صفحه نخست > خبر و گزارش > یونس قانونی با پارلمان خدا حافظی کرد

یونس قانونی با پارلمان خدا حافظی کرد

رزاق مأمون
دوشنبه 26 نوامبر 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

محمد یونس قانونی رئیس پارلمان و جمع زیادی از نماینده گان مجلس پارلمان صبح امروز، ( 5 قوس 1386)پس از استماع گزارش هیات اعزامی کمیته حقیقت یاب پارلمان به ولایت بغلان ، تالار جلسات را به رسم اعتراض ترک کرد و گفت تا زمانی که فیصله های مجلس نماینده گان از سوی حکومت عملی نشوند، به پارلمان باز نخواهد گشت. آقای کرزی به فیصله پارلمان در مورد به تعلیق درآوردن وظایف رسمی والی بغلان و شمار دیگری ازمقامات محلی آن ولایت هیچ اقدامی انجام نداده است.

عکس از نجيب الله مسافر در نمايشگاه اختصاصی کابل پرس?

ظاهرا هیات حقیقت یاب پارلمان از برخورد والی بغلان آقای محمد علم اسحق زی ناراضی بوده ومدعی شده اند که این والی با هیات مذکور در خصوص دست یابی به جزئیات واقعه مرگبار 15 عقرب در بغلان همکاری نکرده است. این در حالی است که مجلس نماینده گان بعد از ترور مصطفی کاظمی و شش تن دیگر از اعضای پارلمان در انفجار راز آمیزبغلان، خواستار رسیده گی عاجل به این قضیه شده و از دولت خواسته بود تا الی روشن شدن حقایق پشت پرده انفجاربغلان ، وظایف مقامات محلی رابه تعلیق درآورد. تصمیم یونس قانونی برای ترک پارلمان یک تکانۀ جدی سیاسی است که بر پیکر دولت افغانستان وارد آمده است. ریشه اقدام قاطع یونس قانونی به مساله ابقای دکتر سپنتا از جانب رئیس جمهور بر می گردد که این اقدام به نحوی به معنی بی اعتنایی به اعتبار نماینده گان پارلمان تلقی شده است و به همین سبب وی پیش از آن نیز تهدید کرده بود که اگررئیس جمهور به فیصله وکلا در مورد عزل دکترسپنتا توجهی نکند، دروازه پارلمان راخواهد بست. به نظر می رسد که رویارویی عقده آمیز پارلمان با ارگان اجرایی مملکت، این بار دارای مضمون جدی است و احتمالا تحولاتی را در پی خواهد داشت. دولت تا کنون درین باره واکنشی نشان نداده است.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • گروه های مافیائی درشرکت هواپیمائی آریانا, در سالهای اخیر دولت دوکتورنجیب الله از وضعیت خوبی برخوردار نبودند.زیرا گرفتاری یکتن پیلوت و یکتن فلایت انجنیر این شرکت درسال1370خورشیدی بجرم قاچاق 27 کیلوگرام خشت طلا از دبی به دهلی جدید توسط دولت هندوستان وگرفتاری یکتن از فلایت انجنیران این شرکت بجرم تعویض صد هزار دالر تقلبی در دبی در همان سال ؛علاوه بر اینکه ضربه ای کاری رابه پرستیژ شرکت آریانا وارد نمود فعالیت های مافیائی را نیز مختل گردانید؛ طوریکه برای آنهاپس از سپری نمودن زندان در خارج کشور؛از جانب دادگاه عالی(ستره محکمه )فقط حق اشتراک در پرواز های داخلی داده شده بود؛بنابرین عده ای کشور را ترک نموده بودند و عده ای موجود نیز با احتیاط گام برمیداشتند.

  پیروزی مجاهدین و ضرورت شدیدآنها به خدمات این شرکت به عنوان یگانه محور ترانسپورت هوائی؛قرار گرفتن مرحوم داکتر عبدالرحمن به عنوان وزیر قدرتمند کابینه؛سبب گردید شبکه مافیائی نه تنها رونق گیرد؛ بلکه گناه های سابقه شان نیز بخشیده شود. آنها در زمره بااعتماد ترین اشخاص مورد تفقد و دلجوئی آمرین قرارگرفتند,عده ای که حرص و طمع زیادی داشتند با کمک افرادبلندپایه مجاهدین دست به ایجادایرلاین های شخصی زدند و عده ای دیگری که در آریاناباقی ماندند چون شهر را شغالی یافتند و میدان را خالی چنان جسور شدند که با یک تهدید کوچک هر چه میخواستند به سهولت بدست میآوردند.بطور نمونه باری در پروازانتقال پول فزیکی از مسکوبه کابل یکتن از پیلوتان از آوردن پول به کابل ابا ورزید و گفت که ازجانب جنبش شمال به من تهدید شده که اگر این طیاره را به کابل ببری ما طیاره را سرنگون میکنیم من از" روت مزار" نمیروم.

  دولتمردان بی تجربه بدون آنکه در مورد صحت و سقم این خبر تحقیق کنند وبا خونسردی کسی دیگری را به این وظیفه بگمارند راه گم گردیدند و راضی به دادن هرنوع امتیاز به وی گردیدندطوریکه وی ازسطح یک معاون پیلوت به سرعت به پله های بلندترقی با چنان سرعت عجیبی بالا کشیده شدکه حتا میتوانست به سهولت از طیاره ها شرکت استفاده شخصی نماید.

  باسقوط مجاهدین و پیروزی طالبان عده ای از این افراد که در پای و جان این دولت برای مقاصد شخصی خویش چنان تنیده بودند که رهایی از آن ناممکن بودناچار بادولت به شمال فرار کردند.و در آنجا در ایرلاین جنرال دوستم بادل ناخواسته مصروف گردیدند.

  سازش جنرال ملک باطالبان و سپس رو گردانی و قیام علیه آنها سبب گردید تا طیاره توپولوف 154 آریانا که سران طالبان و ای ایس ای رااز کابل به مزار آورده بود به غنیمت جنرال ملک در آید. و گریختگی های آریانا یکباردیگر جان تازه یافتند و در صدد احیای شرکت آریانا در مزار افتادند اما جنرال ملک بدلایل نامعلوم این طیاره رااز مزارشریف به ایران منتقل کرد تادریکی از فرودگاه های ایران پارک و نگهداری گردد.

  پس از شکست جنرال ملک متاسفانه این طیاره به وسیله افراد معلوم الحال در کمین نشسته هدف قرار میگیرد و اینگونه بفروش میرسد:

  بسمه تعالی

  تهران: 13/10/79

  شماره: (79/1)

  قرار داد خرید هواپیمای توپولوف 154 ام

  این قرار داد بین شرکت هواپیمائی کاسپین از ایران به مدیریت عامل آقای محمودرجبیان که خریدار نامیده میشود از یکطرف و دولت اسلامی افغانستان به نمایندگی مهندس عبدالرحیم سیدجان سرقونسل د-ا-ا در مشهد که منبعد فروشنده نامیده میشود با شرایط و مشخصات ذیل منعقد میگردد:

  1- موضوع قرارداد

  1-1: فروش یک فروند هواپیمای توپولوف154 ام به شماره ای سریال کارخانه85748و ثبت هواپیمائی کشوری ایرانEP_QOGکه در این قرار داد هواپیما نامیده میشود.

  قیمت قرارداد و نحوه پرداخت:

  1-2-: بنابر اعلام کارشناسان ذی ربط و بررسی و توافق طرفین هواپیمای اورهال شده فوق برابر به(3/303/500)سه میلیون و سیصد هزارو پنجصد دالر اعلام گردید.

  2-2: از مبلغ تعین شده فوق مبلغ 726000$ (هفت صدو بیست و شش هزار دالر) جهت باز سازی اولیه هواپیما در اوکراین باتوافق مقامات معرفی شده از طرف د-ا- ا به نمایندگی

  آقای شاجهان توسط شرکت هواپیمائی کاسپین هزینه و پرداخت شده است.

  2-3: همچنین مبلغ2172500$(دو میلیون و صد و هفتاد دوهزار دالر) در ماه مارچ 2007 از بابت اورهال کامل هواپیما در کشور روسیه (کارخانه فرنوکوا-400) و با حضور

  نماینده دولت اسلامی افغانستان آقای روکی نعیمی توسط شرکت هواپیمائی کاسپین هزینه و پرداخت شده است.

  2-4: با توجه به هزینه های فوق جمعآ به مبلغ 2898500&(دو میلیون هشتصد ونود و هشت دالر) مورد تائید مقامات د-ا-ا- قرار گرفته و مبلغ باقیمانده 450000&(چهارصدو پنجاه هزار دالر) را به نماینده د-ا-ا- مهندس عبدالرحیم سید جان سرقونسل این دولت در مشهد پرداخت میگردد.

  تعهدات فروشنده:

  با امضای این قرارداد د-ا-ا به نمایندگی آقای عبدالرحیم سیدجان سرقونسل خود در مشهد کلیه حقوق هواپیمای مذکور را به شرکت هوا پیمائی کاسپین واگذار نموده وبه هر دلیل منبعد هیچکس نمیتواند ادعایی نسبت به هواپیما داشته باشد و هرگونه پاسخ گوئی درآینده درمورد هواپیما به عهده د-ا-ا میباشد.(آمضای محمود رجبیان بحیث خریدار و انجنیر رحیم بحیث فروشنده)1

  اگر به متن قرارداد دقت صورت گیرد متوجه میشوید که باچه مهارتی مافیاکارش را انجام میدهد. درحالیکه مالک طیاره افغانستان است و طیاره هم پارک میباشد و هیچگونه استفاده ای از آنصورت نمیگیرد شرکت کاسپین (دایه بهتر از مادر ) ازجیب خود آنرا به مبلغ دومیلیون و ششصدهزار دالر دوبار در حضور نمایندگان د-ا-ا ترمیم میکند.چرا؟وجالبتر از همه اینکه سند ومدرک این ترمیم را هم باید مطابق بند اخیر قرارداد انجنیر رحیم جوابگوباشد نه کاسپین چون چنین ترمیم اصلا خارج از عقل است و امکان ندارد بلکه این پول حق مافیا است.

  بالفرض اگر از طیاره برای شرکت کاسپین استفاده صورت میگرفت و طیاره پارک نبود, مگر افغانستان ملانصرالدین است که پول ترمیم اساسی را خود به عهده گیرد.

  بدین ترتیب هواپیمای نه میلیون دالری ملت فقیر افغانستان توسط کپتان صاحب روکی و انجنیر صاحب شاهجهان با همدستی محمود رجبیان سه میلیون دالر قیمت گذاری میشود وهرکدام با گرفتن سهم بزرگ خویش بدون دادن هیچ گونه سند و مدرکی اولی به کانادا دومی به هالند پناهنده میشوند والله و بلا را میگذارند با گردن انجنیر رحیم بدبخت که یک طیاره جت را به چهار لک دالر فروخته(بخشیده) و پولش را هم نه در حساب سفارت بلکه در حساب شخصی خویش (630343) بانک ملی مشهد واریز نموده است.

  از مطالعه این یک نمونه از قرارداد فروش که در دسترس ماقرارگرفته است مغلوم میگردد که چگونه بندناف مافیا آریانا آگاهانه و زیرکانه به مادر(دولتمردان بی تجربه) بسته است.و اگر احیانآفردا بازخواستگری پیدا شود هیچگاه دنبال این نوزادان خونخوار را نمیگیرد,زیرا این نوزاد ظاهرآ دوران بلوغ و رشد را تجربه نکرده و مستحق مجازات نیست بلکه این مادراست که باید مجازات شود. در حالیکه حقیقت عکس آن است.حالا از هیاهوی که درمورد اختلاس محراب الدین مستان در صفحات انترنت مطالعه نمودم بعید میدانم که محراب الدین جرآت چنین معامله را داشته باشد, مگر اینکه مادر کدام نوزاد خون آشام دیگری شده باشد.

  خوانندگان عزیزإ

  بدون تردید تامین عدالت در کشور نیازمند یک سلسله افشاگری است که سایت وزین کابل پرس? در این راستا گام نخست را برداشته است, ایشان بمثابه ابرازکننده ای امانتدار و بی هراس از همان حقایق(ناگوار) پرده برمیدارد.و همین کار ایشان سبب گردید تا منهم قلم بردارم و آنچه را میدانستم به دامن دفتر ریزم زیرا عدالت خواهی به عنوان یک ارزش و عدالت طلبی به عنوان یک تفکر سرمنشا تمام دعوا های روشنفکری است.امروز در جهان معاصر از "عدالت بمثابه انصاف", را بهترین نحوه ای اصول عدالت میدانند.جالب اینست که عدالت به عنوان یکی از جذاب ترین و پرمناقشه ترین وازه ها در جهان مدرن قابل قبول همگانی است.اما چگونگی تطیق آن متفاوت است.

  و آیا این عدالت است که کسانیکه دونیم میلیون دالر را اختلاس کرده اند اما رد پای از خود بجا نگذاشته اند دوباره به عنوان تکنوکرات با پول و معاش IOMبه آریانا بر گردند وسر افراز زندگی کند و کسی که به علت نا فهمی با پول کبال قناعت کرده به دادگاه سپرده شود؟

  1-ماهنامه میهن شماره سوم

 • Well it is known to all Afghans about these criminals but the problem we do not have a people government although Kazai says this is the people government but only a few crimianls and drug lords are running Afghanistan , Mr.Karzai is sleeping and dreaming too much but his days are numbered inshallah the people of Afghanistan will not make such a mistake that we have voted to Karzai so we want to tell karzai,fahim,rabbani and taliban we are sick and tired of you please let us to live in our own country with dignity and honor .we have seen the government of Mujahid,Talib and fake democracy of Karzai so they are all rotten we need the real Afghans to run this country not drug lords, warlords or the agents of ISI the taliban.

  Wasalam,
  Ikhlas Wardak

  • khoda konad ke in khabis BOZORG ra az khana afghan ha dor andakhta shawad , az daste hamin be qanoni ganda kole AFGHANISTAN dar grefta
   go to hell be qanoni.

  • یونس قانونی عامل همکار جنایت و قتل عام افشار کابل است.
   قانونی یکی از همان سنگ فروشان دزد کوهستان و از متهم جنایت افشار کابل است.
   قانونی ادامه دهند همان وابستگی مسعود به سازمان استخباراتی روسیه(شوروی سابق)است.
   از نظر سیاسی و درک آدم بسیار ضعیفی است صرفا عروسکی در درست کشورهای خارجی است مانند ایران و روسیه و تاجیکستان و برخی ازکشورهای غربی -اروپایی.

  • دولت کرزی هرچه باشد بهتر از سنگ فروشان کوهستانی است.
   آیا دولت کرزی بد تر از دولت فاشیست و انحصار طلب مسعود- ربانی است؟!!
   سئوال ملت افغانستان از سنگ فروشان مسعود اف این است که شما در دوره تسلط نظامی خود بر کابل که دولت به اصطلاح مجاهدین(دزدان سنگ فروش) نامیده می شود چه کردید؟
   عملکرد شما در پارلمان بهتر از کرزی در دولت است؟
   شما بد تر از کرزی هستید. زیرا که ظرفیت شما و توانایی شما بسیار کمتر از کرزی است.
   همان گونه که تجربه بچه سقاو و مسعود نشان داد.
   .

  • به امین:
   امین آغا ایطور دو و دشنام میگی که خفسه های دهانت ده دیوار های کابل پرس? - لیش میشه . فکر ته بگی که سنگ فروشی بدتر از وطن فروشی نیس و دوم اینکه سنگ فروشی حتا بدتر از زن فروشی و دختر فروشی نیس . همو کساییکه سنگ فروختن از خاک خود هم دفاع کردن و از همه چیز . وا بجان وطن فروشیا غدار که از هیچ رقم بزنس سر مادر وطن دریغ نکردین . بدا بحال کسانی که در دوره جهاد هر مرتبه دوصد - سه صد زن و دختر مناطق خویش را یعنی خواهر و مادر خویش را به عرب ها فروختن . منکر میشی ؟ آغای گلو و سیاف هر دفه زن های مناطق شان ره به عرب ها میفروختن که دالر و دینار جمع کنن آغا جان . امین جان باز هم بدا بحال کسایی که ده مناطق خشکه شوره زار خانه و جایداد شان و مجبور به زن فروشی شدن بدبختای بی ناموس . قربان همو سنگ فروشا که ضد روس جنگیدن ضد پاکستانی و عرب که زن های ش.. زن فروشا ره خریدن ، جنگیدن . سوال مه ای اس که اگه زن ها خلاص میشد و خاک وطنه هم به فروش رساندین باز چی ره میفروختین ؟ شما ره خو ده حقیقت کسی نوکر هم نمیگیره . میگی میگیره ؟ چی کسب ؟ چی کمال ؟ غیر معامله گری و چاکری خارجی دیگه چی یاد دارن ؟

  • آغای مولاداد شما چرا از سنگ فروشان دفاع میکنید آیا سنگ های نه نی شان بود که فروختن یا از همه ملت و در ضمن همین مجاهدین پیجشیر و شمال بود که با روس ها ارتباظ مخفی داشتن از حیرتان تا کابل اگر قطار یا یکدانه دودانه موتر روس میرفت بالایش فیر نمیگرفتن ولی اگر موتر دولتی که مواد خوراکه ویا موتر شخصی که مال تجار را حمل میکرد فیر و استاد شان میکردن و مال شان را گرفته وسایط شان را حریق میکردن کشور را بخاک و خون کشیدن نه گلو نه سیاف نه ربانی نه مسعود نه هیچ رهبر تنظیم دلسوز به وطن نبودن همه شان بیناموس وطنفروش ناموس فروش و کوس تیزن هستن ما مردم فکر میکردیم که اینها مجاهدین راه حق هستن نه همه مورده گاو های قصاب پییشه مسلکی پدر لعنت بودن هالا این قانونی کوس فروش را نگاه کن که سر چوکی دولت چه رقم ریشخند میزند کوس مادر پدر لعنت . از ماملت بپرسید که بین تان قضاوت کنیم مولاداد که در کیر چار تا جانی و خاین خود را کشال کردی خق بگو فردا میمیری .

 • ُسلام دوستان،
  اگر یک دوزد دز پارلمان کم شود از این چه بیتز.
  اپر شما نظر به خانه ناقانونی اندازید خواهید دید که این همه فرنیچر با کدام پول خریداری شده است. تا جایکه بنده معلومات دارد آقای ناقانونی نسبت با کدام اشراف زاده ندارد

 • Dostan wa watandaran Mubarak baad!

  En yak khabari besyar khoshi ast va jaye besyar musrati khvahad bood agar en jenayat kar va adam kush baraye hamish ba parleman khoda hafizi konad ,vay baad az massoudi khabis jenayatkari daraga dovoom dar list khayeeneen karar darad en bachai sakav en kadar pool az koja kard ta khana hai motaadedi dar Sheer Poor,Khair Khana,Kate Parwan ,Karte 3 Kharedari namayad ay kash ba jaye Kazimi en khabees memord.

  Sima,Germany

 • بردران دو نفر چنگ میکند یک نفری ان قیوی است نفری دوم را خوب لت میکند وقتی خلاسگیر پیدا میشود لت خورده دوع دشنام را شروع میکند تو امان لت خورده است بی غیرت قانونی بزوری مردومی خود به خاستی میلتش ریس شده نه مصلی دیگر نوکران خاریجی مصلی قانونی ودیگر هم کارانش امروز در صعنه نباشد 99 فیصد زنی همشیری تان را در بازار ازاد به فروش میرسانی تلفیزون های تان فیلمی سیکس را بنمایش در میارید هر قدر کنید شما ه امروز به یاری خدا ناکام استی به خاطیر این کی رایتان غلت است دینی کی شماه اختیار کردید غلت است قولی در باداراند دای دورغ است اما ه اگر تو عقل دانیش داری از کیر کس یاد میکنی خدا از شماه گیرفته هر گبی میشه معسود میگوید قانونی بی غیرت بر خیز زحمت کن چان بیکن تاه چانانه را بییابی در پشتی انتر نیت نیشستی مردوم را فحش میدی برایشماه شرم است کی مسعود را سنگ فروش نامی دیگر میمانید یک سوالی ساده ازشماه میکنم در شمال از گازی شیبرغان الی تاه نساچی پلخمری در اختیاری شمال بود امروزاست اماه تو تانک زنده را در پاکیستان به قیمتی هاهن فروختی در ایامی مچاهین 3 میلون ماجیر در پاکیستان بودن یکزنی افغان را کسی نه دیده بود وقتی بی ایمانی ماچیر شدن در هر خیابانی پیشاور به قمیتی گو گوسفند خرید فروش میشد این غیرت تان است سنگ فروختیم باز میفر وشیم از وطن از ناموص خو ددیفاه میکنی سنگ فروشی عیب نیست وطن فروشی عیب است ناموص فروشی عیب است نکری عیب است سنگ مانندی طیلاع است هر کیشور میفروشد امروز 4 محصی امده مردومی مارا فیریب میدید تو کی رفتی دیند را فر وختی خدایته پیغمبری ته فراموش کردی عیب نیست همین مچاهیداست همین وطن تو سکی کاسلیس امریکا ه فایده نه داری هر گیز فیریب تورا نه میخورم من در دیگر گوشی دنیاه قرا دارم ولیکین در وطنی خود در دینی خود تسلیم استم فیلن خیمتی در وطنم جر یان دارد مبلغش رایاد کنم ناگزیر است قبول کنی ا گر ادرس پورچی مرا میخواهی براید ارسال میکنم من هم دوزدی کردم ناباد کنید تا از دستی خاریچیا ه ازاد شوید وسلامه خیر دوزدی نه کردم خدمت کردم پولی حلال پیدا کردم در رای نیک مصرف دارم از خدا بیترصید کین را کینار بیگزارید دست در دست بیدید وطن را

  آنلاین : چده

 • قانونى انسان با شهامت است او بايد بلاخره احتجاج ميكرد.جون سلطان مطلق العنان در حمام خون بغلان تحت سوال قراردارد او نميكزارد كه كميته حقيقت ياب بارلمان به درستى تحقيق خودرا تكميل كند.اين مورد و جند موردديكر در حقيقت تحقير مجلس نمايندكان افغانستان است,بلاخره بارلمان بايد از شرف و عزت خود دفاع كند.در مقابل خيانات قوم برستى ها و تقلب اشكار در انتخابات بارلمان ما از حوصله مندى كار كرفت و خاموشى اختيار كرد ولى اينكه كرزى به بارلمان كشور هيج احترام قايل نيست سبب نفرت ميشود. به حق كه قانونى اين راد مرد بزرك كه روسها را و ترويستان بينلمللى را از كشور راند,بايد از عزت بالمان ما دفاع ميكرد.يكان كس و ناكس كه به نام هاى امين وغيره قوله ها سرداده اند اينها همه مزدوران بى عزت و هم همان افغان ملتى هاى جوجه فاشيست اند.يك عده از مزدوران با كستان بنجشيرى هارا بنام سنك فروش ياد ميكنند خودرا و قبيله خودرا نميبينند كه زن فروشان اند.همان مسعود بزرك بود كه روسها را كه زن فروشا انها را اورده بودند, از خاك كشيد.با كستانرا نكزاشت كه خاك ما را تصاحب كند.جهان به مسعود ما ميبالد ولى خاك فروشان, قبيله برستان, زن فروشان به او كينه ميورزند.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس