در همین بخش

صفحه نخست > عکس > ملای آمریکایی در شرق لشکرگاه

ملای آمریکایی در شرق لشکرگاه

عکس از اسوشیتد پرس
سه شنبه 23 فبروری 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

پيام‌ها

  • هر كس به هر دين و مزهبى كه است نزد ما محترم است.كسى به دين ومزهب كسى بايد كارى نداشته باشد.خدايكى است تنها نام فرق ميكند.مقصود من از كعبه و بطخانه تويي تو... مقصود تويي كعبه و بط خانه بهانه....هركس به زبانى صفت حمد تو كويد...نايي به نواى نى ومطرب به ترانه....حاجى به ره كعبه و من طالب ديدار ...او خانه هميجويدو من صاحب خانه.من از هندوى افغان كه دوست نزديك من بود برسيدم كه شما همين سنك را خدا وخالق ميدانيد...هندوكفت ما هم ميدانيم كه اين سنك است ولى درعقب او ازطريق ...هدف از خداست .هر كس به طريق به خدا ميرسد.موسى بكفت اينهمه كارت صواب نيست اى بيخبر بدان كه خدا خوردوخواب نيست..كوياست بى زوال سوال و جواب نيست ...اين خدمت تو بيش خداوند حساب نيست........جواب.....ان بنده را نبود به عشق سرسرى زودتر برو بكن تو دلاسا و دلبرى....خشنود اكر نشد كشمت از بيمبرى....زيرا سلام من تو به ان بنده ميبرى ...جهل روزو شب خانه سنكى طيارساخت.

جستجو در کابل پرس