صفحه نخست > کارتون > بدون شرح

بدون شرح

سخی
چهار شنبه 24 مارچ 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • زنده باد مردم افغانستان
  لعنت بر نوکران بیگانه که قلم را برای جهالت بکار می برند.

  البته میگویند : هر چیز گرد چار مغز نیست .

  امروز زمینه تکنولوژی غرب آنقدر سرمایه گزاری ها در کشور مانموده که در دوردست ها هم مردم به آن آشنایی پیدا کرده اند. ولی دانش استفاده آن را اشخاصی مانند شما سخی نتوانسته ایددرک کند.

  خود رسم کامپیوتری ات نشان می دهد که از سرو رویت تبعیض می بار و تو در آئینه رسم جناب کرزی خودت را نقاشی کردة چرا که ملا های ایران امثال تو را و پاکستانی ها طالبان را مغز شویی کرده تا نتوانید حقایق را درک کنید

  .http://www.youtube.com/watch?v...

  آیا تو جناب سخی ؟ زمان طالبان را به یاد می آوری که اگر بدستشان می افتادی تو را زنده پوست می کرد .
  ولی امروز همین کرزی که متولد قندهار و هزار طالب را به به درک واصل کرده و هنوز هم به آنها همانطور برخورد می کند تا وقتی آدم شوند.

  ولی تو معلوم می شود کسی هستی هنوز جمهوری اسلامی ایران ترا چارچ می کند تا بیایی و برضد رئیس جمهورت دروغ و افترا ببندی .درست است آزادی بیان اما این ریم تو آزادی بیان نیست .جهالت و کودنی و بیی سوادی و نوکر منشی و بیگانه پرستی است .

  باز هم تو کلاه یا لنگی ات را قاضی بساز و ببین که افغانستان در زمان طالبان و مجاهدان و خلق و پرچم و داوود و ظاهر و پیش از آن به کدام موقف بود و حالا در کدام موقف است ، یا نکند تو یک کسی را میخواهی که روز یک کیلو چشم تنگ تو سخی عربزاده را بکشد و کسی که صلح برای کشور بیآورد را خوش نداری .

  چون نوکران وقتی قلم بدست می گیرند کوشش می کنند . به کشور خیانت و به دشمنان خود شیرینی کنند.

  اما امروز مردم ما بیدار شده اند جهل و حماقت و تعصب و هنر و فرهیختگی را می دانند.

  سعدیا شیرازیا پندی مده کمذات را

  کمذات اگر عاقل شود گردن زند استاد را

 • بد نیست کمی درنگ کنی و بدانی قرآن چه می گوید به زبان تازی و تو چه می فهمی در عالم ندانستن .

  http://www.youtube.com/watch?v...

 • من مانند شما عاشق لب و دندان کرزی نیستم ولی وقتی در مورد شخصیت کرزی و کار او صحبت میکنیم باید شرایط خاصی را که او در آن قرار دارد و وظایف خویش را به حیث رهبر افغانستان به پیش میبرد ، مورد بررسی قرار بدهیم.

  اول اینکه منصفانه نخواهد بود که کرزی را با این نوع تندیس ها و تصاویر طفلانه ترسیم کنیم.

  فقط آنانی که در خانه های آرام شان در امریکا و اروپا نشسته اند چنین ناجوانمردانه بر او میتازند بدون اینکه درنظر بگیرند که کرزی در زمانی رهبری کشور را به دست گرفت که افغانستان از سی سال جنگ، ویرانی، جنایات جنگی و برادر کشی به مرحله جدیدی گام میگذاشت.

  کرزی در زمانی رهبری دولت افغانستان را بدست گرفت که جنایتکاران جنگی از مارشال دزدان فهیم تا شیطان الدین ربانی و سیاف از برکت بی 52 امریکا دوباره به اریکه قدرت تکیه زدند و جلو هر اقدام نیک کرزی را گرفتند.

  در موجودیت این جنایتکاران من باور دارم که اگر کسی دیگر میبود یا او دیوانه میشد ، یا استعفا میداد و یا به قتل میرسید. ولی کرزی با زیرکی و استعداد خاص رهبری که دارد اجازه نداد که هم در گرو کامل این جنایتکاران قرار گیرد و هم آن ها را از سگ جنگی بین همدیگر باز دارد و دوستان خارجی شانرا هم خوش نگهدارد.

  این را هم باید از یاد نبریم که در هشت سال گذشته امریکا و ناتو بدون در نظر داشت حقوق اتباع کشور به بمباران و قتل مردم ملکی اقدام کرده و پنجابی های کثیف و بویناک پاکستانی طالبان وحشی را برای قتل مردم کشور ما فرستاده و میفرستند ، که اینها هم در تضییف نقش کرزی به حیث یک رهبر رول عمده بازی کرده اند.

  اگر تمام این عوامل را یکبار در نظر بگیریم خواهیم دید که کرزی شخصیت خیلی زیرک و با استعدادی است که در هشت سال با حوصله مندی و جانفشانی کار و تلاش کرده است.

 • این گفته های من از روی احساسات و ناباوری ها و منفی گرایی ها نمیباشد صرفآحقایقیست که همه مردم افغانستان به آن باورمند اند و با من هم عقیده هستند

  کرزی؟ تو کی بودی؟ و چه نوع پدیده ای یا اعجوبه ای بودی که درین سرزمینی که فرد فرد آن با همه پرسی ها و همدلی ها و صفاو همدوستی در پرتو کانون اسلام زندگی بی غل وغش خودرا حتی با بسیار نابسامانی هاییکه بصراحت گفته میتوانیم دست هیولای مفسد کافرمافیای نفت غربی را بسر میبردند و حتی فکر چنین روزیرا درخوابهای شیرینشان هم نمیکردند، زندگی خودرا بسر میبردند.

  هشت سال است که فرد فرد این میهن در چنین فکری هستند و هنوز هویت تو را مبنی بر ورود نا به هنگام تو و سالاری بودن تو متعقد هستند که در تنهایی خودت را نیز به خنده می اندازد نشده اندو نمیشناسند.

  کرزی؟ به تعدد 19 ها مواد قانون اساسی را که پسرت (خلیل زاد=دشمن زاد)خودرا پدر این قانون میداند و دست بازی را درمحکم بندی قانون اساسی داشت، تو بالای آن پا گذاشتی و چشمک خودرا زدی.

  کرزی؟ ای مستبد خودکام، تو بودی که با اعطای بخششی ها و دست کشی ها بالای سر انتحاری ها و دزدان و مافیای نفت و معامله گران، ومافیای موادمخدر آنها را گسترش دادی و مردم بیچاره ای مارا در خون و غم و درد پیچاندی.

  کرزی؟ به گفته ای آقای بشردوست (( ای منافق سیاسی، و ای بلا وسمارقی که همچو عذابی دردناک از جانب پروردگار از زمین نازل شدی)) مگر ما چه گناهی را مرتکب شده ایم که چنین مکافات میشویم؟
  کر! زی؟ ای موجودی که مایه ای شرمساری مان در جامعه ای جهانی و در منطقه شدی، ای کسیکه حاضر هستی با اخذ چوکی و پول خودت را به کرایه دهی حتی بفروش برسانی، شرمگینم از گرفتن نامت و ملولم از وجود ننگینت، مردم غیور افغانستان همچو ((دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر ،، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست)) سرگردانند و امید دارند چهره ای سیاسی کشور ازین گرداب بدر آید
  آیا این جفا در حق ملت ما نیست؟ آیا این سلب حقوق شهروندی و مدنی مردم ما نیست؟ بس است! و فکر پلید خودرا موقوف کنید، اگر بگویم و بنویسم نیاز به کتابها و زمانهای مدید دارد و این دلقکان حکومتی در گوشهای خود شیشه ماندند و در چشمهایشان عینک مقبلی ماندندو در دستان خود عصای اتمری گرفتند و در سر خود کاپی کلاه کرزیی گذاشته اند و در تن خود عمامه و چپن استخاره یی مجددی ای کرده اند و در فهم وعقل خود داشته های کریم خرمی جاداده اند، داغ داغ است دلمان همه میدانند.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس