کابل پرس: خبری، تحلیلی و انتقادیپذيرش > کارتون > پارلمان افغانستان

پارلمان افغانستان

جمعه 8 جنوری 2010, بوسيله‌ى لالی

IP Plans: Best Cloud Web Hosting

Professional web services including fully managed VPS and dedicated servers for businesses and individuals.

Domain Registration - Search and register your domains with IP Plans
Fresh Cloud Shared Hosting with IP Plans
Fully Managed Cloud and SSD VPS with IP Plans
Fully managed Dedicated Servers with IP Plans


44 تن همین اکنون این صفحه کابل پرس را باز کرده اند

پذيرش > کارتون > پارلمان افغانستان

آگهی در کابل پرس

loading...

پيام‌ها

  • ما خو باد از بسیار وقتا از امی سوراخ های میده گکا یک دفه میدرایم ببینیم که چه میشه . البته پیش از ای که بری ای بیسوادا کودام سوراخی سوزنه جور بکونن که باز درامدن و برامدن سخت و ناممکن شوه .
    ما شا الله ! د ای پارلمانی کابل پریسی ما خو امو وکیل های سابق استن بغیر از چند نفری بیرقی سبز داری نو پیدا که توسطی بیرقی سرخ چاپیر شوده . خیر باشه ما ام کتی بیرقی سفید آمدیم و فعلن د سریش به اجازیتان یک سلامالیک نویشته میکونیم ... بیشکیتست مزاری جان کتی ای والیکومی پسخند داریتان . اگه نی باضی کسا ره که مه دیده شیشتیم پیشانی شان کوزی آچار واری تورش شود . خیر باشه ما خو با خومی عسل د خدمتیتان رسیدیم و قصدی عسل خوراندن داریم . "ها" .. امی کارتونچی ما خو یک حقیقته رسم کشیدگی است لاکن بفامین که ای سوراخ ها و یا دروازه ها د امو خانی میره که سرنویشتی امه گی ما د امو بند است . چه گوفتین آشنایانو پدی گپ باندی ؟ گپا حالی دراز است د دیگه جای . برین بامان خدا

    • سلام مالیکوم حاجی صیب ! چی حال ، چی احوال ؟ چشم ما روشن ! ( خیر اس ایمدفه همیتو وطنکی نوشنه میکنوم ، بخشش باشه .) خیال کدوم که همیتو زیر پل انداختین خوده ، بی بامان خدایی و بی گفتن پدرود . ده یادم بودین و راستی که وقتی کابل پرس شش ساله شد از طرف شما هم به کامران جان مبارکی شما ره رساندوم .

      طوی ها بخیر تیر شد ؟ نام خدا طوی بیادره چند ماه درنگاندین ، مه میگوم بیشک ! خدا کنه که با دل جم و جیب پر ده سر خانه و جایتان آمده باشین . خدا کنه که بیتک هایتان هم یاد تان نرفته باشه ! بری فعلأ همیقه . تر بله خپرونه پوری خدای پامان ملگری حاجی صیبه !

    • سلام مزاری جان ! بخدا راهی امو امبوری ام بند بود خی در و دروازه ره خو اوسو بان که یک خدای پامانی میکدیم . از طرفی دیگه رفتنیم به جایکه گوفتوم ایقه عاجیل شود که خودیم ام نفامیدوم و هوش و هواسیم بطرفی سفریم بود که خدا خودیش خاسته بود . سالگری کابل پریس جانه خاندوم و د نویشیتان خوب خنده کدوم و مزیم داد . باور بکونین که حتا ریشخندی تانه ام دوستانه بی او قورت کدوم . امی که یادیتان استوم و خاطراتیم از یادیتان نمیره د مه بس است و مه ام نام مبارکیتانه د کیتابچی خاطراتیم د لیستی دوست ها کتی پینسیلی پینسیل پاک دار نویشته کده و پینسیله ام د قاطیش ماندگی استوم . آشنا جان ! مه خو فارسی وان استوم کتی مه چیرا پشتو گپ میزنین یا مره خیالی قومی هزار بوز ها کدین چه بلا ؟ برین بامان خدا

Kabul Press is the most read news and discussion website from Afghanistan. Our sources provide breaking news stories and images focusing on human rights, freedom of speech and good government issues. We aspire to honest, factual coverage that promotes criticism and informed discourse from our readers, without censorship.