صفحه نخست > کارتون > ملا عمر و استخبارات پاکستان

ملا عمر و استخبارات پاکستان

عتیق شاهد
پنج شنبه 19 می 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • به هر صورت روز اين ملاى مزخرف و بيدين هم خواهد رسيد.يك عسكر شجاع امريكا او را هم مانند ان خاين ,جنايتكار خون اشام ان كافر بيدين بنلادن نابود خواهد كرد.اكر امريكا از كلوى اى اس اى بكيرد بلاخره مجور ميشود كه اين ملاى جنايت كار را هم بدهد. راستى خدا كه طالبان و القايده كه هردو در كرو اى اس اى هستند با صدا هاى الله اكبر, سرانسانان را بنامهاى اين وان ميبرند.باور كنيد كه در مقابل كلمه الله اكبر انسان حساس ميشودواين كلمه به يك كلمه خشن تبديل شده است.شنيدن اين كلمه انسان را فورى بياد ان وحشى هاى بيفرهنك كه كله انسانرا با كارد ميبريدند,مياندازد.بدين اساس من ميكويم كه بن لادن مزخرف لعين و منافق ,مزدور سازمان جاسوسى,بسيار به اسلام خيانت كرده است ازو بيشتر از كتله وحشى بيهويت ,زن فروش بيناموس بيملك زن با كستان بنام طالبان به اسلام جنايت كرده است. از همه بد تر كشور عربستان سعودى هم در عقب اين جنايات ايستاده و تمويل كننده و تجهيز كننده اين بيدين ها بوده است. فكر كنيد واى به حال اسلام عزيز كه امروز زير باى ديو سياه در لباس دوست اوفتاده و اسير ديوهاى سياه عربى ,اى اس اى باكستانى وانسان نماهاى سوبه سرحد بشتون خواه شده است. وا به حال ما مردوم كه با اين وحشيان مقابل هستيم .ما بايد بايكاه نظامى امريكا را در خاك خود داشته باشيم.اين كشور با كستان ما را ارام نميكزارد.كشور ما را تباه وبر باد كرده است.دولت با كستان مسول اين همه جنايات و قتل قتالها بوده است. انها بايد منحيث جنايتكاران جنكى در محاكم بين المللى كشانده شوند.امروز واضح شده است كه القايده و طالبان از جانب اى اس اى باسبانى و حمايت ميشده است.بس جرا اينقدر انسانها توسط طالبان و القايده كشته شده اند البته به همكارى دولت باكستان و مليارد ها دالر را هم به فريب و جال در يافت كرده است.

  • سلام دوستانی بیدار اوغانستانی عزیز اگر می خواهید که قبیله فاشیزم اوغانی را بی شناسی لطفأ این ‏ویدئو‏ هارا نیگاه کنند http://www.youtube.com/watch?v...
    http://www.youtube.com/watch?v...

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس