IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

loading...

صفحه نخست > فرهنگ، ادبیات و هنر > سيما ها و آواها

سيما ها و آواها

واصف باختری: اگر ما، وابسته گان نسل پيشتر از نعمت حسيني، از بيم دشمن تراشي و يا هراس از قداره بندان عرصه ادبيات به تعارف گويي و نان قرض دادن خو گرفته ايم بايد نعمت حسيني و پژوهشگران ادبي نسل او اين طلسم گجسته را بشكنند و دليرانه در عرصه نقد گام بگذارند.
دوشنبه 22 فبروری 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

شعر و شاعري در وطن ما سابقه طولاني دارد و بسا شاعر و نويسنده كه در اين سرزمين زيستند و آثاري گرانبهايي از خويش بجاي گذاشتند. اما بسياري در گمنامي بسر بردند و كسي نامي از ايشان نبرد. ولي خوشبختانه بودند كساني كه تذكره ها نوشتند و نام آنهارا در نقش تاريخ ادب اين سرزمين كردند تا سرمشقي باشد براي نسل هاي آينده.

”سيماها وآواها“ از آنجمله تذكره هاست كه توسط ژورناليست و نويسندة آگاه و سختكوش هموطن ما ترتيب و جمع آوري شده است.

جلد اول اين اثر در سال ١٣٦٧ در افغانستان چاپ گرديده بود كه اين اثر فعلاً كم پيدا است.

منبع: سایت کابل ناته

محترم واصف باختري در مقدمه چاپ جلد اول ”سيماها وآواها“ چنين نگاشته است:

» آنگونه كه ميدانيم تذكره نويسي در كشور ما پيشينة پر دراز دارد و در همين سده دانشمندان ومحققاني از گونه ملك الشعرا قاري عبدالله، استاد خسته، استاد خليل الله خليلي، محمدابراهيم خليل، … به اين كار دست يازيده اند و دفتري كه نعمت حسيني پرداخته، لاد نويني است كه براين بنلاد استوار است« .

محترم نعمت حسيني اينك جلد دوم اين اثر را كه معرفي بيش از يكصد شاعر و نويسنده افغان را در بر دارد كه در وطن و يا در غربت هستند با عكس و نمونة كلام ايشان آماده كرده و افتخار ترتيب و چاپ آنرا [انجمن فرهنگ افغانستان ” انتشارات باميان“] دارد كه بدوستان و علاقمندان شعر و ادب تقديم ميدارد.

پيشگفتاري از محترم نصيرمهرين

اين اثر گرانبها را ميتوانيد از انجمن فرهنگ افغانستان به قيمت في جلد 17 يورو بدست آوريد.

جمع مصرف پوستي در فرانسه 3 يورو و در خارج از فرانسه 6 اورو

فهرست مندرجات

١ - مقدمه از واصف باختري

٢ ـ آتش فريبا

٣ ـ آذرخش حافظي

٤ ـ آذيش آرش

٥ ـ آروز پرويز

٦ ـ امني صفر علي

٧ ـ ابوضيا حفيظ الله

٨ ـ اثير امير محمد

٩ ـ انصاري مير امين الدين

١٠ ـ اميد غلام علي

١١ ـ ابهر عبدالقادر

١٢ ـ ايما عزيز الله

١٣ ـ برشنا عبدالغفور

١٤ ـ بادغيسي نقيب الله

١٥ ـ بهارت عارفه

١٦ ـ پنجابي مولوي محمد حسين

١٧ ـ پورغني عبدالقدير

١٨ ـ پژواك پروين

١٩ ـ پرتو نادري

٢٠ ـ پيام علي يوسف

٢١ ـ پائيز عزيز

٢٢ ـ پناه محمد يوسف

٢٣ ـ تحسين خالده

٢٤ ـ پگاهي انجيلا

٢٥ ـ توكل عبدالجبار

٢٦ ـ تابش قنبرعلي

٢٧ ـ تسكين كروخي ميرمحمد موسي

٢٨ ـ ثنا محمد اسحاق

٢٩ ـ جواد مهاجر فايقه

٣٠ ـ حسيني حشمت

٣١ ـ حامد عبدالسمع

٣٢ ـ حسيني معصومه

٣٣ ـ حكيمي

٣٤ ـ خاوري محمدجواد

٣٥ ـ خان محمد

٣٦ ـ دانش شريفه

٣٧ ـ دلگير محمداسحاق

٣٨ ـ رووفي خليل الله

٣٩ ـ روستا باختري

٤٠ ـ رضائي

٤١ ـ رضائي امجد

٤٢ ـ راحل مسعود

٤٣ ـ رفيعي صاحب شاه

٤٤ ـ رهگذر فوزيه

٤٥ ـ رويين رازق

٤٦ ـ روغ حميدالله

٤٧ ـ رحيمي عتيق الله

٤٨ ـ رفيعي عبدالواحد

٤٩ ـ راوش سليمان

٥٠ ـ زرگرپور محمد

٥١ ـ ژوندي

٥٢ ـ سعيدي محمد شريف

٥٣ ـ سودا محمد اسمعيل

٥٤ ـ سپاس منير

٥٥ ـ سلجوقي محمد قاسم

٥٦ ـ سخاورز بشير

٥٧ ـ سلام احسان الله

٥٨ ـ شايق جمال

٥٩ ـ شهرستاني

٦٠ ـ شعله جمشيد

٦١ ـ شرعي عبدالحكيم

٦٢ ـ شجاعي سيد اسحق

٦٣ ـ شام فريدالدين

٦٤ ـ شباهنگ منصور

٦٥ ـ صفا ابراهيم

٦٦ ـ صابر هروي

٦٧ ـ ضرابي حميد

٦٨ ـ طالب قندهاري

٦٩ ـ طيبه سهيلا

٧٠ ـ ظهوري ظهورالله

٧١ ـ ظفر نظيراحمد

٧٢ ـ عبيدي محمداعظم

٧٣ ـ عبيدي حميدالله

٧٤ ـ عفيف لطيف

٧٥ ـ عبدالعزيز

٧٦ ـ عزيز زاده شكيلا

٧٧ ـ عطايي خورشيد

٧٨ ـ عزيز پور سلطان

٧٩ ـ غواص محمدعلم

٨٠ ـ غزنوي محمد اكبر سنا

٨١ ـ غيور فايق

٨٢ ـ غفوري محمد رحيم

٨٣ ـ غوربندي شريفه

٨٤ ـ فرحت پاينده محمد

٨٥ ـ فروغ خالده

٨٦ ـ فرند عبدالفهيم

٨٧ ـ فردوس فرزانه

٨٨ ـ فضل ناديه

٨٩ ـ قاري عبدالله

٩٠ ـ قانع مسعود

٩١ ـ قربت مولوي محمدامين

٩٢ ـ قاري زاده احمدضياء

٩٣ ـ كاظمي محمدكاظم

٩٤ ـ كاظمي صديقه

٩٥ ـ كريمي برنا

٩٦ ـ كريمي فروغ

٩٧ ـ كريمي برنا

٩٨ ـ لهيب علي حيدر

٩٩ ـ لبيب جيلاني

١٠٠ ـ ليان زرلشت

١٠٢ ـ مايل محمد آصف

١٠٣ ـ ميرغلام حضرت

١٠٤ ـ مجير عبدالوهاب

١٠٥ ـ مرادي قادر

١٠٦ ـ مجاهد حسين

١٠٧ ـ مظفري سيد ابوطالب

١٠٨ ـ مريم محبوب

١٠٩ ـ ملتهب نصيراحمد

١١٠ ـ محمدي آمنه

١١١ ـ مأمون رازق

١١٢ ـ مهرين نصير

١١٣ ـ ميلاد ساجده

١١٤ ـ ميلاد مرزاحسين

١١٥ ـ محمدي محمدحسين

١١٧ ـ محمود مريم

١١٨ ـ ملتهب بصيراحمد

١١٩ ـ مجاهد حيدربيگي

١٢٠ ـ مرادي بتول

١٢١ ـ نهمت محمدموسي

١٢٢ ـ نيسان محمد حيدر

١٢٣ ـ نوابي غلام حبيب

١٢٤ ـ نادري پرتو

١٢٥ ـ ناظم باختري

١٢٦ ـ نوذر الياس

١٢٧ ـ نهفته عزيزالله

١٢٨ ـ نايل دستگير

١٢٩ ـ نيازي خالده

١٣٠ ـ نياز ماهرخ

١٣١ ـ نيكيار محبوبه

١٣٢ ـ نيلاب موج

١٣٣ ـ ويدا كريمه

١٣٤ ـ وهريز حضرت

١٣٥ ـ يار

واژه های کلیدی
loading...
loading...

پيام‌ها

 • آقای نعمت حسينی دردوره داکتر نجيب ، يک برنامه انتقادی را در تلو يزيون کابل اداره ميکرد که احتمالا اسمش آيينه بود، بسيار برنامه ای موفق بود . اما خود ايشان مقداری چالاک و لشم و نان خور به نرخ روز وتشنه چوکی است ! نظر واصف باختری را به اين اميد درمطلب گنجانيده که جلد دوم را زود تر به فروش رساند! اما موقف واصف باختری در برون مرز مثل سابق نيست و کسی به گفت او تره هم خورد نميکند!احترام .

  repondre message

  • hatman asare ast jaleb, ashna shodan ba een hama hamwatanane farhangi khodash yak ghanemate bozorg ast, eenke een aqaye hoseni chi shakhseyate darad feker namekonam ke taseere bar sharhe hal-e farhangeyane ma dashta bashad, ok

  • جناب واصف باختری مانند دوران خودشان در این عصر جناب نازنین دختر خانم ایشانرا به ریاست دفتر وزارت امور خارجه تصدق نمودند. تا پا جای پای پدر بگذارند, محترمه منیژه جان باختری رئیس دفتر وزیر اسبق خدا بیامرز.

   تره چی که کسی ماست هم مایه نمیکند.

  • جناب نعمت حسينی يک تعداد اسامی را زيب دفتردوم کرده که به به مفهوم دقيق کلمه هرگز « نويسنده يا شاعر» نيستند، اينان برخی صاحبان وبسايت های انتر نتی اند که بر حسب وظيفه ،شايد راپورتاژی ترتيب داده يا مصاحبه ای بسر رسانيده اند! مانند جناب حميدالله عبيدی مدير وبسايت ا فغان آسمايی! برخی از ين اسامی دارنده انتشارات و شغل نشر و طباعت اند ،مثل جناب حميد ضرابی
   که رييس انتشارات ضرابی در کانادا ميباشد. جناب حسينی گويا هرکسی را که فکر ميکرده برای گره گشايی امور مالی و تبليغ کتاب او در آينده ، مفيد باشد، به عنوان نويسنده و شاعر معرفی داشته است ! نعمت حسينی که مثل سميع رفيع از شدت چالاکی ،هم داستان نويس است هم منتقد ادبی، هم نطاق هم ژورناليست، اينک تذکره نگار بزرگ ( به استناد تقريظ استاد باختری) نيز خواهد بود . البته نبوغ ايشان ارثی است ،ايشان نواسه يک بيدلشناس معروف اند، کشف قبر بيدل در خواجه رواش کابل از زحمت کشی و دستاورد های پدر کلان ايشان است!

  • اين « تذکره دوستان » است نه سرگذشت شاعران و سخنوران!
   ده ها نام است که نه شاعر است نه نويسنده، شايد دوستان خانوادگی جناب نعمت جان خوش عکس و ژستيک (!) است! اگر کسی که فقط يک عريضه يا نثری در باره بهار يا يک رپرت اخباری در چهل سال زندگی، نگاشته، نويسنده باشد ، پس نام بنده فراموش شده . ولی تاجک

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس