صفحه نخست > حقوق بشر > مهم: اطلاعیه برای مهاجرین محترم

مهم: اطلاعیه برای مهاجرین محترم

لطفا در پیدا کردن اين افراد ما را کمک کنيد: برای هریک از این مهاجرین نظربه درخواست وکیل شان ازطرف اتحادیه اروپا مبلغ 15 هزاریورو پرداخت گردیده واقامه شان دراروپا نیزتضمین خواهد شد.
بصیر آهنگ
چهار شنبه 2 دسامبر 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

طوری که درجریان هستید درماه فبروری سال جاری نظربه وضعیت اسفبار مهاجرین درکمپ پاترای یونان با کمک بعضی ازوکلای وخبرنگاران ایتالیا برای عده ازمهاجرین که بطور غیرقانونی ازبندرهای ایتالیا به آنجا دیپورت شده بودند درخواست کمک نموده ونظربه برخورد بد پلیس یونان وایتالیا باپناهنده گان، علیه این دو کشورنیزنظربه اسناد وشواهد که جمع آوری نموده بودیم شکایت نمودیم.ازبخش حقوق بشراتحادیه اروپا خواستیم که نظربه قوانین بین المللی مهاجرت وهمچنین قوانین اروپا درامورمهاجرین، به داد این آواره گان رسیدگی نموده وبرای برگرداندن حقوق تلف شده آنها تلاش نماید. خوشبختانه خانم السندرا بلرینی Alessandra ballerina یکی ازوکلای ایتالیایی حاضرشد مسولیت این کاررا به عهده بگیرد. ولی متاسفانه نظر به بروکراسی بسیار شدیدی که دراروپا جریان دارد این قضیه خیلی به درازا کشید وبا گذشت زمان مهاجرین شامل ریکورس که برای شنیدن تصمیم این اتحادیه لحظه شماری میکردند به کلی ازآن مایوس شده وهرکدام راهی دیار نامعلومی گردیدند. حال پس ازماه ها سکوت اتحادیه اروپا برای 35 نفرازاین مهاجرین که حدود 33 نفرآن ازافغانستان هستند جواب مثبت داده و از وکیل این مهاجرین خواسته است که برای رسیده گی به این آواره گان آدرس ومشخصات آنها را هرچه زودتر برای مسئول بخش حقوق بشراین اتحادیه بفرستد. درغیراینصورت اتحادیه نمیتواند بااین مهاجرین کمک نماید.

باید گفت اگراین عده ازمهاجرین نتواند با وکیل خویش درتماس نشوند پرونده این ریکورس بسته خواهد شد. حال ازتمامی این عده ازدوستانی که نامشان درلیست قرار دارد دوستانه تقاضامندیم که درهرکشوری که هستند حتا اگردرافغانستان باشند لطف نموده هرچه زود ترباما درتماس شوند تاما بتوانیم به آنها کمک کنیم. باید گفت درصورت پیروزی ریکورس برای هریک ازاین مهاجرین نظربه درخواست وکیل شان ازطرف اتحادیه اروپا مبلغ 15 هزاریورو پرداخت گردیده واقامه شان دراروپا نیزتضمین خواهد شد. همچنان ازهمه ازمدیران همه ی سایت های خبرووبلاگ نویسان محترم تقاضامندیم برای یافتن این آواره گان مارا یاری نموده واین نوشته را درسایت ووبلاگ شان نشرنماید. ازمهاجرین محترم افغانی که دراروپاهستند تقاضامندیم پس ازخواندن این اطلاعیه درصورت امکان این اطلاعیه را درکمپ های که درآن مهاجرین افغانی بسرمیبرند نشرنموده ویا اگرکدام یک ازاین مهاجرین را میشناسند ویاآدرس وشماره تلفون آنها را دارند ازروی انسان دوستی به مااطلاع داده ودراینکار مهم سهم بگیرند. ازهمکاری همه شما تشکر.

چگونه میتوانید باما درتماس شوید:

اگربه انترنت دسترسی دارید میتوانید به ما ایمیل فرستاده وآدرس شماره تلفن ونام کشورکه فعلن درآنجا زندگی میکنید را بنویسید ویاهم ازطریق صفحه سخنگاه سایت کابل پرس? برای ما نامه بنویسید.

اگربه انترنت دسترسی ندارید میتوانید با شماره های ذیل درتماس شوید.

خانم السندرا وکیل شما : 00393387575965

بصیرآهنگ: 00393935802078

و یاهم به زبان انگلیسی تمام ادرس ومشخصات خودرا به این شماره فکس نمایید 00390108697433

Nome: Alisina


Cognome: S harifi


Nome del padre:Nowraz Ali


Nazionalità:afghana 
Età:15 anni


2


Nome: Nima


Cognome : Rezai


Nome del padre: Ali


Nazionalità: Afghana


Età: 16 anni


3


Nome: Sardar Agha


Cognome: Khan


Nome del padre: Ghula Hussain


Nazionalità: Afghan


Età: 28 anni


4


Nome: Reza


Cognome: Karimi


Nome del padre: Quasim Ali


Nazionalità: Afgana


Età: 35


5


Nome: Abdul


Cognome: Nabi


Nome del padre: Ahmad


Nazionalità: afghana


Età: 33 anni (ma sul foglio di via c’è scritto 35).


6 -


Nome: Habib


Cognome: Yusufi


Nome del padre: Maugal


Nazionalità: Afghana


Età: 17 anni


7


Nome: Alireza


Cognome: Ekhlasi


Nome del padre: Khadim Husain Ekhlasi


Città: Ghazni- jaghori


Età: 20 anni


8


Nome: Abas


Cognome: Rezai


Nome del padre: Ali Mohammad


Nazionalità: Afghana


Età: 19 anni


9


Nome : Mohammad Haroon


Cognome: Ebrahemi


Nome del padre: Mohammad Zaher


Nazionalità: afghana


Età: 26


10


Nome: Ajabdin


Cognome: Akhonzada


Nome del padre: Shamsdin


Nazionalità: Afghana


Età: 17 anni


11


Nome:Ahsanullah


Cognome: Amar Khel


Nome del padre: Abdul Wodod


Città: Meidan Shar


Paese: Afganistan


Data di nascita: 1992 – 16 anni


12 Nome: Malik


Cognome: Merzai 


Nome del padre: Hassan


Età: 18 anni


13


Nome: Said Mustafa


Cognome : Mustafa


Nome del padre: Hamid


Nazionalità: Afgana


Età: 18 anni


14


Nome: Alidad


Cognome: Rahimi


Nome del padre:Mohammad Tahir


nazionalità: afghana


età: 12 anni


15


Nome: Rahim


Cognome: Rahimi


Nome del padre: Eshaq


Età: 18 anni


16


Nome: Shirshah


Cognome: Sherdil


Nome del Padre: Aghsheern


Età: 20


Nazionalità: Afghano


17***** 


Nome: Mohammad Isa Sayyed


Cognome: Hashemi


Nome del Padre: Sayyed Mortaza


Età: 20


Nazionalità: Afgano


18***** 


Nome: Yasir


Cognome: Zaidi


Nome del Padre: Abdul Kariy


Età:  20


Nazionalità: Afgano


19 ***** 


Nome: Mohamad Sedeq


Cognome: Acheqzai


Nome del Padre: 


Età: 32


Nazionalità: Afgano


20***** 


Nome: Moqaddas


Cognome: Raheimi


Nome del Padre: Abdulrahim


Età: 20


Nazionalità: Afgano


21***** 


Nome: Ahmad Mohamad


Cognome: Amna


Età: 25


Nazionalità: Sudanese 


22***** 


Nome: Gabel Ali


Cognome: Omar


Nome del Padre: 


Età: 25


Nazionalità: Eritreo 


23***** 
 


Nome: Bilal Mohamed


Cognome: Taha


Nome del Padre: 


Età: 27


Nazionalità: sudanese 


24


Febbraio 7/02


Nome: Nawid


Cognome: Kabiri


Nome del padre: Naiem


Nazionalità: Afghana


Età: 23 anni


25


Nome: Abdul Rahim


Cognome: Faqiri


Nome del padre: Andul Qayom


Nazionalità: afghana


Età: 21 anni


26


Nome: Nazar Mohammad


Cognome: Yashidi


Nome del padre. Badakhshi


Nazionalità: afghana


Età: 23 anni


27


8 febbraio 2009


Nome: Salahuddin


Cognome: Chuqar


Nome del padre: Abdul Hassan


Età: 15


Nazionalità: Afghana


28


Nome: Mozamil


Cognome: Azimi


Nome del padre: Mohammad Mohsin


Nazionalità:afghana


Età: 18 anni


29


Nome: Rahmat


Cognome: Wahidi


Nome del padre: Gholan


Nazionalità: afghana


Età: 19 anni


30


Nome: Mohamad Anif


Cognome: Servery


Nome del padre: Server


Età: 17 anni


Etnia. Hazara


Nazionalità: afghana


31


Nome: Zamarak Amarkhel


Nome del padre: Atiqullah


Etnia. Pashtun


Data di nascita: 1971


Età: 37


32


Nome: Abdul Hakim


Cognome: Hasani


Nome del padre: Hsan


Etnia: Hazara


Età: 14


 


33


Najeeb HAIDERI


21 years old


Father’s name Habib Ullah


34


Faroz AHMADI 


father’s name: Haji Abdul Mohammad


20 years old


35 Hasan NAJIBI


23 years old.


father’s name Shair Ali


 

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس