صفحه نخست > کارتون > عربستان و طالبان، جنایت با شعار لا اله الله الله محمداً رسول الله

عربستان و طالبان، جنایت با شعار لا اله الله الله محمداً رسول الله

یک کارتون
عتیق شاهد
سه شنبه 20 سپتامبر 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • باور كنيد كه طالب اى اس اى بن لادن عربستان سعودى همه يكجا به دين اسلام به دين محمدى,بزركترين خيانت كردند.انها اين دين محبت را به وحشت و حشيكرى غير انسانى تبديل كردند.يك ترسيم و حشتناك از دين اسلام بيش كشيدند.جاى تعجب نيست مسلمانها به اديان ديكر رو بياورند.
  شما ببينيد طالب كله انسان را ميبردو الله اكبر ميكويند.اين كلمه سخت به يك كلمه خشن و ترس تبديل شده كه با شنيدن ان فورى انسان به فكر ان كله برين ها ميشود.من در مقابل ان طالبان كه قوله ميكند و الله اكبر ميكويند سخت حساسيت بيدا كرده ام.
  بر كشور عربستان سعودى لازم بود كه اين كروه وحشى را نميكزاشت كه جنايات خودرا تحت نام اسلام بكند و در وقت جنايت با اواز سكى خود الله و اكبر بكويد.
  يا محمد يا على شما كجا هستيد,ايا شما نميبينيد كه جه ميكزرد؟
  ماهى از سر كنده ميشود.كافر به دين اسلام خيانت نكرده,دشمن درلباس دوست.به دين از داخل خيانت شده است.
  دين اسلام اسير است.اسير اى اس اى كشور عربستان انرا دست و دهنش را بسته و تسليم كرده است,هرجه با او ميكنند موافق است.اينكه طالب به نمايندكى از اسلام حرف ميزند,اين حرف اسلام نيست.بايد او اسلام عزيز ازاد ساخته شود بعد او خود حرف خودرا ازادانه بزند.اين دين بشر را از وحشت نجات داد و راه انسانيت را براى همه بيش كشيد.
  ولى امروز؟ كلمه مسلم را بعضى به خود تو هين ميدانند.
  كى مسول درجه يك است,وكى ازو ببرسد؟

 • از بس که عتیق خان شاهد با این کلمه مقدس نا آشنا است، در نوشتن آن نیز مشکل دارد. جناب که در رسامی ماهر است میتوانست حد اقل از روی بیرق عربستان رسم کند.
  کاش در روسیه در کنار ودکا و ماهرویان سواد نیز میبود.
  خدا اصلاح ات کند!

 • باقی سمندر

  بیست ونهم سنبله/ شهریور سال ۱۳۹۰ خورشیدی
  بیستم سپتامبر سال ۲۰۱۱ میلادی

  سلام به خوانندګان ارجمند کابل پرس?
  سلام به خانم بینا ودوستانی که در مورد کارتون ع شاهد تبصره هایی نوشته اند !

  خانم بینا !
  کارتون ویا کاریکاتورها ورسامی ها ونقاشی های ع - شاهد را وقتی میبینم - متوجه میشوم که چګونه هنر رسامی را در خدمت امیال قومی وضد دینی قرار میدهد ـ شما کارتون احمدشاه درانی با احمدشاه مسعود را در روز های پیش دیدید و دریافتیدکه کارتونیست تاچه حد قوم کرا وتبارګرا است وچکونه با دستمال ګل سیب بینی احمدخان درانی را پت میکند و می بندد تا بوی تعفن به مشام اش نرسد ؟
  اما تعفن برای مسعود بی معنی جلوه داده میشود و همینطور . میبینیم که ع شاهد بد بختی وفلاکت و تفرقه افګنی را پیشه کرده است - یکبار میان طرفداران دواحمد شاه ستیز وتفرقه را دامن زدند ودرجامعه دیدیم که چه کسانی به طرفداری ګلبدین رفتند وچه کسانی به طرفداری احمدشاه مسعود و در نتیجه راه برای طالبان و سرانجام برای حامد کرزی و امریکا وشرکا وناتو بازتر ګردید و اینک سخن ګفتن از نشستن در کنفرانس دوم بن با وزرای خارجه۹۰ کشوردرمیان است . طالبان و حزب اسلامی در جلسات ودر قطر حضور دارند و تلاش برای اینست تاحقانی را نیز درجرګه بکشانند .
  این یک طرف قضیه است - طرق دیګر قضیه چنین است که بعد از تهاجم ۲۰ ساعته چند رور پیش در کابل - سفارت عربستان سعودی تمام دیپلومات های خود را از افغانستان خارج نموده واسناد سفارتش را به کفته بی بی سی سوختانده است.
  اګر تاحال طالبان و جنایت کاران رنګارنګ بنام اسلام جنایت کرده اند ومیکنند و مردم مسلمان ومومن افغانستان در این جنګهای سی ساله اخیر کم از کم دوملیون نفر کشته وشهید شده اند - و۹۹ درصد شان مسلمانها بوده اند - از طرف دیګر درهمین افغانستان زیر بیرق داس وچکش که سمبول تاریخی اتحاد کارګران ودهقانان بعد از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ بوده است - نیز مردم افغانستان اعم از کارګران وجوانان وجوانان شوروی بنان عسکر وافسر به خاک وخون کشانیده شدند و اینک میبینیم که بنام « دیموکراسی - حقوق بشر - حقوق شهروندان » شب وروز مردم کشته میشوند و خانه پالی وتلاشی خانه ها درشب همه نشان میدهند که قوای آیالات متحده امریکا وشرکا نیز در بدبخت ساختن بیشترمردم ما سهم بیشتر دارندو ومیګیرند.
  این همه مصایب را نمیتوان باتفرقه افګنی - ستیز قومی - دینی ومذهبی حل کردوبسوی افغانستان مستقل - کتحد آزاد - اباد - شګوفان ومترقی رفت ـ
  هر هنر مند چه نقاش - چه پیکر تراش - چه فیلم نامه نویس - چه درامه ونمایشنامه نویس - چه خطاط یا شاعر و یا داستان نویس وهر هنر مند دیګری که در افغانستان زندګی مینماید وخود را از جامعه افغانستان میداند - تازمانیکه درک ننماید که چګونه میتواند آتش تفرقه های ګوناګون راخاموش نماید و از سوختن بیشتر مردم و جامعه جلوګیری نماید - بدون چون وچرا هیزم کش ای بیش نیست ونخواهد بود .
  متاسفانه دیدګاه عتیق شاهد - در خدمت تفرقه افګنی قرار دارد . این دردیست جانګاه که چکونه یک انسان در سوختن شهرها وانسانها لذت میبرد ؟
  نرون در روم و علاالدین جهان سوز در غزنه نمونه های برجسته از این نوع مریضی بوده اند .
  اګر افغانستان مستقل- متحد - آزاد - آباد وشګوفان ومترقی بوجود بیاید - خواهیددید که چګونه بسا هنر مندان قلم ومویک و اسباب هنرشان را باز درخدمت کی قرار میدهند؟
  در یک کلام اسلام دین اکثریت مردم افغانستان بود واست ومیباشد. تاحالا به نام دین جنایت ها از درون وبیرون افغانستان صورت ګرفته است و عده جوانان هم چنان می پندارند که این دین است که چنین وچنان کرده است - حالانکه سالها مردم مسلمان اعم از شیعه و سنی - در کنار هم قرارداشته اند و زندکی مسالمت آمیز داشته اند - فقط جنایت کاران در مواقع حساس تفرقه هارا بیشتر دامن زده اند وباعث خونریزی های بیشتر شده اند ـ
  عتیق شاهد بخاطر بیاورد که یک کشیش امریکایی کتاب قران کریم را در امریکا سوختاند - عساکر امریکایی ورق های قران را در تشناب انداختند - نقاش وکارتونیست دنمارکی کارتون پیامبر اسلام را کشید - فیلمساز هالندی - فیلمی و آثاری دراین جنګ دینی آفرید تا بیشتر از پیشتر در خدمت جنګ تمدن ها یا کلش د کلچر قرار بګیرند و کارخانه های اسلحه سازی و جنایت آفرین اسلحه بفروشند - تجاران مرګ وخون چاه های نفت را تصاحب شوند - شرګت های پایب لاین سازی - ملیونها دالر به جیب بزنند و بااین نوع کارها نظام حاکم جهانی را از بحران ګویا نجات بدهند .
  عتیق شاهد متاسفانه نمیتواند ببیندو بداند که نام خودش هم عتیق و هم شاهد ګره با نام عربی خورده است وهم پدر وهم مادرش - وهم ده هال نسل پیشترش مسلمان بوده اند و همان کلمه ( نیست خدایی مکر یک خدا ومحمد فرستاده خدا است ) را هزاران بار خوانده اند .
  شاید عتیق شاهد نداند که بانام از عربستان ګرفتن ونشان دادن بیرق توحید باچه کسانی دیګری خود را طرف ساخته است ؟
  من بارها نوشته ام که :
  دراین افغانستان ودنیاازنام اسلام ودین اسلام استفاده ابزاری صورت ګرفته است ومیګیرد
  در افغانستان ودنیا ازنام کمونیسم وداس وچکش وګارګر ودهقان ااستفاده ابزاری صورت ګرفته است ومیګیرد،
  در افغانستان ودنیا از نام دیموکراسی تاحال استفاده ابزاری صورت ګرفته ومیګیرد .
  فقط خود فریبان و عوامفریبان ممکن مشکل داشته باشند تا این موضوع را ندانند وبس .
  یار زنده وصحبت باقی

  • جناب سمندر صاحب!
   فکر می کنم منظور عتیق جان هم استفاده ابزاری این گروه ها از نام اسلام و بدنام کردن این دین میباشد و البته منظورشان بدگویی از اسلام نبوده است.

  • باقى عزيز راجع به مسكينيارافوهات است كه كويا درقيد است.شما درين باره جه معلومات داريد؟
   هرجه من با مسكينيار موافق نيستم ولى نميخواهم كه يك تار مويش هم خيانت شود.ما بايد به دفاع ازو براييم.از سايت تركان او غانستان يك ايميل فرستاده شده كه كويا مسكينيار به زور برجه به انتويو وادار شده است و از انجه كه در تلويزيون خود بيوسته ميكفت ازان معزرت ميخواهد.سايت كوكجه برس كمى نوشته است.ديكران همه خاموش و اب در دهن كرفته اند.
   ما بايد صداى خودرا بكشيم كه بلاى مسكينيار جه ميكزرد؟ جرا اين طور خاموشى بيش از طوفان وجود دارد.
   جرا كابل برس خاموش است؟

  • آقای مسکینار در مصاحبه ای تحت عنوان (استنطاق لمپن جهادی فهیم کوهدامنی از نبیل مسکینیار) در تلویزیون امروز
   بار بار توبه کرد و از مردم افغانستان معذرت خواست، برای اینکه به جنگسالاران در برنامه های خود گویا توهین کرده است. ویدیو را میتوانید در یوتوب تماشا کنید.
   http://www.youtube.com/watch?v...

  • ویدیوهای جالب دیگر در رابطه با مسکنیاربعد از بیرون شدنش از افغانستان، تهدیدش ذریعه نجیب کابلی و فهیم کوهدامنی.....
   مصاحبه نبیل مسکینیار
   http://www.youtube.com/watch?N...

   2011-09-17 مصاحبه با فهیم کوهدامنی.flv
   http://www.youtube.com/watch?v...

   مصاحبه با نجیب الله کابلی
   http://www.youtube.com/watch?v...

  • من در مورد نجیب ناصری و نبیل مسکینیار زیاد چیز ها را در اوغان پیپر خواندم که اکثرآ در افغان پیپر مردم داخل اوغانستان نظر میدهند و حقایق را بیان مینمایند -خیلی زیاد معلومات در مورد توطیه ساختگی علیه مخالفین طالبان بیفرهنگ در آنجا که از طرف نجیب و مسکینیار براه افتاده بود -پیدا نمودم.
   لطفآ به آنجا هم سری بزنید و پیامهای مردم را بخوانید.
   زیاد

 • من با نظر آقای مبارز موافقم و کارتون را طوری فهمیدم که طالبان از نام اسلام سؤاستفاده میکنند و جنایات خود را عقب کلمه لا الله..... پنهان میکنند.
  در ضمن به خانم بینا باید یادآور شوم، که تاحال از هیچ یک دولت اسلامی ندیده و نشنیده ام، که عدالت را برای شهروندان خود عملی کرده باشد. شاید قوانین اسلامی آنقدر سنگین باشد که انسانها از عملی کردن آن عاجز باشند. ازهمین لحاط بعضی ها میخواهند که دین از دولت جدا شود. تا افرادی مانند سیاف و رفقا، اسلام را مانند کارتون آقای شاهد علیه مردم بیچاره سپر نسازند و اعمال ضدمردمی خود را عقب پرده اسلام پنهان نکنند.

 • خب اين از همون اول هم شعار جنايتکار ها بوده!

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس