کابل پرس: خبری، تحلیلی و انتقادیپذيرش > خبر و گزارش > جلسه مشترک، افغانستان پاکستان و سازمان ملل درباره آوارگان افغانستان در (...)

جلسه مشترک، افغانستان پاکستان و سازمان ملل درباره آوارگان افغانستان در پاکستان

حکومت جمهوری اسلامی پاکستان اعلان نمود که تعويض کارت های ثبت نام موجوده به کارت های جديد با خصوصيات پيشرفته امنيتی را آغاز خواهد نمود.

سه شنبه 9 مارس 2010

کابل, 9 مارچ (UNHCR) - دولت های جمهوری اسلامی افغانستان, پاکستان و UNHCR اداره و تنظیم افغانهای ثبت نام شده درپاکستان، عودت پایدار آنان وتلاش ها جهت استقرار مجدد عودت کنندگان را در افغانستان در هژدهمین نشست کمسیون سه جانبه که بروز جمعه در دوبی دایر گردید، مورد ارزیابی قرار دادند.

در این نشست که به میزبانی UNHCR دایر گردیده بود وزیر دولت در امور سرحدات ومناطق قبایلی پاکستان آقای نجم الدین خان، آقای عبدالرحیم سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و روسای دفاتر کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امورپناهنده گان در افغانستان و پاکستان اشتراک نموده بودند.

حکومت جمهوری اسلامی افغانستان ودفترکميشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان سخاوتمندی و حسن نيت حکومت جمهوری اسلامی پاکستان راکه برای بيشتر از سه دهه ميزبان میلیون ها تن اتباع افغان بوده وبرایشان حمايت فراهم نموده است، تصديق نمودند.


عکس از پل جفری

حکومت جمهوری اسلامی پاکستان آخرين معلومات را در مورد ستراتيژی آن کشورپيرامون اداره و تنظيم افغانها در پاکستان برای کميسيون سه جانبه ارائه نموده و رسماً تا ئيد نمود که به تعقيب تائيد پيش بينی شده صدر اعظم و کابينه آن کشور، کارتهای ثبت نام افغانهای ثبت نام شده و موافقتنامه سه جانبه جهت عودت داوطلبانه آنان را الی 31 دسامبر سال 2012 تمديد خواهد نمود.

حکومت جمهوری اسلامی پاکستان اعلان نمود که تعويض کارت های ثبت نام موجوده به کارت های جديد با خصوصيات پيشرفته امنيتی را آغاز خواهد نمود.

ادارات تطبيق قانون و مسولین مهاجرین در پاکستان از اعتبار کارت های ثبت نام افغانهای مطلع خواهند گردید تا باعث آزار اذيت شان نگردند. همچنان موافقه گردید که اعضای ثبت نام ناشده خانواده های ثبت نام شده ثبت نام خواهد شد وبه اطفالی که در خانواده های افغانهای دارنده کارت های ثبت نام متولد گرديده اند، تصديقنامه های تولد داده خواهد شد.

جوانب همچنان يک بار ديگر بر تعهدات شان مبنی بر عودت داوطلبانه و تدريجی افغانهای ثبت نام شده که در پاکستان زندگی ميکنند در شرايط مصئون و با عزت، با تشخيص اينکه وضعيت امنيتی حاکم در افغانستان و ظرفيت جذب آن کشور ممکن است موانع معينی را در برابر عودت به بار آورد، تاکيد نمودند.

جوانب توافق نمودند تا جهت بسيج نمودن حمايت بين المللی برای ارتقاع عودت پايدار به افغانستان، با تشويق سرمايه گذاری هرچه بيشتردر ساحات عودت و برنامه های که اسکان مجدد را در مطابقت با ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان تسهيل ميبخشد، با هم کار نمايند.

حکومت جمهوری اسلامی افغانستان تعهد نمود تا به تطبيق برنامه های اسکان مجدد ادامه داده و تعهد سپرد تا جهت بهبود موثريت آن تلاش نمايد.

حکومات جمهوری اسلامی افغانستان و پاکستان تعهد نمودند تا به موضوعات مربوط به رفت و آمد های افراد بدون اسناد و افغانهای ثبت نام ناشده در پاکستان به صورت دو جانبه رسيدگی نمايند. در صورت تقاضای دولتين، مساعدت دفترکميشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و ساير موسسات ذيصلاح جستجو خواهد گرديد.

از سال 2002 بدینسو، بیش از 3.5 میلیون افغان ثبت نام شده تحت پروگرام عودت داوطلبانه به کمک UNHCR از پاکستان عودت نموده اند. جمهوری اسلامی پاکستان هنوزهم میزبان 1.7 ملیون افغان ثبت نام شده میباشد.

IP Plans: Best Cloud Web Hosting

Professional web services including fully managed VPS and dedicated servers for businesses and individuals.

Domain Registration - Search and register your domains with IP Plans
Fresh Cloud Shared Hosting with IP Plans
Fully Managed Cloud and SSD VPS with IP Plans
Fully managed Dedicated Servers with IP Plans


47 تن همین اکنون این صفحه کابل پرس را باز کرده اند

پذيرش > خبر و گزارش > جلسه مشترک، افغانستان پاکستان و سازمان ملل درباره آوارگان افغانستان در (...)

آگهی در کابل پرس

loading...

Kabul Press is the most read news and discussion website from Afghanistan. Our sources provide breaking news stories and images focusing on human rights, freedom of speech and good government issues. We aspire to honest, factual coverage that promotes criticism and informed discourse from our readers, without censorship.