کابل پرس: خبری، تحلیلی و انتقادیپذيرش > دیدگاه > ملالی جان دیگر مدال نگیر که بد است

ملالی جان دیگر مدال نگیر که بد است

سه شنبه 27 اكتبر 2009, بوسيله‌ى غلام حیدرهمتی

من غلام حیدر همتی یکی از باشنده گان شهر باستانی کابل میباشم. خدا فرزند کلانم، سمیع جان را عمر دراز بدهد که در آخر عمر مرا به کمپیوتر وانترنت آشنا کرد و چون کاری دیگری ندارم و شب وروز در خانۀ پدری و غریبانه ام درکلوله پشته زندگی میکنم با مصروفیت در خواندن سایت ها، سمیع جان چنان مرا مصروف ساخته که روز ها سر خود را بالا کرده نمیتوانم. من که درین روز ها 66 ساله میشوم فاکولتۀ ادبیات را خوانده ام و حیدر لهیب یکی از دوستان بسیار نزدیکم بود و درسالهای دهۀ دموکراسی من هم از هزاران کسانی بودم که به جنبش انقلابی و واقعی شعلۀ جاوید رابطه داشتم و خدا روح حیدر جان لهیب را شاد داشته باشد، چیز های از او یاد گرفته ام با اینکه صنفی بودیم خود را شاگرد او میدانم. بعد از آنکه گروه انقلابی را داکتر فیض ساخت و کودتای داود خان شد من دیگر مامور غلام حیدر خان بودم که دیگر فقط شعله ای بودم و شاید یکی ازعلتی که پس از کودتای خلقی ها من را نکشتند این بود. اما بعد از کودتا هم چند بار مجید آغا که خدا روح او را هم شاد داشته باشد به همین خانۀ ما آمد وچند ماه با او همکاری داشتم که دستگیر شد و بعد با سازمان ساما هم رابطه من قطع شد. من هیچ وقت مهاجر نشدم و چون بیشتر سازمان های شعله یی در خارج بودند من نتوانستم با آنها تماس داشته باشم. شاید هم عمر من به جای رسیده باشد که کدام سازمان مرا قبول نخواهد کرد.

بعد از آنکه طالبان سقوط کرد و خارجی ها به افغانستان آمد، من از همان روز ها به کار آنها خوشبین نبودم و به دوستانم میگفتم که این ها امپریالیست میباشند و امپریالیست ها مملکت ها را اشغال میکنند و بعد هر چیزی درین کشور ها باشد را میبرد و مصرف نمیکنند. دران وقت این دوستان مرا ملامت میکردند که تو بسیار بدبین میباشی اما من گپ آنها را قبول نمیکردم. چون کنفرانس بن را دیدم که فقط همان جنایتکاران را که من در کابل از هرکسی بیشتر میشناختم و دیده بودم که چطور قتل میکردند و چور میکردند. جمع شده بودند و دولت ساختند. وقتیکه لویه جرگه اضطراری شد و بعد درلویه جرگه دیگرکه ملالی جویا در آن سیاف و ربانی و رهبران دیگر مجاهدین را بی آب کرد بسیار خوش شدم. اما بعد از آنکه به شورا خود را کاندید کرد، بسیار خفه شدم . به یاد من بود که ما شعله یی ها در سال 1344 پارلمان را تحریم کردیم و لهیب برای من توضیح میداد که شرکت در این شورا خیانت میباشد. چون در این شورا اکثر فئودال ها و استثمارگرها داخل میشدند لذا جای برای انقلابی های شعله یی نبود. اما شرکت ملالی جویا درین شورا مزۀ همان گپ های او را که در لویه جرگه کرده بود از بین برد. من فکر میکردم که دوستان و رهبران ملالی جویا او را نخواهند ماند که در این جای جنایتکاران که من میبینم درآن خلقی ها، پرچمی ها ، مجاهدین، حزب اسلامی گلبدین که سیدال را کشت و من در آن زمان سخن های سیدال سخندان را بسیار خوش داشتم شرکت داشتند، بودن ملالی جویا را بسیار بد میدیدم و نتیجۀ آن را هم دیدیم که چطور او را از آنجا بیرون کردند و او نباید شعله یی ها را با رفتن به چنان جایی بد نام میکرد و من از آن به بعد چندان جویا جان را تعریف نمیکنم. مخصوصا که میبینم بسیار پشت خارجی ها را گرفته و همیشه در سایت ها میخوانم که از امریکا و اروپا مدال و جایزه میگیرد. من فکر کردم که او با اعظم دادفر هم نظر شده است. اما دوستان گفتند که نه او بسیار ضد اعظم دادفر میباشد و دوستان او دادفر را بد میبینند. من در زمان پرچمی ها هم کابل بودم و این اعظم سیستانی که رئیس شورای انقلاب شده بود و از خاد نمبر هفت معاش میگرفت و تمام مردم کابل مخصوصا شعله یی های سابقه او را خوب میشناسند که شب و روز همراه مشاورین شراب و کباب میخورد و برایشان مشوره میداد وقتیکه دیدم که او به جویا جان مقاله مینویسد و او را بسیار تعریف میکند برای دوست خود که او هم شعله یی بود وحال در وزارت کار و امور اجتماعی مامور است و او هم در روز های اول از ملالی جویا تعریف میکرد گفتم که کار بسیار خراب شد و ما بعد ازین به کسی نگوییم که ملالی جویا مربوط به ماست که بسیار نام بد ی دارد مخصوصا که اکثر دوستان من در همین کابل بودند و وطنفروشی های این رئیس شورای انقلاب را خوب میداند.
در این اواخر در سایت کابل پرس مقاله از برادری به نام مصباح خواندم و چند روز بعد نیز مقاله ای از یک خواهر بنام لمبه جان در سایت افغانستان آزاد خواندم که معلوم میشد میان شان بسیار جنجال است.این جنجال بر سر ملالی جویا بود که حتما مردمان بسیاری آنها را خوانده است. لمبه این اعتراض را دارد که در حالتی که امریکایی ها افغانستان را اشغال کرده و به افغانستان تجاوز کرده به ملالی جویا مدال میدهد و چرا ملالی جویا آن را میگیرد که من هم همین نظر را دارم و این را از سر وجدان شعله یی خود میگویم که وقتی عکس های ملالی جویا را دیدم که خارجی های که تمام آنها در افغانستان سرباز و صاحب منصب دارند و هر روز تانکهای آنها را در شهر کابل در رفت و آمد میبینم، با خنده او را در با محبت در بغل گرفته اند چنان مرا خشم گرفت که حیران شدم به چند پرچمی که با خانواده ما رفت و آمد دارند و من همیشه آنها را مزدور روس میگویم با این عکس ها چطور جواب بدهم ، خلاصه اینکه یا ملالی جویا رسما اعلان کند که با شعله یی ها هیچ دوستی ندارد و یا این کار ها را بس کند و ازین بیشتر ما را پیش هر دوست و دشمن بی آب نسازد. من در نوشته لمبه جان عکس های زیادی را دیدم و مخصوصا همان عکس اول که جویا جان زیر بیرق امریکا ایستاده بود مرا گیچ کرد و کشت. اگر ملالی جویا به افغانستان بیاید و ببیند که در همین کابل خود ما امریکایی ها و اروپایی ها چه میکنند او حتما مدال های شان را پیش شان خواهد انداخت و خواهد گفت که بر پدر شما و مدال های شما لعنت و اگر دران وقت هم نگوید، باید از ملالی جویا پرسید که او با این امپریالیست ها چه رابطه دارد و چرا رهبران وکسانی که در چارگرد جویا جان هستند و او را رهنمایی میکنند برایش نمیگوید که دیگر به این کشور ها نرود و مدال نگیرد. یکی از کسانی که خود را از دوست های ملالی جویا میگفت به من گفت که ملالی جویا پیش خارجی ها بسیار اعتبار پیدا کرده و حتی خلیلزاد هم به ملالی جویا بسیار خوشبین است و شنیده ام که برایش کتاب هم نوشته کرده اند مگر خودم باور نکردم. اما نوشته که برادر مصباح کرده خوش من نیامد. او لمبه را یک نفر نگفته و طوری نشان داده که چند نفر هستند و طرفدار ملالی جویا نمیباشد و به خاطری که ملالی جویا بسیار شهامت دارد و سیاف و ربانی را داو و دشنام میزند، تمام مردم از او حمایت میکند و لمبه که میخواسته مثل جویا مشهور شود و نشده عقده گرفته است، اما این را لمبه جواب نداده که اگر خودش مخالف مدال گرفتن است به خاطر چی مقابل جویا برای رسیدن به مدال عقده گرفته است و من این طور برداشت کردم، اما لمبه جان این را قبول ندارد و از امپیریالیزم ها بد میبرد که درست است. ما و شما همه میدانیم که سیاف و ربانی نوکر های امریکا و انگلیس میباشند. این ریش دراز ها را در همان زمان شعله یی ها اخوان الشیاطین و نوکر انگلیس میگفتند و امان الله خان را شکست دادند و سیدال سخندان را به قتل رساندند، پس این ها به زور همین امریکایی ها و انگلیس ها جنایت میکنند، نه به زور خود، پس اصل مایه فساد و دشمن اول مردم افغانستان همین امپریالیزم های امریکایی و اروپایی میباشند. این را واقعا من نفهمیدم که چرا ملالی جویا ضد امریکا است و از امریکایی های که خانم لمبه عکس آنها را هم آورده مدال میگیرد و جایزه میگیرد. مگر در حال حاضرپوسکنده باید بپرسم که دشمن اصلی مردم افغانستان سیاف و ربانی است یا امریکا و انگلیس؟ اگر همین لحظه امریکا و انگلیس بگوید که این ها را کار ندارد، فردا هردوی شان و تمام جنگسالاران از حرکت می افتند. پس نباید ملالی جویا از امریکا بخواهد که این ها را پس کند و این گپ به مردم رقمی معلوم میشود که البته ملالی جویا و رفیقان او مثل برادر مصباح از ربانی و سیاف هم به امریکا نزدیکتر میباشد که ملالی جویا اینطور دوستانه از آنها میخواهد که نوکران شان را پس کند. من از دوستان ملالی جویا این امید را نداشتم که اینطور بگوید. این مصباح بازهم یک چیزی گفته که من واقعا نفهمیدم و نگفته که لمبه کی است که مثل چریکهای اکثریت و حزب توده میشود و چرا لمبه با ملالی جویا عقده دارد؟ از نوشته معلوم میشود که این ها دو سازمان چپی شعله یی است که یکی دیگر را میگوید که چپ اصلی نیست. پس از روی این گپ ها معلوم میشود که باید اصل جنگ مابین دو سازمان باشد نه مابین لمبه و مصباح و ملالی جویا. در این نوشته من از لمبه چیزی که کمونیستی نوشته باشد، ندیدم و بازهم حیران هستم که اصل گپ درکجا میباشد. اگر ملالی جویا برعلاوه مدال جایزه هم از امریکایی ها و اروپایی ها گرفته باشد، این را قبول کنید که مرا سخت پریشان میسازد به خاطریکه هرکسی که تا حال جویا جان را تخریب کرده مرا بد آمده و من مخالفت کرده ام و حال که اگر این طور از امپریالیزم ها پول بگیرد، من دیگر او را دوست نداشته از او دفاع نمیکنم. چون من در همین کابل دیده ام که عسکران این ها چگونه اطفال را از سرتانکها میزنند و میکشند و درعروسی ها صد ها دختر جوان مثل ملالی جویا را بمباران میکند.

به نظر من که سالها پیش شعله یی بوده و حالا هم خود را چپ میدانم باید کسی که پیرو چپ است در هیچ سفارت نرود و مدال و جایزه نگیرد مخصوصا جاسوسانی مثل اعظم سیستانی را وقت ندهد که از او توصیف کند به خاطریکه همین جاسوسان روسی بسیاری از هم فکران و هم نظران شعله یی ما وشما را کشته است و من خودم همان لست 13 هزار نفر را در زمان حفیظ الله امین دیدم که اکثر شان شعله یی بود. در همان وقت اعظم سیستانی، رهنورد زریاب، واصف باختری و خاین های دیگر از خاد هفت معاش میگرفت که اگر سیستانی و دیگران بگویند که ما این معاش را نگرفته ایم ، من کوشش خواهم کرد که همان اسناد را به زودی پیدا کنم و به کابل پرس بفرستم که چاپ شود ومن میترسم که دران وقت خدا ناخواسته ضرری به جویا جان پیدا نشود. جون از هرکس درین روز ها بیشتر این پرچمی خود فروخته از او تعریف میکند و میخواهد که پهلوی ملالی جویا خود را بگیرد و پرچمی گری خود را پاک کند که این برای شعله یی ها بسیار شرم و خجالت میباشد. اگر دوست های ملالی جویا بگوید که ما شعله یی نیستیم در آن وقت من به کار شان کار ندارم. با اینکه من هیچ غرضی ندارم و چندان شعله یی سرشناس هم نبودم مگربه شعله یی ها بسیار احترام میکنم و زمانیکه فهمیدم سپنتا هم شعله یی بوده و بعد به امریکایی ها نزدیک شده و وزیر شده بسیار بد من آمد و حال که لمبه نوشته که او هم درصفت ملالی جویا مقاله نوشته بسیار خفه شدم، مگر با انهم تا به حالی هم سپنتا مدال نگرفته مثلیکه او از خود آنها باشد و حالی با این مدال و جایزه ها میخواهد که جویا جان را هم از خود بسازد و من چون کاکای او که سر سفید و تجربۀ چند سال امپریالیزم درافغانستان و تجربه های کار خاد که پیشروی من بعضی از شعله یی ها را بازی میداد دارم به او نصیحت میکنم که دیگرازین مدال ها نگیرد و هرکه او را برای گرفتن این مدال ها تشویق میکند دوست او نه که دشمن او میباشد و این را هم میگویم که وقتی سن و سال جویا جان بالا رفت و به پختگی سیاسی رسید ، حتما ازاین دوستان که برایش راه کج را نشان میدهند و به وسیلۀ او برای خود پول پیدا میکند متنفرخواهد شد و آن وقت خواهد فهمید که چقدر اشتباه کرده است. چرا که تاریخ هر کس مخصوصا آدم های نامداری مثل ملالی جویا نوشته میشود و اگر امروز از ترس امریکایی ها در افغانستان کسی قضاوت کرده نمیتواند، فردا این کار صورت میگیرد و آن وقت تمام زحمتکشی های جویا جان برباد شده و کاری هم از دست او بر امده نخواهد شد و خواهد فهمید که دوست های بیراه چقدر برای آدم ضربه میزند.

