در همین بخش

صفحه نخست > خبر و گزارش > نگارش ملی- اسلامی وزارت مالیه: کلب پاریس بیش از یک ملیارد دالر قرضۀ (...)

نگارش ملی- اسلامی وزارت مالیه: کلب پاریس بیش از یک ملیارد دالر قرضۀ افغانستان را لغوه کرد

نجیب منلی - وزارت مالیه افغانستان
پنج شنبه 18 مارچ 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

کابل پرس: آنچه در ادامه می آيد، خبری ست از وزارت مالیه افغانستان که توسط نجیب منلی به رسانه ها ارسال شده است. خوانندگان کابل پرس ضمن خواندن خبر می توانند به روش ملی- اسلامی آن توجه کامل کنند. این روشی ست که کریم خرم وزیر پیشین وزارت فرهنگ افغانستان و دار و دسته اش مانند نجیب منلی و حبیب الله رفیع بر آن تاکید داشته اند.

کلب پاریس بیش از یک ملیارد دالر قرضۀ افغانستان را لغوه کرد

با توجه به پیشرفت های حکومت افغانستان در ساحۀ اصلاحات اقتصادی و قدم های برداشته شده برای فقر زدایی، 19 کشور عضو کلب پاریس به تاریخ 26 حوت بیشتر از یک ملیارد دالر قرض های افغانستان را لغوه کرد.
گروه کشورهای صنعتی بعد از آن به لغو قرض های افغانستان موافقه کرد که افغانستان توانست معیار های تعیین شده برای کشور های فقیر بسیار مقروض را تکمیل نماید.

۵۸۵ ملیون دالر را روسیه، امریکا و جرمنی به شکل داوطلبانه معاف کرد و ۴۴۱ ملیون دالر ازین جهت لغو شد که افغانستان خود را با معیار های تعیین شده برای کشورهای فقیر بسیار مقروض عیار کرد.

به هنگام لغو این قرض ها صندوق وجهی جهانی و بانک جهانی افغانستان را ستایش کرد که با وجود چالش ها ایجابات خویشرا به نحو احسن اجرا نموده، ساختار های اقتصادی را اصلاح کرده و در جمع آوری عواید ازدیاد آورده است.
ضمن اصرار بر کوشش های حکومت برای بهتر شدن مالیات، داکتر حضرت عمر زاخیلوال گفت که عیار شدن با معیار های کشور های فقیر بسیار مقروض «مرحلۀ مهمی در سیر ما در جهت پیشرفت و رفاه می باشد.» وی همچنان افزود که لغو قرض های دیگر از طریق مذاکرات دوجانبه «ما را اجازه خواهد داد که منابع مالی خویشرا برای پیشرفت کشور و بهترسازی زندگی مردم خویش به کار بیندازیم. »

در ادامۀ این دستآورد تاریخی حکومت کوشش خواهد کرد تا از طریق تفاهمات دوجانبه صد فیصد قرض ها معاف شود. افغانستان همچنان با کشور هایی که عضو کلب پاریس نیستند تفاهم خواهد کرد تا بر قرض های خویش تجدید نظر کنند تا حکومت بتواند برای اولویت های توسعه امکانات بیشتری را فراهم سازد.
پایان

واژه های کلیدی

پيام‌ها

جستجو در کابل پرس