صفحه نخست > حقوق بشر > جنایت جنگی در ننگرهار

جنایت جنگی در ننگرهار

حمله به غیر نظامیان و هدف قرار دادن آنان از مصداق های بارز جنایت جنگی محسوب می شود. اين عکس ها قربانی جنایت جنگی را نشان می دهد که توسط طالبان در ننگرهار صورت گرفته است.
چهار شنبه 6 جنوری 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

عکس از اسوشیتد پرس

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • عـجــبأ ، دريـغأ کجاست ان مناديان « جهاد» « اسلام » « مذهب » « ناموس »
  که با دالر امريکای ، پوند انگليســی ، کلدار پاکستانی ، ريال عربی وايرانی اين وطن را
  به ويرانه تبديل و 100 سال از کاروان تمدن . ترقی . پيشــــــرفت ، ســـــعادت ،
  خوشــــــبختی به عقب کشــــــــانيده و با جاگزينی وحشـــــت ، بربريت ؛ دهشــــت مانع همه اقدامات مترقی شـــــــدند تا « اســـــــــلام امريکای وانگليسی » انها در خطر نه افتاده منافع کشور های ارتجاعی منطقه و امپرياليزم بين المللی به سقوط و نابودی نه رســد . بنأ با شــــعار کاذب . دروغ . فريب دهنده فشر از عوام را تحت شعار اسلام در خطر است آواره . غربت نشـــــين ساختن .
  اين دلالان اسلام با بانگ [ جهاد ] دروغ تجارت نموده و هريک به طاغوتی وهر تن به فرعون تبديل تا انکه دست ارباب خود انگليس وامريکا را گرفته با تمام جنايات انها را بر وطن ومردم مســــلط ساخته با نهايت بی شرمی وطن را فروختن و هراج نموده و اينکه
  اشغالگران درنده خو .دشــمنان اسلام وا نسان با وحشت دهشت عمدی پلان شـــده
  هر روز در کنارکنار وطن اگاهانه باروت ريخته زن .مرد .طفل .پير وطن را نابود و اينک با جنايات جلال آباد تعداد قربانيان ملکی بی گناه به (14000) نفر رسيد . کجاست وجدان خوابيده جهادی تو که از اين اشغالگران بازخواست کنيد که چرا ؟؟
  کجاست سياف وهابی که پيروان مذهب شعيه را مرتد ميدانست ا مروز با انها وحدت ودر مقابل نصرانی ها . يهود ها سر تعظيم پائين نموده .کجاست گلبدين خان که بانگ ميداد يا آزادی اسلام ويا مرگ وامروز به قصرسفيد قاصد ميفرستتد . کجاست ربانی سازش کار که يک بار به پاه روس ها بوسه زده و اکنون از امريکا بقای خود را خيرات طلب ميکند .
  کجاست مجدی وگيلانی که بوجی بوجی از ( خاد) نجيب الله مزد ميگرفت و در جنگ جلال آباد در فرقه « 11 » پاکستان ادغام و برای کشتار هم وطن خود شتافت .
  کجاست مزدوران ايران محسنی .محقق .خليلی که به دفاع مذهب شعيه سروصدا را انداخته و افسوس وعجبأ در مقابل همه جنايات دشمنان سوگند خورده اسلام ودر مقابل تهاجمات جنگ صليبی خاموش گرفته دل به دالر .ايرو .پوند قصر های شيرپور .دوبی .شارجه بسته گويا در کشور اب از اب تکان نخورده .
  ديروز کندوز .امروز ننگرهار .فردا پروان همه افغان نابود ميگردد وکليمه گو شهيد ميگردد . اين صليبی ها کمر برای نابودی اسلام بستن ولی افسوس تاجران اسلام خود را به صليبی ها فروخته بنأ مردم شما به پاه خيزيد قيام کنيد . جهاد واقعی را اعلان نموده
  اقای جلال آبادی چه شده در مقابل جنايات ارباب و بادار خود خاموش گرديده ان کف بادکردنها چه شد . ان سن به سينه زدنها چه شد در شهرت جنايت شده هم شهری تو شهيد گرديده . بنأ سک خلقی وپرچمی از شما جهادی های وهابی . فروخته شده . شرف داشت پوزه عساکر پاکستان را در ننگرها چنان به خاک ماليد .که روح خبيثه محمدعلی جناح در جهنم داد وفرياد زد . پرچمی ها بود که ارباب شما محرک جنک ننگرهار بی نظير بوتو را در کابل با مادرس نصرت بوتو .برادرانش شهنواز ومرتضی بوتو استخدام سال ها برای شان مزد ميداد ولی شما برای پاکستانی ها زنان بيوه افغانی تحفه شب آرا ميداديد
  شرم به شما وطن .دين .مذهب .شرف فروشان [ جلال بايانی ]

  • مرحبا بایانی صاحب ! اینست فریاد انسان آزادی پسند سرزمین من !

   جلال آبادی صیب در غم وحدت ملی مانده اند . برایشان فرق نمی کند مرگ چند نفر هموطن ما ، منتها وحدت ملی خراب نشود .

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس