صفحه نخست > کارتون > بدون شرح

بدون شرح

یک کارتون
عتیق شاهد
پنج شنبه 2 جون 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :

Kabul Press

loading...
loading...

پيام‌ها

  • اصل مطلب اينجاست كه در قريه جات و محلاتيكه ناقلين شمال زنكى ميكنند,افراد اى اس اى دربين ان مردوم كه خويش و قوم تبار ان مردوم هم است ,مو جود هستند.انها از انجا بيدون ترس از دولت مزخرف قبيله سازماندهى ترور را به عهده دارند.دولت قبيله هم خودش عمليات نميكند و هم قوا را اجازه نميدهد كه در ان قرا و محلات عميليات و باك سازى كنند.بدين سبب اى اس اى به فكر ارام و در امن و امان دولت مزخرف قبيله برست, با اعصاب مردوم بازى ميكند.اينكه والى تخار را اغفال كرده بودند و قواى دولت را به سمت غلط متوجه ساخته بودند و خودشان در جهت ديكر كار كردند. اى اس اى با خون شهيدان قهرمان ما بازى ميكند و در زير بوشش نام بشتون اين كشور را تباه و بر باد ميكند و كسى اقدامى كرده نميتواند كه بنام وحدت ملى خراب كرده و يا ضد و حدت ملى است.با بشتونهاى با كستانى هم غرضدار نباش حق ندارى و كرنه ضد و حدت مزخرف ملى هستى كه اصلا و جود ندارد.ما خو جيزى نيستيم .جامعه جهانى بايد با اين بازى اى اس اى جواب بدهد.روز به روز اولاد انها هم كشته ميشود ولى اه از جكر شان نميبرايد.جوان از زيباترين شهر هاى جهان اينجا ميايد تو سط بازى و بازيكران اى اس اى با كستانى كشته ميشود.مردوم ما را ميكشند خو خير ما به حساب نميايم و ازين رو حقوق بشر خاموش است هزاره بشر نيست كه بهسود قتل عام ميشود.شما امريكايي المانى انكليسى ! ايا اين اولاد هاى شما كه كشته ميشود و ميدانيد كه اى اس اى با بنلادن و طالب يكجا سبب قتل انها شده است.بس جرا به با كستان بول از ماليه همان شهيد ميدهيد و از كلوى اى اس اى نميكيريد.دولت با كستان را شما جرا كومك ميكنيد؟

جستجو در کابل پرس