در همین بخش

صفحه نخست > عکس > عکس روز > کودکان مکتب و رخصتی زمستان

کودکان مکتب و رخصتی زمستان

عکس از فردين واعظی
چهار شنبه 28 نوامبر 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

پشتو:

د ميربچه کوټ د ښوونځی هلکان د خپل د ژمی اوږدو هغه رخصتيانو په تمه دي چی راتلونکی اونی شروع کيږي. زده کوونکی به په نوی کال کی ښوونځيو ته ساتنه شي.

دری:

بچه ها در مکتب ميربچه کوت کابل دیده به راهی رخصتی های طولانی زمستان شان اند، که هفته آینده شروع ميشود. شاگردان شروع سال نو به مکاتب شان برميگردند.

اشاره: اين عکس با اجازه ی رسمی دفتر نمايندگی سازمان ملل در افغانستان در سايت کابل پرس نشر می شود. تمام حقوق اين عکس متعلق به اين نهاد می باشد.

واژه های کلیدی

جستجو در کابل پرس