IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

صفحه نخست > خبر و گزارش > مافیای انتخابات در شمال

مافیای انتخابات در شمال

لطفاً با تاجران ومافیای انتخابات در کمیسیون مستقل انتخابات(؟) هریک ( داکتر ولی الله ریس زون شمال ، محب الله قریشی ریس آگاهی عامه زون شمال ، محمد هاشم خان ریس آموزش زون شمال و... ) معرفی شوید ، که تحفه حضرت صاحب صبغت الله مجددی هستند!
صمیم حمید
شنبه 2 جنوری 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

ازآنجایکه موجودیت کمیسیون مستقل انتخابات براي ملت که با سپری نمو دن سه دهه جنگ خانمان سوز که میراث بزرگ چون مهاجرت ها ، خانه جنگی ، برادرکوشی ، نفاق وبی اعتمادی معلولیت ومعیوبیت وبیوه ساختن هزارن زن افغان چیزی دیگر به ما نگذاشت ، جوانان که بزرکترین قشرجامعه میباشد به عوض اینکه مکتب میرفتند وتحصیل میکردند اما برعکس به عوض قلم بخاطر دفاع ازخاک وسرزمین خود درمقابل متجاوزین عملاً تفنک بدست گرفتند وجنگیدند دوران بود و گذشت :

اکنون زمان آن رسیده است که افغانها به جهان وجهانیان ثابت کند همانگونه که ملت افغان به پای ارزش های دینی ، ملی واستقلال سرزمین خود حاضر است تامرز شهادت وپزیرفتن آوارگی به پیش رود ، بخاطراحیای اصول وارزش های دموکراسی وبنای جامعه مدنی نیر پیشتاز عرصه های مهم باشند ، اما با کمال تأسف به عوض اینکه کمیسیون های مستقل خصوصاکمیسیون مستقل انتخابات باید آینه تمثل از وحدت ملی ،صداقت وشایسته سالارای باشد امامتاسفانه عدم شفافیت درپروسه استخدام ووجود فلترهای نشنلستی ،گروهی ،سمتی ، وفساد گسترده اداری که درکمیسیون مستقل انتخابات حاکم گردیده است نه تنها اینکه مردم نسبت به کمیسیون اعتماد خود را از دست دادند بلکه بالای شفافیت كارانتخابات نیزشک شان به واقعیت تبدیل شده است .

مردم وجوانان تحصیل کرده افغان علاقه دارند که بخاطر تحقق دموکراسی ، آزادی ، آرامی وساختن افغانستان مترقی وبلاخره بخاطر برگزرای یک انتخابات شفاف ،آزدا وعادلانه سهیم شوند اما متاسفانه فلترهای قوم گرايی ، حزب گرايی ، خویشخوری ، شناخت ، وریشوت ،باعث شود که برای قشرتحصیل كرده وشایسته زمینه خدمت گذاری داده نشود.

زمانیکه ورق های اعلان وظایف توسط کمیسیون مستقل انتخابات درشهروولسوالی های مربوطه ولایت بلخ نشرگردید یکتعداد زیاد مردم که ازبیکاری رنج میبردند با امید ی که برای چند روز صاحب کاری شوند دردفتر کمیسیون انتخابات بلخ درخواستی ها را خانه پوری نمودند که تعدادشان بالغ بر یکهزارنفر ازطبقه ذکور واناث میر سیدند که اکثریت شان دارای تحصیلات عالی بودند وحد اقل شرایط پزیرش فراغت صنف 12 ذکر گردیده بود ، تحصیلات عالی وتجربه انتخاباتی یک امتیاز محسوب میشد اما شرایط فوق هرگز درعمل پیاده نگردید با آغاز شارت لیست واسطه بازی ، نفوذ قدرت مندان وباب ریشوت باز گردید ، واعضای کمیسیون میگفتند که مطابق اصول ومعیارات قبول شده اداری استخدام را درنظر خواهیم گرفت مانند : درجه تحصیل ؛ تجربه کاری ، تجربه انتخاباتی ، اهلیت وشخصیت ، سن وغیره شعارات بود که مسوولین مربوط تکرارمیکردند ، امید واری مارا به وظیفه دوچند میگردند ، روزهای امتحان یکی از دوستان ما از یکی ازمسوولین انتخابات دربلخ سوال کرد که چرانام من در شارت لیست نیست جواب داد که درشهر مزارشریف وولسوالی های نزدیک مانند دهدادی ، بلخ ، نهرشاهی ، شولگره ، خلم وغیر تعداد لیسانسه ها زیاد است با وجود که شما تجربه کاری زیاد دارید از اینکه فارغ صنف 12 هستید شامل امتحان شده نمیتوانید.

اما قرار معلومات از جمله بیشتر از یکهزار متقاضیان کار درحدود 65% آنها دارای تحصیلات عالی بودند نظر به شرایط اعلان توقع میرفت که 90% استخدام شده گان باید دارای تحصیلات عالی باشند اما متأسفانه از زیرپلو ملی برآمد ازجمله 115 نفر که به صفت ناظم ولسوالی تعین گردیده اند صرف 25% آنها لیسانسه ومتباقی آنها فارغین صنف 12ومتعلمين مكاتب میباشند که تنها در شهر مزارشریف که مهد علم ودانش است ازجمله 16 نفر ناظم ساحوي 5 نفر دارای تحصیلات عالی میباشند که متباقی فارغین صنف 12 ، محصلین برحال ومتعلیمن مکاتب میباشد که اکنون میخواهم علت وانگیزه حق تلفی ودرنظرنگرفتن لیاقت وشایستگی را نظر به اسناد وشواهد ذیلاً تحت مطالعه قرارمیدهیم.

بعد ازتکمیل پروسه پزیرش درخواستی متقاضیان کار وانجام شارت لیست ازدفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات اشخاص به صفت نماینده باصلاحیت مرکز با یک لیست طویل وسولات امتحانات وارد مزارشریف شدند ومصروف پیداکردن درخواستی های اشخاص شدند که درلیست شان موجود بود واشخاص شامل لیست که دردفتر ولایتي کمیسیون انتخابات فورمه خانه پوری نکرده بودند مستقیم شامل امتحان گردیده وکامیاب نیز گردیدند چراکه سولات وجوابات شب قبل ازامتحان دردسترس شان قرارگرفته بودند به گفته بعضی ها پارچه های نیزوجود داشته که با کلید امتحانات کدام تفاوت جزيی هم نداشتند. دراین رقابت پهلوانانی چون داکتر ولی الله ریس زون کمیسیون مستقل انتخابات با تیم کاری اش محب الله قریشی ریس آگاهی عامه زون شمال ومحمد هاشم خان مسوول آموزش زون شمال نیز عقب نماند سولات امتحان را به اقارب ، واشخاص پروتوکولی شان فوراً توزیع نمودند افراد شان که فورم درخواستی را خانه پوری نکرده بودند نیز به امتحان دعوت شدند .

طوریکه به همگی مردم مزارشریف معلوم است كارمندان زون کدام نام ونشان بیرونی وگذشته خوب دربین مردم ندارند .ازلحاظ قانونی حق وظیفه درکمیسیون مستقل انتخابات را ندارند زيراهمه ا عضاي فعال حزب اسلامی ، جمعيت اسلامي وديگراحزاب سياسي است مثلاً محب الله قریشی خودش ریس آگاهی عامه زون شمال است اما پدرش عضوستاد کمپاین داکتر عبدالله در زون شمال میباشد که تما م مردم بلخ اگاهی دارد.

به هرحال مسوول عمومی زون شمال باتوافق نظر وپلان های ماهرانه منحیث مافیای انتخابات درزون شمال شرکت تجارتی را بازنمودند که فعالیت عمده این شرکت جابجاساختن اقارب ، جابجاساختن افراد مورد نظرکاندیدان که قبلاً توسط تيم وي معامله صورت گرفته ودرمرحله سوم استخدام اشخاص انفرادی درمقابل ریشوت میباشد که یکتعداد محدود شان زریعه یک جدول ذیلاٌ به عرض میرسانم

اکنون میخواهم که چند نکته را مستند بیان کنم درجمع ناظمین که درداخل شهر مزارشریف محل که برای فارغین 12 چانس شمولیت درامتحان داده نمیشد امامتاسفانه کسانی هم استخدام شده است که متعلم مکتب میباشد وسن شان 18 سال كمتر میباشد وحتي واجدشرايط راي دهي نميباشند که نسبت به استخدام آنان بصفت ناظم مدیران مکاتب مخالفت شدید خود را نشان داد ند که چرا یک متعلم مکتب را به عوض اینکه به درس های خود رسیده گی کند وخلاف قانون درکمیسیون انتخابات به صفت کارمند جزب شده . به عوض اینکه مسوولین کمیسیون اسناد تقلبی آنان را بررسی نموده به مراجع عدلی وقضای محول میساخت برخلاف توسط مسوول عمومی کمیسیون درزون شمال از آنان حمایت نمود که تافعلاً بصفت ناظم ساحوی ایفای وظیفه مینماید که ده ها لیسانسه از مجبوریت وبیکاری زیردست وی به صفت کارمند روز رای دهی استخدام گردیده است که که خود نمایان گر یک انتخابات کاملاً سازماندهي شده را نشان میدهد وادعای شفافیت وعدالت را نیز زيرسوال قرار داده است .

ناراضیان ازکمیسیون انتخابات چندین مربطه بخاطر اعاده حقوق مان شکایات نامه های را عنوانی دفتر انتخابات تقدیم نمودیم که اجرات صورت نگرفته وبی اعتمادی مردم را نسبت به کمیسیون دوچندان ساخته وشاید مردم با این پروسه همکاری نکند.

قراررپور موثق کسانی بصفت ناظم درپروسه انتخاب گماشته شدند که اقارب کارمندان کمیسیون بودند ، ازطرف حزب سفارش شده بودند ، ازطرف کاندیدان مستقل معرفی شده بوند ویابشکل انفرادی ازمجراهای مشخص ریشوت دادند ویاهم کسانی بودند که قبل از امتحا یک مرتبه به زیارت آمردفتر ولایتی ومسوول زون تشریف برده بودند.
بعدازاعلان نتایج امتحانات یکتعدادکثیر افراد ازولسوالی ها مختلف عرایض وشکایت نامه های مختلف را نسب به عدم شفافیت وناعادلانه بودند کزینش افراد در کمیسیون تحویل دادیم وخواهان بررسی پارچه های امتحانات شدیم که هیچ جواب مثبت را دریافت نکردیم وازیکتعداد معذرت خواستند که درآینده اشتباه نمیکنند ومشکلات تخنیکی بوده ویکتعداد مان را تهدید کردند وهیچگاه جواب قانع کننده درمقابل ناراضیان نداشتند حتی شخصی خود داکتر ولی الله بعضی ها را تهدید نموده گفته است که دست تان خلاص اشخاص را که ما استخدام کردیم نفرهای کرزی است اگر زورت به کرزی میرسد بروبه کابل شکایت کن ، بازهم ما ناراضیان آرام نه نشسته عرایض را بخاطر خواهان حقوق مان ترتیب وبه دفتر شورای ولایتی ولایت بلخ ، دفتر سیاسی یوناما درمزارشریف ، دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر و... تحویل دادیم که ازطرف آنها نیز پیگری جدی نشده است وما با صدای آزادی، رادیو نهاد وغیره نیز مصاحبه های را انجام دادیم که نیز کدام واکنش از طرف مقام مرکزی کمیسیون صورت نگرفته است همیشه آقای نورمحمد نور ، داکتر علی نجفی وغیره اعضای کمیسیون ازشفافیت سخن میگویند وازمردم تقاضا میکند که اگر شما سندی دردست دارید دردسترس ما قراربدهید که انشالله ما به زودترین وقت پیگری میکنیم نتهنا دفتر ولایتی بلخ بلکه داکتر ولی الله امیر مسوول کمیسیون مستقل انتخابات زون شمال باتیم کاری خود دردفاتر ولایتی سرپل ، جوزجان ، وسمنگان پلان ها تجارتی خودرا تطبق نموده است ، اگرآقای داکتر ولی الله وفامیل اش هدف خدمت به جامعه را داشته باشد بهترین خدمت را ازطریق طبابت انجام میدهد وبرادرش داکتر نقیب الله که ماستر علوم طب است درحین زمان مسوول یک کلنیک صحی میباشد وظیفه رها نموده به صفت ترینر درمقابل 400 دالر ایفای وظیفه مینماید وخیاشنه اش که محصل ادبیات است درس را رها نموده به صفت ناظم ایفای وظیفه مینماید وبچه باجه اش که متعلم مکتب است واضافه تر از 20 تن ازاعضای فامیل خودرا در وظایف مختلف گماشته است که خود کمیسیون را بطرف خانواده گی شدن نشان میدهد .اگربدانم کسی است که این موضوع را پیگری میکند آماده هستم بخاطر مردم وکشور خود لیست تما اعضای خانواده داکتر ولی الله با را که بیشتر از 20 نفر میباشد درپست های کلیدی کمیسیون دربلخ کارمیکند وریشوت های که از مردم گرفته به دسترس شان قراردهم .
نوت : قرارتجربه ها بعضی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات درمرکز چون خود شان دراین تخطی ها شریک هستند شاید هیات را بطر سمبولک بفرستندکه روز شان را نزدآقایان دیگر صرف مهمانی وخوشگزرانی کنند ویک راپور را درختم مهمانی تهیه کند که مورد قبول مزبان باشد .وهمچنان میخواهم چندین نفررا که دردفتر حقوق بشر با ایشان دیدن نمودم که اززیرپاشدن حقوق شان توسط کمیسیون انتخابات شکایت داشتند که شهرت شان را که یاد داشت نموده بانمبر تماس شان به شما معرفی کنم :

حمیدالله/ ولد رحمت الله / باشنده شولگره/ نمبر مبایل : 7984067170

میر احمد/ ولد تاش محمد/ باشنده ولسوالی خلم / نمبر مبایل : 7992704490

محمد عظیم/ ولد محمد ابراهیم/ باشنده ولسوالی شولگره/ نمبر مبایل : 7768508490

معصومه/ بنت محمد علی/ ولسوالی دولت آباد/ نمبرمبایل :0778761445

ایمل آدرس :masoma786 gmail.com

یاداشت : گرچند من به صفت یک افغان درجریان پروسه انتخابات زیاد کوشش کردم که مسئولین را درجریان بگذارم اما متآسفانه آدرس های مسوولین کمیسیون را نداشتم زمانی آدرس های شان را بدست آوردم که انتخابات ختم شده بود به هر حال این معلومات را چند روز قبل دراختیار مسئولین کمیسیون قراردادم ، وبعدً خبرشدم که چندین شکایت دیگر نیز ازمنابع مختلف به ارتباط داکتر ولی الله به کمیسیون انتخابات وکمیسیون شکایات رسیده بناً امیدمیرفت که مسئولین کمیسیون درزمینه اقدام کند وشاید وی را به سارنوالی معرفی کند ،اما دیشب یکی ازصنفی هایم که اهل ژورنالیست است همرای داکتر ولی درجای مهمان بوده ودرآنجا داکتر ولی الله گفته که من دوباره به کمک حضرت صبغت الله مجددی دوباره رئیس کمیسیون مستقل انتخابات تعین میشود وقسمیکه ازیکی ازکارمندان کمیسیون دربلخ سوال کردم درجواب گفت که ریس زون فعلاً برای یک ماه دیگر تمدید شده ، شما خود قضاوت کنید یک شخصی که اصلاً اهلیت وشخصیت ، تجربه کاری ، نام نیک دربین مردم وکمیسیون ندارد همیشه فکرش به پیداکردن پول ازمجرای غیرقانون وتبدیل کردن دفترمستقل به یک دفترخانواده گی میباشد درحالیکه تمام قضیه به اعضای کمیسیون معلوم است به عوض اینکه وی برطرف وبه سارنوالی معرفی شود برعکس به کمک صبغت الله مجددی دوباره رئیس کمیسیون درزون شمال میشود ، اینبارخواستم که ازطریق کابل پرس که همیشه واقعیت هارا بیان کرده است به گوش تمام هموطنان خود برسانم تا خود مردم دست بکارشود با باشد که جلوی همچو بی بندوباری را خود مردم بگیرند .

بااحترام

صمیم حمید


ملاحظات

دراین جدول شمه ازخیانت ، خویش خواری ، ریشوت ،وکارهای غیراخلاقی محترم داکترولی الله امیر همرای تیمش هریک محترم محمد هاشم خان ریس آموزش زون شمال ومحب الله قریشی ریس اگاهی عامه زون شمال و... به نمایش گذاشته شده است گروپ مذکور با سوی استفاده ازصلاحیت های وظیفه وی اقارب وخویشوندان خود ، افراد بد نام وحتی متعلمین مکتب را درمقابل ریشوت وغیره مسائیل استخدام کردند که بعضی شان سن رای دهی که 18 میباشد تکمیل نکرده اند ودیگر اینکه نظربه پروسیجر کاری کارمندان باید ازخودولسوالی تعین میشد اما متاسفانه خود شما درجدول مشاهده مینماید که بعضی اشخاص ازولایات دیگر درمقابل ریشوت وغیره مسائیل دربعضی ولسوالی ها وظیفه داده میشود که خود آن ولسوالی اشخاص تحصیل کرده وبا تجربه دارد ومردم ولسوالی ها چندین مرتبه درمراجع مختلف شکایت میکند اما کسی پیگیری نمیکند ، به امید روز که حق به حق دار برسد
واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :

پيام‌ها

 • ازآنجایکه من یکی ازاین اشخاص را میشناسم بنام محب الله قریشی اصلاً دارای اهلیت وشخصیت انسانی نیست ، من نمیدانم که کمیسیون مستقل انتخابات به چی اساس وی رابه صفت کارمند درسطح زون انتخاب کرده است این خودش نشاندهنده فساد گسترده در کمیسیون انتخابات است .ازنوسنده این مقاله وهمچنان ازکابل پرس تشکری میکنم که چنین اشخاص را به مردم معرفی میکنند.

  • به پاسخ ایمل شما:

   غلام سخی یکی از ناظیمین ساحوی دفتر ولایتی انتخابات بلخ بودم و خواستم به پاسخ به مقالعه که تحت عنوان مافیایی انتخابات شمال به نشر رسیده مردم شریف ولایت بلخ را از غلط فهمی نجات دهم. و باید بعرض برسانم اینکه قسم بذات پروردگار میخورم چیزی که میگویم یکی آن خلاف نبوده و هر گاه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بخواهد که در روبروی آنها ایستاده شهادت بدهم حاضر هستم.

   مافیای انتخابات در شمال نه بلکه در ولایت بلخ در محمد و همکارانش هر یک آصف قلندر مسول آگاهی عامه، تپش جان، فواد، فضل خان شرابی، اجمل حان وغیره میباشد. من یک غریب و بکار ضرورت داشتم آنوقت بنام ریس زون اصلاَ کسی را از مرکز معرفی نکرده بودند اعلان پست برای مبلیغین آگاهی عامه اعلان شده بود و من نزد قلندر مسول آگاهی عامه ولایتی بلخ رفتم و گفتم بمن کمک نماید برایم گفت برایت کمک میکنم اما برایم 400 دالر بده گفتم میدهم اما از معاشم فعلاَ ندارم از دستم گرفت و به موتر خود شاند که آن موترش هم بشکل کرایی در دفتر بلخ کار میکرد و گفت درست است خیر تو برایم خط نوشته کرده بتی که از من قرضدار هستی و برایش چنین کار را کردم که حاضرم روبرو برایش اظهار نمایم. چه فکر میکنید آیا اینها بدون دست داشتن با آمر دفتر ولایتی بلخ امکان دارد؟

   در مورد زنکه بازی های این قلندر و دوست صمیمی اش نور محمد تپش که چقدر کار های غیر اخلاقی را بعنوان اینکه آنها را در دفتر جذب مینمایند و کردند همه میدانند باز هم اگر میخواستید نام آنها را که از طبقه اناث هستند برایتان میدهم از آنها پرسان نماید.

   قرار یکه مه در جریان هستم داکترولی مثل یک سمبول از مرکز ارسال میشود و درحالیکه تمام صلاحیت ها نزد آمر ولایتی بلخ میباشد و هم بهمین اوراق که انها به سایت نشر کرده اند نگاه کنید خود نشاندهنده یک دسیسه است غافل ازینکه دست خود را با توطعه خود بسته مینمایند باز هم اگر به اوراق نظر بیاندازید اسمای که این ها درج کرده اند یک هیت با صلاحیت از مرکز بیاید و از آنها پرسان شود که آیا آنها داکتر ولی را میشناسند یا نه ؟

   در مورد حنیف که برادر خوانده بچه انجینر درمحمد بود و درمحمد آنرا در پست مالی استخدام میکند و برادر حنیف را در چاربولک با برادر خود یکجا بحیث ناظم چمتال مقرر مینماید و چمتال هم یک ولسوالی نا امن.
   حالی فکر کنید که با آن صندوق ها و آن مراکز که برادر در محمد مسول دفتر ولایتی بلخ و برادر خنیف مالی چه کار ها کرده شما فکر کرده میتوانید. زیرا حنیف نزد من هم آمده گفته بود که اگر ده نفر او را به صفت ریس محل اسخدام نمایم برایم ده هزار دالر میدهد خوب توجه نماید.........

   در مورد دیگرانشان معلومات دارم و فکر میکنم همین فعلاَ کفایت مینماید اگر هیت از مرکز خواستند که برایشان تمام تخطی های آنها را افشا نمایم حاضر هستم نمره تیلفونم نزد تمام کارمندان دفتر میباشد.

   در آخر میگویم روزی خواهد شد که این خاین ها را مردم سنگباران نمایند و از دفتر مرکزی انتخابات خواهشمند هستیم تا به این خاین ها دیگر موقع کارکردن را نداده دفتر انتخابات را از وجود این رشوت خوار ها و خود خواه ها که موتر هایشانرا بکرایه گرفته و کسی حق سوار شدن آنرا نداشته باشد پاک بسازند دیگر این خاین ها کوزه شان از آب برامده . و نگذارند ازین زیاد ادامه پیدا نماید زیرا بعمل کرد اینها مردم دیده و شما را نمره میدهند.

   بااحترام

 • با تشکر ازگردانندگان محترم سایت کابل پرس
  درمورد محتوای مقاله منتشره باید کفت که یکی از درد های التیام نا پذیر جامعه ما همان موضوع فرد محوری است که ریشه ی بس طولانی در تاریخ جامعه ما دارد ،همه میدانیم وقتی تمام مصلحت های جامعه به یک استخاره ی اقای مجددی حل شود ،تبعات ان نیز چنین خواهد بود که افراد نالایق وبد نام باید راس امور گماشته شود زیرا این اب از بالا گل الود است . یک ازدوستان گفته بود که که جناب داکتر ولی الله قبلا در موسسه دیگر کار میکرده دربخش صحت ،اما به دلایل اخلاقی ... ازانجا اخراج گردیده وحتی ازیکی از پوهنتون ها نیز به همان دلیل ازوظیفه سبک دوش گردیده . وچرا که نباشد ... شاگرد داکتر بابا جان عزیزی است که امروزه سریال های او دربازار های فحشا دست به دست میشود.حیف که درمورد انان گپ بزنیم
  بامان خدا

  • برادر محترم از کلمات که شما تحریر نموده اید معلوم است که اولاَ شما همان کسی هستید که زیاد در مقابل داکتر امیری عقده دارید یعنی متن را هم خود تان نوشته و نقد را هم خود شما نموده اید که یقیناَ از کارمندان زیر دست وی هستید و از طرف دیگر شما وژمه نیستید شما همان کارمند وطن فروش هستید که از موجودیت داکتر امیری خوف دارید و بی اندازه بد اخلاق هستید زیرا یک دختر یا زن اگر خدای ناخواسته فایشه هم باشد جرت نوشتن چنین الفاظ را ندارد و بسیار بی تربیه هستید اولاَ شما باید به دارالتهدیب رفته تجدید تربیت شوید. و هم دانسته میشود که اگر شما را داکتر امیری که گمان نکنم موصوف در استخدام کارمندان رولی داشته اما باز هم اگر شما را استخدام نکرده کاری بسیاری مقولی کرده است زیرا خود شما خود را توصیف نموده اید.
   امید دارم که شما راهی درست را در آینده انتخاب نماید.
   بااحترام
   داودی

 • اول ازسایت کابل پرس ودم ازاقای صمیم حمید تشکر میکنم که چنین اشخاص فاسد ، نالایق ، قوم پرست ،را به مردم معرفی میکند من به صفت یک افغان می شرمم که چنین شخص بد نام را کمیسیون مستقل انتخاب وظیفه میدهد ومردم ازکمیسیون انتخابا چی توقع داشته میتواند من یقین دارم که که کمیسیون انتخابات خود دروغ است ومردم را فریب میدهد اگر چنین نباشد هیچگاه اشخاص مانند داکتر ولی الله که درمعاینه خانه اش یک مرتبه توسط پولیس به جرم زنکه بازی دستگیر وبادادن یکهزار دالر ریشوت خود را خلاص میکند وده ها کار غیراخلاقی را نیز انجام داده است ومحمد هاشم خان نیز یک شخص ریشوت خور وزنکه باز میباشد واقعاًکه آفتاب به دو انگشت پنهان نمیشود
  بازهم تشکر ازکابل پرس

  • برادر محترم باز هم نام مستعار، شما چرا اینقدر از داکتر امیری خوف دارید او خو یک داکتر بسیار مهربان است تمام مردم بشمول فامیل های قوماندانهای بسیار بلند رتبه مزار زیر معاینه و تداوی داکتر امیری هستند من خودم داکتر هستم اما والدین، خانم و اولاد هایم همیشه نزد وی برای معالجه و معاینه سونوگرافی میروند. اینست شناخت موصوف در بین مردم. و اگر شما واقعاَ افغان هستید و واقعاَ کدام ثبوت در مقابل آن دارید بیاید مردانه وار حاضر شوید و به دفتر مرکزی کمیسیون با ثبوت تان بروید. چه ضرورت دارید تا از نام های مستعار استفاده مینماید. شما از وطن فروشان کرده هم خاین هستید چرا اذهان مردم را بفریب میخواهید تغیر دهید اماامکان ندارد شما طالب ها فروخته شده به کلدار و دالر امریکایی دیگر در بین مردم جای ندارید بالاخره دستگیر میشوید

   بااحترام
   داودی

 • قسم كه دوستان مان درفوق اشاره داشته فقط گوشه ازكارهاي اين خيانت كاران است من نيز به صفت يك افغان خواسته بودم كه دركميسيون مستقل انتخابات وظيفه بگيرم باوجود كه ليسانسه هستم چندين سال دردفاتر مختلف سابقه كاري داشتم ولازم ندانستم كه بخاطر دوياسه ماه وظيفه كسي را واسطه كنم وياريشوت بدهم اما متاسفانه همين آقايان هريك داكتر ولي الله امير ديگري بنام درمحمد خان واستاد هاشم خان كساني را دركار استخدام كردند كه يكتعداد شان متلمين مكتب بودند ويكتعداد ديگر شان اصلاً مكتب نخانده بودند وبعداً خبرشديم كه اكثريت كارمندان دفترولايتي بلخ به اساس واسطه -ريشوت - شناخت وغيره كامياب شده اند كه خود جفا به حق ملت وكشور است ازمقام كميسيون مستقل انتخابات وهمچنان ارگانهاي علي وقضاي خواهشمندم كه اين جنايتكاران را همراي ديگركسانيكه دست شان به اين فساد آلوده است بجزاي اعمالشان برساند اگرمن مطمعين شوم كه يك ارگاني وجود دارد كه اين قضيه را بررسي ميكند من نيز برعليه اين خاينني اقامه دعواميكنم كه يك متعلم كامياب ميشود يك ليسانسه ناكام ميماند چرا ؟ خير است كه واسطه نكر ويا ريشوت نداد

  با احترام
  محمد نادر مزارشريف كارته بخدي نمبر اول

 • پاسخ در مورد نظرات برادران:

  راحله دوست هستم ودر یکی از موسسات ایفای وظیفه مینمایم مادر سه طفل هستم داکتر طب و ده سال قبل داکتر صاحب امیری استاد مضمون انستیزی ما بود. در دفتر که کار مینمایم این دفتر مسولیت جمع آوری شکایات را در مورد کارمندان انتخابات وسایر مسولین ادرات دارد و همیشه تمام کارکرد های مسولین ادارات و مسولین انتخابات را در شمال در نظر داریم تا آنرا در صورت خلاف کاری از طریق رسانه ها به نشر برسانیم که از استاد عالیقدر داکتر صاحب امیری مسول زون شمال انتخابات هیچ مورد دراین اداره هنوز ثپت نشده که تمام رسانه های تصویری و خبری شمال نیز شاهد آنست زیرا بشما بهتر معلوم است که رسانه های تصویری همیشه پشت این موضوعات میگردند و اگر شما(کسانیکه) واقعاَ یک توطعه گر نبوده و یا یکی از شرکای که در این دسیسه سهم نداشته باشید لطفاَ یکی از ثبوت هایتانرا به دفتر یونما که نزدیکترین دفتر بشما است که میتواند این موضوع را پیگیری نماید و انها میتوانند شما و داکتر امیری را با هم شانده و موضوعات شما را بررسی نمایند که چنین نشده بناَ ثابت میسازد که شما از داخل دفتر ولایت بلخ دسیسه سازی برای نبودن داکتر امیری مینماید.
  و تا جایکه برای ما از جریان این نشریه و اسنادیکه ارایه شده معلوم میگردد این تماماَ یک دسیسه است که توسط خود کارمندان دفتر ولایتی بلخ که خیلی بی تجربه هم میباشند صورت گرفته یعنی غافل از ینکه این اسناد فقط در دفتر شما بوده میتواند و بس.و این همه در حالی صورت میگیرد که این کارمندان با رفقای بیرونی شان خوف از باقی ماندن داکتر امیری در پست اش دارند چرا حالا تمام چهره های خاینانه آنها با رفقای بیرونی ایشان که سید عصمت الله مل و شخصی قریشی نام هم در این دسیسه میتوانند شریک باشند دیگر نزد داکتر امیری افشا شده است و به جواب شما برادر باید گفت که بیاید اگر به مادری که شما را شیر داده و احترام به شیر آن دارید به وطن خود رحم نموده چنین افرادی را که واقعاَ میخواهند به این وطن خدمت نمایند دلسرد نساخته بگذارید وطن که نیز حیثیت یک مادر را به شما دارد و در چنین مقطع زمان نیاز به اشخاص با تجربه دارداگر خودتان توانایی خدمت را ندارید کسی دیگر را اجازه دهید تا اینکه دسیسه سازی نماید.

  لطفاَ مثل یک خواهر یا یک مادر بشما پیشنهاد مینمایم از خود خواهی دست کشیده یک داکتریکه هرگاه به داکتری اش نظر بیندازیم با مریضان مثل یک غمخوار، یک پدر، یک خواهر و یک مادر واقعی خدمت مینماید دسیسه سازی ننمایم . و در اخیر میگویم همه این دسیسه سازی بخاطری باقی ماندن شما در پست هایتان میباشد که نظر به برداشت من هرگاه داکتر امیری بخواهد که شما در پست هایتان بمانید دیگر امکان ندارد زیرا اینبار از طرف دفتر مرکزی به اساس فشار پارلمان تصیم گرفته شده و کوشش نماید تا یک کاری بهتر دیگری را برایتان جستجو نماید دیگر این ملت مظلوم را آزرده و آزار ندهید.

  اگر چیزی به گفتنی دارید متوجه باشید که:

  کاسه چینی که صدا میکند خود صفت خویش هدا میکند

  تشکر
  خواهر شما دوست

  • سلامونه !

   دزد هم میگه خدا . کاروان هم میگه خدا .

  • هموطنان عزیز، روسای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان!
   من نویسنده متن صمیم حمید که نام مستعار من است بسیار خجالت از کاری که کرده ام میباشم و بعداز نوشتن این متن بنام مافیای انتخابات شمال این که بالایم چه میگذرد خودم میدانم و خدایم، من واقعاَ فریب یکتعداد از کثیف ها را خورده بودم و واقعاَ این اسناد را از دفتر ولایتی بلخ به کمک همکارانم گرفته بودم ما مشترکاَ این کار را کردیم اما مه واقعآ پیشمان هستم من واقعاَ پست شده بودم برای چند روز خود، مردم و وطن خود را فراموش کرده بودم این واقعیت است دفتر ولایتی بلخ بشمول مسول آن اشخاص بسیار پستی هستند و خصوصاَ خصوصاَ سه نفر ما مدیر فضل، قلندر و تپش................
   زیاد گفتنی ندارم از شما و خداوند میخواهم مرا ببخشید ور نه شب وروز میسوزم.
   من لیاقت گرفتن نام اصلی ام را ندارم من به تربیه که مادر و پدرم داده بودند توین کرده ام مرا خداوند نمیبخشد تا شما نبخشید
   لعنت به کسی که این دسیسه را سازمان دهی کرد ومن هم شریک شدم
   صمیم حمید

  • هموطنان عزیز!
   اولاَ از ایجاد کننده این سایت زیاد ناراض بودم و همیشه بعداز چند روز که دریافتم که کاری غلط نموده ام لعنتی به او میدادم و باز امروز خوش هستم که موقع انرا یافتم تا دوباره از شما معذرت بخواهم اما یک چیزی که ثابت است اینست که اداره این سایت هم میخواهد ماجرا جویی نماید در غیر باید سیستم را ایجاد نماید تا هیچ کس نتواند متن و یا نقدی را بدون ثبوت از این طریق به نشر برساند.

   مرگ بر دشمنان افغانستان.

   زنده باد خدمت گاران واقعی افغانستان.

   مرگ بر دسیسه گران.

   زنده باد وطنپرستان.

   بااحترام

جستجو در کابل پرس