چرا جویا از سنگر فرسوده، لفاظ وبی عمل "چپ" هم مورد تاخت و تاز قرار میگیرد؟

تاخت و تاز بر ملالی جویا از"چپ"

"چپ" های ماهیتا راست ما نه بعنوان یک جریان فکری مطرح، بلکه بصورت افراد سست عنصر، کم ظرف، بی شخصیت وبا عقده خود کم بینی وضع بسیار مسخره ای دارند.

سه شنبه 20 اكتبر 2009, نويسنده: مصباح

IP Plans: Best Cloud Web Hosting

Professional web services including fully managed VPS and dedicated servers for businesses and individuals.

Domain Registration - Search and register your domains with IP Plans
Fresh Cloud Shared Hosting with IP Plans
Fully Managed Cloud and SSD VPS with IP Plans
Fully managed Dedicated Servers with IP Plans


66 تن همین اکنون این صفحه کابل پرس را باز کرده اند

پذيرش > دیدگاه > ملالی جان دیگر مدال نگیر که بد است

آگهی در کابل پرس

loading...

پيام‌ها

 • Friend Hider salam:
  I am in the same age like you, and I am so regretful to all our hero friends.
  all those you named them, I have known them, and most of time I had been host them in my very poor house in Kandahar city and I was so proud on their knowledge. and specific martyr Dr. Faiz.
  and after on I had been a hard activist of SAMA until we came under Khad attack.
  The question is not my story, but question is our problem what we have won, for example:
  1 / no unity.
  2/ no analysis from the past concern to our condition.
  3/ our fight remain under the roof and secret and change to historical article.
  4/ we could not get to our people/ .
  therefore we can not judge some one to be wright or wrong.
  and some what Lema is right, and other hand Malalie is right and hero to recognize the revolutionary movement to our foe NATO.
  first we have to bring unity and find a truly path on current condition of our country, because of our people poverty is more worse than before.
  and no freedom at all. we do not have to cry for Dr,. Faiz and hero Majeed, we have to fallow their path. work for a unit strong revolutionary political party.

  wish to our people freedom.

  • تا جایی که من با ماویست ها اشنایی دارم شما اولین ماویستی هستید که قطعاء سواد سیاسی ندارید. لطفاء ترجیح دهید که فقط خواننده باشید. من که مجبوراء نوشته شما را خواندم به وقت ضایع شده ام خیلی تاسف خوردم. با اینکه اینجانب از مخالفین ایشان هستم ولی اعتراف میکنم که ماویستان کاملا به تیوری مارکسیزم مسلط بودند و در بین ایشان افراد دانشمند زیاد دیده میشد. اینکه چه عواملی باعث شد انها با اخوان همصدا شده ونهضت را در افغانستان ضربه زدند بحث جاگانه ییست. خواهش است خود را در جمع ماران نزنید که باعث سرافگندگی شان خواهید شد. چند روزی من هم با مجید اغای شما بالا و پایین چکر زدم ام وقتی دیدم که ایشان جیب خرج خود را از پول دزدی تمویل میکنند ترک شان نمودم.

  • جناب آقای حيدر جان همتی ! سلام بر شما . عرض شود که ملالی جويا بخاطر جانبداری از حقوق بشر و فراهمآوری زمينه محاکمه جنايتکاران جنگی چون سياف ، ربانی ، محسنی و اذناب شان ؛ عبداله عبدالله و اسماعيل خان و ... اکنون در خارج کشور بسر می برد وناگزير با محافل و شخصيت های آزاديخواه و دموکرات خارج حشر ونشر داشته باشد و در بازيها و ژست های سمبوليک و نمايشی نيز شرکت جويد ، ملالی وطن را وقتی ترک کرده که جان او در خطر جدی بوده است! در اروپا و آمريکا تا يک مهاجر آزاديخواه ، سری از ميان سر ها در نياورد و همراه احزاب ليبرال، سوسياليستی و مردمگرای اروپا و کانادا و محافل حقوق بشری ، گفتگو و حشر ونشر نداشته باشد ، نه صدای او شنيده ميشود نه نام او بر جرايد ، منعکس ميگردد! جنگ زرگری با « يانکی های امريکا ! ، جنگ زرگری با امپرياليزم شرق و غرب (!) به گونه رژيم قرون وسطايی ايران يا دولت منفور معمر قذافی، در جهانامروز فاقد اعتبار و مقبوليت است ! روسيه و چين هم با همان امپرياليست ها سر يک ميز ، صبحانه ميخورند و هم گاه بر رژيم سرمايه سالار ميتازند. حتا فيدل کاسترو هم با اکثر امپريلليست ها مراوده دارد و سلام و عليک ! پس چرا گرفتن چند مدال ( سمبوليک ) خشم شما را بر می انگيزد ؟! چرا ايهمه بر اعظم سيستانی ميتازيد ، سيستانی به حيث يک پشتون ، از منافع تبار و ايل خويش دفاع ميکند و گاه مقالاتی ، پزيرفتنی و جالب نيز دارد ، مثل مطلب « خط ديورند را بايد به رسميت شناخت!» که مورد غضب پشتون ها نيز قرارگرفت! اگر سيستانی ، پرچمی بوده ، هرگز در ۲۰ سال اخير ، ياداشتی بر تاکيد و تاييد حزب ديموکراتيک خلق ننوشته و ديگر با گذشته اش وداع کرده است! سرزنش و نکوهش کسانی مثل رهنورد زرياب و رازق رويين و واصف باختری را سزاست که قبلا با اشغالگران شوروی « فالوده » و « ودکا» ميخوردند ؛ ناگاه پس از سقوط دولت « نجيب» مثل مار پوست ، عوض کردند و يکباره مسلمان دو آتشه » شدند و پرچم احمد شاه مسعود را بالای سر ، برافراشتند و امروز رهبری فرهنگ اسلام جهادی ( !) را در کف گرفته اند! ملالی جويا با اينکه زبان خارجی ( انگليسی ) را بصورت اکادميک فرا نگرفته ، بسيار ماهرانه خارجی هارا به وضعيت خطرناک حقوق از دست رفته زن و کودک در کشورش ، آشنا ميسازد و خلاف استنباط شما ، بسياری اوقات بر اشغالگران امريکايی و آی ساف و ناتو و غيره نيز حمله ميکند ! يک کمی به اعتدال و انصاف برگرديد و دنبال لمبه ها و ساير سوداگران سياسی نگرديد . با احترام . رادمنش

 • به نظر میرسد که فصل تاختن های کودکانه به ملالی جویای قهرمان از سنگر "چپ" های زردروی فرا رسیده است. این چند تن زرد رویی که سر و زیر خود را رنگ سرخ زده و از زیر لحاف "امپریالیزم" شعار میدهند، درین روزها با خاینان و جانیان و نوکران امریکا در یک سنگر مقابل ملالی عزیز قرار دارند.

  با خواندن اینچنین نوشته ها آدم منگ و گیچ میشود که این آقایان که خود با تاسف "شعله‌ای" و "چپ" هم میخوانند، آنقدر کودن و بی‌حیا میشوند که ارزش کار و روشنگری و از خود گذری های ملالی جویای عزیز را نمیتوانند درک کنند و در سطح بسیار پایین تر از مردم عام کشور سقوط میکنند که ملالی را امید شان میپندارند.

  اینان در واقع در سپاه سیاف، ربانی، کرزی، علومی، فهیم، محقق، عبداله، دوستم و سایر جنایتکاران قرار میگیرند و از موضع آنان سخن میگویند.

  اینان خوبست یکبار به این مصاحبه ولوله خیز ملالی جان با سی ان ان نظری بیاندازند که چگونه حتی "دموکراسی امریکایی" نتوانست سخنانش را تحمل کند و در بین حرفهایش را قطع کردند:

  http://www.malalaijoya.com/dcmj/joya-in-media/151-malalai-joya-and-the-tale-of-2-cnns.html

  این آقایون در حالی دم از "مبارزه ضد امپریالیستی" میزنند که خود اکثرا در زیر لحاف "امپریالیزم" خواب آرام دارند و در کانادا و امریکا و یا هم اروپا زندگی میکنند و از شکم های پر و دل بیغم شعار زنده باد و مرده باد میدهند و یا هم معاش های بلند دالری امپریالیزم را نوش جان کرده میروند.

  توصیه من به آقای همتی اینست که اول کمی مطالعه کند سطع و سوادش را بالا ببرد تا با اینچنین نوشته های بی سر و پا و طفلانه آبروی خود و همکیشانش را نبرد.

  بیشتر از این به این افراد فرسوده فکر پرداختن ضایع ساختن وقت است چون اینان به حدی انسانهای بی‌عمل و غیر جدی اند که ارزش آنرا ندارند که به اینان پرداخته شود.

 • به نظر میرسد که فصل تاختن های کودکانه به ملالی جویای قهرمان از سنگر "چپ" های زردروی فرا رسیده است. این چند تن زرد رویی که سر و زیر خود را رنگ سرخ زده و از زیر لحاف "امپریالیزم" شعار میدهند، درین روزها با خاینان و جانیان و نوکران امریکا در یک سنگر مقابل ملالی عزیز قرار دارند.

  با خواندن اینچنین نوشته ها آدم منگ و گیچ میشود که این آقایان که خود با تاسف "شعله‌ای" و "چپ" هم میخوانند، آنقدر کودن و بی‌حیا میشوند که ارزش کار و روشنگری و از خود گذری های ملالی جویای عزیز را نمیتوانند درک کنند و در سطح بسیار پایین تر از مردم عام کشور سقوط میکنند که ملالی را امید شان میپندارند.

  اینان در واقع در سپاه سیاف، ربانی، کرزی، علومی، فهیم، محقق، عبداله، دوستم و سایر جنایتکاران قرار میگیرند و از موضع آنان سخن میگویند.

  اینان خوبست یکبار به این مصاحبه ولوله خیز ملالی جان با سی ان ان نظری بیاندازند که چگونه حتی "دموکراسی امریکایی" نتوانست سخنانش را تحمل کند و در بین حرفهایش را قطع کردند:

  http://www.malalaijoya.com/dcmj/joya-in-media/151-malalai-joya-and-the-tale-of-2-cnns.html

  این آقایون در حالی دم از "مبارزه ضد امپریالیستی" میزنند که خود اکثرا در زیر لحاف "امپریالیزم" خواب آرام دارند و در کانادا و امریکا و یا هم اروپا زندگی میکنند و از شکم های پر و دل بیغم شعار زنده باد و مرده باد میدهند و یا هم معاش های بلند دالری امپریالیزم را نوش جان کرده میروند.

  توصیه من به آقای همتی اینست که اول کمی مطالعه کند سطح و سوادش را بالا ببرد تا با اینچنین نوشته های بی سر و پا و طفلانه آبروی خود و همکیشانش را نبرد.

  بیشتر از این به این افراد فرسوده فکر پرداختن ضایع ساختن وقت است چون اینان به حدی انسانهای بی‌عمل و غیر جدی اند که ارزش آنرا ندارند که به اینان پرداخته شود.

Kabul Press is the most read news and discussion website from Afghanistan. Our sources provide breaking news stories and images focusing on human rights, freedom of speech and good government issues. We aspire to honest, factual coverage that promotes criticism and informed discourse from our readers, without censorship.