صفحه نخست > خبر و گزارش > آيا يک دست نشانده، خود می تواند به دخالت خارجی اعتراض کند؟

آيا يک دست نشانده، خود می تواند به دخالت خارجی اعتراض کند؟

با همه ی اين وجود، رویدادها در افغانستان چندان قابل پيش بینی نيست و ممکن است روزی همان دست اربابش که او را به ارگ رساند، از صحنه ی سیاسی افغانستان برای همیشه حذفش کند. کاری که در افغانستان سابقه داشته است.
کابل پرس
پنج شنبه 1 آپریل 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کابل پرس?: حامد کرزی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2009، با تقلب برنامه ریزی شده، در حالی که میلیون ها شهروند افغانستان به او رای ندادند یا درانتخابات شرکت نکردند، همچنان بصورت غیر قانونی بر مسند ریاست جمهوری نشسته است و امروز خشمگينانه به رد قانون تازه ی انتخابات اعتراض کرده و دست خارجی را در آن دخیل دانسته است. قانون جدید انتخابات که در فرمانی تقنینی توسط حامد کرزی اعلام شده بود و زمینه های تخلف و تقلب را بیشتر می کرد، روز گذشته در پارلمان افغانستان با قاطعیت آرا رد شد.

در قانون جدید، حامد کرزی به بهانه ی افغانی کردن روند انتخابات، اعضای خارجی کميسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی را حذف کرده و تغييرات عمده ای را مانند محدود کردن حضور زنان در انتخابات وضع کرده بود.

طبق قانون، اگر پارلمان اين قانون تقنينی را رد کند، همان قانون پيشین قابل اجراست و اکنون قانون جدید حامد کرزی باید کناری گذاشته شده و قانون پيش از آن جاری و ساری باشد.

حامد کرزی در واکنش به رد اين قانون خشمگينانه، گفته است که دخالت خارجی در پارلمان افغانستان باعث رد چنين قانونی شده است.

واکنش حامد کرزی از چند جهت قابل توجه است:

يک: حامد کرزی خود دست نشانده خارجی ست. ماه ها پيش از اينکه پای حامد کرزی به ارگ ریاست جمهوری به عنوان رییس جمهور برسد، توسط نيروهای ويژه ی آمريکا و سازمان استخبارات اين کشور محافظت شده و به نقاط مختلف انتقال می یافت. حامد کرزی آن شخص صالح و سالمی نیست که می بایست، بر مسند قدرتمندترین شخص افغانستان تکیه می زد. او شاید در حد یک کارمند ساده می توانست کارهایی را انجام می دهد اما به هیچ عنوان شایسته ی پستی که اکنون آن را دارد، نبوده و نيست. در چند سال اخير که او به عنوان رییس جمهور در افغانستان حضور دارد، مافياهای مختلف با همدستی نزدیک ترین افراد به او شکل گرفته و اين مافياهای مختلف در قاچاق مواد مخدر، اختلاس، قاچاق اسلحه، خرید و فروش پروژه های بازسازی، خرید و فروش پست های مختلف و... دست دارند.

دو: درصد بالایی از همکاران نزدیک حامد کرزی به شمول معاونان و وزاریش با استخبارات کشورهای منطقه و بويژه پاکستان و ايران در ارتباط می باشند. نفوذ استخبارات کشورهای منطقه و نيز آمريکا و باز بويژه انگلستان چنان است که حتا خود او چند سال پيش از دو مقام بلندپایه نام برد که وابسته به کشورهای ديگر می باشند. بسیاری از همکاران نزديک حامد کرزی که عضو و جزو سران گروه های نظامی سابق می باشند، در زمان نبرد با رژيم های وابسته به شوروی، با استخبارات کشورهای مختلف در ارتباط بوده اند. ژنرال رحیم وردک، وزير فعلی دفاع افغانستان يکی از کسانی ست که در گفت و گو با یک تلويزيون خصوصی در کابل، به ارتباطش با سازمان استخباراتی پاکستان اذعان کرده بود.

سه: حامد کرزی گفته است که "در هیچ کشور جهان، خارجی در ادارات دولتی و انتخاباتی اش حضور ندارد، به عنوان صلاحیت دار و حکم دار". اين در حالی ست که تا مدت ها محافظت شخص حامد کرزی و ارگ ریاست جمهوری را آمريکایی ها بر عهده داشته اند. بسیاری از طالبان نکتایی پوش اطراف حامد کرزی که پست های کليدی را اشغال کرده بودند و اشغال کرده اند، سرسپردگان سازمان های بین المللی مانند بانک جهانی می باشند و ده ها تن از افراد خارجی را به عنوان صاحب صلاحیت، در ارگان های مختلف دولتی گماردند. اين افراد مانند انورالحق احدی، اشرف غنی احمد زدی و حنیف اتمر، علاوه بر اینکه خود ماهانه هزاران دالر معاش داشتند، پول های هنگفتی را نیز به دوستان، همکاران و مشاوران خارجی خود پرداخته اند. جالب است که بیشترین اختلاس های صورت گرفته نيز توسط همين دست افراد انجام شده و با اين وجود همچنان پست های مختلف و کليدی را در اشغال خود دارند.

نوع فعالیت های افرادی مانند اشرف غنی احمدزی، انورالحق احدی و حنیف اتمر به گونه ای بوده و هست که گویی آنان نه وزير دولت افغانستان و بلکه گمارده ی سازمان های بین المللی می باشند.

چهار: بالاترین تقلب صورت گرفته در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته توسط خود حامد کرزی و تیم همراهش صورت گرفته است. حامد کرزی بدون تقلب گسترده و برنامه ریزی شده، آرزوی باقی ماندن در ارگ را فقط در خواب می دید. اسناد، شواهد و مدارک نشان می دهد که او کمترین شانس را برای برنده شدن داشت. از حدود یکسال پيش از انتخابات، او امکانات دولتی را بصورت غیر قانونی در اختیار کمپاین انتخاباتی خود قرار داده بود، ميليون ها دالر پول از دولت، از نزدیکانش که در قاچاق مواد مخدر دست دارند و از بانک غضنفر خرج کرده است تا مسند ریاست جمهوری را از دست ندهد.

پنج: باز هم این حامد کرزی است که با سوء استفاده از احساسات دينی و قومی و زبانی مردم، دست به تقلبات گسترده در انتخابات زد. استفاده از جنگ سالارانی مانند محقق و دوستم و برانگیختن احساسات قومی و نيز سوء استفاده از آن و در نهایت ادامه ی سیاست تبعیض، از روش های حامد کرزی در این چند سال بوده است. استفاده از صبغت الله مجددی، شیخ الشیاطین افغانستان و استخاره و بعد استعفای او از سنا و باز هم بازگشت وی به سنا، همه و همه بازی های حامد کرزی است که از رفتار مدنی بدور است.

شش: محدود کردن حضور زنان به عنوان نامزد در انتخابات، از طرح های حلقه ی گلبدینی و طالبی اطراف حامد کرزی می باشد. آنان قدم های مختلف را از جهات مختلف برای طالبانی کردن افغانستان بر می دارند. تغيير قوانین بصورتی که با روحیه ی قبیله سالاران سازگار باشد، یکی از روش های آنان برای طالبانی کردن افغانستان است.

هفت: به نظر می رسد حامد کرزی با تغییر قانون انتخابات و فراهم آوردن فرصت تقلب بیشتر، از همین اکنون به انتخابات در دوره های آينده و بويژه در انتخابات آتی ریاست جمهوری می انديشد. در قانون تصریح شده است که کسی نمی تواند بیش از دو دوره رييس جمهور باشد، اما از کرزی با کارنامه ای که داشته است نباید انتظار داشت که بدون جنجال اين پست را کناری بگذارد. او حتا ممکن است در صدد تغيير اين ماده ی قانونی براید و بخواهد اين محدوديت را بردارد. يکی ديگر از گمانه زنی ها اين است که حامد کرزی پس از پایان یافتن دوره ی رياست جمهوری، به فکر ورود به پارلمان به عنوان رييس اين نهاد باشد.

با همه ی اين وجود، رویدادها در افغانستان چندان قابل پيش بینی نيست و ممکن است روزی همان دست اربابش که او را به ارگ رساند، از صحنه ی سیاسی افغانستان برای همیشه حذفش کند. کاری که در افغانستان سابقه داشته است.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • هیچ تبعه افغانستان نباید از یاد ببرد که کرزی در زمانی رهبری امور را بدست گرفت که افغانستان از برکت 30 سال جنایات غیر انسانی به ویرانه مبدل گشته ، جنایتکاران کشور مال شخصی شان ساخته و بیگانگان بخصوص آخوند های جنایتکار ایران و پنجابی های بویناک پاکستانی را حاکم بر کشور کرده بودند.

  کرزی با درایت، حوصله مندی و زیرکی که خاص او است توانست که جنایتکاران را از سگ جنگی دور بدارد و در شرایط خیل مشکل تعادل و توازن را از یک سو با همسایگان ، از طرف دیگر با نیرو های خارجی حاضر در کشور و هم جنایتکاران جنگی که او را در محاصره دارند حفظ کند.

  اگر کسی دیگری به جای کرزی میبود در این چنین حال و اوضاع خیلی مشکل یا دیوانه میشد ، یا استعفا میداد و خلای قدرت را به میان میاورد و یا از طرف جنایتکاران جنگی به قتل میرسید.

  در هشت سال گذشته از یک سو جنایتکاران جنگی در مقابل هر اقدام او سنگ اندازی کردند ، از طرف دیگر امریکا با سیاست های دو رویه و جنایات بر علیه مردم ملکی برای او هزاران مشکل آفریدند و از طرف هم همسایگان بخصوص پنجابی های کثیف و بویناک پاکستانی با مسلح کردن نیرو ها ضد دولتی از جمله طالبان کشور را برای او به دوزخ مبدل کردند.

  اما نباید فراموش کرد که کرزی تسلیم نشد و هر باری که شرایط برایش آماده گردید به خاطر وطن و مردم آن صدای خویش را بلند کرد.

  این کرزی بود که هفت سال قبل امریکایی های جنایتکار را هشدار داد که مراکز تروریست ها و جاه های امن آنها در خاک پاکستان است و از آنجا بر علیه مردم و دولت افغانستان فرستاده میشوند.

  تا چند سال امریکا به حرف او اهمیت نداد . ولی حالا میبینیم که کرزی راست میگفت و امریکا هر روز با جت های بی پیلوت وزیرستان را بمباری میکند.

  این کرزی بود که مانع سم پاشی زمین های زراعتی دهاقین بیچاره افغان گردید.

  این کرزی بود که شش سال قبل هشدار داد که "انگلستان و قوت های نظامی آن بخش از حل معضله افغانستان نه بلکه بخش مشکل ساز آن است".

  این کرزی بود که هولبروک و گالبرت را که میخواستند انتخابات افغانستان را به سلیقه خودشان به پایان ببرند به سر جایشان نشاند.

  این کرزی بود که تسلیم نشد و با وصف تمام کوشش های امریکا روابط افغان-ایران را بر هم نزد.

  امروز اگر کرزی نمیخواهد که خارجی ها در انتخابات افغانستان مداخله کنند حق کامل دارد. جنایتکارانی چون گالبرت امریکایی نشان داد که به منافع افغانستان اصلا ً فکر نمیکنند و فقط آب را گل میکنند و تفرقه میندازند.

  کرزی را فقط آندسته افغانها تخریب میکنند که از شورای دزدان نظار دفاع میکنند و یا مربوط به این شورای جنایتکار و گروه های فروخته شده دیگر هستند.

  دسته دیگر آن افغانهای است که در خانه های آرام شان در غرب نشسته و از واقعیت های افغانستان خبر ندارند.

  به کرزی باید شکر کرد زیرا شما شاید بدست جنایتکار جنگی چون شیطان الدین ربانی بیفتید که سالهای 92-96 را دوباره بر سر تان بیاورد.

  دفاع از کرزی همچنان اجازه ندادن به امریکا و جنایتکاران دیگر است که میخواهند افغانستان را کاملا ً به آله بازی شان مبدل سازند.

 • البته با درود به هم میهنانی که درک می کنند. که اگر جناب کرزی با همان درایت هایش نبود امروز نه زبان پارسی نه افغانستانی نه زبان پشتویی وجود داشت .

  چون ارتجاع سیاه دشمنان تاریخ ما کاری کردند که طالبان آخر ضربه به پیکر فرهنگ و مردم مازدند وافغانستان را به سه قسمت تقسیم کردند . وتنها در کابل در تمام نقاط آنها حکومت های قبیلي یی و مجاهدی چور و چپاوول و تجاوز که همه آنها اسلامی بودند . یعنی با وقاتلوهم لا تکونو فتنه هنوز هم می کشند . نمیدانم این مردمی که شب روز دودست در هوا و از خدا نا میخواهد این را فکر نمی کند . که جناب کرزی در چه هنگلامی و با هزینه زمام کشور را بدست گرفت .

  این ستون های پنجم که بری از خردمندی اند با مقالات نا هنجار بور از تعقل همیشه هیزم در آتش ظلم دشمنان می افگنند.
  و هیچگاه به فکر نمی آیند که ساختن یک مملکت کار آسانی نیست . اگر غرب کمک می کند بدون هدف نمی کند و به هر بیخرد هم کمک نمی کند .
  چرا گلبدین در ایست سیاه آمریکا قار دارد ؟

  تا مردم ما دشمنان را در زیر لنگی و پککککککککککککول و نکتائی و چاپلوسی و خیانت به ترقی و پیشرف نشناسند. نجات و رهایی ممکن نیست .

  یک جاپانی در همه حال یک جاپانی است
  و یک چینایی هم چینایی و آمریکایی هم آمریکایی و لی یک افغان در همه حال افغان نیست .
  در گام نخست : پشتون ، هزاره ، بلوچی ، پشه یی ، ازبک ، ... هستند و
  در گام بعد : شیع سنی ، الچه مذهب ، غلات ، چاریاری ، پنجی ، احمق و غیره
  بعد آن : نو کر ایران ، پکی پاکستانی ، آی آس آی ؛ عرب های سوسمار خور ، سی آی هی ، چپی راستی ، نوکر حلقه بگوش ، کله پوک .
  بعد : 93% همن ها بی سواد ، دنباله رو، مقلد ، بی مغز ، لابالی ، بی تربیه ، حرامزاده ،
  بعد : تمام آنها تلاش دارند تا برای دشمنان خود شیرینی بکنند.

  با این همه بحران که نه دین را می شناسند و نه خدا را و بدترین اعمال را بر یکدیگر روا می دارند جناب کرزی خو خیر اگر تمام خدا های جهان را بیآوری ازین قوطی عطا چیزی جور کرده نمیتواند.

  زنده با کرزی که از ریگ برای این مردم از خود بی خبر و عده نو کر منش و همی ولسی جرگه تماما دربست در راه دشمنان مردم حرکت می کنند. و. از جهل مردم به چوکی نشته اند و تیشه به ریشه همین مردم می زنند.
  اگر خرد داشته باشیم کارد را دشمنان تازی و عرب سوسمارخور در 14 قرن به استخوان این مردم رسانیده و صلاح نیست که مثل خر عر عر کنان بطرف گرگ بدویم . ولی کرزی درد را میداند اما جهالت چشمان عدة دین میدار نوکر صفت را کور کرده است . نمیگزارد که این مردم رهایی یابند . میخواهند این مردم در تاریکی و خود برسرنوشت شان حاکم باشند.

  اگر این ملت درک میداشتند همه در مقابل ولسی جرگه خائنان به خودشان تظاهرات می کردند .یا باید آنها را تحریم کنند با رای شان . تا به سرنوشت رهایی برسنددر غیر آن همین آش است و همین کhttp://www.youtube.com/watch?v...اسه .

  • بابر اصیل کابلی.

   مطمینم که از یک اپارتمان مکروریان ویا از کدام بلاک غصب شده دیگر کابل که در گذشته ها با سو؛ استفاده ازمنصب ومقام خلقیگری و قبیله گری در اختیار تان قرار گرفته واینک با خیال راحت از پشت کامپوتر ات افکار قبیلوی ات را در دفاع از هر اوغان بی خاصیت وبی جهت نوکر صفت .... برای ما میفرستی !!!! ولی در همان کابل کابلی بیچاره توان باز سازی دوباره خانه تخریب شده خود را ندارند .....

   در رابطه به دفاع از کرزی!!!

   اسناد انکار ناپذیر در مقابلت قرار داده شده که کافر و مسلمان جهان از ان اگاهی دارندو نشان دهنده انستکه کرزی را چون دیگرانت CIAاز اسمان دیسانت و این افراد همه اعضا مخصوص سی ای هی اند .

   • شاگرد کرزی پاچا هم اکنون سفیر امریکا در تاجکستان میباشند که در زمان جهاد پیش کزی پاچا زانو زده و قند مانده بودند !!!!!پاکستان و ای اس ای نیز تایید کردند که کرزی جان زمانیکه به پاکستان تشریف داشتند با سفارت خانه های امریکا و انگلیس .. ارتباطات همیشگی داشتند ...

   عادت داری تمام خرابی ها وبدی ها رابه اییتلاف شما ل, پرچمی ها , ستمی ها ... ایران و تاجکستان و روسیه نسبت بدهی.

   حالانکه هیچ کشوری مانندپاکستان ,امریکا ,انگلستان وسعودی در تخریب و کشتار و غارت وطن ومردم ما سهم نداشتند و ندارند حتا روس ها .

   و از ساکنان این سرزمین هیچ قومی به اندازه اوغان در تخریب حریق ترور وغلامی کردن به اجانب پیشتاز نبوده اندو نیستند .

   درایت چه است ؟؟حوصله مندی چه معنا دارد !!!!!زیرکی !!! از این میان فقد زیرکی صفت درست است که کرزی صاحب انرا از انگلیس ها و امریکایی ها فرا گرفته بلی او زیرک است کاری که گلبدین و طالب وافغانملت... به زور تفنگ نتوانست بر اقوام این وطن بقبولاند کرزی به زیرکی به تحقق ان دست یافت ... نصب والیان وقوماندان اوغانی در مناطق غیر اوغان چون کندور بغلان بدخشان مزار ..... ........ کابینه اوغانی ازدیاد ولسوالی های بیشتر در ولایات اوغاننشین به قصد حضور بیشتر انان در مجالس عیان و عوام و مصارف پول بنام باز سازی دران مناطق......همچنان سیاست های ظاهر خانی و داووخانی و افغانملتی را در مناطق غیر اوغانی تطبیق میکند بازسازی مختص به ننگرهار قندهار هلمند زابل کنر .... شده است میلون ها دالر را با شاخی در انجا ها باد میکنند در حالیکه بدخشان و پنچشیر شمالی بامیان دایکندی غور سمنگان فاریاب .... گویی جز این سر زمین نیست یا ناگاساکی بعد جنگ دوم جهانیست و امکان ندارد کسی انجا ها برود این بی مغز بودن وکور بودن کرزی را نشان نمی دهد چون در راس کابینه خودش قرار دارد تنها این بی توجهی را میتوان به تعصب وخصومت اوغانی و قبیلویش نسبت داد و بس .... این چگونه رهبر ملی است و چگونه ملی عمل کردن است لعنت به این ذکاوت که از انگلس و امریکایی ها فراه گرفته است.....................

   کرزی امریکا را اخطار دادکه مرکز تروریست ها پاکستان است !!!!بابر صاحب کرزی چه که حتا خودت فهمیدی که پاکستان در تبانی اوغان های دو طرف سرحد هر دشمن این مرزوبوم را تجهیزوتسلیح و بجان مردم ما رها کرده است .. .....کدام کشف بزرگ نیست . همچنان کسی که از اسمان توسط خارجی ها پرتاب و به کرسی جمهوریت اوغانستان قرار داده شده و بادیگارد های استخباراتی خارجی از قصر و خوابگاهش محافظت میکند چطور امکان داردچون شاه شجاع,عبدالرحمن خان ,دوست محمد خان , نادر خان ,..... بادارش را اخطار بدهد محال است و خیال و تفکر فردنازیست !!!!!

   کرزی مانع سم پاشی مزارع دهاقین بیچاره شد !!!!بلی کرزی مانع شد نی تنها کرزی بل افغانملت و قاچاقچیان بزرگ مخدر در کابینه و پارلمان و برادران کرزی پاچا از دهاقین مظلوم و بینوا که نام کشور شان را در صدر جدول مخدارات جهان قرار داده اند دفاع کردند .....برادر باید مینوشتی دهاقین اوغانی ننگرهار هلمند و قندهار ... چون دهقانان کم زمین وبی زمین کابل پنچشیر بامیان شمالی ......که زمین های شان در دامنه های کوه ها شاید از سه تا شش جریب زمین بیشتر نباشدولی این کارحرام غیر اسلامی را نمی کنند و بیچاره هم نیستند چون کسی که زمین دارد زندگی بدی نداردند.

   • درایت کرزی سبب شده تا کشور را از لحاظ تولید تریاک هروین و اینک چرس در مقام اول قرار دهد و باید برای انان پول تراکتور منابع ابی و کود و تخم های بزری بیشتر داده شود ..
   • در زمان کرزی اوغانستان با وجود سرازیر شدن ملیارد ها دالر از نظر امراض چون تبرکلوز یا سل مقام دوم را.
   • ملریا و لشمانیاو محرقه مقام سوم.
   • مرگ ومیر زنان موقع زایمان سومین .
   • از نظر فقر اقتصادی دومین کشور زیر خط فقر.
   • از نظر فساد اداری اولین کشور جهان بگفته دیلمات های غربی فسادستان .
    ..............................................................

   کرزی در جریان ده سال حاکمیت اش نتوانست اردو , پولیس و استخبارات حسابی بوجود بیاورد . اردو هنوز طیارات جنگنده هلیکوپتر های نفر بر و جنگی و طیارات اکمالاتی و سستیم دفاعی هوایی راکتی دافع هوا و در بخش زمینی تانک ها ماشین های محاربوی عرادجات ثقیل ... ندارند از این رو اکثرا تشویش دارند که حین خروج امریکایی و ناتو باز هم اوغانستان به امارات ملاعمر و پاکستان و سعودی تبدیل خواهد شد.

   از نظر مبارزه با قوت های مسلح مخالف !!!!که توانایی شان به صفر تقرب کرده بود از نابخردی کرزی و گروه قبیلوی اش اینک طالب به در وازه های کابل رسیده و به حملات گروهی را در صد متری قصر اش هوتل کابل یا سرینا و فرشگاه بزرگ افغان و چاراهی فخر افغان خان عبدالغفار خان و سفارت هند .....سازمان میدهند ... در روز روشن جشن کرزی را مختل کرده و ریس دولت و وزیر دفاع را فرار و چلنچ میدهند ..

   هولبرگ و کابرت میخواست انتخابات رابه شیوه خود.....!!!!! بابر جانه شیوه انان چه و کی بود ؟؟؟؟؟ دوست ودشمن کرزی از داخلی تا خارجی حتا خود و گروه اش قبول کردن که در رای گیری تقلب شده بود ..

   کرزی را ان دسته اوغان ها .......... تخریب میکنند ... که از دسته شورا دزد ان نظار ....!!! مشکل شما اوغان های نا مسلمان همین است که چون خارجی ها (انگلیس ها ) تفرقه ایجاد کرده و هر هموطن ما که کار های غیر انسانی و غیر اسلامی تان را انتقاد کردند فکر میکنید باید از گروه ایتلاف شما ل و شورا نظار باشند ..(سور خلقی صاحب من مربوط کدام شورا دزدان شمال و جنوب نیستم).

   به حق که ربانی در تخریب .....اوغانستان و کابل سهیم بوداما چرا در دشنام نامه های همیشگی تان از کسانیکه یکجا با خارجی ها از سه طرف دیگر کابل را زیر باران راکت قرار میداند و هست وبود دولت و مردم را بوزن اهن کهنه به بادران شان میبردند و خارجی ها را با شمشیر برهنه بجان مردم خود رها کرده بودند - خارجی ها را از سراسر دنیا اورده و در مناطق زیر حاکمیت شان مراکز ترور و انفجار تخریب . .... دایر کرده بودند ایا انان این حق را داشتند ؟؟ یا چون اوغان اند هر غلط که بکنند ثواب است و صحی .. ذکر خیر شان نمی رود ؟؟؟؟؟؟

   خان اصلی

 • اگر انگلیسی بلد هستید مقاله ذیل را بخوانید که بدانید کرزی راست میگوید.

  کرزی کاملا ً حق دارد که جنایتکارانی را که از خون ملت بیچاره عراق میلیونها دالر کمایی کردند ، مسول تقلب در انتخابات افغانستان میداند.

  http://axisoflogic.com/artman/...

  • اینرا هم بخوانید.

   http://gulfanalysis.wordpress....

   آقای خان

   شما نباید بدون دلیل هرکس را با نام های مختلف تاپه بزنید. من عاشق لب و دندان کرزی نیستم ولی من بر اساس ایجاب شرایط و زمان خاص که ما و شما در آن قرار داریم از او دفاع میکنم به همان شکل که از داکتر نجیب الله در وقتش در مقابل جهادی های جنایتکار دفاع میکردم.

   نه نجیب الله و نه کرزی فرشته ها بودند یا هستند ولی آنها از جنایتکاران جهادی و اشخاصی چون وطنفروش کبیر کارغل ، شیطان الدین ربانی، گلب الدین راکتیار، جنایتکار ملی احمق شاه مسعود و فهیم شرف داشتند و دارند.

   لطفا ً مشکل اصلی تانرا بگویید. زیرا من جنایتکاران را نه بر اساس قومیت و ملیت و مذهب شان بلکه به علت ارتکاب جنایات شان محکوم میکنم.

   و سلام

  • غول بابره!

   جفیدنت پاینده باد!

 • ولسي جرګې وښوده چې دخان نوكران دي

  پرون ولسي جرګې د انتخاباتو په قانون كې چې د ولسمشر كرزي لخوا د يوه تقنيني فرمان له مخې توشيح شوى ؤ د انتخاباتي شكاياتو د ارزونې اكثريت افغاني شوى كميسيون رد كړ او پرېكړه يې وكړه چې دا بايد د پخوا په څېر وي چې بهرنيان پكې اكثريت وو.
  دا چې د ولسي جرګې دغه پريكړه د اساسي قانون د 109 مې مادې پر خلاف او غير اصولي ده بيله خبره ده، خو پوښتنه داده چې د افغان ولس د استازيتوب دعوه دارانو ولې د خپل ولس د برخليك په باب د بهرنيانو واك ته غاړه كېښوده او ولې يې داسې سپكې پريكړې ته زړه ښه كړ؟ آيا افغان ولس دومره ذليل دى چې بايد د برخليك پريكړه يې د بهرنيانو په لاس كې وي؟ آيا د هېواد په ساره او اوږدو كې زموږ د شهيدانو هدېرې پر همدې شاهدي وايي؟
  كه دوى فكر كوي چې نا خبره ولس به د دوى پردې پريكړو نه خبريږي چې تر شا يې كومې انګيزې اوكوم سپيره لاسونه دي نو ډيره لويه غلطي كوي، افغان ولس پردې پوهيږي چې د انتخاباتو په كميسيون كې د بهرنيانو پايلې څه وې؟
  پردې هم ولس خبره دى چې د ولسمشر لخوا د شكاياتو كميسيون بشپړ افغاني شو بهرنيانو دا ګواښونه وركول چې كه ولسمشر لږ تر لږه دوه تنه بهرنيان په دې كميسيون كې و نه مني نو ټول قانون به په ولسي جرګې رد كړي، پرون ولسي جرګې پخپله پريكړه وښوده چې بهرنيان دلته دومره د ولس پر سترګو ور ننوزي داسې خدمتګاران لري چې خپلې ملي ګټې، د خپل ولس غرور او همت ټول هيڅ په هيڅه د دوى په پښو كې ورته غورځوي.
  متاسفانه ولسي جرګې د خپل تاريخ تر ټولو سپيره پريكړه وكړه چې اوس به ان شا الله د ژوند تر پايه د دوى لپاره د تندي داغ وي، ولسي جرګې وښوده چې د خان نوكران دي نه د هغه باشهامته ولس چې افغانان يې بولي، خو دوى بايد د څو ټنګو او د بهرنيانو د يوې پيكه موسكا په وړاندې داسې زرګونډه نه وهلاى لږ يې بايد شاته خپل هغه ولس ته كتلي واى چې د غرور شمله يې د هندوكش او هماليې نه اوچته ده.
  دوى بايد له ځانه وپوښتي چې آيا دوى د هغه ولس استازيتوب كولاى شي چې خپل ايمان، غرور او شهامت يوه شېبه هم نشي هيرولاى، سرونه وركولاى شي، ستونزې او مصيبتونه ګاللى شي خو پرديو ته سر ټيټى يې په قاموس كې نشته.

 • وکلای ولسی جرگه در زمان تایید کابینه پیشنهادی فقط همان وزیرانی را قبول کردند که همه میدانستند مهره های غربی ها هستند و اشخاص پاک نیت چون آقای دانش ، پشتون، وزیر مخابرات ، وزیر صحت عامه را که واقعا ً در حکومت گذشه کار کرده بودند رد کردند.

  اینبار هم اینها قانونی را رد میکنند که به افغانها در کمیسیون انتخابات بیشتر صلاحیت میدهد.

  این دیگر واقعاً نشان دادن نوکر منشی کامل این به اصطلاح وکلای مردم است.

  جالب از همه این است که قانونی و عبدالله بدون در نظر داشت مسایل مربوط به وطن و مردم آن با حرارت با بیشرمی از موقف خارجی ها به دفاع پرداخته اند و باز لبه تیز انتقاد شانرا متوجه کرزی کرده اند.

  این به یاد من مصاحبه یکسال قبل کرزی را میاورد که در آن حکومت پاکستان را به مداخله متهم کرده بود ولی بعد از یکساعت گفتارش بوسیله معاون خودش یعنی احمد ضیا مسعود نه تنها که رد گردید بلکه حرف های کرزی را به مسخره گرفته بود.

 • اصطلاحی نزد ما مردم وجود دارد که میگویند "بگیریش که نگیرید" و با این نکته بر فراز هشدار های طفلانه ی آقای رئیس جمهور افکار مردم را به قلم می کشم.

  چنان شوکه شدم که حتی باری به خنده افتیدم که باز چه شده است رئیس جمهور به اخطار های خود که بیست و چهار ساعت هم دوام ندارد و سپس معذرت میخواهد رو آورده است و چه را میخواهد به اثبات رساند؟ آیا این ما یعنی مردم افغانستان از همه ی احوال و عملکردهایی که درین کشور صورت میگیرد بی خبریم و یا شخص آقای کرزی؟ و خیلی جالب است که ایشان جانب مجلس نماینده گان را مخاطب قرار داده و آنها را از خودشان با خبر میساز دیروز آقای رئیس جمهور در یک نشست مطبوعاتی که در مقر کمیسیون به اصطلاح مسقل انتخابات صورت گرفت بطور ناهنگام و دفعتآ آمده و صدای خود را چنان بلند کرده که به باور من خودش نیز پس از ختم کنفرانس همچون ((کنفرانسی که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در کابل تدویر یافت و چنان سخن زد که آقای کرزی را مخاطب قرار داده که حتی گپ به جایی رسید که از بودجه ملی کشور هم پرسشی از سوی احمدی نژاد به جانب آقای کرزی صورت گرفت که آقای کرزی چون ازین اصطلاحات سر در نمیآورد بر آن شده بود که از مشاورین مقتدر خود جواب را بپرسد که بینی نصفه دیپلوماسی مان را به زمین کوبید)) نفهمید که چه بارش کردند و اینبار هم در عالم بی خبری ندانست که چه بر زبان آورده است و عاقبتش چیست؟ و پس از ختم کنفرانس بهوش آمد!!

  واین بار بار رخ داده است که جناب آقای کرزی اول امضا میکند سپس میخواند ویا اول سخن میزند و بعد فکر میکند و جای افسوس است که شخص اول کشور بی مهابا سخن میزند و بعد بهوش میاید، با گفته های احساساتی خود ضربه ی شدید به خود و هم به مردم افغانستان وارد نمود.

  • آقای توخی

   وقتی اشخاصی چون قانونی و عبدالله بدون در نظر داشت منافع ملی از هر اشاره خارجی ها مانند نوکران حلقه بگوش دفاع کنند و در حقیقت حیثیت نمایندگانشانرا در کشور بازی کنند کرزی مجبور است موضع خود را مطابق خواست زمان و شرایط اصلاح کند.

   و الی من هیچ مشکلی در آنچه کرزی در کمیسیون مستقل انتخابات ایراد کرده نمیبینم.

  • غول تنویره !

   از شما انسان های پست اگر پرسیده شود که چرا اوغانستان بعد از دوصدو پنجاه سال این همه در مانده است، شما مگویید: از دست شورای نظار است.

   شما فاشیستان چقدر بیشرم و حیا استید عیناً مانند رهبران تان، نامرد، سرخم، قران خور، دروغ گوی، مزدور و بیشرف!

  • شما آقای سپهر نباید مانند زنان روسپی ناله و فریاد کنید.

   لطفا ً نظر خود را ارائه کنید، کرزی حق به جانب است یا خیر اگر نیست آیا شما فکر میکنید امریکا و نوکران شان به منافع افغانستان کدام توجه ی دارند ؟ اگر ندارند پس عبدالله و قانونی واقعا ً خائنان درجه یک هستند.

  • آقای محترم تنویر

   این کناراب سپهر به جز ازهمان مزاری=مریضی چوچه سگ پنجابی های کثیف و بویناک پاکستانی کسی دیگری نیست که در زیر چندین چادری پنهان است.

  • غول بابره!

   من هیچ چیزی به تو نمیگویم زیرا هیچ عاقلی سگی را بخاطر جفیدن ملامت نمیکند. بناً جفیدنت پاینده باد!

 • آقای محترم تنویر!

  برای بار چندم آقای کرزی اقرار نمود که وی دست نشانده است، متقلب است و یک رئیس جمهور نامشروع است و خوب است که خود هم قبول نموده است، حال دیگر دیر شده است که بخواهی رازهایی را که به تصور خودت حقیقت دارد را بر ملا بسازی مردم تورا شناخته اند و با این سیاست های نم کشیده ات نمیشود که اذهان عامه را مغشوش کرده و حس ملی گرایانه ات را بنمایانی و مردم را بخود جلب نمایی! ایشان در گفته های خود بیان میکند که من به خاطر منافع علیای کشور قربانی میدهم، غرب میخواهد که مرا زده و زخمی نماید، دفتر نماینده گی سازمان ملل متحد در افغانستان قرار گاه تقلبات گسترده ی انتخابات ریاست جمهوری بود، کمیسیون به( اصطلاح)مستقل انتخابات بیگناه است و آنها آخرین تلاشهای خود را برای داشتن یک پروسه شفاف و عادلانه عاری از دست کاری نموده است، پیتر گالبرایت معاون دفتر ملل متحد در کابل متقلب اصلی است،غربیان بار بار مرا برای کنار رفتن از سمتم اخطار داده اند، مجلس نماینده گان با همکاری خارجیان قانون نامه انتخابات را رد نمودند، و سه نکته عمده را ذکر نمودند که داخلی ها و خارجی ها بفهمند و که اگر همکاری به اشغال تبدیل شود، حکومت مشروع به نوکر مبدل شود پس بغاوت و دشمنی به مقاومت ملی مبدل خواهد گردید..............

  • پیتر گالبریت یک جنایتکار واقعی است و امریکا هیچگاه نمیخواهند که افغانستان یک رهبر و یک دولت متقدر و مستقل داشته باشند.

   کرزی باید پیام به مردم افغانستان داده طی آن اعلان کند که امریکایی ها دشمن مردم افغانستان اند و با استفاده از بهانه های چون اختلاس در دولت که از طرف خودشان و نوکران شان عملی میشود، و مسله انتخابات او را و دولت او را تضعییف کرده و نمیخواهند پروسه صلح عملی شود.

   http://axisoflogic.com/artman/publi...

   http://gulfanalysis.wordpress.com/...

 • آرى آقای محترم تنویر!افغان ها در توالى تاريخ ثابت کرده اند که استقلال، تماميت ارضى و حاکميت ملى شان از جايگاه و اهميت بزرگى براى شان برخوردار است و در اين راستا کارنامه هاى درخشانى را درج اوراق زرين تاريخ پر افتخار سرزمين شان کرده اند، اما پرسش اينجاست که چگونه شد که جناب رئيس جمهور کرزى پس از هشت سال دريافتند که خارجى ها و به خصوص امريکايى ها دارند حاکميت ملى افغانستان را نقض مى کنند

 • افغانها باید بدانند که شرایط کنونی دفاع کرزی دفاع از افغانستان و استقلال افغانستان در مقابل جنایتکاران انگریز و امریکا است که در هشت سال گذشته به جز از اختلاس، افزایش مواد مخدر و قتل هزاران کودک افغان دیگر هیچ کاری به مردم ما نکرده اند.

  افغانها همچنان باید بدانند که امریکا و انگریز هرگز نیخواهند که در افغانستان دولت و رهبر متقتدر و مستقل وجود داشته باشد. آنها میخواهند که نوکر و غلام بچه ی چون عبدالله عبدالله داشته باشند که هر جنایت شانرا جشن بگیرد. آنها میخواهند که دست مردم افغانستان و رهبر افغان همیشه برای آنها دراز باشد.

  اینهم خبری تازه که نشان دهنده آنست که خارجی ها مسول فساد و اختلاس وسیع در افغانستان هستند. چیزی که امریکایی ها به خاطر بی اعتبار کردن دولت کرزی و به خاطر تضییف او به کار میبرند.

  اباسين زهير - Apr 4, 2010 - 16:48
  يکتن از مسؤولين بلند پايه حکومتى، خارجيها را به فساد گسترده متهم نموده علاوه کرد که دولت افغانستان توانايى آنرا ندارد تا با آنها حساب نمايد .

  • http://www.bbc.co.uk/persian/a...

   بابر صاحب تربوران ته دی وگوره!!!

  • http://www.bbc.co.uk/persian/a...

   بابر جان قاعد تان خط بینی میکشد از اینکه با دارانش را نا راض کرده است ..

   چونکه بی خلطه فیر کرده خواسته قطب الدین هلال و مشر ملا را از خود راضی بکند .. ملل متحد را متهم واخطار داده بی شک..... باری گلبدین پاکستان را اخطار داده بود مرد سیاه حاکم پاکستان ضیالحق به ریس استخبارات اش گفته بود گلبدین را بفهمان که ما ترا به این موقف رساندیم پس میتوانم گوش مالی ات بدهم .. ..

  • قائد نه قاعد

   خریطه نه خلطه

   پاکستان خود یک کشور غلام است. اگر امریکا به جنرالان پاکستانی بگویند که خیز بزن نمیپرسند که چرا ، بلکه میگویند چند متر.

   این کشور مصنوعی را امریکا ایجاد کرده و میتواند با یک اشاره هم محو کند.

   زیاد به باداران پاکستانی خویش افتخار نکنید.

