جنسی را با آنها ندارند و ده ها زن پاکدامن و با عفت گفته اند که با در خواست مسایل جنسی رو به رو شده اند و به‌ آن نه گفته اند و عفت خود را نسبت به چوکی و رفتن به پارلمان ترجیح داده اند. گذشته از همه لاپوشانی ها، بیزنیس سکس گناه نابخشودنی است که از زنان کشور قربانی بیشتر می گیرد و نباید رشد زنان از راه عرضهی سکس باشد از همین جهت است که انگشت گذاشتن جنرال حبیب احمدزی و مریم وردک بالای مرکزی تجارت سکس و ترویج فرهنگ سکس که در درون ارگ است از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا جنرال احمدزی مسوول و مشاور امنیت ارگ بوده است و مریم وردک مشاور شورای امنیت که هردوی آنها به اسناد دست اول دست رسی داشته اند که می توانند اسناد خود را در یک مقام بی طرف و غیر وابسته به ارگ ارایه نمایند. در آن وقت است که معلوم می گردد که یک حلقه کوچک از قدرتمندان در درون ارگ از یک عده زنان که خود حاضر بوده اند در بدل چوکی سکس عرضه نمایند و سکس را در جامعه ترویج نمایند افشا خواهد شد و این هیچ ارتباط با زنان و یا مردان کشور که در بیزنیس سکس شریک نیستند ندارد و زیان افشای پروژه سکس فقط متوجه مردان و زنانی است که به نحوی از انحا از سکس منفعت می برند. از همین سبب است که افشای سکس آنها را آشفته و خشمگین نموده است و معلومات غلط به خورد مردم می دهند.
اگر زنان از راه عرضه سکس به قدرت می رسند بگذارید هرگز نرسند و افشای سکس بیشتر از این که به زیان زنان باشد به زیان مردان است که از قدرت سو استفاده می کنند و عده ای کوچک از زنان را به سکس وادار می سازند. لذا سکس وابسته به کسانی است که در داد و ستد سکس قرار دارند و هیچ ربط به زنان و مردان بیرون از بیزنیس سکس ندارد .

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس