در همین بخش

صفحه نخست > خبر و گزارش > فصل کنترول تلویزیون ها هم فرارسید

فصل کنترول تلویزیون ها هم فرارسید

رزاق مأمون
پنج شنبه 29 مارچ 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

گزارش هایی در دست است که اسناد و مشخصات تلویزیون های " تمدن " و" نور" از سوی وزیر اطلاعات و جوانان ،عبدالکریم "خرم" مورد بررسی قرار گرفته است. تلویویزیون تمدن از سوی شیخ آصف محسنی و تلویزیون "نور " با حمایت برهان الدین ربانی رهبر جمیعت اسلامی و عضو ولسی جرگه، اداره میشوند. هرچند نشرات برنامه های این تلویزیون ها تا کنون آغاز نشده است اما زیربناهای فنی و تکنیکی ایستگاه شبکه تلوزیونی " تمدن " تا میزان زیادی تاسیس شده اند.
فکر میشود که این تلویزیون ها عمدتا ماهیت سیاسی و مذهبی خواهند داشت و کار نشراتی آنان تا حد زیادی به بازی های سیاسی گروه های داخلی مرتبط خواهند بود. اما ازین که بررسی امور تدارک تلویزیون ها به طور اعلام ناشده وسری آغاز شده است، این مسأله احتمالا به نگرانی ها و نگاه ناظر متحدان خارجی حکومت افغانستان رابطه دارد این درحالیست که تاکنون هیچیک از مقامات رسمی درین باره چیزی نگفته اند. شاید دلیل اصلی نظارت بر پرونده این تلویزیون ها ، به طور مشخص بررسی روند مالی و لجستیکی این تلویزیون ها باشد که درفضای افزایش تنش ها میان ایالات متحده امریکا و کشور های منطقه یی مخالف حضور غرب درافغانستان میتواند به عنوان یک موضوع با اهمیت مطرح باشد.
پیش بینی میشود که اگر درمورد منابع مالی این شبکه های تلویزیونی، مسایل قابل بحثی به میان آید، ممکن است در خصوص این که، به تلویزیون های یاد شده ، اجازه نشرات داده شود ویا خیر، مطالعات و تماس های مهم سیاسی انجام گیرد.

واژه های کلیدی

جستجو در کابل پرس