 • آقای محترم بابر

  يک خبرنگار امريکايى در کتاب پژوهشى به نام(بوش در جنگ) به صورت واضح آغاز دور جديد مداخلات امريکا را پس از 11 سپتمبر 2001 توضيح کرده است، در بخشى از اين کتاب آمده است که دو روز بعد از حمله بر برج هاى تجارت جهانى رئيس سى .آى.اى آقاى جورج تنت به رئيس جمهور بوش گزارش داد که اکنون زمان فروپاشى دولت طالبان در افغانستان فرا رسيده است و بايد دراين زمينه اقدام عملى صورت گيرد، بوش از جورج تنت مى پرسد که بديل طالبان کى است؟ و رئيس سى.آى.اى مى گويد يک جوان پشتون تبار افغان که انگليسى را هم به خوبى مى داند و نامش حامد کرزى است.
  و همچنان آقای کرزی اقرار نمود که وی دست نشانده است،
  آقای محترم بابر ! پرسش اينجاست که چگونه شد که جناب رئيس جمهور کرزى پس از هشت سال دريافتند که خارجى ها و به خصوص امريکايى ها, حاکميت ملى افغانستان را نقض مى کنند??????????

  • آقای محترم توخی

   ما افغانها میگوییم دیر آید و خوش آید.

   بعضی ها هم میگویند : دیر تر بهتر است از هیچوقت.

   من هم هشت سال قبل شادمانی کردم و سرور کردم که طالبان جنایتکار و دور جهادی های جنایتکار ملی مسعود، شیطان الدین ربانی و غیره جنایتکاران ختم شد.

   ولی در هشت سال که گذشت امریکا نشان داد که دشمن مردم ماست ، دشمن ملت ماست و هنوز هم از پنجابی های کثیف و بویناک پاکستانی بر ضد وطن ما دفاع میکنند.

   در هشت سال امریکا به جز بی اعتبار کردن دولت کرزی، پالیسی دو رویه و دو پهلو که از یکسو کرزی را به خاطر فساد و اختلاس متهم کرده ، تضعییف اش میکنند ولی از طرف دیگر خود شان در تجارت چندین بیلیونی مواد مخدر و اختلاس دست دارند.

   در هشت سال که گذشت هزاران افغان بیگناه به شهادت رسیدند و امریکا ثابت کرده است که برای هشت سال نه که برای چندین دهه دیگر به همین شکل کشور ما را ویران و مردم ما را در خون و آتش نگه میدارد.

   از اینرو کرزی به خواست مردمش که من و میلیونهای دیگر است جواب میدهد و میخواهد که از حق کشورش و از حق مردمش دفاع کند. که در این راه ما با او هستیم و میلیونها افغان که افغانستان را دوست دارند و دلشان برای بدبختی تحمیل شده بر آنها بوسیله جنایتکاران امریکایی و انگریز تحمیل شده ، میسوزد ، با او اند.

   مطالب را که در مورد جنایتکار گالبریت در فوق پست کرده ام بخوانید که بدانید کی ها کرزی را به فساد متهم میکنند.

 • من نمیدانم که این همه سر وصدا به خاطر چه است. خصوصا ً سرو صدای که ولسی جرگه و گروه پنجشیری های مسعود از عبدالله تا قانونی و چکره برهان الدین ربانی حفیظ منصور به راه انداخته اند.

  کرزی میخواهد که به افغانها بیشتر حق و سهم داده شود. او میگوید که کمیسیون مستقل انتخابات باید افغانی باشد. او میگوید که در عملیات نظامی نظر قوت های مسلح افغان گرفته شود. او میگوید که اشخاصی چون گالبریت و هولبروک میخواستند که نتیجه انتخابات را طوری که دل شان میخواست اعلان کنند.

  تمام حرف های که کرزی میزند نه تنها که حقیقت دارد بلکه به نفع افغانستان است. من نمیدانم کدام آن بر ضد افغانستان است که گروپ پنجشیری های مسعود و طرفدران برهان الدین ربانی را چنین بر انگیخته است؟

  مگر این ترس آنها از دست دادن قدرت شان که در زیر سایه ب 52 بدست آوردن است ، نمیباشد ؟

  • هر کس به طریق خود او را صفتی بخشید ..

   هر که تحلیل اوغانی خود را ارایه میکنند ... مگر کرزی از هوا پرتاب نشد مگر عبدالحق صاحب از قصر اش برای چنواری فرستاده نشد مگر از گل اغا تا شیر اغا به پاکستان فرار نکرده بودند مگر انان به زر و زور بی 52 نیامدن ایتلاف شمال خو بداخل اوغانستان دریک گوشه ان با پاکستانی ها عرب ها ...ونوکرانشان طالبان دست و گیربان بودند- یا بازهم چون مشر ملا با یک چشم می بینید ..

   ملگری تنویر مننه ددی په خاطر چه زما غلطی دی ونیوله - قاید.
   اودغه بلی خو سم وه - خلطه -دکوندی زوی داخو عامیانه وه.

  • ملگری تنویریا بابر یا اصیل کابلی.

   امروز مدتی زیادی دنبال قاعد- قائد - قاید بودم اخر کار دیدم قاعد من درست است و بعضیها اینطور قائد هم نوشته اند.

 • زنده باد کرزی

  او یکبار دیگر و با شجاعت اعلان کرده است که اشخاصی چون جنایتکاران جنگی که دست شان به خون یک میلیون عراقی مظلوم و هزاران هزار مسلمان بوسنیایی آلوده است در انتخابات جعلکاری کردند ، اعتبار افغانستان و او را لطمه زدند و میخواستند نتیجه آنرا مطابق میل شان تعین کنند.

  کرزی باید بالای حرف خویش باز هم ایستاده باشد و در مقابل جنایتکاران امریکایی و انگریز تسلیم نشود. مردم سر بلند افغان از او در صورتی دفاع خواهند کرد که به اشغالگران امریکایی جواب دندانشکن بدهد.

  ما بر ضد منافع امریکا نیستیم ولی امریکا بر ضد منافع ما افغانها است، و این چیزی است که کرزی از طرف مردم خویش دستور گرفته است که باید از آن دفاع کند. آنانی که از جنایتکار ملی مسعود و شیطان الدین ربانی دفاع میکنند و امروز چون خفاشان به دساتیر امریکایی ها سرخم میکنند باید بدانند که آنها همان نوکرانی هستند که دیروز نوکری پنجابی های کثیف و بویناک پاکستانی و روسهای را میکردند و مردم افغانستان آنها را به نام وطنفروشان مادر زاد میشناسند.

  افغانها باید بدانند که در شرایط کنونی دفاع از کرزی دفاع از افغانستان و استقلال افغانستان در مقابل جنایتکاران انگریز و امریکا است که در هشت سال گذشته به جز از اختلاس، افزایش مواد مخدر و قتل هزاران کودک افغان دیگر هیچ کاری به مردم ما نکرده اند.

  افغانها همچنان باید بدانند که امریکا و انگریز هرگز نیخواهند که در افغانستان دولت و رهبر متقتدر و مستقل وجود داشته باشد. آنها میخواهند که نوکر و غلام بچه ی چون عبدالله عبدالله داشته باشند که هر جنایت شانرا جشن بگیرد. آنها میخواهند که دست مردم افغانستان و رهبر افغان همیشه برای آنها دراز باشد.

  • پیام ما به رئیس جمهور دولت افغانستان جناب محترم کرزی این است تا سفر ماه می را به امریکا در چنین شرایط که تمام رسانه های آن کشور و تعداز کثیری از کارمندان حکومت اوباما موج از اتهامات ، توهین و شایعات طفلانه را بر علیه ایشان براه انداخته اند ، به زمان دیگر موکول نمایند.

   کرزی همانطوریکه با شهامت چهره قاتلان هزاران هزاران زن و کودک افغان را افشا کرد باید در این زمینه هم با شهامت بگوید که سفر او باید به حیث رهبر یک ملت سربلند با احترام متقابل صورت گیرد نه در شرایط که حکومت امریکا با استفاده از قاتل میلیونها عراقی یعنی گالبریت میخواهد او را تحقیر کنند.

  • بابر.

   ما یعنی کیها ؟؟؟؟ مردم لوی پکتیا ؟ زرغونی ها ؟ گروه گلاب زوی ؟ گروه تر ه کی ؟ گروه امینی ها ؟ اوغانملت ؟ گروه حقانی , گلبدین , طالبان ؟؟؟؟

   ایا خودت نماینده , وکیل , مشر انان هستی ؟؟؟؟؟

   تا حال امریکا , انگلستان ,ناتو ,ملل متحد شدیدا به اذان بی وقت کرزی پاچا اعتراض کرده اند..

   سیاست حکم میکند تا جمهور و رهبر اگاه و زرنگ از هر سیلاب وهر توفان هر نسیم ملایم صبگاهان... به نفع کشور و مردمش استفاده اعظمی را بکند نه اینک مثل کرزی و خودت دنبال منافع ده ومنطقه و قبیله خود باشد . این حق را کی برای شان داده تا به سر نوشت مردم خود بازی بکنند ؟؟؟

   اخرین دوره کرزی است امید ؛ برای دوره دیگر باقینمانده از این رو چون شیر زخمی شاید کار های خطر
   ناکتری دیگر؛نیز انجام بدهد.... مردم و مجالس عوام وعیان باید متوجه جناب چلمی صاحب باشند ...

 • این ویدیو را مشاهده کنید و ببینید که چرا رئیس جمهور کرزی جنایتکاران امریکایی را مورد انتقاد قرار داده است.

  http://www.cnn.com/video/data/... lings.cnn.html

  هرباری که امریکایی های جنایتکار مردم ملکی را مورد هدف قرار میدهد و هر باری که پنجابی های کثیف و بویناک پاکستانی طالبان وحشی را در زیر چشم امریکایی ها برای قتل بیگناهای افغان میفرستند ، مردم آنها را نه بلکه کرزی را مورد خشم شان قرار میدهند. ولی امریکایی ها به عوض قبول جنایت شان و به عوض اینکه بگویند که در هشت سال که گذشت آنها به جز از قتل بیگناهان، افزایش مواد مخدر ، نادیده گرفتن نقش پنجابی های کثیف و بویناک پاکستان در برهم زدن وضع در کشور و بی اعتبار کردن رئیس جمهور کرزی ، او را و تیم او را مسول تمام اشتباهات و جنایات شان قلمداد میکنند.

  "اکثر مردم افغانستان ضمن اینکه نمی خواهند بار دیگر طالبان به حکومت برسند همچنین نمی خواهند که بیگانگان در جامعه سنتی آنها دخالت کرده و مانند اربابان بر آنان حکروایی کنند

  به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان
  روزنامه ویسا در گزارشی نوشته است که مردم افغانستان ارباب غربی نمی خواهند

  این روزنامه با اشاره به افشاگری های رییس جمهور کرزی در باره مداخله غربی ها درامور افغانستان این سؤال را مطرح می کند که آیا کرزی کنترل خود را از دست داده است و از روی عصبانیت این اظهارات را بیان کرده و یا این که این سخنان بیان یک بحران عمیق در روابط بین افغانستان و کشورهایی است که حضور نظامی در افغانستان دارند.

  نویسنده در ادامه به سخنان اخیر رییس جمهور کرزی اشاره کرده ؛ می نویسد که وی اخیرا گروههای بیگانه و غرب را مزاحم خوانده و انها را به تقلب در انتخابات دخیل دانسته است.

  رییس جمهور همچنین در قندهار ناتو را به تهدید به تحریم حملات تصمیم گرفته شده از طرف این ائتلاف علیه طالبان در افغانستان کرده است.

  به گفته این روزنامه این تصمیم حامد کرزی درست همان چیزی است که مردم این منطقه آرزوی ان را دارند. نویسنده در ادامه می نویسد که این امری نیست که کرزی به دلیل سختی مسؤلیتش و پیشرفتهای جزئی در افغانستان و از روی عصبانیت بیان کرده باشد.

  بلکه نشاندهنده آن است که وی می خواهد به یک مشکل بزرگ در افغانستان اشاره کند که وجود اختلاف نظرهایی بین افغانها و غرب را از ابتدای شروع جنگ افغانستان آشکار می کند و آن این که اکثر مردم افغانستان نمی خواهند یک بار دیگر طالبان به حکومت برسند البته آنان همچنین نمی خواهند که بیگانگان در جامعه سنتی آنها دخالت کرده و همه چیز را خراب کنند و مانند اربابها بر آنان حکروایی کنند.

  نویسنده در ادامه اظهار داشت که حامدکرزی به توافق و جلب رضایت بزرگان قبایل در افغانستان نیاز دارد .گفتنی است که به جنبه های فرهنگی و اجتماعی عملیات ناتو در افغانستان نیز تا به حال اغلب بی توجهی شده است بگونه ای که سالهاست این شکایت از طرف افغانها وجود دارد که چرا آمریکایی ها چندگانه در برابر افغانها رفتار می کنند."

  • جنایت دیگر و باز هم بوسیله جنایتکاران امریکایی.

   بیگناهان ملکی سوار در بس در نزدیکی قندهار مورد حمله امریکایی های جنایتکار قرار گرفته چندین نفر کشته و زخمی شدند.

   مردم بلافاصله به سرک ها بیرون آمده و بر ضد کرزی که هیچ گونه تقصیری ندارد شعار دادند.

   این است دلیل احساسات کرزی .

   کدام خائین و کثیف و وطنفروش حیوان صفت میتواند بی تفاوت باقی بماند به غیر از عبدالله عبدالله ، شیطان الدین ربانی و سایر دزدان و رهزنان شورای نظار ؟

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس