در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > کابینه

کابینه

عتیق شاهد
سه شنبه 1 دسامبر 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :

Kabul Press

پيام‌ها

  • کرزی اگر واقعاً رئیس جمهور افغانستان است تمام این شغالان طالبی و جهادی را بالای راکت های دور برد بسته نموده و بطرف مکه شوت کند زیرا اینها مال مردم افغانستان نیستند بلکه مال عربستان سعودی استند و بآنجا فرستاده شوند

    • امریکایی و اروپایی اش چطور؟

    • توفیق جان ! اگر امریکائیان و اروپائیان را کرزی صیب پس کند مسئله خودش ، امکانات تجهیز و انتقال طالبان به شمال و موضوع کشت و تجارت کوکنار چطور خواهد شد ؟

    • به هر حال ..اینها کثافاتی اند که باید بلااستثنی دور ریخته شوند. اما نمایندگی پاکستان بنظر نمیخورد و این حق تلفی بزرگیست که از طرف عتیق جان شاهد صورت گرفته است .ازینرو بیم ان میرود که اقای شمس یکبار دیگر عصبانی شده واقای ولی را به دشنام باران دیگران برانگیزد. شکر که ما طرف نیستیم... زیرا عاصی میداند و دوزخ.

  • اگرکابینه ای اینده باشد وای بحال مردم افغانستان چون انچنان یک جیب های کلان قابل پر شدن نیست اگر صد ملیارد دالر دیگر هم بیاید.

جستجو در کابل پرس