صفحه نخست > دیدگاه > ايجاد كميته مشترك مبارزه با فساد اداري در نابودي فساد اداري موثر خواهد بود؟

ايجاد كميته مشترك مبارزه با فساد اداري در نابودي فساد اداري موثر خواهد بود؟

چون افغانستان كشوري است كه با ايجاد كميته ها و ادارات آگاهي دهي براي ازبين بردن فساد اداري نميتواند فساد اداري را از بين ببرد،تازمانيكه ادارات ويژه و يا كميته هاي ويژه با صلاحيت باالقوه در شناساي و به دادگاه كشانيدن عاملان فساد بوجود نيايد.
احمد حارث جمالزاده
يكشنبه 2 جنوری 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

جامعه جهاني نيز فساد اداري را در افغانستان يك چالش جدي حكومت حامد كرزي ميدانند و بر ريشه كن ساختن آن مبارزه مي كنند و بدين منظور بوديجه هاي هنگفتي را به مصرف رسانيده اند.اما بدبختانه هنوز هم كشورهاي جهان افغانستان را به عنوان دومين كشور فاسد جهان ميدانند و يك كشور فساد پيشه تلقي مي كنند.

بيشتر از نه سال از حضور جامعه جهاني در مبارزه با فساد اداري در كشور سپري مي شود،اما هيچگونه كاري عملي در از بين بردن فساد اداري در كشور انجام نشده است.

هر چند مقامات حكومتي بار ها از مبارزه جدي در مقابل بهران موجود فساد اداري سخن گفته اند و به نابودي اين بهران وعده داده اند و به عنوان يك چالش اساسي در نظام موجود دانسته اند و ريشه كن ساختنش را مهم تلقي نموده اند،ولي تا هنوز هيچ مقام بلند پايه حكومتي كه متهم به فساد اداري باشد،بصورت علني به دادگاه كشانيده نشده است.در حاليكه بارها دادستاني كل اسامي تعدادي از مقامات بلند رتبه حكومتي را كه قبلا در كابينه حكومت حامد كرزي حضور داشتند به اتهام دست داشتن با فساد اداري و سوي استفاده از صلاحيت هاي وظيفه اي به نشر رسانيده است.

جامعه جهاني نيز فساد اداري را در افغانستان يك چالش جدي حكومت حامد كرزي ميدانند و بر ريشه كن ساختن آن مبارزه مي كنند و بدين منظور بوديجه هاي هنگفتي را به مصرف رسانيده اند.اما بدبختانه هنوز هم كشورهاي جهان افغانستان را به عنوان دومين كشور فاسد جهان ميدانند و يك كشور فساد پيشه تلقي مي كنند.

چندي قبل نيز سازمان شفافيت بين المللي در گزارش سالانه خود نوشته بود كه افغانستان جايگاه دومي خود را بصورت مكرر بعنوان دومين كشور فاسد جهان حفظ كرد.

در اين روزها اداره ی مبارزه با فساد اداری از ایجاد کمیته ی مشترک شش نفري مبارزه با فساد ادرای در کشور خبر دادند.كه سه عضو آن از اتباع خارجي مي باشد.

محمد ياسين عثماني در گفتگو با راديو آزادي گفته است كه كميته ايجاد شده مبارزه با فساد اداري صلاحيت دارد كه امور مربوط به فساد اداري را در داخل ادارات دولتي و همچنان موسستات بين المللي را نظارت و ارزيابي كند.علاوه بر آن تمام فعالیت های معاملات پولی و تدارکاتی موسسات بین المللی را هم نظارت کرده می تواند.

حال سوال اينجاست كه آيا كميته مشترك مبارزه با فساد ادار ي ميتواند در ريشه كن ساختن فساد اداري در كشور مفيد و موثر واقع شود يا خير؟

بدون شك ايجاد كميته ها براي مبارزه فساد اداري در كشور بدون نداشتن صلاحيت هاي اجرايوي نميتواند در ازبين بردن فساد اداري نقش داشته باشد و فساد اداري را رشيه كن سازد.

چون افغانستان كشوري است كه با ايجاد كميته ها و ادارات آگاهي دهي براي ازبين بردن فساد اداري نميتواند فساد اداري را از بين ببرد،تازمانيكه ادارات ويژه و يا كميته هاي ويژه با صلاحيت باالقوه در شناساي و به دادگاه كشانيدن عاملان فساد بوجود نيايد.

چون اگر كميته ها صلاحيت اجراي نداشته باشند مقامات حكومتي را به دادگان كشانيده نميتواند ، وسيله و وساطت زمينه را براي رهاي افراد فساد پيشه مهيا مي سازد.

حال با خواندن و شنيدن اين موضوع براي همه دوستان قلم به دست و فرهنگي سوال ايجاد مي گردد كه اين مبارزات چندين ساله حكومت حامد كرزي چرا نتيجه نداده و مثمر نبوده است؟

سوالي است كه مقامات حكومتي بايد پاسخ بدهند كه چرا؟ با همكاري هاي جامعه جهاني هنوز افغانستان به عنوان دومين كشور فاسد جهان ياد مي گردد و مبارزه در از بين بردن فساد اداري بي نتيجه بوده است.

پايان


نویسنده: احمد حارث جمالزاده
www.jamalzada.com

خبرنگار

آنلاین :

شمال پرس

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس