صفحه نخست > دیدگاه > داکترغلام محمد ایلاقی خواجه هزار چهره!

داکترغلام محمد ایلاقی خواجه هزار چهره!

سروخان دشتی
يكشنبه 21 فبروری 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

داکترغلام محمد ایلاقی نام نسبتن آشنا درافغانستان ودرجامعه هزاره های افغانستان میباشد که درسه دهه اخیر برعلاوه فعالیت های اقتصادی درسیاست ودولت داری نیز دخالت ورزیده است. رگ وریشه آقای ایلاقی به هزاره های قول خویش بهسود میرسد اما او درمزارشریف بزرگ شده است، درکابل زیسته است ودراین دو شهر ثروت اندوخته وشهرتی به آن دوخته است. آغاز فعالیت های اقتصادی آقای ایلاقی برمیگردد به سالهای حاکمیت داکترنجیب الله که درآن سالها این خواجه هزارفعل شرکت سهامی تجارتی به نام کوهساران را اساس گذاشت وبعد از سقوط دولت نجیب سهم سهم داران را درخورجین خواجگی گذاشت و خود ازدسترس به دور گردید. چه شبها وروزهای تلخی که سهم داران مادرمرده ازدنبال این خواجه دویدند، از نفس افتادند وچیزی نصیب شان نگردید. مدتی گذشت و آفتاب اقبال این خواجه ازبلندیهای حزب وحدت طلوع کرد وناگهان درکابل برریاست بانک مرکزی نشست. هرچند که خواجه خوش طالع خود را داکتردرعلوم اقتصادی می نامد اما تاهنوز شواهد ومدارکی ارائه نگردیده است که اعادی اورا مسجل نماید. اما او در استفاده های اقتصادی استعداد بلند دارد وتجارب بسیارکه کمتر داکتری ازآن بهره مند است.

تنش های خونین دولت آقای ربانی با جنبش ملی شمال، حزب وحدت و حزب اسلامی حکمتیار، سبب گردید که این سه جریان برسفره یک ائتلاف سیاسی گردهم آیند واقداماتی رانیز برای چاپ بانکنوت های افغانی به انجام برسانند. خواجه بلند اقبال که آفتاب اقبال او ازبلندای حزب وحدت طلوع کرده بود، دراین تعامل نیز درمرکزتوجه نشست وموظف گردید که زمینه های چاپ بانکنوت های افغانی را فراهم نماید. مدتی گذشت، این اقدام عملی گردید، هزاران میلیارد افغانی ازچاپ بیرون آمد و درگردش افتاد. خواجه خوش اقبال که طرف قرارداد چاپ این بانکنوت ها با یک شرکت خارجی بود، ناگهان درآغوش عروس دالر سقوط کرد وکیف ها برد. خواجه خوش ستاره ضمن دستبرد درهرمحموله این بانکنوتها که ازچاپ بیرون می آمد، سهمیه 20 فیصدی ازمبالغ چاپ شده دریافت میکرد وبدینگونه ثروت اوسرشار گردید ودرشهر تاشکند ازبکستان بساط عیش وطرب گسترد وهزار فعل خواجگی را به نمایش نهاد. شراکت او با آقای کریم خلیلی رهبرحزب وحدت اسلامی افغانستان درمعاملات اقتصادی سبب گردید که خواجه به ثروت های بیشتر دست یابد.

اما او بدین کاربسندگی نکرد، سفره خرید وفروش تریاک وهرویین را نیز پهن کرد وبرعلاوه آن با دستگاه استخباراتی یکی ازکشورهای همسایه قرارداد فروش اورانیوم بست. تفصیل این معاملات داستان طولانی دارد اما سرانجام ده میلیون دالرازمعامله اورانیوم برخورجین خواجه ریخت و خریداربد اقبال درهنگام تحویل جنس تقلبی براساس زمینه سازی قبلی به دست پولیس ترکیه افتاد. اکنون که این خواجه ازآدرس هزاره ها ی بخت برگشته برمسند وزارت تجارت نشسته است یک بار دیگرخورجین دوخته است وبرای خیانت وجنایات بیشترخواب های شیرین می بیند. نگارنده برآن است که بارعایت تمام موازین اخلاقی پرده زربفت از رخسار این خواجه هزار چهره کنارافگنده وبا استناد به مدارک وشواهد معتبرخیانت وجنایات اورا درمعرض قضاوت بگذارد تاخواجگان دیگرنیزعبرت آموزند. دوستان وعزیزانی که این خواجه چیزی میدانند، اطلاعات شان ازطریق این ایمیل با نگارنده درمیان نهاده و برنگارنده منت گذارند.

sarwarkhaan yahoo.com

آنلاين بنگريد :
loading...
loading...

پيام‌ها

 • سلام
  تا انجایکه من فامیل ییلاقی را بیاد دارم از زمان شرکت بوت آهو این فامیل به‌ تجارت آغاز نموده است .محترم ییلاقی زمانی استاد در فکلته اقتصاد بود.بسیار جالب است که دشتی هم ادعا دارد که اسناد در دست دارد و هم از دگران طلب کهمک میکند. بسیار افترا آمیز است که دشتی موضوع یورانوم هلمند را که انگلیس و آمریکا با موفقه نمیرسند هم باه ییلاقی ارتباط میدهد. hahaha

  من متاسف هستم که از کابل پرس بخاطر مقاسد و عقد ه ‌های شخصی‌ استفاده میگردد.
  من کیبرد دری ندارم وگرنه میخواستم خدمت آقای دشتی بشتر برسم.اگر در خانه کس است یک حرف بس است.
  Hamed najib

  repondre message

  • برادر محترم بالایی!

   کسی از کسی پرسید که شغال تخم میگذارد یا چوچه میدهد؟ آن شخص در جواب گفت که از این مکار ستمکار شک نیست که هر دو را دهد. ایا شک داری که هزاران افغان فدای خواسته های شخصی شدند؟ ایا شک داری که امروز هزاران هزار دالر مصرف عیاشی و خوشباشی یک عده انسان که عقده حقارت دارند در دولت میشود؟ نه نه هر گز نه. میکده

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس