صفحه نخست > خبر و گزارش > پیام فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان به نمایندگان منتخب اقوام وملیت های (...)

پیام فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان به نمایندگان منتخب اقوام وملیت های محکوم در رابطه با انتخاب رئیس دومین پارلمان کشور بعداز سقوط طالبان

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان
چهار شنبه 26 جنوری 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

هموطنان عزیز و وکلای منتخب شورای ملی!

درین شرایط دشوار ومملو از انواع مصایب جامعۀ ما که مسئولیت نمایندگی مردم عذابکشیده ومحروم کشوررا، براساس انتخاب ورأی ایشان به دوش گرفته، و با تعهد آئینه داری فعال وبی ریای خواست ومنافع ایشان، وارد حوزه های کارپارلمانی کشورگردیده اید، مردم شما از همین روز های نخست ماموریت پارلمانی، برخورد عاقلانه وصادقانۀشما را، نسبت به قضایای سرنوشت سازجاری در کشور انتظار دارند.

انتخاب رئیس پارلمان صادق،با درایت و خردمندی که متعهد به پاسداری صادقانه از منافع مردم سرتاسر کشور،به دور از گرایشات وعمل کرد های برتری جویانۀ قومی، قبیلوی، منطقوی، لسانی، مذهبی نژادی وغیره بوده وکارهای مرتبط با این مرجع تقنینی جامعۀ مارا با در نظر داشت منافع همۀ اقوام وملیت های ساکن این سرزمین رهبری وریاست نماید، نخستین وبزرگترین مسئولیت هر یکی از شما در قبال دفاع از خواست ومنافع مؤکلین شما در سرتاسر کشور است.

به حاشیه راندن تیکه داران مزدور ومامورین معذوری که در گذشته امتحان صداقت وایمانداری خودرا درین مقام، با ناکامی سپری نموده وهنوز هم اشتهای سوار شدن بر کرسی ریاست مجلس رادارند، ویا آنانیکه با تکیه بر زر وزور وکسب حمایت از باداران اجنبی درین دورمجلس، خواهان دستیابی به امتیاز ریاست مجلس اند،منوط به چگونگی رأی وتدبیر شما ست که، با شناخت دقیق و ملاک قرار دهی منافع مردم خود وارد حوزۀ تصمیم گیری شده واز به قدرت رسیدن انسانهای شهرت طلب، چوکی پرست، اجنبی پرست، قبیله پرستان بر تری جو، استفاده جویان ابن الوقت وغیره جلو گیری نمایید.

بی هیچ دلیل وبرهانی واضح است که، ریاست پارلمان کشور، در یک ساختار دموکراتیک ومردم سالار، رهبریت بزرگترین مرجع قانونگزاری آن است، که چگونگی شخصیت،اهلیت، طرز تفکر وعمل کرد هر رئیسی، مستقیماً بالای نتایج کار روز مره وعملکرد های مجموع نمایندگان پارلمان فوق العاده مؤثربوده، وعملاً میتواند که نتایج کار هارا از بار مثبت ویا منفی بزرگی برخوردار نماید.

پس ای وکیل محترم که با تعهد وپیمان خدمت به مردم وارد این مجلس گردیده ای! متوجه باش که موفقیت ومؤثریت کار وفعالیت امروز وفردای تو مستقیماً مرتبط است با انتخاب رئیس امروزی پارلمان، ومدیر مستقیم عملکرد های تو در تمامی دورۀ کاری تو!

از ریاست های جبارانه واهانتبار فاشیستها وقبیله سالارانی که از خیل و زی خویش نمایندگی داشتند تا از مجموع مردم افغانستان! مردم ما خاطرات فراموش نا شدنی دارند. از ریاست خود فروشان فرصت طلب و معامله گر هم که هر کاری را حاضر اند، انجام دهند تا رئیس باشند ورئیس باقی بمانند مردم ما داد نامه های بی انتها به پیشگاه خدا وتاریخ دارند که تو نیز شاهد آنی.!

پس خدا ومردمت را در نظرت حاضر بدان ووجدانت راهم از لوث وسواسه های قدرت ومنفعت پاک نگهدار، صرف به وظیفه ورسالت امروز فردایت بیاندیش ، که بزرگترین ظفر وسربلندی را برایت هدیه خواهد داد ودنیا وآخرتت را از شر طمع وخیانت بر حذر خواهد داشت! به کسی رأی بده وکسی را به کرسی ریاست مجلس بگزین که در قبال تعین سرنوشت مردم تو واحقاق حقوق بر باد رفتۀ ایشان همراه ومد گار تو باشد..

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان(ففتا) از نمایندگان مجموع اقوام وملیت های محکوم کشور متمنی است که با در نظر داشت تجارب گذشته، اتحاد وهمبستگی آگاهانه وخلل ناپذیر خودرا ایجاد، واز رسوخ افراد معامله گر در صفوف خویش جلو گیری نمایند تا باشد که، افسانه های واهی برتری جویی وانحصار طلبی از ستیژ پارلمان کشور مطرود اعلان گردیده وراه های استفاده از واژه های اقلیت واکثریت، باشندگان اصیل وغیر اصیل وغیره برای همیش مسدود گردد.

تا باشد که اکثریت های ناشمرده ومنسوخ کنندۀ حق وحقوق انسانی، اقوام وملیت های محکوم برای ابد در تاریخ این سرزمین متروک وراه برای ایجاد یک جامعۀ دموکراتیک با مناسبات متقابل وعادلانۀ انسانی برای همه بدون استثنا هموار گردد.

کلید گشایش این راه بدست های تو ودر گرو عمل کرد های تو بحیث نمایندۀ منتخب مردم درپارلمان کشور است، پس در عملکرد ها وتصمیم گیری هایت دقیق وبا وجدان پاک عمل کن که بزرگترین سرمایۀ دنیا وآخرت ثمرۀ نیک آن خواهد بود.

ومن الله توفیق

شورای رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان(ففتا)

چهارشنبه ششم دلو 1389خورشیدی( 26 جنوری 2011 میلادی)

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس