صفحه نخست > حقوق بشر > فاجعۀ ازبیک سوزی قبیله سالاران اسحاق زایی را تاریخ نمیتواند فراموش کند

فاجعۀ ازبیک سوزی قبیله سالاران اسحاق زایی را تاریخ نمیتواند فراموش کند

پیام فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان ففتا بمناسبت وقوع فاجعۀ آدمسوزی بیست ودوم دلو 1343 در سرپل
فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان
جمعه 11 فبروری 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

این جنایت ننگین وناجوانمردانۀ قبیله سالاران که دهاقین بی دفاع را حین کار بالای زمین های مزروعی ایشان، تیر باران وبعداً هم بزکشی وبه آتش میکشند، لکۀ ننگ ابدی را نقش جبین آن قبیله سالاران وحامیان بی عاریت ایشان در دولت قبیلوی محمد زایی ها نمود.

کمال الدین اسحق زایی ، برادرش محمد اکبر اسحاق زایی فرزندان غلام سرور اسحاق زایی با کشتن وسوزانیدن این دهاقین بی نوا آخرین خشم ونفرت خودرا نسبت به خلق ازبیک ودیگر خلق های محکوم ودر بند کشور ثابت ومطمئین از آن بودند که، هیچ مرجع بازخواست گری از این جنایت آنهادر کشور وجود ندارد، وچنین هم بود. زیرا در پاداش این جنایت عظیم وغیر انسانی جنایتکاران اسحاق زایی، کمال الدین اسحق زایی وکیل اجباری مردم سرپل طی چندین دوره در شورای ملی تعین شد ومحمد اکبر جلاد حتی یک روز را هم در زندان نگذرانید که مایۀ تسلی خاطر بازماندگان شهدا وخلق توهین شده وبیداد کشیدۀ تورکان ازبیک درین دیار میشد.

اما تاریخ را هر گز نمیتوان بازور سر نیزه تغیر داد واز افشای حقایق باز داشت، ومجازات ابدی را که همانا نفرین ابدی مظلومین نسبت به بیداد گران ورسوایی جاوید ایشان است از آن سلب نمود.

قربانیان مظلوم قبیله سالاری هریک شهید ملاشریف، شهید یادگار، شهید محمد قل، شهید احمد، شهید غلام قادروشهید عبدالواحد بادادن جان های شیرین خود ، در راه اعادۀ حقوق حقۀ خود آن حماسۀ ماندگار تاریخ را خلق نمودند که، کمتر نیروی حماسه آفرینی توان خلق چنین پیام ماندگاری را در راه دفاع از حق وحقیقت میتواند با چنین رسایی خالق شود.

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان ففتا با گرامی داشت آن حماسۀ ماندگار مظلومیت از همه مردم کشور بالخاصه خلق تورک ودیگر خلق های محکوم کشورتمنا دارد که، با اشتراک فعال وسازندۀ خود در تقبیح این جنایت بی نظیر،روح شهدا را شاد وروحیۀ حق طلبی خلق های محکوم کشور را در مبارزه بر علیه نیرو های فاشیستی قبیله سالاران مربی گری عالمانه وافشا گرانه نمایند.

روز بیست ودوم دلورا بعنوان یک روز سیاه تاریخ کشور وروزاوج قساوت بی رحمی قبیله سارلاران بر علیه تورکان ازبیک افغانستان هر گز نباید از یاد برد، و پرچم حق طلبی خلق های محروم راتا سرنگونی آخرین بقایای زمامداران قبایلی وپیروزی یک دموکراسی واقعی، فارغ از خدعه ونیرنگ حاکمیت طلبان انحصار گر،همچنان برافراشته نگهداشت، تا این دور سیاه بدبختی وسیاه روزی در فضای هم پذبری و زندگی باهمی همه اقوام وملیت های ساکن این سرزمین، بدور از هر نوع تفوق جویی وعظمت طلبی ها زمینۀ عملی وقانونی پیدا کند.

به امید آن روز با شکوه!!

شورای رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان(ففتا)

جمعه بیست ودوم دلو 1389 خورشیدی( یازدهم فیبروری 2011 میلادی)

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس