صفحه نخست > دیدگاه > خطا ها و تناقضات قرآن – بخش ششم

خطا ها و تناقضات قرآن – بخش ششم

بازتاب افسانه های سامی....— افسانۀ إبراهیم و نِمرود
عزیز یاسین
دوشنبه 18 آپریل 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

زیر این عنوان خواهیم کوشید تا باروشی متمدنانه ، منطقی و مستدل ؛ خطاها ولغزشهای لغوی و علمی و تناقضات منطقی موجود در قرآن را مورد بحث وبررسی قرار دهیم. لذا از آنانیکه خود رادرزمرۀ فقها ،علماء و مفسرین اسلام قلمداد مینمایند صمیمانه دعوت به عمل میآوریم تا در مباحثات با ما شرکت ورزیده نظرات و ملاحظات مارابه همان روشی که ما آنرا مطرح مینماییم به نقد بکشند البته نه با روشهای پرطمطراق واعظانه وتکیه خانه ئی وخانقاهی . ما این بحثهارا در بخشهایی جداگانه ودنباله دار إرائه خواهیم نمود.

پی نوشتها :

1 – برای معلومات بیشتردر مورد نمرود رجوع کنید به تورات ( عهد قدیم ) : (پیدایش :10/
2- 12)و ( اول تواریخ : 1/ 5-23 ) .

2 - برای معلومات بیشتردر موردإبراهیم رجوع کنید به تورات ( عهد قدیم ) : (پیدایش : بخشهای 14 – 25)و ( اول تواریخ : 1 / 32 – 33 ) .

3 - جهت آگاهی بیشتربه(میدراش ربی، فصل 17، شرح وتفسیرآیت 7 بخش 15 سِفرپیدایش تورات) مراجعه فرمایید.

4 –
www.thequran.com/Err0rs.aspx

5 – همانجا

6 – برای معلومات بیشتر در این زمینه رجوع کنید به : تورات ( عهد قدیم ) – سفرخروج ، بخش پانزدهم ، آیت بیستم.

7 - برای معلومات بیشتر در این زمینه رجوع کنید به : تورات ( عهد قدیم ) – سفراعداد ، بخش بیست وششم ، آیت پنجاه و نهم . و همچنان به انجیل لوقا : 1: 32 ، 1: 69 ، 2 : 4 ، 3: 32 - 38

8- برای معلومات بیشتر در این زمینه رجوع کنید به تفسیر های : جلالین ، ابن کثیر ، قرطبی ، طبری ، المیزان و نمونه ... در سایتهای :

http://quran.al-islam.com/Page...

http://www.zaerin.ir/quran/alm...

9 - برای معلومات بیشتر در این زمینه رجوع کنید به انجیل لوقا : 1 : 9 و 1 : 23

10- برای معلومات بیشتر در این زمینه رجوع کنید به تورات ( عهد قدیم ) : لاویان : 17/ 1 – 9 ، 23 / 26 – 32 ، أعداد : 29 / 7 – 11 .

پایان بخش ششم

Azizyasin78 yahoo.com

www.asrejadid.org

واژه های کلیدی

دين، عقايد و باورها
آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • احترامات خویش را خد مت خوانندگان گرامی مخصوصا شخص عزیز یاسین تقدیم میدارم .
    در صورتیکه دقیق مطالعه شود خیلی دلچسپ است .
    باوصف این جعلکاریها محمد ادم زرنگی بوده است و خوب فلم بازی نموده است.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس