صفحه نخست > کارتون > پارلمان افغانستان

پارلمان افغانستان

لالی
جمعه 8 جنوری 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • ما خو باد از بسیار وقتا از امی سوراخ های میده گکا یک دفه میدرایم ببینیم که چه میشه . البته پیش از ای که بری ای بیسوادا کودام سوراخی سوزنه جور بکونن که باز درامدن و برامدن سخت و ناممکن شوه .
    ما شا الله ! د ای پارلمانی کابل پریسی ما خو امو وکیل های سابق استن بغیر از چند نفری بیرقی سبز داری نو پیدا که توسطی بیرقی سرخ چاپیر شوده . خیر باشه ما ام کتی بیرقی سفید آمدیم و فعلن د سریش به اجازیتان یک سلامالیک نویشته میکونیم ... بیشکیتست مزاری جان کتی ای والیکومی پسخند داریتان . اگه نی باضی کسا ره که مه دیده شیشتیم پیشانی شان کوزی آچار واری تورش شود . خیر باشه ما خو با خومی عسل د خدمتیتان رسیدیم و قصدی عسل خوراندن داریم . "ها" .. امی کارتونچی ما خو یک حقیقته رسم کشیدگی است لاکن بفامین که ای سوراخ ها و یا دروازه ها د امو خانی میره که سرنویشتی امه گی ما د امو بند است . چه گوفتین آشنایانو پدی گپ باندی ؟ گپا حالی دراز است د دیگه جای . برین بامان خدا

    • سلام مالیکوم حاجی صیب ! چی حال ، چی احوال ؟ چشم ما روشن ! ( خیر اس ایمدفه همیتو وطنکی نوشنه میکنوم ، بخشش باشه .) خیال کدوم که همیتو زیر پل انداختین خوده ، بی بامان خدایی و بی گفتن پدرود . ده یادم بودین و راستی که وقتی کابل پرس? شش ساله شد از طرف شما هم به کامران جان مبارکی شما ره رساندوم .

      طوی ها بخیر تیر شد ؟ نام خدا طوی بیادره چند ماه درنگاندین ، مه میگوم بیشک ! خدا کنه که با دل جم و جیب پر ده سر خانه و جایتان آمده باشین . خدا کنه که بیتک هایتان هم یاد تان نرفته باشه ! بری فعلأ همیقه . تر بله خپرونه پوری خدای پامان ملگری حاجی صیبه !

    • سلام مزاری جان ! بخدا راهی امو امبوری ام بند بود خی در و دروازه ره خو اوسو بان که یک خدای پامانی میکدیم . از طرفی دیگه رفتنیم به جایکه گوفتوم ایقه عاجیل شود که خودیم ام نفامیدوم و هوش و هواسیم بطرفی سفریم بود که خدا خودیش خاسته بود . سالگری کابل پریس جانه خاندوم و د نویشیتان خوب خنده کدوم و مزیم داد . باور بکونین که حتا ریشخندی تانه ام دوستانه بی او قورت کدوم . امی که یادیتان استوم و خاطراتیم از یادیتان نمیره د مه بس است و مه ام نام مبارکیتانه د کیتابچی خاطراتیم د لیستی دوست ها کتی پینسیلی پینسیل پاک دار نویشته کده و پینسیله ام د قاطیش ماندگی استوم . آشنا جان ! مه خو فارسی وان استوم کتی مه چیرا پشتو گپ میزنین یا مره خیالی قومی هزار بوز ها کدین چه بلا ؟ برین بامان خدا

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس