صفحه نخست > دیدگاه > به جواب آقای حشمت الله پیکان

به جواب آقای حشمت الله پیکان

اینها نمیتوانند به این مسایل بیاندیشند که وقتی تسلسل استبداد به عنوان چهره های افتخار آفرین این سرزمین برما تحمیل میشوند، وقتی نادرغدار به عنوان شاه شهید تحمیل میشود، وقتی داودخان با آن همه تعصب وکینه اش علیه اقوام غیر پشتون به عنوان قهرمان ملی معرفی میشود و...
فرشته حضرتی
سه شنبه 9 فبروری 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

چندی قبل متنی درمورد کارنامه های ارزشمند سالهای جهاد ومقاومت مارشال قسیم فهیم ازاین قلم درتارنمای خاوران وجاودان به نشر رسید که برعلاوه برانگیزش کینه و حساسیت وارثان فرهنگ قبایل، آتش کینه وعقده های جاهلانه وطفلانه یکی دوتن از دوستان نقاب پوش مارا نیز برانگیخت که با استفاده از نام مستعار حشمت الله پیکان دشنامنامه ی را علیه من فراهم آورده ودرسایت کابل پرس به نشر رسانده اند. این دشنامنامه هرچند که ارزش پاسخ گفتن را ندارد وچنین دشنامها علیه من فراوان به نشر رسیده است اما از آنجاییکه نگارنده به نیکی میداند که نام مستعار حشمت الله پیکان، چادری چین دار برصورت چه کسی میباشد و چه کسی او را وادار به نوشتن کرده است، ناگزیر این متن را می نویسم تا اگر لازم آید پرده از صورت حشمت الله پیکان نیز برداشته خواهد شد.

آقای حشمت الله پیکان بر آشفته است که چرا از مارشال فهیم تعریف صورت گرفته است وچرا بر صورت او خنجر نمی کشیم که تا گل آقا شیرزوی به جای او بنشیند ویا محمد گل مومند دیگری پیدا شود وضمن تخریب آثار تاریخی وارزشهای فرهنگی ما، سنت های قبیله را به نام ارزشهای ملی برما تحمیل نماید. آقای پیکان عصبانی است که چرا مارشال قسیم فهیم زنده مانده است تا آخرین پایگاه مقاومت به دست لشکر جهل طالبان تصرف میگردید و ملای یک چشم برسرزمین شیرمردان فرمان میراند.

اما مارشال فهیم برعلاوه اینکه تجسم حضور پاره ای ازمردم افغانستان درنظام موجود میباشد نزدیک به 30 سال برای صیانت وپاسداری از تمامیت ارضی افغانستان دربرابر سهمگین ترین تهاجمات دشمنان مردم افغانستان سینه را سپرکرده است. اما متاسفانه دوستان ما که سخت باآموزه های سیاسی و باقواعد بازی درسیاست بیگانه اند، برای جبران عقده های حقارت شان درتاریکی شمشیر میزنند. این ها چنان جاهل وکم مایه اند که تحت تاثیر عقده های حقارت قدرت تشخیص میان دوستان ودشمنان شان را ازدست میدهند وبه هر سایه تیر میزنند تا خود نفس راحت بکشند. اما غافل ازاینکه قبل ازهمه چیز بر ریشه های خود تبر میزنند.

اینها نمیتوانند به این مسایل بیاندیشند که وقتی تسلسل استبداد به عنوان چهره های افتخار آفرین این سرزمین برما تحمیل میشوند، وقتی نادرغدار به عنوان شاه شهید تحمیل میشود، وقتی داودخان با آن همه تعصب وکینه اش علیه اقوام غیر پشتون به عنوان قهرمان ملی معرفی میشود و وقتی که ظاهرشاه با آن همه خیانت وجنایت طولانی اش بابای ملت میشود، مارشال قسیم فهیم این شرافت درپیشانی کارنامه هایش نقش است که حداقل سی سال برای افغانستان ودربرابر دشمنان مردم افغانستان جنگیده است، از یاران معتمد ونزدیک شهید مسعود بوده است، درپای هیچ سند استعماری امضانکرده است و راه را برای هیچ لشکری متجاوز هموار نکرده است.

آقای پیکان برآشفته است که آنچه رامن یعنی فرشته حضرتی می نویسم، گویا کسی دیگری برای من می نویسد. البته این ادعای جدید نیست بلکه نشخوار همان چیزی است که آقای اعظم جان سیستانی به دلیل خصومت با برداشت وباورهای من از تاریخ قبیلوي افغانستان وبه دلیل جبران عقده های حقارت خود مدتی مصروف چنان اتهام سازی بود. اما ازآنجاییکه عقده های حقارت او فروکش کرد و سر درگریبان سکوت فرو برد.

اما باتوجه به ادعای آقای پیکان به نظر میرسد که ایشان ازبطن مادر نویسنده به دنیا آمده است وتاچشم گشوده است قلم وکاغذ در دست گرفته است وبه جای گریه های طفلانه شیر ونان نوشته است. نویسندگی یاهرمهارت دیگر صفت ذاتی انسان نیست وهرانسانی استعدادی برای شگفتن دارد که شگفتن آن تابع زمان خاصی نمیباشد.
اما کسانی می نویسند الزاما همان جملات وعبارات را درصحبت های گفتاری به کار نمی برند واگرچنین باشد شاعران بایددرصحبت های گفتاری شان با شعر صحبت کنند وهرشاعری که صحبتش با شعرش متفاوت باشد ادعای شاعری اش بی مورد باشد. به نظرمن این گونه قضاوت درمورد یک نویسنده بیشتر تاکیدی برحماقت کسی میباشد که قضاوت میکند.

نگارنده از 9 سال به این طرف مصروف فعالیت های فرهنگی بوده است. علاوه بر اداره یک رادیو، میزبان ده ها محفل وهمایش فرهنگی درشهر گوتنبورگ سویدن بوده ام. به عنوان یک زن که خود را وارث رنج ومصیبت های تاریخی زنان افغانستان میدانم بیشتر به مسایل اجتماعی وفرهنگی علاقه داشته ام وبه همین دلیل به نویسندگی رو آورده ام. اما اینکه ازمادر نویسنده به دنیا نیامده ام، از آقای حشمت الله خان معذرت میخواهم. اما از روزی که قلم گرفته ام بدون چادر نوشته ام وهیچ گاهی ذلت پنهان شدن درپشت نام کسی را برخود هموار نکرده ام. هرچند که خوب میدانم که به عنوان یک زن درجامعه زن ستیز وسنت زده افغانستان بیشتر ازهرکسی دیگر آسیب پذیر هستم، اما این شهامت را داشته ام که باورهایم را بدون هراس منتشر کنم.

تا آنجاییکه باور و برداشتم یاری کرده است مناسبات ظالمانه اجتماعی درافغانستان، تسلسل استبداد، نظام قبیله گرای آقای کرزی وخیلی پدیده های دیگر را با صراحت نقد کرده ام که خیلی ازمردان شهامت چنین برخوردی را ندارند واگر هم دل به دریا بزنند ازپشت چادر می نویسند چنانکه که آقای حشمت خان ازپشت چادر علیه من دشنام نوشته است. همگی میدانیم که خورد کردن یک زن درفضای بیمار فرهنگی افغانستان چقدر آسان است اما این کار هنروغیرت شمرده نمیشود.

آقای حشمت پیکان نوشته است که گویا من به خاطر نصب شدن در یک منصب دولتی برای مارشال فهیم تعریف نامه نوشته ام تا با این تعریف نامه دروزارت خانه ی مقرر شوم. دوستانی که مرا می شناسند وحتی به شمول آقای حشمت خان، به نیکی میدانند که اولا من ضرورت به مقام وموقعیت دولتی ندارم وثانیا برای تمام کسانی که درجهاد ومقاومت مردم افغانستان دربرابر دشمنان این مردم رزمیده اند نوشته ام وحتی نقد هم کرده ام.

دراخیر توصیه من برای آقای حشمت الله پیکان وکسی که او را به نوشتن وادار کرده است این است که اگر قصد دخالت ونقش آفرینی درسیاست وتعاملات سیاسی را دارید، اولا قاعده های بازی درسیاست را بلد شوید وثانیا به عنوان یک مرد هیچ گاهی این ذلت را برخود هموار نکنید که ازپشت چادری علیه یک زن دشنام بنویسید. آدمها یک روز به دنیا می آیند ویک روز ازدنیا می روند اما چه خوب است که همت وشهامت نشانی روزگار آدمیزاد باشد. من همانگونه که تاحالا نوشته ام بعد ازاین نیز به کوری چشم شما می نویسم تا شما عصبانی شوید ودرنهایت ازاین عصبانیت بمیرید.

نیم نگاهی به مدیحهء فرشته حضرتی اندر وصف مارشال فهیم

شنبه 6 فوريه 2010, نويسنده: حشمت الله پیکان

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • خواهر گرامی فرشته جان حضرتی چشمت را صدقه بسیار جواب دندان شکن دادی برای این خاهن ملی همان طور که نام شما فرشته است در حقیقت خود شما فرشته دندان شکن استیت برای افراد جون پیکان اقای پیکان اگر همجو قهرمانان چون شهید احمدشاه مسعود و همسنگران شهید مارشال صاحب فهیم خان و دیگر یاران و مبارزان ملی نمیبود فعلآ شما واری افراد زیر چطر دال خوران پاکستانی زنده گی میکردید اقای پیکان باید بدانید که فرشته حضرتی تنها نیست دوستان زیادی دارد که جواب شما را بدهد در خاتمه زنده باد مردم مجاهد و قهرمان افغانستان و مرده باد نوکران کشور های بیرونی
  با اخترام
  فرهاد مجددی

  • فرشته حضرتی فکر میکنم که در مداحی برای خونخواران، غداران، قاتلان و وطنفروشان در کدام مکتب استخباراتی باید مدرک پروفیسوری گرفته باشد. وی باید جایزه اول را در مداحی برای پلیدترین انسانها دریافت کند.

   و منطق جانانه وی را ببینید که "وقتی نادرغدار به عنوان شاه شهید تحمیل میشود، وقتی داودخان با آن همه تعصب وکینه اش علیه اقوام غیر پشتون به عنوان قهرمان ملی معرفی میشود..." حال باید افرادی چون فهیم، مسعود، قانونی، ربانی، عبداله و جاسوس زادگان دیگری از این جنس هم باید قهرمان تراشیده شوند!!!

   لعنت به آن پشتون های شوونیست و بی قلبی که بخواهند از نادر غدار، داوود خان و دیگر غداران منسوب به این ملیت قهرمان بسازند. این نوع قهرمان سازی هم به همان اندازه بویناک و منزجر کننده است که قهرمان تراشی های خانم فرشته حضرتی و باند دزدان شورای نظارش.

   مردم ما میگویند که "مشک آنست که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید". فهیم و قانونی و ..... هرکدام آنچنان کارنامه های ننگین و سراپا خیانت و جنایت و مزدوری و چپاولگری در تاریخچه شان دارند که جز چند شورای نظاری و چند فردی که بر چشم و وجدان شان سیاهی شوونیزم ملیتی سایه افکنده، کس دیگری اینان را حتی به مثابه انسان تحویل نخواهند گرفت بگذاریم از اینکه به حدی ساده لوح شود که اینان را "قهرمان" بنامد.

   اما طبعا فهیم، قانونی، مسعود و .... "قهرمانان" استخبارات فرانسه، ایران، هند و امریکا حتما هستند. مگر این فرانسه نبود که مسعود را "چه گوارای افغانستان" نام ماند؟ حال هم به پاس خدمات بیکرانی که این جناوران به استخبارات خارجی کرده اند بدون شک و باید "قهرمان" آنان به شمار روند. اما زمانی ممکن همین استخبارات نیز اینان را بیکاره تشخیص داده دور بیاندازد، طوری که ربانی و باندش زمانی مزدبگیر و خادم آی اس آی پاکستان بودند اما امروز رخ خود را به سوی دیگری کرده اند.

   اما برای اکثریت مردم ما اینان تف تاریخ ما هستند. اینان به زودی در کنار نادر خان، ظاهر شاه، ببرک کارمل، حفیظ اله امین، نور محمد تره کی، شاه شجاع، مزاری، و .... به زباله دان تاریخ ما خواهند پیوست. نام هرکدام اینان مرادف خیانت، جنایت،‌ چپاولگری و جاسوسی و وطنفروشیست.

   فرشته حضرتی نیز با این گونه ستایشش از دژخیمان تنفر و لعن اکثریت خاموش افغانستان را صاحب میشود.

 • حضرتی !

  معنی واقعی مارشال به کسی اطلاق میشود که در اطبل اسب ها را تیمار داری میکند . از دو کلمه ( مارح ) و ( شال ) از زبان جرمن در قدیم ها گرفته شده است . و اصلاء به کسی که ( نگهداری اصطبل ) را میکند اطلاق میشود . و در جریان زمان به بلند ترین درجه عسکری برای قوه زمینی و فضایه و بحریه مربوط گردید . همچنان کسانی که به درجه مارشال نایل میگردند باید نام و نام کشور او و تحصیلات او با تمام درجات عسکری او به دفتر ارتباطات عسکری ملل متحد درج گردد . ولی از نام و نشان جناب فهیم در اتشه عسکری ملل متحد خبری نیست . محترمانه خواهشمنیم تا راجع به این معضله دولت افغانستان اتشه عسکری ملل متحد را با خبر سازند . ورنه باعث شرم و خجالت قوم غیور خود نگردید . احترام .

 • یعنی این نبشته را خودتان نوشته اید؟ مطمئن باشم.

 • یعنی این نبشته را خودتان نوشته اید؟ مطمئن باشم؟

 • جناب آقای مجددی صاحب!
  نظریات و انتقادات شما محیط کابل پریس را بر هم می کند. لطفا از این نوع نظریات خود داری کنید و گر نه ما هم سرت شک خواهیم کرد که شاید تو هم از همان دال خوران ومعاش خوران کلدارهستی که قبلا بین شورای نظار و حذب وحدت سو تفاهم انداخته بودند. به سر نفر های شورای نظار میخ میکوبیدن و میگفتند که کار حذب وحدت است و در مقابل نفر های حذب وحدت را به بی رحمی میکشتند که کار شورای نظار است.

  برادران! آقای مجددی اگر دال خور نیست پس یک شخص مبتلا به مریضی روانی هست لطفا به داکتر مراجه کنید.

  فرشته از ان عده کسان هستند که در مقابل هر مقاله پول دریافت می کنه. بعضی کار های دیگر هم هست که یاد ان خوب نیست. بار دیگر اگر دیدم از فرشته حضرتی در کابل پریس چیزی به مدح خاینین باشد باز از خود گله کرده باشد از من نه. فکر میکنه که کس ای ره نمی شناسه!

  • فرشته جان من همیشه مضامین شما را مطالعه میکنم ...

   ولی در مورد فهیم از نزدیک شناخت ومعلومات کافی دارم که چون روز برایم روشن است و نباید از افراد مثل او که غرق گناه چور اختلاس شراب عیاشی نامردی و توهین ودشنام به مسعود(مسعود را کوسه میگفت ) و استاد ربانی( استا د را دشنام ناموس میداد ) عا دت همیشگی اش بود او وامثال او لکه بدامان شاه مسعود و پنجشیر هستند دفاع کرد .

   اگر به سرمایه موجود خود و برادرانش توجه کنید یا خانه ها و مارکیت و دفاتر تجارتی اش یا غصب خانه های شهریان کابل بخصوص اهل هنود برای خود و اقاربش سولاتی برایت خلق خواهد شد - کنار امدن ها اشکار و پنهانش با اوغان ها نمونه های بر جسته ان میباشد .

   چرا از سر سپردگان دند شمالی و هرات بلخ و ..... یادی نشود تا از افرادیکه ارزش جو را هم ندارند ...

  • برادر ضاهر شاه باید بگویم که این شما استیت که فضای کابل پرس? را خرجه دار ساخته و از ان ماش خوارن گلدار دسته 3 استیت که توسط فرمان های کور کورانه در پشت کمپیتور های خود نشته هر جه که در فکر بوچ شما بیاید نوشته میکنید کور خود بینای مردم استیت اول خود را در علی اباد بستری کن که تکلیف روانی تو خوب شود بعدآ نظر خود را بتی مردم خودش میدانند که در افغانستان کی جنایت کرده بهر حال من یک مجاهد استم و از مجاهدین که برای ازادی افغانستان مبارزه کرده اند دفاع مینمایم امین مجاهدان سربکف افغانستان بود که امروز تو در یک فضایی ازاد نشته و نظریات بی مورد خودرا میتی اکرنه امروز تو زیر چتر دال خوران پاکستانی ها مذدوری میکردی لطفا خودرا تداوی روانی کن اگر نه شما بزود ترین وقت فکر و اندیشه که خداوند برای هر انسان داده از دست خواهد دادی فراموش نکنی حتما تداوی کنی خودرا اگر نه .............؟
   فرهاد مجددی

 • قابل توجه محترم فردوس ناصری،
  شما درست فرموده اید، لیکن باید گفت که این زن که بنام فرشته می نوسید یک زنی است که در کنار گروه بدنام پرچم در مکرویان کابل بود وباش داشت، و خادستهای پرپمی انرا خوب به یاد دارند و مشناسند.
  ضرور نیست جواب این زنی که فاقد شهور سیا سی است داد.
  جای خجالت است وی خود را وارث زنان می داند، شاید وراث انعده زنانی که .... بوده باشد.
  این زن کدام قاعده سیاسی ندارد و از جاسوس روس یعنی از مسعود بزدل پیروی می کند و حال از قسیم که بلی گوی و نوکر کرزی است دفاع می کند.
  ایا مسعود مدافع زنان بود؟
  ایا قسیم مدافع زنان است؟
  در یک سخن اگر این زن جاهل کدام ایدلوژی دارد و اگر زن سیاسی است بگوید که چی کاره است؟
  گاهی به این و گاهی به ان.
  است کسانیکه فرومایگی خصلت انها می باشد؟
  کشور ما افغانستان به وحدت و دوستی ضرورت دارد.
  جلال ابادی

 • سلام دوستان.
  مارشال فهيم را همه ميشناسيم که يک جنايتکار جنگی مثل بسياری از رهبران ماست. دستان اين وحشی با خون هزاران انسان آلوده است. درين شکی نيست. اما آقای حشمت خان بايد از دشنام و توهين به يک نويسنده حتی يک نويسندهء مخالف اش اجتناب ورزد. لحن تند و پر از ناسزای وی در خور يک نويسنده نيست.
  اما برای خانم حضرتی بايد بگويم که جنايتکار و غدار بودن ديگران مارشال فهيم را بيگناه نميسازد. قبول دارم که در همهء اقوام افغانستان جنايتکار وجود داشته و دارد اما فهيم وحشی فقط بخاطر اينکه با سليقهء شما جور ميايد از جنايات جنگی اس مبرا شده نميتواند.
  به اميد روزی که همهء اين جانيان بسزای اعمال کثيف شان برسند.

  • آقای حامد راسخ ! شما از یک سو جنایتکاران می گویید و از یک سو نیز رهبران خود خطاب می کنید . خیلی ها مسخره نیست ؟

  • نویسندگان وخوانندگان محترم وگرامی:
   در اوایل من بعد ازخواندن مضامین فرشته حضرتی که همه اش تعریف و توصیف وپابوسی وچاپلوسی از خاینترین افراد جامعهء مظلوم ما بود وهست زیاد عصبانی گردیده وبعد ها همینکه عکس این خانم را در هر سایتی میدیدم با مطالعهء پراگراف اول وآخر مطلب وی را درک کرده وبعد از لابلای انتقادات مختصرخوانندگان ونویسندگان درک میکردم که حدس من درست بوده ، واقعا" خورسند میشدم که وقت گرانبهای خودرا به چرندیات این خانم بسیار پر رو ضایع نکرده ام. من فکرمیکردم با این همه بی آبرویی وبی عزتی وطرفداری ازپست ترین جانیان وخونخواران بالاخره شاید عبرتی بگیرد ولی دیده میشود که هرچه تر میشود پلید تر میگردد. من اکنون به این عقیده هستم که طرفداری وتوصیف این خانم بی حیا بعوض احیای آبرو وحیثیت ، وکتمان خیانت ها وجنایات جانیان که بعضا تاحدی به فراموشی سپرده میشود، با نظریات این خانم درخاطر هموطنان ما دوباره تحدید و تشت رسوایی خونخواران بیش از پیش از آب درآمده به هموطنان عزیز ومظلوم هویدامیگردد. اگر بعضی از نویسندگان به توصیف فرشته جان میپردازند فکر میکنم کار بهتری برای تشویق این خانم ورسوایی خاینین انجام میدهند. احترام

  • خطاب به حلیمه رسا.
   خواهر گرامی. در پاسخ تا باید بگویم نه مسخره نیست. این حقیقت است. این جنایتکاران رهبران ما و شما اند چه بخواهی یا نه. وقتی کسی قدرت را در دست دارد و کشوری را اداره میکند چه جنایتکار باشد یا نباشد رهبر گفته میشود. بطور مثال از یک خارجی بپرس رهبر افغانستان کی است یا در گذشته بوده قطعا اسم رییس جمهور افغانستان را میگیرد حتی اگر شما دوست نداشته باشید.
   پس لطفا از روی کینه حرف نزنید. واقغیت ها را درک کنید.

 • جلال ابادی !

  زن ها و دختران افغان را تو باید مانند همشیره و یا خواهرت احترام نمایی ولی مثل که تو این همه را فراموش نموده میخواهی سر از اطاق خواب خواهرت در بیاری . حضرتی سیاسی بود و یا است مسله است که در معقد تو مرچ سزخ استالف را پر نموده است ( یادی استالف بخیر - چه مرچ های شاخ بزی داشت ) . ولی کاری که پرچمی به حق تو نموده به نظرم زیاد دردناکتر بوده حتی زیاد تر از زنا نمودن طالبان با افغانستان . بهر حال ما متیقن تر میشویم بر این که واقعاء پرچمی دشمن دشمنان افغانستنان بود و امروز نیز است و تا افغانستان را از موذی های مانند تو که مثل موریانه واری به در و دیوار این مملکت افتاده اند و روز بروز از درون چوب و سنگ این کشور را خورده میروند , صاف نسازند از پا نخواهند نشست . نترس برای تو ریس جمهور کرزی مانند پدران بی غیرت شما حتماء شما را با کفن قرضی دفن خواهد نمود . مسعود با روس ها رابطهء نداشت , فقط علاقمند نویسنده گان روسی بود . در قسمت زنان . . ایا اسلام مدافع زنان است ؟ ایا نگفته اند که زنان کشت زار های شما هستند . ایا زن را مال و منال خانه نمیدانند ؟؟؟ ایا رهبران اسلام به دختران نا بالغ یعنی دخترانی در سنین هفت و هشت تجاور ننموده اند و بعد که بوی گندش به هوا شده بود و پای قتل در میان امده بود با دختر هفت ساله ازدواج نموده بودند ؟؟؟ . یادت باشد که در خلقت زن خواهر خدا است . بسیار وقت است که به کابل پرس? درس میخوانی اگر خر هم مبیودی انسان شده به جای عر عر زدن حرف میزدی . ولی تو وقت همه را ضایع ساختی .

 • خانم فرشته حضرتی
  هیچگاهی نمی خواستم با شما وارد چنین بحثی شوم، اما با دل ناخواسته مجبور شدم. به هر حال، دفاع از فهیم خیانت به آرمان هایی است که شما ادعای داشتن آن را دارید. شاید چنانکه ادعا می کنید به جبهه آمر شهید تعلق داشتید و یا نزدیک بودید. آیا می دانستید که آقای فهیم که شما یار نزدیک مسعود شهید می خوانیدش، از کدام جایگاهی نزد آن شهید برخوردار بود؟ آیا شما از تلاش های مارشال تان به خاطر کمرنگ ساختن نقش آمر شهید و ارضای غرور و خودخواهی خودش که کوچکترین آن نشر کتابی در نخستین ماه های ورود به کابل پس از طالبان بود آگاه نیستید؟
  این خیلی با انصافی است که از چنین آدمی با چنین کلماتی ستایش کرد. یکی از دلایلی که ما در صف مسعود قرار گرفتیم و تا به امروز خود را از پیروان او می دانیم به خاطر عدالت خواهی و ازادگی آن مرد بزرگ بود. همین صفت ما را مجبور می سازد که از هر گونه ستایش بی جا مداحی گونه این شخص و سایر کسانی که پس از آمر شهید به آرمان هایش وفادار نماندند، خودداری کنیم و دیگران را نیز از دست به چنین کاری منع کنیم برای اینکه کسانی از این ضعف، دستآویزی برای خود نساخته و به مقاومت در مجموع نتازد.
  خانم فرشته،
  نام نیک تان را با چنین کارهایی نیالایید.

 • من چند مقاله این خانم را مطالعه کرده ام و هر بار از آنها بوی نفرت و عقده حقارت و خود بزرگ بینی به مشام رسیده است.

  خوشبختانه در این مقاله خود او به این موضوع اعتراف کرده ، طوریکه میگوید:

  من همانگونه که تاحالا نوشته ام بعد ازاین نیز به کوری چشم شما می نویسم تا شما عصبانی شوید ودرنهایت ازاین عصبانیت بمیرید.

  چنین معلوم میشود که او به خاطر مردن اشخاص و نام کشیدن مینویسد نه به خاطر روشن ساختن حقایق.

 • فرشته جان حضرتی جوابیه ی خوبی نوشتی ولی باید بگویی که ظاهرشاه را کی بابای ملت ساخت؟ استخوانهای چندین ساله سردارداود را که زمینه سازی کرد تا بامراسم خاصی وبامصارف گزاف ازجای نامعلوم برداشته شد وهویت ملی یافت؟ فقط همین خوش خدمت ها مانند فهیم بودند که بخاطراقتدار،قدرت وگرفتن مارشالی زمینه را مساعد ساختند وبرمردم تحمیل نمودند. اگرمیگویی که چنین نبود پس دروقت قدرت کی ها این گم نام ها وتبعیدشده ها بابای ملت وشهیدراه مردم لقب یافتند؟

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس