در همین بخش

صفحه نخست > عکس > عکس روز > کودکان سرگين جمع می کنند!

کودکان سرگين جمع می کنند!

عکس از نسيم فکرت
يكشنبه 18 نوامبر 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

پشتو:

دوه افغان انجوني د کابل د کمپنی په سيمه کی خوشيان راټولوي.

ډیري افغان کورني د خوشيانو څخه د خپل کورنو د تودولو لپاره د ژمی په ساړو مياشتو کی استفاده کوي.

دری:

دو تن دختر افغان در ساحه کمپنی شهر کابل سرگين جمع ميکنند.
در ماه های سرد زمستان تعدادی زیادی از خانواده های افغان برای گرم کردن خانه هایشان از سرگين استفاده ميکنند.

اشاره: اين عکس با اجازه ی دفتر نمايندگی سازمان ملل در افغانستان در سايت کابل پرس نشر می شود و تمام حقوق آن متعلق به اين نهاد می باشد.

واژه های کلیدی

جستجو در کابل پرس