صفحه نخست > دیدگاه > موج نا آرامی و افزايش نگرانی ها

موج نا آرامی و افزايش نگرانی ها

احمد بصيربيگزاد
دوشنبه 23 جولای 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

ابرازنگراني سازمان ملل متحد،گزارش تحقييقاتي هيات كميته دفاعي پارلماني انگليس واعلام نظر برخي كشورهاي عضوناتو(نيروهاي كمك به امنيت) ازگسترش ناآرامي ها،ترورها وهمچنين جنگ هاي رو به افزايش ،حكايتگر بحران اساسي در دورنماي افغانستان پس از طالبان است.

سازمان ملل متحد در آخرين گزارش آماري خود گفته است، طی دوماه اخير آماركشتار وترور در پنج سال اخير بي سابقه بوده است.بنا بر اين گزارش، علاوه بر جنگهاي خونين طي يك ماه اخير در جنوب كه جان صدها تن از افراد غير نظامي را گرفته است وهمچنين ترورها وتصفيه حسابهاي شخصي وسياسي نيز افزايش چشمگير يافته است. دراين گزارش آمده است، بيشترين ترورها در ولايات جنوب غرب وشمال افغانستان رخ داده كه اكثرا فرماندهان سابق جهادي وعلماء مورد هدف قرار گرفته اند.

هيات تحقيقاتي كميته دفاعي پارلمان انگليس نيز از افزايش روز افزون خشونت ها وترورها از يكطرف و جنگهاي نظامي از سوي ديگر،ابراز نگراني كرده است. اين هيات به رياست" جمز" كه مركب از چهارده عضو از احزاب مختلف انگليس است ،در گزارش 182 صفحه خود، از مسلح شدن كوچي ها درجنوب وايجاد پوليس فرعي در برخي مناطق افغانستنان مانند" جنوبي ومشرقي" ابراز نگراني كرده وآن را عامل اصلي نا آرامي ها خوانده است.

دراين گزارش همچنين آمده است،درحاليكه وزارت دفاع برتانيا گفته است ،طالبان تهديد وخطر استراتژيك را متوجه افغانستان نمي تواند، اما هماكنون خطرجدي ازناحيه دسته هاو گروپهاي مسلح،حتي مناطق قبلا امن مانند شمال وشمال غرب افغانستان را نيز تهديد مي كند.

درگزارش تحقيقاتي كميته دفاعي پارلمان برتانيا، از تشكيل مرموزانه پوليس فرعي (شبه نظامی)در مناطق جنوبي ومشرقي بشدت انتقاد شده وازوزارت دفاع انگليس خواسته شده است كه دراين مورد توضيح دهد. درگزارش آمده است كه پوليس فرعي دركنار پوليس ملي به نگراني جوامع افغانستان وهمينگونه جامعه جهاني افزوده است.

كشورآلمان كه مسوليت آموزش پوليس ملي را در افغانستان بعهده دارد نيز از گسترش ناآرميها ابراز نگراني كرده است.اين ابراز نگراني پس از ربوده شدن اتباع آن كشور توسط طالبان شدت بيشتر يافته كه منجر به كشته شدن اتباع آن كشور بدست گروه طالبان شد.

كره جنوبي يكي ديگر از كشورهاي است كه از وضعييت موجود در حوزه امنيتي افغانستان ابراز نگراني نموده وشرايط موجود را براي همه خطر ناك توصيف كرده است.هرچند كه سفير آن كشور پس از ربوده شدن اتباع كشورش بدست طالبان ،دريك اظهار رسمي گفته است: كره جنوبي افغنستان را تنها نمي گذارد،ولي برخي مقامات دركره جنوبي ، اين وضع را درافغانستان خطر ناك خوانده و ازجامعه جهاني خواسته است كه افغانستان را در جهت تقويت پوليس ملي و ارتش كمك نمايند.

درطي دوهفته گذشته،اتباع كشورهاي آلمان وكره جنوبي كه در امر بازسازي پوليس ملي وبازسازي افغنستان مشاركت دارند توسط گروه طالبان به گروبان گرفته شده ودر بدل آزاد سازي گروبانها، آزادي زندانيان طالبان و بيرون شدن نيروهاي خارجي از افغانستان، خواسته شده است. امري كه دولت افغانستان از قبول آن تا كنون امتناع كرده است. هرچند كه از سوي طالبان براي قبولي درخواست آنها، ضرب الاجل تعيين شده ولي تاكنون دولت به خواسته طالبان تن نداده است.

بيشترين نگراني هاي جامعه جهاني، از تشكيل پوليس فرعي در كنار پوليس ملي و مسلح شدن كوچي ها است . واين دو پديده جديد، دركنار طالبان از سوي مجامع جهاني وكشورهاي كمك كننده براي افغانستان خطر ناك توصيف شده است. تشكيل پوليس فرعي دركنار پوليس ملي درمناطق" جنوب ومشرقي" اين ظن وگمان را تقويت كرده است كه برخي حلقات در درون دولت درصدد به چالش كشيدن نيروهاي خارجي هستند كه درقالب نيروهاي كمك به امنيت يا ايساف در افغانستان فعاليت ميكنند. البته سوء ظن حلقات بين اللملي و برخي كشورهاي حمايت كننده، بيشتر متوجه برخي عناصر هستند كه قبلا در تشكيلات گروه طالبان وحزب اسلامي گلبدين حكمتيار مشاركت داشته ودر حال حاضر داراي مناصب كلان در چهارچوب دولت حامدكرزي هستند، اشاره جامعه جهاني، حلقات ودسته هاي مشكوك درون دولت است كه از بنيان گزارن پوليس فرعي وتسليح كوچي ها درجنوبي ومشرقي محسوب ميشوند.

حلقات مشكوك وبيمار دردرون دولت حامدكرزي، بيشتر به دستگاه شايعه پراكني درون حكومتي معروف شده اند. اين حلقه ي تماميت خواه تلاش مي كند برخي اخبار و گزارشات و همچنين اسناد مبني بر اختلاس ها را در اختيار مطبوعات قرار دهد. تا با يك تيردونشان راهدف گرفته باشد.ازيكطرف مي خواهد ضعف مديريتي و ناكارا آمدي دولت حامدكرزي را به نمايش بگذاردو از سوي ديگر جامعه جهاني را به چالش امنيتي بكشاند .البته ازديد روان شناختي امنيتي اين بهترين روش براي ضربه زدن وبد نام ساختن دستگاه بيمار حاكميت به شمار مي آيد. وتا كنون نيز در اين امر موفق بوده است.

نكته ديگري كه هم جامعه جهاني وهم مردم افغانستان را نگران كرده است اينست كه، مسلح ساختن كوچي ها با بيرق هاي سفيد نيز پديده نو در معادلات نظامي كشور محسوب ميشود.گروه تحقيقاتي كميته دفاعي پارلمان انگليس از اين موضوع نيز ابراز نگراني نموده و هشدار داده است كه مسلح ساختن كوچي ها در جنوب ومشرقي ،پروسه جمع آوري سلاح(دي دي آروديايك) را نيز زير سوال برده است. فرماند هان جهادي كه در اين پروسه ملحق شده بودند اكنون نگران هستند كه برخي حركات مشكوك در جهت مسلح ساختن مجدد برخي جناح ها واقوام افغانستان صورت گرفته باشد .

اين نگراني از آن نظر براي برخي حلقات سياسي وقومي افغانستان تشويش به ارمغان اورده است كه نا آرامي هاي سازمان يافته از جنوب ومشرقي به سمت شمال وشمال غرب وحتي مناطق هزاره جات نيز گسترش يافته است.گمانه زني ها اينست كه برخي حلقات داخل حكومت ميخواهد، ناآراامي ها را از جنوب به اين مناطق گسترش دهند كه بدون شك مجاهدين دي دي آر ودياك شده از اين موضوع به شدت درهراس بوده وامنيت خود وهواداران خودرا در خطر مي بينند. گزارش هاي تاييد ناشده حكايت دارد كه با افزايش گروپ هاي مسلح مشكوك تحت عنوان پوليس فرعي و كوچي ها، شماري از فرماندهان جهادي نيز در صدد تجديد قوا بر آمده و به خريد سلاح رو آورده اند.

ناآرامي ها ي دوماه در السوالي بهسود ميدان وردك درمركز وجنجال هاي خونين ولايت شبرغان درشمال افغانستان، اين ظن وكمان را براي هزاره ها،ازبكها وتاجكها تقويت كرده است كه پشتون هاي افراطي درصدد برهم زدن آرامش و امنيت مناطق مركزي وشمال افغانستان هستند. موج نا آراميها در حوزه شمال غرب افغانستان نيز مجاهدين اين منطقه را نگران كرده است كه درگزارش گروه تحقيقاتي كميته دفاعي پارلماني انگليس نيز به آن اشاره شده است.

ترورهاي روز افزون درولايت هرات نيز بيشتر مجاهدين وفرماندهان نام دار سابق جهادي را هدف ميگيرد، اوضاع امنيتي درولايات هرات ، فراة وبادغيس نيز اين روزها نگران كننده شده است.درطيي بيش ار بيست روز بيش ار هفت تن ازفرماندهان نام دار جهادي وابسته به حزب جمعيت اسلامي ترورشدند. يك تن از مسولين امنيتي هرات از تشكيل يك كمربند خطرناك از السولي پورچمند ولايت فرا گرفته تا السوالي كوهسان هرات وازآن عبوركرده تا السوالي غورماج بادغيس خبر داده گفت:اين هلال مشكوك در سه ولايت غربي وشمال غربي اخيرا تشكيل شده وسبب نگراني مقامات امنيتي دولتي شده است.بنا به گفته او اكثر ترورها از اين مناطق سازمان دهي ميشود.اين مقام درارتش افغانستان نيز گفت:

دربرخي از اين مناطق دسته ها وگروپ هاي مسلح به صورت علني گشت وگذار مي كنند.

تمام اين فعل و انفعالات در حوزه امنيتي افغانستان، كه سبب نگراني جامعه جهاني ومردم جنگ رده وخسته ازجنگ افغانستان شده است، ناشي از اين است كه پروژه اعتمادسازي وملت سازي دراين كشور درطي حكومت حامدكرزي، صورت نگرفته است كه هيچ بلكه روند بي اعتمادي دراين كشور بحران زده رو به رشد بوده وبرخي حلقات درون حكومت به رشد آن كمك كرده اند. تشكيل تبعيض آميز ومشكوك پوليس فرعي خارج از چهارچوب قانون وبدور از حركت ملت سازي وهمچنين تسليح كوچي ها با بيرق هاي سفيد،مردم افغانستان وجامعه جهاني را نسبت به دورنماي كشور بد بين ساخته است.

.

روزنامه نگاروتحليلگر

آنلاین :

فرياد

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • طوریکه من قبلا ً گفته بودم باز هم تکرار میکنم که من در مورد برادران هزاره، تاجک، ازبک نمیدانم. ولی اگر یک پشتون از وضعیت فعلی ابراز خوشنودی کند یا خیلی احمق و جاهل است یا از سوته امریکایی ها خوشش آمده و یا خائین است.

  اشغالگران مانند روسها که بوسیله کارملوف در دولت و مسعودوف به مثابه ستون پنجم آنها در داخل افغانستان دو میلیون پشتون را به شهادت رساندند، امروز با عین سیاست فقط پشتون ها را هدف قرار داده و دزدان و غلامان بیناموس ربانی و بز کثیف مسعودوف بر سر سوته امریکایی ها نشسته بر علیه پشتون ها از هیچ عمل ضد انسانی ، مانند دوره روسها دریغ نمیورزند.

  در زمان روسها بز کثیف مسعودف با بستن قرار داد آتش بس با روسهای جنایتکار وظیفه گرفته بود که امنیت کاروانهای نظامی روسها را در طول شاهراه سالنگ گرفته و این عمل به روسها اجازه میداد تا بدون هیچ مشکل کاروانهای نظامی شانرا به مناطق پشتون ها انتقال داده و در طول هشت سال خیانت مسعودوف آنها دو میلیون پشتون را به قتل رساندند.

  امروز بیناموس ربانی و برادران بز کثیف مسعودوف بر سر سوته امریکایی ها نشسته و مانند غلام مسعودوف داد از جهاد زده ، امنیت قوای امریکایی را در بگرام تامین میکنند. امریکایی ها که با خرید غلام فهیم و بیناموس ربانی و برادران سقاو ثانی مسعودوف شرایط امنیتی شانرا در بگرام تامین کرده اند ، با آسانی بر علیه پشتون ها بخصوص در جنوب ، شرق و دیگر مناطق عملیات کرده تا حالا هزاران پشتون بیگناه را به قتل رسانده اند.

  دزدان و سقاوی های مسعودوف که امروز خود را خرآسانی خطاب میکنند میخواهند که نام کشور افغانها را با کمک امریکایی های جنایتکار تغییر بدهند و خائینانی چون بیناموس پدرام ، ولی مسعودوف علنی میگویند که آنها افغان نیستند و خرآسانی هستند.

  حالا آن پشتون احمق که دل به مقامات سمبولیک کرزی و وردک خوش کرده بگوید که آیا از این وضع راضی است ؟

  آیا جنگ بی امان و سراسری و تجهییز پشتون ها از این وضعیت پر از ننگ که قاتل دو میلیون پشتون ، سقاو ثانی و یک دزد و سنگ فروش بنام مسعودوف قهرمان بالای آنها تحمیل میشود ، بهتر است یا کفن ؟

  • chora koshesh mekoneee ke mardom wa aqwam afghanistan ra az ham jeda besazi? ma namefahmom ke faidai ee hama gap ha chees ? massoud ra hamagee meshenasan wa mawzoi aatash bas ra ham hamagee ba besyar sarahat medanan ke bad az haman aatashbas panjsher wa samt shmal ba bozorgtareen jabha alai roos ha tabdeel shod. leken ma ta hall namefahmom ke khodet chee mekhuahee tanha pashtoon ha bar afghanistan haq daran wa ya kodam gap dega. yak tehdad pashton ha ke gholamee pakistan ra qabool karda and gonah deegaran chees pass ma kho gofta nametanem ke tamam pashtoon ha nokar wa gholame pakistan astan wa ... leken khodet yak virus asteeee ke joz az zarar ba afghanistan faida nadari. naweshtai qabli at ra ham khandam da barai zahir shah ke ba jawab hai dandan shekan ro ba ro shodee haleee baz shoro kadeee ba chatiyat goftan

  • my brother. i dont know you are really pashtoon or not(i am not interested in ). but i am pashtoon
   why are you blaming rabbani and qanoni .because they let americans in Bagram airbase.they are doing a good job americans must be afghanistan.what do you expect from khorasanians you should expect taliban not to fight with american because US is the boss of the world .why did we pashtoons let al qaeda use our coutry and attack america?if there is no resistance against nato or american forces in northern afghanistan or in Bagram air base,it is because Taliban have committed to much attrocities against those people.you must be realistic. HOW DO YOU EXPECT RESISTANCE AGAINST US THERE ?.bye
   from holland

  • پدرام سست مشرب که در زمان روسها مداحی روسها را میکرد امروز با استفاده از نام خائین ملی مسعود عده ای از زهزنان او چون ولی مسعود را بدور خود جمع کرده و میخواهد مانند سگهای به زنجیر کشیده شده آخوند های ایرانی از منافع ایران در کشور ما دفاع کنند. آنها با بی خبری کامل از خصوصیات جامعه افغانی فقط خواهند توانست اوضاع کشور را بیشتر به وخامت کشانیده ، مسایل قومی را دامن زده و بادران ایرانی شانرا خوشنود گردانند.

  • وطنداری که این همه از سوته امریکایی و روسی گپ می زند و هی می گوید فلانی ها از سوته امریکایی ها خوشش آمده ، از شما یک سوال ساده دارم: حامد کرزی ، احدی ، اشرف غنی، وردک و آن طرف ملا عمر آخوندو بیشتر از نودو نه در صد طالبان کرام از کدام مردم نمایندگی می کنند یا ادعای نمایندگی ایشان را دارند؟ نگویید که این ها خاین استند. من هم به همان عقیده هستم. ولی قصه این است که تاریخ اوغانستان نشان می دهد که چه مردمی از سوته خارجی همیشه آویزان هستند.این که در جنوب هیاهو است و همیشه جنگ است نه به خاطر استقلال طلبی رهبران آن مردم بلکه به خاطر این است که آن ها می خواهند دیگران نباید در این از سوته آویزان شدن شریک باشند. عین همان که زن اول نمی خواهد کس دیگری از سوته ی شوی او آویزان شود. او می خواهد همیشه و به تنهایی شربت آن سوته را بکشد و بچشد. در واقع هم خونان شما آقای بی نام شریک در سوته سواری را نمی تابند.این است که زندگی را به همه ی مردم کشور تلخ کرده. تاریخ کشور به جز یک مورد - ببرک کارمل - نشان می دهد که همیشه این رهبران و خان های پتان ها بوده که سر سوته خارجی سوار شده و روی راست به ارگ رفته و آن گاه شروع کرده به ادامه خونخواری و کشتار تا حقارت سوته سواری خود را پنهان کنند.

  • ماشا الله

   اکنون ما یک فکاهی نویس هم پیدا کردیم.

   به قول این فکاهی نویس و تاریخ نگار ! کارمل فرزند رشید روس که در بغل عساکر روسی نشسته و به میدان هوایی بگرام آورده شد بهترین رهبر در بین همه افغانها است.

   ماشاالله به این منطق.

   من به این آقای تاریخ نگار یک مشوره دارم و آن اینکه دی ان ای خود را چک کند که مبدا فرزند یکی از آن عساکر روسی نباشد که روس بچه کارمل را در شش جدی از مسکو تا بگرام بالای زانو های خود نشانده بود.

  • hameee hadaf asli khodet ra ma nafahmeedom ke chee mekhuahee benawessee wa matlab at az khorasanian chees hamai ma afghan astem wa mosolman astem pass chora koshesh mekonen ke afghanistan ra tajzya konen

  • ماشاألله خان بچیم زود قضاوت کردی. منظور این بود که ببرک کارمل را می گویند پشتون نیست. ورنه او هم سوته سوار آمد. چنانکه نادر خان آمد چنان که عبدالرحمان امده بود چنان که ترکی، نجیب ، ملا عمر و کرزی آمدند. سوته سواری گوارای قبیله تان باد. ماشاألله.دی ان ای من با کوه های بابا اشتراک داشته. من چک کردم.

  • غلام تاريخ نگاروف

   چرا موضوع را طولانی بسازیم. آیا شما از موجودیت اشغالگران امریکایی در افغانستان افتخار میکنید ؟

   اگر نه پس حداقل اگر مانند پشتون های قهرمان نمیتوانید در سنگر های داغ برزمید ، شفاهی موجودیت آنها را محکوم کنید.

   و بیناموس ربانی، برادران بز کثیف مسعودوف ، غلام فهیم، قانونی را بگویید که از سر سوته امریکایی ها پایین بیایند و حداقل شفاهی موجودیت آنها را محکوم کنند. و از مقامات دولتی که تحت اشغال است استعفا بدهند. بعدا ما خواهیم گفت که شما از سر سوته امریکایی ها داد از جهاد نیمزنید .

  • فاشیستک مالیخولیا !
   اگر تاریخ را مرور کرده باشی و اگر جامعه ی خودرا بشناسی باید بدانی که " افغان" نا م مختص و انفکاک نا پذیر " پشتون" است . یکبار خاطرات امیر عبد ا لر حمان خان " سراج ا لتواریخ "را بخوان تا یقین حاصل کنی که حتا در دوره ی امارت پر از جنایت او نیز به افغانها " افاغنه" گفته میشد و خود امیر نیز چندین بار آن را جهت تفکیک از دیگر اقوام کشور بکار برده است .
   تو اگر در شمال کشور یا در هزارستان یکی از مردمان اوزبیک/ تاجیک یا هزاره را افغان خطاب کنی با مشت بر دهانت خواهد زد . دراثار فولکلوریک این اقوام بروشنی خواهی در یافت که آنها افغانها را بنام خودشان خوانده و هیچگاه این نام را بر خود اطلاق نکرده اند . من برای اگاهی تو در اینجا صرف سه مورد را بصورت نمونه از ادبیات شفاهی دری مردم شمال نقل میکنم خدا کند اندکی از جهل و نا اگاهی تو بکاهد :
   مه که گل میگیرم گلدانی باشه / مه که یار میگیرم اوغانی باشه/ مه که یار میگیرم اوغان کو چی / که او ربل بر سر پیشانی باشه ! اینک نمونه ی دیگر : سر راهت بشینم مثل باشه / به اوغانی بگویم " دلته راشه" /به از بیکی بگویم " بتکه کی" /به لفظ خود بگویم کس نباشه .
   ایا گاهی شنیده ای که هما هنگ خوانند ه نامدار وطن اهنگی به این سر اغاز خواند ه است : شیشته بودم سر راه که کوچ اوغان آمد / انجلی جان آمد ؟
   تو باید این نکته بسیار ساده را بدانی که فولکلور یکی از منابع قابل اعتماد شناخت تاریخ و فرهنگ یک کشور بحساب میشود و تاریخ نویسان برای ا ستحکام نظریات و اثبات حقایق به ان استناد میورزند . بنا بران از لحاظ تاریخی و نیز از نگاه توده شناسی افغانستان /اطلاق نام اوغان یا " افغان" بر دیگر اقوام کشور سابقه نداشته و از لحاظ سیاسی مشروع نمیباشد . اینکه امروز او غانها"پشتونها" بر سر سوته ی امریکا و انگلیس نشسته و در قانون اساسی ماده ضد ملی وضد دموکراتیکی را مبنی بر اینکه " هر که از افغانستان است " افغان " شمرده میشود / تحمیل کرده اند هیچ تغییری در حقیقت امر وارد نمیکند و صرف نفاق ملی را دامن میزند . تو مطمین باش روزی فرا خواهد رسید که این ماده ننگین مانند با بایت ظاهر شاه به گو رستان سپرده خواهد شد .

  • فاشیست جان

   از تو هیچکس نخواسته خود را افغان بگویی. برعکس اگر تو خود را افغان بگویی حیثیت افغانها شدیداً آلوده خواهد شد.

   ولی خواهش میکنم هیچگاه به نمایندگی از هزاره ها، ازبک ها و دیگران صحبت نکن. تا جائیکه من مردم خود را میشناسم آنها با افتخار خود را افغانهای با غرور و سربلند میدانند.

  • خود باخته جان !
   اگر تو واقعاٌ خودرا میشناختی دروغی به این بی حیایی نمیگفتی !!برایت تسلیت میگویم .

  • پیشنهاد من اینست که همراه با فهیم وقانونی و ربانی اقایان کرزی و رسول امین و اشرف غنی و اتمر و فاروق وردک و رحیم وردک و احدی و دیگر همقطاران شان که بر سر ...ر امریکایی ها نشسته و پنجاب را سیر میکنند نیز ازان پایین بیایند.

 • اخراج اجباری کوچی ها از چراگاه های شان که طی صد ها سال گذشته از آنها استفاده کرده و جز زندگی طبیعی آنها است باید یک مثال بزرگ برای هر پشتون باشد که جنایات علیه پشتون ها با استفاده از موجودیت اشغالگران با شدت ادامه دارد.

  پشتون ها باید بدانند که همانطوریکه که روسهای جنایتکار دو میلیون پشتون را به شهادت رساندند امروز امریکایی های جنایتکار همان سیاست را با استفاده از غلام بچه هایشان از باند بز کثیف مسعودوف ادامه میدهند.

  اگر پشتون ها بر نخیزند تا دو سال آینده ما شاهد ضربات شدید تری بر پیکر کشور ما و پشتونولی ما خواهیم بود.

 • در يك وبلاگ اسناد قتل مردم بيگناه به فرمان حاجي محمد محقق، نماينده در پارلمان افغانستان نشر شده است. ببينيد و قضاوت كنيد.

  آنلاین : اسناد قتل مردم بيگناه به فرمان حاجي محمد محقق، نماينده در پارلمان افغانستان را در اين سايت ببيند.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس