صفحه نخست > دیدگاه > آیا دولت هلند همکار وفادار برای امریکا در افغانستان باقی خواهد ماند؟

آیا دولت هلند همکار وفادار برای امریکا در افغانستان باقی خواهد ماند؟

نسیم جعفری
يكشنبه 9 جنوری 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

نخست وزیر هلند (مارک روته) در نظر دارد در ماه می بیش از پنج صد نیروی نظامی در سه گرو اموزشی,امنیتی وخدماتی درافغانستان مستقر نماید. محل خدما ت این گروه اموزشی در قدم اول در ولایت قندوز در نظر گرفته شده است که تر بیت نیروهای پلیس افغانستان را در این بخش به عهده بگیرد وپس از ان ,ماموریت دارند در بامیا ن منتقل گشته وبه اموزش نیروهای پلیس زن ایفای وظیفه نمایند.مدت این ماموریت تا 2014 تعین گشته است .

این تصمیم از سوی دولت دست راستی هلند هفته گذشته تصویب وبه رسانه ها ابلاغ گردید .اما نهائ شدن این تصمیم نیاز به تاید پار لمان این کشور رادارد.که این یک امر دشوار پش روی دو لت هالند می باشد.سقوط دولت ائتلافی این کشور در سال گذشته به دلیل دعوی روی تمدید ماموریت نظامی هالند در اروزگان که مدت چهار سا له را سپری نموده بود وخروج حزب چپ کار گر از دولت ومخالفت ان به ادامه این ماموریت ,انتخابات زود رس را فراهم نمود.

نتیجه این انتخابات به سر کار امدن دولت است که, از تر کیب دو حزب لبرال دموکرات ود موکرات مصیحی شکل گرفته است.ودر پارلمان هلند در اقلیت قرار دارد وفقط روی برخی لوایح از سوئ حزب ازادی به رهبری چهره جنجال بر انگز (خرد ولد یرز)حمایت می گردد وبشتر این طرح ها نوعا مها جر ستیزی است .اما این حزب که در ائتلاف پار لمانی است ودر تر کیب دو لت نیست,در نظر ندارد نخست وزیر را در مورید ارسال نیروی مجدد به افغانستان حمایت کند.رهبر این حزب طی یک اظهار نظر از طریق پیامک تلفونی به رسا نه ها اعلام داشته است: ما به حد کافی در افغانستان کمک کردیم وامید وارم که دولت از سوی احزاب چپی حمایت جلب نتواند.

حزب دوم هلند که در رهبری اپوزسیون قرار دارد حزب کار گر است که این حرب نیز مخالیف این تصمیم است وروی اهداف این ماموریت انتقاد دارد و فقط در چوکات همکاری های اتهادیه اروپا نظر مسائد دارد ونه در قالب نیروهای ناتو زیرا این حزب باور دارد تربیت پلیس در افغانستان در ترکیب ناتو به خاطر اهداف نظامی است نه خدمات معمول امنیتی .کمک در بخش های بهتر کر دن زیر ساخت های قضائی ,باز سازی ونوسازی مکاتیب وباز سازی کدر های که دولت قانون مداررا تقویت کند از اولویت های این حزب است.

بجز از دو حزب کار گر وازادی که مخا لیف این تصمیم است ,تمرکز دولت هلند روی احزاب کوچک وجلب حمایت انها متمر کز شده است که ممکین است تحت شرایط خاص وطرح کمک های انسان دوستانه انها را متقائید به همکاری کند.

ما یه امید دولت هلند دو حزب دمکرات 66 وحزب سبز ها است که احتمالا نظر مثبت ارائه کنند اما این دو حزب خواستار تحقیق بشتر دراین زمینه شده است که با حضور کار شناسان با ید صورت گیرد.ودر عین زمان این دوحزب این ماموریت را با انتقاد دنبال میکنند. احزاب کوچکتری دگر مثل اتحادیه مسحیهای بدلیل اینکه حضور هالند در افغانستان امنیت هلند را از سوی ترورست ها تهدید کند,نیز نظر منفی دارد.در عین زمان حزب سوسیالیت وحزب حمایت از حیوانات نیز از این ما موریت حمایت نمیکنند.

ماهیت بحث: عدم پشرفت سیاسی در افغانستان ,نبود دولت قانون مدار وناکامی در زدودن فساد اداری از یک سو ,عدم تضعیف نیروهای طالبان بلکه توسعه حوزه سلطه این گروه در کشور از سوی دگر , محافل سیاسی واصحاب رسانه ها را در هالند دچار شک وتر دید در دست اورد های این ماموریت نموده است.حضور چهار ساله نیروهای هالندی در اروزگان تا لحضات اخیر این ماموریت که تابسنان 2010 خاتمه یافت,بحث روی کار کرد ان در میان احزاب سیا سی ادامه داشت که ایا این ما موریت جنگی ونظامی است ویا ماموریت باز سازی است ؟در طول این سال ها نیروهای هالندی بیش از 25 کشته وده ها زخمی داده است وافکار عمومی علیه ما موریت است.

کار شناسان به این باور است که دولت هالند بشتر هوای دوستی با دولت امریکا را در سر دارد تا کمک با مردم افغانستان وخود را به عنوان یک همکار و فادار با امریکا نگه دارد.مشکیل دگر که باعث تردید در این ماموریت اموزشی است به سواد بودن نیروهای پلیس افغانستان است که اکثرا سواد خواندن ونوشتن را ندارند لذا از اموزیش اکادمیک خبری نیست .از هفته اینده بحث روی این موضوع در پار لمان هلند اغاز میشود .

آنلاين بنگريد :
loading...

پيام‌ها

  • هالندی ها میخواهند خود را از این معرکه دروغ بازی و استفاده شدن شان توسط پنتاگون خود را بیرون بکشند . ولی از جای که رهبران سیاسی شان بسته شده به بعضی از دفاتر سری انگلیس و امریکا است , مردم هالند نتوانسته اند خواهش خود را جامه عملی بپوشانند . در همین ردیف جرمن ها نیز میخواهند از افغانستان بیرون روند و راه میپالند . عنقریب پیمان ناتو به خاطر اشتباهات مکرر و وایسته گی به مفادات نظامی پنتاگون از بین خواهد رفت و این از برکت جنگ افغانستان خواهد بود . بعد از ان ازادی و استقلال تسلیحاتی که در اروپا به وجود خواهد امد بر اساس تفنگ نخواهد بود بلکه بر اساس مسایل اقتصادی و بهبود دادن به اینده دنیا خواهد بود . در این امر احترام به کلتور و عنعنات و دین و مذهبی از هر گونه سر فهرست جامعه اروپا خواهد بود . و از جایکه از اینده نزدیک دیگر کسی از دین استفاده ان چنانی نخواهد توانست کرد , پیروان انرا مانند اشیای عتیقه با نگاه محترمانه خواهند دید که این خود شروع عصر جدیدی را برای بشر نوید خواهد داد .

جستجو در کابل پرس