صفحه نخست > دیدگاه > انتخابات > رأی من پاکتر از شیر مادر شماست

رأی من پاکتر از شیر مادر شماست

سفیر اتحادیه اروپا گفته است که ما حاضر هستیم که از آقای بشردوست در خواست پوزش و بخشش کنیم. من به لوی څارنوال و معاونش گفتم که این دوسیه باید از راه قانونی و حقوقی حل شود، نه از طریق اطلاعیه یا اعلامیه در خواست عفو و بخشش
داکتر رمضان بشردوست
جمعه 9 اكتبر 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

روز چهارشنبه 25 سنبله 1388 مطابق 16 سپتامبر 2009 یک جنرال فرانسوی به نام آقای فلیپ موریون رئیس هئیت ناظرین اتحادیه اروپا، در هوتل انترکانتیننتال کابل در جریان کنفرانس مطبوعاتی ادعا کرد که در انتخابات ریاست جمهوری 1388 افغانستان یک میلیون و پنجصد هزار رأی مشکوک می باشد، وی افزود که یک میلیون و صد هزار رأی مشکوک از آقای کرزی، سه صد هزار رأی مشکوک از آقای عبدالله و نود سه هزار رأی مشکوک از آقای بشردوست می باشد.

من ساعت 10 شب در یک تلویزیون این کنفرانس مطبوعاتی را دیدم و با شنیدن این دروغ شاخدار این جنرال فرانسوی نسبت به من، با مدیر عمومی تلویزیون تماس گرفتم و پرسیدم که آیا این جنرال فرانسوی کدام سند برای ثابت کردن ادعایش نسبت به رأی من ارائه کرد یا نه؟

روزپنجشنبه ساعت 9 من خودم به تلویزیون رفته و دو باره سوال را مطرح کردم.

جواب منفی بود. هیچگونه سندی را این جنرال فرانسوی در جریان این کنفرانس مطبوعاتی در باره حتی یک رأی مشکوک من ارائه نکرده بود.

من به مسؤل مطبوعاتی ناظرین اروپا آقای شینواری تماس گرفتم و خواستار سند شدم که اونیز کدام سند نداشت.

ساعت ده همان روزمن به لوی څارنوالی افغانستان رسیدم. آقای اسحاق الگو، لوی څارنوال، به مسافرت کاری به یوکراین رفته بود. من با معاون او آقای احمد فقیریار ملاقات کرده و عریضه خود را علیه جنرال فرانسوی و همدستانش به ساعت نزدیک یک بعد از ظهر روز پنجشنبه ثبت کردم (سند شماره – 1 )

معاون څارنوال تصمیم گرفتند که عریضه را اول به کمیسیون مستقل انتخابات ارجاع کند در حالیکه من تحقیق و تعقیب این دوسیه را طبق قوانین نافذه ملی وبین المللی از صلاحیت لوی څارنوالی میدانستم. آقای فقیریار که خود یک حقوق دان است با من موافق بود اما برای " رعایت نزاکت" باید اول به کمیسیون انتخابات ارجاع میکرد. من پذیرفتم به شرط اینکه اضافه شود که کمیسیون انتخابات در صورت عدم صلاحیت عریضه را دوباره به لوی حاروالی ارجاع کند. آقای فقیریار چنین کرد.

من تلاش داشتم که همان روز پنجشنبه لوی حاروالی مکتوب را به کمیسیون انتخابات ارجاع کند اما بعلت تعطیلی مامورین (ساعت یک بدلیل ماه مبارک رمضان) من باید تا شنبه 28 سنبله منتظرمی ماندم. شنبه مورخ 28 سنبله 1388 مطابق 19 سبتامبر 2009 لوی څارنوالی عریضه من را تحت شماره 3519 بر2686 مورخ 28 / 9 / 1388 به امضای آقای رحمت الله نظری مرستیال لوی څارنوالی در امور نظارت به کمیسیون انتخابات ارسال کرد.

من اصرار داشتم که توسط یک کارمند لوی څارنوالی ارسال شود چون از طریق پست وقت ضایع میشود لوی څارنوالی این کار را کرد و یک کاپی آنرا به من داد. ( سند شماره -2 )

من به آقای عزیز لودین رئیس کمیسیون مستقل انتخابات تلفن کردم که چنین مکتوبی را آنها دریافت میکند و خواهش کردم که همین امروز شنبه جواب آنرا به لوی څارنوالی ارسال کند. آقای لودین جواب دادند که در دفتر نه می باشد، در میدان هوائی کابل و در حال حرکت به طرف هرات برای سپری کردن عید است، اما افزود که تلفنی با آقای داکتر داود علی نجفی رئیس دارالانشأ ی کمیسیون انتخابات تماس خواهد گرفت.

کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ 28 / 9 / 1388 مطابق 19 سپتامبر 2009 طی مکتوب شماره 745 به امضای داکتر نجفی عریضه را به لوی څارنوالی ارجاع کرد .( سند شماره -3 )

روز شنبه 4 میزان 1388 مطابق 26 سپتامبر 2009 بعد از سپری نمودن عید سعید فطر من دوباره به لوی څارنوالی مراجعه کرده و ملاقاتی با لوی څارنوال آقای اسحاق الگو داشتم. فردای همان روز یعنی روز یکشنبه مورخ 6 / 7 /1388 لوی څارنوالی به امضای آقای احمد فقیریار مرستیال لوی څارنوال مکتوب به کمیسیون شکایات انتخاباتی ارسال نمود. ( سند شماره -4 )

روز دو شنبه 6 میزان 1388 مطابق 28 سپتامر 2009 ، صبح من ملاقاتی با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، دفتر ارتباط خارجه و بعد با اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی داشتم که هیچکدام شان در رابطه با تهمت که به من جنرال فرانسوی زده بودند هیچگونه سندی را نه به کمیسیون مستقل انتخابات و نه به کمیسیون شکایات ارائه نکرده بود.

به در خواست من ، دفتر ارتباط خارجه کمیسیون مستقل انتخابات دوباره با مسؤل مطبوعاتی هیئت ناظرین اتحادیه اروپا تماس گرفت و خواستار اسناد و معلومات شدند بدون نتیجه. بعد از ظهر همان روز شنبه من ملاقاتی با مرستیال (معاون) لوی څارنوال آقای احمد فقیریار داشتم.
آقای فقیریار پذیرفتند که تحقیق این دوسیه و تعقیب جنرال فرانسوی و همدستانش طبق قانون جزای افغانستان از صلاحیت لوی څارنوالی و محکمه افغانستان می باشد. بنا بر این یک دوسیه را بنام فلیب مورییون باز کرد.

همان روز آقای فقیریار مکتوبی را تحت شماره 3583 بر 2888 به امضای خود به وزارت امورخارجه وکاپی آنرا به وزارت امور داخله ، کمیسیون شکایات انتخاباتی وریاست عمومی امنیت ملی ارسال کردند.( سند شماره -5 )

در عریضه من خواستار " جلب و احضار و ممنوع الخروج اعلان کردن عاملین این جرم( جنرال فرانسوی...)از خاک افغانستان شده بودم.

اما جنرال فرانسوی و همدستانش فرار را بر قرار ترجیح داده بودند.

شنبه 11 میزان 1388 مطابق به 3 اکتوبر 2009 من ساعت 5 بعد از ظهر ملاقاتی با آقای لوی څارنوال ومعاون او داشتم.

آقای لوی څارنوال گفتند چند روز قبل سفیر اتحادیه اروپا در دفترش آمده بود، اول از کمکهای اتحادیه اروپا در گذشته از قبیل میز، چوکی ، کمپیوتر ، موتر ... به لوی څارنوالی صحبت کرد و افزود که اتحادیه اروپا آماده است که کمکهای خود را به لوی څارنوالی ادامه دهد و افزود که چون ایشان به زودی سفری به بروسل دارد خواستار لیست نیاز های لوی حارونوالی افغانستان شد که آنرا در بروسل مطرح کند.

در آخر ملاقات دوسیه جنرال فرانسوی را مطرح کرد. طبق گفته های لوی څارنوال، در اول سفیر اتحادیه اروپا اصرار داشت که لوی څارنوالی افغانستان هیچگونه صلاحیت تحقیق و تعقیب هیئت ناظرین اتحادیه اروپا را ندارد. لوی څارنوال افزود که من با استناد به قوانین ملی و بین المللی پاسخ دادم که یک کاندید مستقل ریاست جمهوری و نماینده مردم افغانستان در پارلمان آقای بشردوست علیه آقای فلیب موریون عریضه کرده و ادعا دارد که آقای فلیپ موریون در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در خاک افغانستان به او تهمت زده و افترا کرده است.بنا بر این لوی څارنوالی افغانستان و محاکم این کشورکاملأ صلاحیت تحقیق و تعقیب این عریضه را دارد.

با شنیدن این جواب، سفیر اتحادیه اروپا گفته است که ما حاضر هستیم که از آقای بشردوست در خواست پوزش و بخشش کنیم. من به لوی څارنوال و معاونش گفتم که این دوسیه باید از راه قانونی و حقوقی حل شود، نه از طریق اطلاعیه یا اعلامیه در خواست عفو و بخشش چون تنها سرمایه من در افغانستان و خارج از افغانستان صداقت و راستی من است. این جنرال فرانسوی و همدستانش با گذاشتن نام من در کنار نام آقایان کرزی و عبدالله بزرگترین خیانت را به من مرتکب شدند.

این جنرال فرانسوی با این تهمت و دروغ شاخدار خود نه تنها به من بلکه به مردم افغانستان توهین کرد و قلب صدها هزار افغان را که بر اساس ارزشهائی ملی و سلامی بدون پول و پلو به من رأی دادند جریحه دار ساخت.

وزیر اطلاعات و فرهنگ هیتلر گوبلز میگفت که دروغ هر قدربزرگ و شاخدار باشد زود تر مردم قبول میکند غافل از اینکه بعضی دروغ ها است که حتی برای گوینده آن قابل قبول نمی تواند باشد. جنرال فرانسوی و همدستانش از خود یک لحظه سوال نکردند که آیا آقای بشردوست با جیب خالی میتوانست تقلب کند؟ آیا آقای بشردوست بدون حمایت وزیر، والی، قوماندان، ولسوال، شاروال ، وکیل، سناتور، خان ، ملک ، رهبرتنظیم، قوم میتوانست تقلب کند؟ برای همه معلوم است که در این انتخابات هر کسی نام، نان و نشان داشت ، از وزیر تا وکیل، سناتور ، والی ، ولسوال، خان، ملک ، رهبران دینی و تنظیمی تا روشنفکران تاریک بین نه تنها از من حمایت وبرای من کمپاین نمی کردند بلکه از هر نوع تخریب و تبلیغ علیه من خود داری نکردند.

متأسفانه من حتی یک ناظر در یک محل رأی دهی نداشتم که از نابود کردن و دزدی کردن رأی من جلوگیری کند.

با همه اینها مردم وطندوست و با شعور افغانستان با رأی دادن به من بزرگترین معجزه سیاسی قرن را نشان دادند.

من نمیدانم که هدف جنرال فرانسوی از این تهمت چه بوده اما من میدانم که رأی من از شیر مادرش پاک تر است.

واژه های کلیدی

انتخابات در افغانستان
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • آقای بشر دوست !!! با وجود اینکه من خودم در خارج بودم و نتوانستم رای ام را به شما بدهم ، اما همیشه از خوبی و صداقت شما در جمع دوستانم یاد نموده ام... من از طریق رسانه ها شاهد کمپاین صادقانه و مردمی تان بودم ،اگر بالای افتاب تهمت دزدی نور را از مهتاب بزند تردد نشان خواهم داد ولی در قسمت صداقت شما در انتخابات هرگز شک نخواهم کرد... بشردوست که یک افغانی پول کمپاین خود را با سند به مردمش ارایه داده است به این کستردگی (البته برای بشر دوست ) تقلب کند !!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ محال است !!!!!!!!!!!!! این دروغ بزرگتر از دروغ دزدی افتاب است !!!
  بشر دوست عزیز ! کسانیکه به تو رای داده اند صادق ترین مردم افغانستان است !!! آنها رای به اعتماد داده اند و باور کامل دارم که همیشه در قلب های پاک شان که خارج از سمتگرای، مذهبگرای ، لسانگرای بوده است جای بزرگی برای شما اختصاص داده اند!!!!! پیروزی از آن من وتوست !! پیروزی از آن کتله ایست که به تو اعتماد کرده اند !!!!!!! ما پیروزیم ....

  • salam khidmat tamame watan dostan.
   man ba degar dosta muwafiq astam wa braye ma besyar jaye iftikhar ask ki ma insan haye misle aqaye bashar dost dar afg darem ma baraye shoma arozoye mofaqyat mekonam wa arozo daram ki degaran ham rahe ki shoma intikhab karded intikhab konand chon in yaganah rast ki dar aainda kamyab meshawad.

 • aqaye bashar doost ra salam taqdeem ast

  dorost ast ke shoma taqallob na kardeed , magar ehtemalash ast ke aan haye ke baraye khod taqallob kardand ba khatere kame manteqi jelwa dadane aan yak kame ham ba shoma taqallob karda bashand, waqte sad ha hazar rai ra ba khod rekhtand majboor bodand kame ham ba shoma wa degaran berezand, baraye man jaleb ast ke hama kandedd ha dar taqreban tamameye hawza ha hade aqal yak rai gerefta and , hal aanke manteqe ash een ast ke bazi kandeed ha ke zead na shenakhta bodand dar baze mahalat bayad rai eeshan sefer me bood , magar mohandeseen kare khodeshan ra kardand , ba har hal az nazare man yak montaqeede khoob emkan nadarad ke hatman shayere khob ham bashad , pas chi behtar ke har kase dar jehatee beshtar talash konad ke estedadash ra dard, toole omr wa sehate kamel wa talashe hameshagi barayetan az khoda jan arezo daram

  tareq

  • خدمتی آقای بشر دوست سلام ! مه بیچاره پیش از پیش به ای نوقطه اشاره کده بودوم که شوما تمام رای خوده مردانه وار گریفتین و به اندازی رای تان طرفدار دارین بلکه کسای که نتانیستن به انتخابات شریک شون ام با شوما استن و مه ای گپه ثابت ساخته بودوم که رای های اصلی اگه د میدان بیایه رای شوما از کرزی و عبدالله کده بالاست . خیر باشه د انتخابات دیگه تجربه پیدا کدین و باز مردوم به مثلی شوما آدم های با ایساس و وطن پرست ضرورت دارن .

 • درنو ورونو سلام۰

  زما په فکر د بشردوست صاحب کامیابی موږ ته یو ډیر ښه زیری راکوی او هغه دا چه افعانستان له صادقانو او وطنپرستانو خالی ندی۰ ژوندی دی وی بشردوست چه ټولی دنیا ته یی وشودل چه افعانان ټول بی وجدانه خلک ندی۰

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس